Ossenisse

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ossenisse_zeedorp_dorpsraad.jpg

Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp zet zich in voor een zo optimaal mogelijke wisselwerking tussen bewoners, gemeente en de overige instanties, om zo bij te dragen aan het in stand houden en onderhouden van de leefbaarheid en het 'DNA' van het dorp.

Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp zet zich in voor een zo optimaal mogelijke wisselwerking tussen bewoners, gemeente en de overige instanties, om zo bij te dragen aan het in stand houden en onderhouden van de leefbaarheid en het 'DNA' van het dorp.

ossenisse_nieuw_dorpshart_kopie.jpg

Dankzij een lokale landschapsarchitecte die een herinrichtingsplan heeft gemaakt, en vele instanties die eraan hebben meegewerkt en -gefinancierd, ligt er in het dorpje Ossenisse nu een mooi, nieuw en vooral ook (multi)functioneel dorpshart.

Dankzij een lokale landschapsarchitecte die een herinrichtingsplan heeft gemaakt, en vele instanties die eraan hebben meegewerkt en -gefinancierd, ligt er in het dorpje Ossenisse nu een mooi, nieuw en vooral ook (multi)functioneel dorpshart.

ossenisse_boek_bij_de_konijnen_af.jpg

In 2007 publiceert J.W. Hofwijk zijn boek 'Ossenisse: bij de konijnen af!'. De pil van maar liefst 826 pag. heeft als aanleiding een verkeerd afgelopen beleggingsavontuur met pelskonijnen, maar het behandelt nog veel meer aspecten van dit kleine dorp.

In 2007 publiceert J.W. Hofwijk zijn boek 'Ossenisse: bij de konijnen af!'. De pil van maar liefst 826 pag. heeft als aanleiding een verkeerd afgelopen beleggingsavontuur met pelskonijnen, maar het behandelt nog veel meer aspecten van dit kleine dorp.

ossenisse_dorpsfeest.jpg

Sinds 2007 is er in Ossenisse jaarlijks in augustus het Snisse Dorpsfeest. Dit is bewust tegelijk gepland met de kermis, die er al langer was. De kermisactiviteiten worden sindsdien aangevuld met allerlei andere activiteiten.

Sinds 2007 is er in Ossenisse jaarlijks in augustus het Snisse Dorpsfeest. Dit is bewust tegelijk gepland met de kermis, die er al langer was. De kermisactiviteiten worden sindsdien aangevuld met allerlei andere activiteiten.

ossenisse_dorpskrant_de_snisser_courant.jpg

Sinds 2006 heeft Ossenisse een fraaie eigen dorpskrant, de Snisser Courant, die ieder kwartaal bij de inwoners in de bus valt. Maar gelukkig kunnen mensen 'van buiten' ze op de dorpssite ook online lezen.

Sinds 2006 heeft Ossenisse een fraaie eigen dorpskrant, de Snisser Courant, die ieder kwartaal bij de inwoners in de bus valt. Maar gelukkig kunnen mensen 'van buiten' ze op de dorpssite ook online lezen.

ossenisse_dossekoppenloop_1.jpg

 Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp organiseert jaarlijks op een zaterdag in september d'Ossekoppenloop, een loopwedstrijd over 3 afstanden. Het is de openingsloop van het jaarlijkse criterium van Stichting Sport Promotie Zeeuws-Vlaanderen.

Dorpsraad Ossenisse-Zeedorp organiseert jaarlijks op een zaterdag in september d'Ossekoppenloop, een loopwedstrijd over 3 afstanden. Het is de openingsloop van het jaarlijkse criterium van Stichting Sport Promotie Zeeuws-Vlaanderen.

ossenisse_rkh_vzw_kreverhille_bijenhouders_club.jpg

Een bijzondere club in Ossenisse is R.K.H. vzw Kreverhille, die actief is in het selecteren en het telen van raszuivere carnicabijen. De vereniging wil een steentje bijdragen aan de rasverbetering van de honingbij.

Een bijzondere club in Ossenisse is R.K.H. vzw Kreverhille, die actief is in het selecteren en het telen van raszuivere carnicabijen. De vereniging wil een steentje bijdragen aan de rasverbetering van de honingbij.

ZL gemeente Ossenisse in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ossenisse in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ossenisse in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ossenisse

Terug naar boven

Status

- Ossenisse is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1936. Per 1-7-1936 over naar gemeente Vogelwaarde, per 1-4-1970 over naar gemeente Hontenisse, in 2003 over naar gemeente Hulst.

- Wapen van de voormalige gemeente Ossenisse.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Knuitershoek en Zeedorp. In de praktijk beschouwt en benoemt men zich ter plekke doorgaans als tweelingdorp Ossenisse-Zeedorp: 2 aan elkaar gegroeide kleine kernen.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Men woont 'op de Snis'.

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Snissenaar, in het dialect een Snissenèr.

Oudere vermeldingen
1164 kopie 12e eeuw en 1182-1183 Osnesse, 1170 Ossenisse.

Naamsverklaring
Is verklaard als samenstelling van het Oudnederlandse nesse 'nes, in het water uitstekend stuk land' en ossen 'koeien'. Een zout schor werd echter niet door ossen begraasd, zodat eerder gedacht moet worden aan een persoonsnaam Osse of Ose, een naam die blijkens een 10e-eeuwse oorkonde al vroeg in Vlaanderen voorkomt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt NNW van Hulst, NO van Terneuzen. Het dorpsgebied beslaat het NW deel van de 'puist' die N van Kloosterzande in de Westerschelde uitsteekt. Het dorp grenst in het W en N aan die rivier. De zandbanken in de rivier ter hoogte van het dorp worden de Plaat van Ossenisse genoemd. De genoemde 'puist' heet officieel de Kop van Ossenisse, waarop zich uiteraard het gelijknamige dorp bevindt, plus het dorp Walsoorden, verder nog een handvol buurtschappen, en de voormalige veerhaven van Perkpolder.

Het scheepvaartverkeer over de Westerschelde van en naar de Haven van Antwerpen krijgt hier te maken met een bochtig traject; de Overloop van Hansweert loopt in een wijde boog om schiereiland de Kop van Ossenisse heen, en in het verleden is hier menig schip vastgelopen.

Door het opheffen van de bekende veerdienst Kruiningen-Perkpolder in 2003 is deze streek zeer geïsoleerd komen te liggen. Zoals bloggers Leen en Carolien uit Sluiskil het op hun weblog verwoorden (zie hun fietsroutebeschrijving in het hoofdstuk Natuur en recreatie): "Ossenisse is eigenlijk voor ons jonge Zeeuwen een beetje een mysterie. Het is er wel maar je komt er nooit."

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ossenisse 139 huizen met 782 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 119/655 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Walenhoek 7/45 en Zeedorp 13/82. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 120 huizen met ruim 300 inwoners, waarvan ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners in de buurtschap Zeedorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de loop der eeuwen is het dorp diverse keren overstroomd. In 1401 wordt de Nijspolder bedijkt en begint zich een klein dorp te vormen. Ook dat is nog enkele malen overstroomd, voordat het dorp in 1610 opnieuw wordt ingedijkt. De hele Kop van Ossenisse is eeuwenlang gevoelig geweest voor de kracht van het water, herhaaldelijk leidende tot dijkval en - tijdens de Watersnood van 1953 - tot dijkbreuken die vele slachtoffers eisen. Omstreeks 1850 zijn strekdammen aangelegd om de stroomgeulen op afstand van de kust te houden.

Ossenisse is lange tijd een zelfstandige parochie geweest. Tegenwoordig is de kerk niet meer als zodanig in gebruik. Ook de winkels en scholen zijn in de loop der tijd uit het dorp verdwenen. Voor de voorzieningen is het dorp tegenwoordig aangewezen op buurdorp Kloosterzande.

In 1995 is er de 2-delige VPRO-documentaire 'Het geheim van Ossenisse'. Deel 1, getiteld 'Het Dallas van Zeeuws-Vlaanderen' is via de link nog online terug te zien. Naar aanleiding hiervan verschijnt er een reportage in Trouw d.d. 7-1-1995 en een artikel in het NRC (7-1-1995), waaruit wij hier een stukje citeren: "Ooit heeft het dorp meer dan 1000 inwoners gehad, met winkels, een smid en 13 kroegjes. Vrouwen drinken na de mis koffie in de winkeltjes en de mannen gaan naar het café. In 1967 wordt van hogerhand bepaald dat het dorp plaats moet maken voor een zeehaven en industrieën, als gevolg van de expansiedrift van Terneuzen. Er worden geen nieuwe bouwvergunningen afgegeven en alle jonge mensen trekken weg.

Van de havenplannen is nooit iets terecht gekomen, en langzamerhand komen er nieuwe bewoners, op zoek naar de rust van het Zeeuwse platteland. Een van die nieuwe bewoners is de Vlaming Bert Buyle. Volgens hem is het in Ossenisse bij tijd en wijle net zo bruisend als in de serie Dallas. Buyle is voorzitter van de Dorpsraad, organiseert kaart-, bingo- en dansavonden in het parochiehuis en wordt wel 'de burgemeester van het dorp' genoemd. De boeren en arbeiders komen niet in het parochiehuis. Zij zijn te vinden in het café en zien Frans Pots uit Twente, die onder protest van het kerkbestuur een café in de tuin van de voormalige pastorie heeft gebouwd, als hun burgemeester."

In 2004, 10 jaar nadat hij zijn eerste film over Ossenisse heeft gemaakt, keert producent Hans Heijnen naar het dorp terug om te kijken, en te filmen, wat er sindsdien is gebeurd en hoe het dorp er anno 2004 voor staat. "De kerk is inmiddels verkocht en staat leeg*, en het café organiseert geen carnaval meer. Heijnen interviewt oudere inwoners, die het traditionele boerendorpsleven voor hun ogen zien verdwijnen. `Vroeger kende je iedereen, maar nu ken ik mijn overbuurman niet.' Het veer Kruiningen-Perkpolder is verdwenen ten gunste van een tunnel. `Wat doet die tunnel?', verzucht een ex-veerman, `voor mij doet ie niks als ik erdoor rij.' Maar de oude Frans speelt nog altijd accordeon en kijkt naar de toekomst: `Ik krijg van de zomer nieuwe gordijnen.' En de bejaarde, krom lopende Fons, landbouwer in ruste, woont nog steeds zelfstandig, in een huis dat tijdloos in het landschap staat.
* De kerk is inmiddels herbestemd tot woonhuis, zie bij Bezienswaardigheden, red.

- Artikel over de geschiedenis van diverse polders rond Ossenisse, met name de Nijspolder, de Hooglandpolder en de Ser Arendspolder, op de site van Dorpsraad Kloosterzande.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bij het Dorpshuis van Ossenisse lag een asfaltplaat, die werd gebruikt om te parkeren en soms voor een potje tennis. Maar er kon veel beter gebruik worden gemaakt van de buitenruimte. Een lokale landschapsarchitecte heeft een herinrichtingsplan gemaakt. Het herinrichten van het buitenterrein was niet alleen voor het plezier; deels was het ook hoog nodig. Het laaggelegen grasveld bijvoorbeeld vroeg aandacht vanwege de slechte ontwatering. Dat is nu heringericht zodat het geschikt is om er balspelen uit te oefenen.

- In 2016 is, aansluitend op het hiervoor vermelde reeds eerder gerealiseerde park, in Ossenisse ook een fraai dorpspleintje gerealiseerd op de hoek van de Kipstraat met de Lageweg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ossenisse heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de eind 19e-eeuwse voormalige pastorie op Dorpsstraat 10 (gebouwd in neoclassicistische architectuur, en voorzien van een aangebouwd koetshuis) en het vermoedelijk begin 20e-eeuwse houten bijenhuis aldaar.

- Al rond 1200 is Ossenisse een parochie. De RK kerk met hoge toren fungeert als baken voor de schippers op de Schelde. De huidige RK Willibrorduskerk heeft 2 voorgangers gehad, waarvan de laatste uit 1853 dateerde. Die was begin 20e eeuw zodanig door vocht aangetast, dat er een nieuwe kerk moest komen. "Het hele dorp heeft eraan bijgedragen. Wie meedeed, zou een plekje in de hemel verwerven. Zo ging dat in die tijd", aldus huidig eigenaar Elly. De huidige kerk is in 1915 ontworpen door architect Wolter te Riele (een leerling van Pierre Cuypers). Het was een voor die tijd vernieuwend ontwerp, omdat de kerkgangers in een centrale ruimte konden zitten, en niet in een langgerekte. In 1998 is de kerk wegens een sterk teruglopend kerkbezoek aan de eredienst onttrokken. Nadat de kerk enkele jaren heeft leeggestaan, is hij in 2004 verbouwd en herbestemd tot woning. Ook worden er tegenwoordig exposities in de kerk gehouden.

Stichting Voormalige Kerk Ossenisse zet zich middels restauratie, reparaties en onderhoud in voor de instandhouding van de toren en de schil (buienzijde) van het kerkgebouw. Opbrengsten afkomstig uit giften en verkoop ten bate van de stichting komen hieraan ten goede. Bij tentoonstellingen komt 10% van de eventuele verkoop van tentoongestelde stukken ten bate van de stichting. Tentoonstellingen worden alleen in de zomermaanden gehouden i.v.m. de temperatuur in de voormalige kerk; financieel is het niet haalbaar het gebouw te verwarmen. Mede dankzij inspanningen van de stichting en van de huidige eigenares is de kerktoren in 2008 gerestaureerd. In de kerk staat nog het eenklaviers Vermeulen-orgel uit 1961 van de fa. Vermeulen uit Weert.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging D'Ossekoppen. Ossenisse heeft ook een kindercarnavalsvereniging: de Snizzkids. In 2009 begonnen na de kerstmusical in Hof ter Nesse, waarbij de pakken van hun spetterende optreden de basis vormden in hun eerste carnavalsjaar. Ga er maar aan staan: daar moet een hele organisatie achter zitten, elke dag weer zoveel kinderen schminken, daar komt heel wat bij kijken en dan hebben we het nog niet gehad over wie er voor de begeleiding zorgt op welke dag en het vervoer. De kern wordt gevormd door enthousiaste ouders, die jaarlijks alle kinderen in het dorp benaderen om eventueel mee te doen. Verheugend natuurlijk om te zien dat er zoveel animo is om samen wat te ondernemen. Want wat is er mooier voor de Snisse kinderen, dan om na het limonadebal ook mee te doen in de grote optocht op je eigen dorp! De inmiddels ca. 30 Snizzkids (dat zijn bijna alle kinderen uit het dorp) zijn inmiddels in de hele regio bekend. En wie ze niet herkent, je kan ze niet missen; ze hebben inmiddels ook al een eigen T-shirt met opdruk voorzien van een eigen logo.

Ossenisse wijkt in 2 opzichten af van het carnaval elders in het land; 1) ze hebben er geen Prins maar een Prinses Carnaval, en ook de Raad van Elf wordt geheel gevormd door vrouwen, en 2) men viert het carnaval er een week later dan elders. Dat heeft een speciale reden; op deze manier krijgt het dorp het namelijk voor elkaar dat prachtige carnavalswagens die elders in de regio in optochten zijn gebruikt, alvorens te worden gesloopt nog één keer in volle glorie kunnen rondrijden. Dat kost ze alleen 'een paar rondjes' in het dorpscafé. - Videoreportage carnavalsoptocht 2017, door Omroep Zeeland. Een reageerder onderaan dat artikel stelt: "Zo een mooie optocht voor zo een klein plaatsje dat is geweldig, dat laat weer eens zien dat de saamhorigheid in een kleine gemeenschap als de Snis hoog in het vaandel staat. Proficiat gewenst en tot volgend jaar, door een Betekop!"

- Sinds 2007 is er in augustus in Ossenisse het Snisse Dorpsfeest. Dit is bewust tegelijk gepland met de Kermis, die er al langer was. De kermisactiviteiten worden sindsdien aangevuld met allerlei andere activiteiten. Intussen staan barbecue en volleybaltoernooi vast op het programma. Ieder jaar omlijsten verschillende muzikanten het programma. Ook voor de kinderen is er altijd een programma, een draaimolen en een springkussen.

- Dorpsraad Ossenisse - Zeedorp organiseert op een zaterdag in september D'Ossekoppenloop. Je kunt kiezen uit 3 afstanden. Het is de openingsloop van het jaarlijks criterium van Stichting Sport Promotie Zeeuws-Vlaanderen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De bij Recente ontwikkelingen beschreven, in 2018 gerealiseerde radartoren N van Ossenisse is ook voor toeristen interessant; op 37 meter boven NAP heeft de toren namelijk een uitkijkplatform gekregen (dat via een trap buitenom altijd toegankelijk is). Zo kunnen fietsers en wandelaars die over de dijk komen, genieten van een schitterend uitzicht op de Westerschelde.

- Fietsknooppuntenroute de Kop van Ossenisse (34 km).

- Verslag van 7 kano'ers die de Westerschelde / Platen van Ossenisse oversteken. Gelukkig hadden ze een marifoon bij zich, om de Centrale Hansweert en de containerschepen die zich afvroegen wat die kano'ers daar deden op de Westerschelde, gerust te stellen... Als je hier in de buurt gaat varen, kom je met een beetje geluk bruinvissen en/of zeehonden tegen.

- "Naast de natuurontwikkeling in de Westerschelde werkt de Provincie Zeeland mee aan de ontwikkeling van een recreatief aantrekkelijke Scheldekust in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dit als onderdeel van de ‘Regionale Impuls Hulst’ en de realisatie van Grenspark Groot Saeftinghe. Onder andere vanuit de Gebiedsagenda van Grenspark Groot Saeftinghe is het idee ontstaan om van de kustdorpen Ossenisse-Kreverhille, Walsoorden en Emmadorp ‘ankerplaatsen’ te maken. Hier kunnen bezoekers genieten van de specifieke Zeeuwse natuur met schorren, slikken en zandplaten. Daartussen liggen ‘belevingspunten’. Zo wordt de Westerscheldekust een aaneenschakeling van interessante plekken; één geheel, een route die beleefd kan worden. Gedeputeerde Staten zijn bereid om € 530.000 aan subsidie te verstrekken aan de gemeente Hulst in het kader van deze drie POP3 leader-projecten langs de Scheldekust." (bron en voor nadere informatie zie Provincie Zeeland, januari 2021)

- Projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingverband tussen Rijkswaterstaat en het Zeeuwse waterschap, heeft van zijn oprichting in 1996 tot het einde van de projecten in 2015 in totaal 325 km aan Zeeuwse dijken versterkt. De dijkbekleding van veel dijken langs de Oosterschelde en de Westerschelde was niet sterk genoeg. Bij een zogeheten superstorm konden stenen of beton losslaan. Het ging o.a. om het dijktraject langs de Nijspolder en de Hooglandpolder W van Ossenisse en Zeedorp. Dit dijktraject heeft een lengte van ca. 3,2 km. Buiten de dijk ligt een diepe geul, het Gat van Ossenisse, die door twee nollen en een aantal strekdammen op afstand van de dijk wordt gehouden. Tussen de nollen liggen hoge slikken, met een breedte van circa 300 m.

Bij deze dam was op een groot deel van de boventafel asfalt aangebracht. Het verbeteren van een bekleding van asfalt viel aanvankelijk buiten de scope van het project. Om de veiligheid te verbeteren en de asfaltbekleding binnen het project mee te nemen, was het nodig de scope uit te breiden. Misschien dat daardoor de planning ook is uitgelopen; van de eerste verkennning in 2002 tot de uitvoering in 2009 heeft het dus al met al 7 jaar geduurd... Voor wie in de details hiervan is geïnteresseerd, vind je onder de link de tientallen rapporten e.d. uit 2002 t/m 2010 die met dit project te maken hebben.

- C.G. Israël is in 1997 afgestudeerd aan de TU Delft op het onderwerp: 'Modellering van het sedimenttransport over de Plaat van Ossenisse in de Westerschelde'. Het bepalen van het sedimenttransport over de Plaat is van belang om inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen bij de aanzanding van de Drempel van Hansweert. Deze drempel ligt in de vaargeul ten oosten van de Plaat. Er was reeds eerder een studie verricht naar drempelvormende mechanismen, maar deze hebben uitsluitend betrekking op de aan- en afvoer van sediment via de geulen.

De vraag is destijds gerezen of onder bepaalde condities, zoals springtij in combinatie met een westerstorm, de aanvoer van sediment over de Plaat een significante bijdrage kan leveren aan de aanzanding van de Drempel van Hansweert. We zullen je de details besparen, want die zijn nogal technisch, maar dhr. Israëls concludeert aan het eind van zijn rapport: "Het vermoeden dat er over de Plaat van Ossenisse, tijdens stormcondities, aanzienlijke hoeveelheden sediment richting Drempel van Hansweert worden getransporteerd, wordt door de uitkomsten van het sedimenttransportmodel niet onderschreven." Voor wie zich in de details van dit onderzoek wil verdiepen, is het proefschrift van 158 pag. via de link ook online te lezen.

- Degenen die in het voorgaande rapport geïnteresseerd zijn, kunnen zich ook uitleven met het rapport 'Onderzoek naar en evaluatie van sedimenttransport bij uitvoeren onderhoudsbaggerwerken met de Airset in het Gat van Ossenisse' (82 pag., Waterbouwkundig Laboratorium, 2008), dat immers over een aanverwante materie gaat.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ossenisse (online te bestellen). Het betreft met name het boek 'Ossenisse: bij de konijnen af!' door J.W. Hofwijk (2007). Een boek over het dorp van maar liefst 826 pagina's. Uit het voorwoord: "Na zijn overlijden bleek dat mijn vader toch had meegedaan had aan het avontuur met de pelskonijnen, dat eindigde in een regelrechte ramp voor ons kleine dorp. Dit boek is veel meer dan een kroniek van die ramp. De auteur, geboren en getogen in het dorp, tekent de kleine geïsoleerde gemeenschap uit zijn herinneringen. Hij bevolkt dit polderdorp aan de Schelde met herkenbare mensen, levend en hard werkend in de seizoenen van het boerenland, braaf de kerk bezoekend op zon- en feestdagen. Maar ook de kermis wordt niet vergeten, evenmin als de koningsschieting, de processies, de Blasius zegen, de uitvaarten en het verdriet aan een open graf, en het IJsfeest op de Vogel. De auteur beleefde er een gouden jeugd, en is het dorp en de Snissenaars van toen nog altijd dankbaar."

Citaat uit een recensie: "Gehaaide zakenlieden uit Brabant spiegelden de bevolking van Ossenisse in 1928 gouden bergen voor. Het fokken van pelskonijnen zou 'De Snis' in de crisistijd een welkom economisch duwtje in de rug geven. Toenmalig pastoor Verhoeven speelde een dominante rol in het proces. Hij propageerde deelname aan de onderneming zelfs vanaf de kansel. Het eindresultaat was echter - om in de beeldspraak te blijven - bij de konijnen af. De deelnemende Snissenjèrs bleven binnen een jaar achter met een financiële strop van zo'n dertigduizend gulden. Dat gegeven is de rode draad in het onlangs verschenen boek 'Ossenisse: bij de konijnen af!' Onder het pseudoniem J.W. Hofwijk vertelt oud-Ossenissenaar Willy Kint het verhaal uit het perspectief van zijn eigen jeugdherinneringen, die gelukkig wel goudomrand zijn. Samen met zijn broer ontdekt hij pas zo'n veertig jaar later, dat ook hun vader, bovenmeester Lo Kint, zich in dit zakelijke avontuur had gestort." Voor de complete recensie: zie de link.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ossenisse - Zeedorp. - Reportage over het dorp in BN/De Stem, 2014.

- Nieuws: - Nieuws uit Ossenisse en Zeedorp op Facebook. - Dorpskrant de Snisser Courant verschijnt 1x per kwartaal en wordt dan huis aan huis bezorgd in het dorp en omgeving. Via de link is hij ook online te lezen (ook de oudere nummers). - Column van Margo Hermans, die in 2012 in het dorp is komen wonen en in 2014 tot de redactie van de dorpskrant is toegetreden, over haar redacteurschap.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Ossenisse - Zeedorp. - Nieuws van de Dorpsraad op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Hof Ter Nesse.

- Imkerijvereniging: - "De in 1988 opgerichte R.K.H. vzw Kreverhille (genoemd naar de nabijgelegen buurtschap Kreverhille waar het ooit begonnen is, maar tegenwoordig gevestigd in Ossenisse) is een vereniging die actief is in het selecteren en het telen van raszuivere carnica bijen. De vereniging wil een steentje bijdragen aan de rasverbetering van de honingbij. Daarnaast wil ze de imkerij met raad en daad steun bieden, op theoretisch en vooral op praktisch vlak. Doorgedreven, oordeelkundige rasverbetering kan beslist op een zeer natuurlijke wijze. Het is de bedoeling om tot betere resultaten te komen voor wat de productiviteit, gezondheid en klimaatsbestendigheid betreft. De zachtaardigheid van het carnica ras is een extra stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Teelttechnisch biedt dit de imker de ongekende luxe om haast zonder beschermende kledij te kunnen werken en om de buurt tot vriend te houden.

Groepen kunnen de paringstand onder begeleiding bezoeken. De beheerders van de paringsstand ontvangen de groep en brengen je het verhaal van Kreverhille. Op het juiste moment van de dag wordt de groep ook rondgeleid in de tuin, de groene plaats van het gebeuren. Om iedereen met volle teugen te laten genieten van het verhaal mogen de groepen niet groter zijn dan 25 personen. Grotere groepen zijn uiteraard ook welkom maar deze worden dan gesplitst. Je wordt verwend met een interesant verhaal, een drankje en een hapje in een gezellige omkadering. Neem contact op met Corneel Dewindt om een datum en tijd vast te leggen."

- Welzijn: - "Er zijn dorpsbewoners die ondersteuning en/of hulp kunnen gebruiken én er zijn dorpsbewoners die graag iets willen doen. Daarom hebben we in 2020 het Dorpsnetwerk Ossenisse-Zeedorp opgericht, waarin mensen uit ons dorp elkaar kunnen ondersteunen. Denk aan boodschappen doen, container buiten zetten, maaltijd koken, elkaar bellen of andere activiteiten om elkaar zodoende een steuntje in de rug te geven. Ook zouden we een telefooncirkel op kunnen zetten: op vaste tijden bel je iemand en/of word je gebeld. Wellicht heb ook jij hier nog goede ideeën voor of zou je hierin een coördinerende rol kunnen en willen spelen. De werkgroep Groeiactiviteiten stelt het volgende voor: Mensen die een vraag en/of een aanbod hebben kunnen zich melden via: info@ossenisse-zeedorp.nl of tel. 06-20044447 (Liesbeth de Bruijn). Zo kunnen we samen tot een netwerk van mensen komen die wat kunnen en willen betekenen voor dorpsgenoten. Hulst voor Elkaar steunt ons lokale initiatief en blijft aanspreekpunt voor intensieve hulpvragen in de gemeente Hulst (tel. 0114-684700)." Zie ook de videoreportage van Omroep Hulst (vanaf 4 minuten 30 seconden), waarin Dorpsraad-voorzitter Ineke Elbers het een en ander toelicht.

Terug naar boven

Trivia

- De in 1898 geboren Ossenisser Ko de Lavoir was van 21 juli 2004 tot zijn overlijden op 15 augustus 2005 de oudste levende man van Nederland.

Reacties

(1)

Mijn vader Alfons van de Keer is op Snis geboren en de vader van mijn moeder ook, Piet Asselman. Ik kwam er altijd logeren op Ossenisse als kind op Snis en kwamen veel bij de Mulder op Snis en speelde daar, ook de fam. van Dam woonde daar en we haalden melk bij de fam. Stoel de fam. waar ik logeerde was een zus van mijn vader Guts van de Keer getrouwd met Piet Ducheinen. Ik had op Snis een mooien tijd en jeugd ik ben zelf 78 jaar en woon in Scheveningen.

Reactie toevoegen