Nattenhoven

Plaats
Buurtschap
Stein
Westelijke Mijnstreek
Limburg

nattenhoven_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nattenhoven is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Stein. T/m 1981 gemeente Obbicht en Papenhoven.

Nattenhoven is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Stein. T/m 1981 gemeente Obbicht en Papenhoven.

DK 20120128-7240 Nattenhoven, hoeve.JPG

Nattenhoven, hoeve aan de Maas

Nattenhoven, hoeve aan de Maas

RIT_20120128_8818_Nattenhoven_luiken_in_Rietveld_stijl_.jpg

Nattenhoven, luiken in Rietveld-stijl

Nattenhoven, luiken in Rietveld-stijl

nattenhoven_kaart_herinrichting_grensmaas.jpg

In het kader van hoogwaterbescherming en ontwikkeling van natuur en recreatie wordt de Grensmaas van 2008 t/m 2027 grootschalig heringericht. Van 2018 t/m 2020 is dat bij Nattenhoven gebeurd. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.

In het kader van hoogwaterbescherming en ontwikkeling van natuur en recreatie wordt de Grensmaas van 2008 t/m 2027 grootschalig heringericht. Van 2018 t/m 2020 is dat bij Nattenhoven gebeurd. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.

Nattenhoven

Terug naar boven

Status

- Nattenhoven is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Stein. T/m 1981 gemeente Obbicht en Papenhoven.

- De buurtschap Nattenhoven is bij de gemeentelijke herindelingen in deze regio in 1982 niet met de rest van de gemeente Obbicht en Papenhoven naar de gemeente Born overgegaan, maar middels grenscorrectie naar de gemeente Stein, omdat de buurtschap inmiddels aan het Z ervan gelegen dorp Berg aan de Maas (sinds 1982 gemeente Stein, voorheen gemeente Urmond) was vastgegroeid.

- Komend vanuit het N, staan er blauwe plaatsnaamborden (komborden) als je buurtschap Nattenhoven binnenkomt. Komend vanuit het Z, vanuit het dorp Berg aan de Maas, staat, bij het kruispunt van de wegen Bergerstraat, Grachtstraat, Obbichterstraat en Veerweg, een wit plaatsnaambord, omdat je dan al in bebouwde-komgebied zit.

- De buurtschap Nattenhoven valt onder het dorp Berg aan de Maas, maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Urmond.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Nattenhaove (volgens de plaatsnaamborden en Veldeke), Nattenhoave (op de borden van de carnavalsvereniging).

Oudere vermeldingen
1553 Goissen van den Attenhoven, 1790, 1803-1820 en 1838-1857 Nattenhoven, 1870 Genattenhoven.

Naamsverklaring
Wel verklaard als een samenstelling van hoven, datief meervoud van hof 'boerenerf, hofstede' en de persoonsnaam Natto. Sommigen gaan uit van Attenhoven 'hofstede van Atto', met voorgevoegde slot-n van het bepaald lidwoord. De identificatie van 1553 van den Attenhoven is echter onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nattenhoven ligt rond de wegen Bergerstraat, Nattenhover Koestraat en Sint Hubertuslaan, en ligt direct N van het dorp Berg aan de Maas, tussen de rivier de Maas in het W en het Julianakanaal in het O, NO van de Belgische plaats Meeswijk, ZO van de Belgische plaats Stokkem, Z van Obbicht, ZW van Born en N van Urmond.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Nattenhoven 100 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 1948 opgerichte Schutterij Sint Hubertus Nattenhoven speelde op hoog niveau bij het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS). Uit de voorgeschiedenis en het eerste begin van de schutterij is helaas weinig tot niets op papier gezet, dan wel zijn deze papieren in de beginperiode verloren gegaan. In ieder geval blijkt dat de schutterij is ontstaan uit een Oranjecomité en voetbalclub Nattenhover Boys. Direct na de bevrijding is een Oranjecomité opgericht. In die tijd was er in de buurtschap reeds een voetbalvereniging en kwam er ook nog een 2e bij, samengesteld uit spelers die bij hun eigen vereniging in Berg en Obbicht onenigheid hadden.

Dat die tweede voetbalclub (die de naam Nattenhover Boys kreeg) evenals de eerste (die waarschijnlijk Voetbal Vereniging Nattenhoven (VVN) heette) ter ziele gingen, is enerzijds jammer, anderszijds is hierdoor waarschijnlijk de schutterij opgericht, want het waren dezelfde initiatiefnemers die besloten om een vereniging op te richten waar jong en oud actief in kon deelnemen. De schutterij kreeg de naam Sint Hubertus (patroon van de schutters / jagers) aangemeten. Aangezien voor het optuigen van een schutterij veel geld nodig is, werd in 1947 een fancy fair gehouden. Hieruit is later de kermis ontstaan. Dank zij deze fancy fair kreeg men de beschikking over genoeg geld om in 1948 de schutterij op te richten. Schutterij Sint Hubertus gold de afgelopen jaren binnen de schutterswereld als kanshebber op het winnen van het jaarlijkse Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS). Zij eindigde 14 keer in de top 10 van de schietwedstrijd. Op het OLS in 2007 werd zij tweede. Roy Willems, een van de talentvolle schutters van Sint Hubertus, won in 2018 nog het persoonlijk kampioenschap en zijn vader, Hein Willems, won ook vele schietprijzen.

Eind 2015 gaf Consortium Grensmaas een presentatie in het gemeentehuis van Stein van de afgravingen die bij buurtschap Nattenhoven zouden gaan plaatsvinden.* Het gebruik van de winterbedding als schootsveld en locatie voor feesttenten zou daardoor moeilijk zo niet onmogelijk worden, concludeerde Schutterij Sint Hubertus uit de buurtschap. "Een stuk Limburgs cultureel erfgoed ondergeschikt maken aan natuurontwikkeling kan toch niet de bedoeling zijn", schreef de schutterij in een 'brandbrief' aan onder meer de gemeente. Zij vreesde hierdoor het einde van de lokale schutterij. Rob van Schijndel van Rivierpark Maasvallei, zoals het natuur- en recreatiegebied rond de Grensmaas na de herinrichting heet, meldde daarop dat hij met de schutterij zou gaan praten over een passende oplossing en verwachtte dat deze ook wel gevonden zou worden.
* Deze herinrichting heeft van 2018 t/m 2020 plaatsgevonden, waarvoor zie het hoofdstuk Landschap etc.

In september 2019 meldt Schutterij Sint Hubertus op haar - inmiddels opgeheven - Facebookpagina dat de vereniging wordt opgeheven. Of dat een relatie had met de hiervoor beschreven Grensmaas-problematiek is ons niet bekend. De schutterij telde in 2017 nog 40 leden. Na een ledenvergadering in 2019 waren er nog maar 15 leden overgebleven. Zij meldden te overwegen een doorstart te gaan maken. "Wij kunnen echter geen representatieve vereniging meer op straat brengen", aldus voorzitter Ralph Jessen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het corpus van het kruisbeeld aan de Bergerstraat in Nattenhoven is van brons, evenals het opschrift INRI. In het voetstuk staan de woorden “Geloofd zij Jezus Christus”. Oorspronkelijk stond er sinds 1915 een ijzeren kruis in de tuin aan de overkant. Omstreeks 1954 is dat kruis enige meters verplaatst. Er is toen een comité gevormd, dat dit monument in stand wilde houden. Rond 1970 moest het kruis wijken voor de bouw van een huis. De pastoor gaf toen opdracht om in plaats daarvan aan de overkant een nieuw stenen kruis te plaatsen. Het ijzeren kruisbeeld is in een tuin geplaatst.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Lombokkers.

- Kermis (weekend in juni en weekend in november).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Mooie wandeling (13,5 km) vanuit Nattenhoven langs het Julianakanaal naar Schipperskerk en Grevenbicht, daarna langs de Maas terug naar het beginpunt. Goed te lopen weggetjes en paden.

- "Van 2018 t/m 2020 zijn in het kader van het project Grensmaas de oevers van de Maas W van buurtschap Nattenhoven verlaagd. De grond die daarbij vrijkwam is gebruikt voor het aanvullen van een smalle grindput. Uiteindelijk krijgt het hele gebied de bestemming natuur. Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. In november 2017 heeft het Consortium, geheel volgens afspraak, de belangrijkste maatschappelijke doelstelling behaald; tienduizenden gezinnen langs de Maas lopen nu veel minder risico op een overstroming. Bij identieke waterafvoeren als tijdens de overstromingen van 1993 en 1995 komen dorpen en steden in Zuid-Limburg nu niet meer blank te staan. Het Consortium heeft daartoe het stroombed van de Maas met zo’n 300 hectare verbreed, de oevers verlaagd en dijken op een traject van 12 kilometer versterkt en verhoogd.

Met het project Grensmaas krijgt Zuid-Limburg ook een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare, dat samen met natuurgebieden aan de Vlaamse Maasoever het RivierPark Maasvallei vormt. De hoogwaterbescherming en de nieuwe natuur worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind en kosten de belastingbetaler niets. Het gehele project Grensmaas kost 700 miljoen euro. De uitvoering is in 2008 officieel van start gegaan en duurt tot eind 2027. " (bron en voor nadere informatie zie Grensmaas.nl) - Kaart herinrichting Maasoevers bij Nattenhoven.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite van en over het dorp Berg aan de Maas en buurtschap Nattenhoven. - Nieuws uit deze kernen op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "De in 2020 opgerichte Stichting DOP Berg - Nattenhoven zet zich actief in voor de leefbaarheid in deze kernen en hun landelijke omgeving. Zo wil het DOP een brug vormen tussen de bewoners en de gemeente (politiek). Dit doen wij door actief te ondersteunen bij zaken die nu actueel zijn of op de lange termijn spelen en het algemeen belang van de inwoners dienen. Het DOP richt zich in haar visiedocument op de volgende thema’s: wonen; peil en aanbod voorzieningen; openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen; sociale samenhang en verbinding."

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Nattenhoven organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Muziek: - "LeaveGreater Promotions van Antoine Scheijen in Nattenhoven is in 2013 gestart met als doel beginnende bands te begeleiden naar open podia en optredens. Daarnaast organiseert LeaveGreater Promotions ook zelf evenementen, waar wij bands de kans geven om hun podiumkunsten te laten zien aan het publiek. Leeftijd, achtergrond, muziekstijl zijn allemaal niet van belang binnen LeaveGreater Promotions, zolang er maar sprake is van passie voor wat je doet. Daarnaast verzorgen we de boekingen van de bands. Kunnen wij wat voor jouw band of act betekenen? Je kan altijd vrijblijvend contact opnemen en dan kijken we waar voor jouw situatie mogelijkheden liggen. Verder participeert LeaveGreater Promotions nog in werkgroep Open Podium in OJC De Kelder Urmond en participeert het mede in de programmering van diverse (pop)podia. Last but not least ook nog druk doende om muziekbelevenis en gerelateerde activiteiten terug te brengen op (basis)scholen, want de jeugd is de muzikale voeding voor de toekomst! Workshops en transparante lesgeving is daarin de basis.

Nog niet klaar voor het podium, maar toch al in een band? LeaveGreater Promotions heeft een eigen oefenruimte waar men bij FortuneSound Nattenhoven terecht kan voor drumlessen, gitaarlessen en dus repetitieruimtes voor je band. Heb je altijd al willen drummen, dan is dit je kans. Leer de basis van drummen en bouw dit uit naar het meedrummen op en met je favoriete bands. Drumlestarief is gebaseerd op een les van een half uur voor de prijs van €13,00. We leren het drummen aan de hand van korte theorie, maar gaan vooral praktisch aan de slag. 'Get Your Beat Now'. Ook gitaarlessen voor beginners. Mail gerust voor info. Tevens biedt FortuneSound (bedrijfsonderdeel van LeaveGreater Promotions) tweedehands drumstellen en gitaren aan voor zowel huur als verkoop, tegen respectabele prijzen / tarieven. LeaveGreater Promotions heeft sinds eind 2019 ook zijn eigen online radiostation: LeaveGreater Radio. Op aangekondigde tijden verzorgen we een aantal uurtjes muziek via internet op jouw pc / laptop / mobieltje etc. Doelstelling is om vooral locals via deze stream hun muziek / nieuwe EP / Demo's bij de fans en andere muziekliefhebbers te 'bezorgen'. Dus muzikanten / bands: lever je mp3'tjes ter aan toine4music@gmail.com."

Reacties

(4)

Het ijzeren kruisbeeld is niet vernietigd maar geplaatst in een tuin.

Dank voor uw correctie! Ik heb het aangepast. Tevens het opheffen van de schutterij toegevoegd en de werkzaamheden aan de Grensmaas.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Verwijzing naar website over Nattenhoven is veranderd/aangepast naar (...)
Mvg Antoine Scheijen,
Voorzitter Stg. DOP Berg-Nattenhoven.

Dank voor de tip! Ik heb het toegevoegd. Kennelijk blijft 1berg.nl ook bestaan, dus daar heb ik de nieuwssite van gemaakt, en jullie vermeld als belangenorganisatie. Overigens vermeld ik bij lokale instellingen (en evenementen) standaard de Facebookpagina, omdat men daar de actuele nieuwtjes vindt. Onder Info kan degene die meer over de club of het evenement wil weten, dan doorklikken naar de site. Ik heb je muziekgebeuren ook vermeld, want ik vermeld ook goede initiatieven op muziekgebied, en daar vallen jouw initiatieven zeker ook onder. Op de pagina van Berg heb ik het BridgeFest nu ook vermeld.
Eén dingetje nog: op de DOP-site wordt gesproken van een visiedocument, kennelijk een dorpsplan-achtig iets. Maar dat vind ik nergens op de site? Ik maak daar normaalgesproken een samenvatting van met link naar het document voor nadere informatie, in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen, maar dat kan ik nu niet doen omdat het document niet op de site staat.
Met vriendelijke groet en veel succes gewenst met al je mooie initiatieven!, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen