Snijders-Chaam

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Snijders-Chaam

Terug naar boven

Status

- Snijders-Chaam is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1996 gemeente Chaam.

- De buurtschap Snijders-Chaam valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Chaam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1456 Snijderscaem, 1474 Snijders Caem, 1510 Snyderschaem, 1840 Snijders-Chaam.

Naamsverklaring
"Samenstelling van de familienaam Snijders (beroepsnaam voor een kleermaker) en Chaam."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Snijders-Chaam ligt N van Chaam, rond de Snijderseweg, Kloosterstraat, Zandstraat, Zwartlaagweg en het Hoge Akkerpad. N grenzend aan de gemeente Gilze en Rijen (landgoed Valkenberg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Snijders-Chaam 31 huizen met 195 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kapel
"Vroeger was hier eene kapel, aan de H. Lucia toegewijd, waarin na de Reformatie door de Hervormden dienst is gedaan, maar die sedert het jaar 1800 niet meer tot godsdienstig gebruik gediend heeft, en in het jaar 1826 afgebroken is." (2)

Kermis
De Snijderse Kermis (weekend eind augustus) was er in ieder geval t/m 2008. Kennelijk is de kermis nadien opgeheven, want er is nadien op het internet niet meer over geschreven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Ombouw intensieve veehouderij naar woningen
"In het kader van de beleidsnota “Buitengebied in Ontwikkeling” (BiO) van de provincie Noord-Brabant is de initiatiefnemer voornemens twee BiO-woningen te realiseren op een perceel aan de Bosweg 4-6 te Snijders-Chaam. Ter plaatse is op dit moment een intensieve veehouderij gevestigd, die haar acticviteiten gaat beëindigen. De gewenste ontwikkeling houdt in dat de gemeente Alphen-Chaam in afwijking van het geldende beleid, woningen aan het buitengebied mag toevoegen, mits er sloop van ongewenste bebouwing plaatsvindt ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het buitengebied.

Het deelgebied Bosweg 4-6 is gelegen in het buitengebied van de gemeente Alphen-Chaam in de bebouwingsconcentratie Snijders-Chaam. Deze bebouwingsconcentratie ligt in een agrarisch gebied ten noorden van de kern Chaam en ten zuiden van het natuurgebied de Chaamsche Bossen. In verband met onvoldoende vierkante meters aan te slopen bebouwing ter plaatse van de Bosweg 4-6 worden op grond van een private overeenkomst extra vierkante meters gesloopt aan een perceel ter hoogte van Ulicotenseweg 46. Ter plaatse van dit deelgebied is op dit moment eveneens een agrarisch bedrijf gevestigd. De agrarische bedrijfsvoering wordt beëindigd en de bedrijfswoning met bijgebouwen krijgen een woonfunctie.

Door Van Dun Advies is ten behoeve van het initiatief een ruimtelijke onderbouwing opgesteld die als principeverzoek richting de gemeente heeft gediend. Op basis van deze onderbouwing is vanuit de gemeente Alphen-Chaam aangegeven dat men wil meewerken aan het plan met dien verstande dat een bestemmingsplan opgesteld wordt waar uit blijkt dat het plan ter plaatse van de Bosweg 4-6 passend is en aangesloten wordt op het BiO-beleid van de gemeente zoals verwoord in de “Structuurvisie Buitengebied in Ontwikkeling”. Aanvullend wordt ook de locatie Ulicotenseweg 46 bij het plan betrokken." Vandaar dit 'Bestemmingsplan Bosweg 4-6 te Snijders-Chaam en Ulicotenseweg 46 te Chaam' (2011), waar het voorgaande een citaat uit is.

Paardenhouderij: toch maar niet...
Dierenarts Heidi Sanders uit Etten-Leur had in 2012 plannen om een paardenhouderij te beginnen in buurtschap Snijders-Chaam. Het plan voldeed in principe aan de voorwaarden van het bestemmingsplan. Het college was om die reden al akkoord gegaan. Maar omwonenden waren 'not amused', en ook een ruime meerderheid van de gemeenteraad zag het plan op die locatie niet zitten. Daarom is het niet doorgegaan. Volgens Frans van Gestel (GBSV) zou het plan afbreuk doen aan het groene karakter van de buurtschap. Ook CDA-er Frans Aerts was van mening dat een paardenfokkerij van één hectare groot in het kleinschalige gebied niet strookt met de Citta-Slow-visie van de gemeente. GSU en GBA hikten eveneens tegen de omvang van het bedrijf aan.

Vooraf werden in gloedvolle betogen door de tegenstanders - niet alleen de buurt, maar ook natuurvereniging Mark en Leij - alle bezwaren nog eens op een rijtje gezet. De paardenhouderij zou een te grote belasting voor de landschappelijke omgeving zijn, vonden ze. Een van de inwoners van buurtschap Snijders-Chaam sprak zelfs van 'een onomkeerbare aanval op de natuur'. Ook waren ze bang dat de fokkerij zwaar verkeer aantrekt en dat dat tot grote overlast leidt op de smalle wegen. "De infrastructuur is niet berekend op groot verkeer. Als er een vrachtauto over de weg rijdt, moet je als fietser in de berm, zo smal zijn de wegen hier. We zijn bang dat het tot gevaarlijke situaties leidt voor onze schoolgaande kinderen", stelde een van de woordvoerders van de inwoners. Volgens initiatiefnemer Heidi Sanders is de angst voor zwaar verkeer onterecht: "Er wordt heus niet elke week een paard vervoerd." Sanders deed tevergeefs een oproep aan de raad om langer over haar voorstel na te denken. Ze wilde een politieke discussie over de invulling van het buitengebied: "Is dit plan werkelijk zo erg als nu door de omgeving geschetst wordt? Ik vind dat het buitengebied agrarisch moet blijven. Het kan toch nooit de bedoeling zijn dat het buitengebied alleen een luxe woonomgeving wordt?"

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Flora en fauna
Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Snijders-Chaam (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Reacties

(2)

Goedemorgen, wij wonen sinds 2018 in de boerderij op Snijderseweg 18 in Chaam, wij vroegen ons af of u nog wat meer info heeft over het Snijders en eventueel ook meer info over onze boerderij die uit 1925 stamt.
Met vriendelijke groet, Sylvia en Piet van Dongen, 06-53948393

Dank voor uw reactie. Nog gefeliciteerd met uw prachtige woning en woonomgeving. "Kan slechter", zou een Grönninger zeggen. ;-) Er stond 2028 maar ik vermoed dat dat 2018 moet zijn dus dat heb ik maar aangepast. Ik schrijf over alle plaatsen in heel Nederland, en haal die informatie uit allerlei boeken en sites, maar heb doorgaans niet meer informatie over een plaats dan er op mijn site staat. Ik heb behoudens een bescheiden bibliotheek van ca. 1.000 boeken over plaatsen en streken namelijk geen lokale archieven. Wie dat wél hebben zijn de heemkundekringen. Ik adviseer u dan ook uw vragen voor te leggen aan de heemkundekring van Chaam, waar de buurtschap Snijders-Chaam onder valt.

De kans is groot dat zij de geschiedenis van deze buurtschap al eens hebben uitgezocht en daar in een van hun tijdschriften een artikel over hebben gepubliceerd (want dat blijkt namelijk vaak het geval bij de buurtschappen in ons land), waar ze u dan naar kunnen verwijzen. En veel heemkundekringen hebben ook een genealogische en/of boerderijenwerkgroep die de bewoningsgeschiedenis van de lokale boerderijen uitvogelt. Wellicht hebben zij dat ook. Ik heb hen beschreven aan het eind van dit hoofdstuk: https://www.plaatsengids.nl/chaam#geschiedenis. Hun website vindt u hier: https://www.heemkundekringchaam.nl/.

Ik heb wel het hele internet nog afgezocht over wat er verder nog te melden viel over Snijders-Chaam, in het kader van je weet maar nooit of daar nog iets zinnigs uit zou komen, maar helaas was dat een magere oogst, die ik hierboven heb verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen