Meerenbroek

Plaats
Buurtschap
Doetinchem
Liemers
Gelderland

meerenbroek_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Meerenbroek ligt tussen de kernen Wehl in het W en Doetinchem in het O, en grenst in het Z aan de Doetinchemseweg en in het O aan de Wehlse Beek. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Meerenbroek ligt tussen de kernen Wehl in het W en Doetinchem in het O, en grenst in het Z aan de Doetinchemseweg en in het O aan de Wehlse Beek. (© www.openstreetmap.org)

Meerenbroek

Terug naar boven

Status

- Meerenbroek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Doetinchem. T/m 2004 gemeente Wehl.

- De buurtschap Meerenbroek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wehl.

- De buurtschap Meerenbroek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Meerenbroek ligt rond de wegen Notenstraatje, Groenestraat, Vogelstraat, Bokkenstraat, Kelderweg, Bleeksestraat, Mussenhorstweg en rond het gedeelte van de Doetinchemseweg tussen het kruispunt met de Broekstraat en de rotonde bij de Weemstraat (de N815). De buurtschap ligt direct O van het dorp Wehl, direct W van de stad Doetinchem, Z van de dorpen Laag Keppel en Hummelo en N van het dorp Kilder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Meerenbroek 58 huizen met 394 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op het in ontwikkeling zijnde A18 Bedrijvenpark direct ZO van de dorpskern van Wehl is onder meer kippenslachterij Esbro gevestigd. De firma heeft ca. 650 werknemers, waarvan ca. 500 arbeidsmigranten, veelal Polen. In mei 2019 koopt Kever Investment* uit Oudewater manege 't Meerenbroek (Kelderweg 5) in de gelijknamige buurtschap, met de intentie er "een grotere groep arbeidsmigranten" in onder te brengen, aldus het koopcontract, dat de Gelderlander op 1 november 2019 heeft ingezien. Omwonenden hebben geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een 'Polenhotel' op de genoemde locatie, vanwege de overlast die ze ervan verwachten, gezien het grote aantal arbeidsmigranten op één locatie.
* Welke firma gerelateerd is aan de Huisvesting Arbeidsmigranten Group BV, waar Esbro-directeur Edward Windhorst directeur is.

"Ik heb niets tegen arbeidsmigranten", zegt Leo Kuning als woordvoerder namens de buurtbewoners. "Hier in de buurt zijn een aantal huizen die verhuurd zijn aan arbeidsmigranten en daar is geen probleem mee." Hij maakt zich wel zorgen om het grote aantal: "Ze gaan een te grote concentratie mensen daar huisvesten. En over vijf jaar zijn die arbeidsmigranten niet meer nodig. Wat gebeurt er dan?" Omwonenden hadden een vijftal protest-spandoeken in de omgeving geplaatst (waarvan 3 stuks twee dagen later al waren vernield), waarvan een luidde: "De gemeente heeft ons overvallen, zij wil het Meerenbroek vol knallen." Wat niet correct is; het was immers geen plan van de gemeente, maar van - dan wel namens - de firma Esbro.

Op 29 november 2019 wordt bekend dat Kever/Esbro van de koop afziet. Er was namelijk de ontbindende voorwaarde opgenomen dat de koper de koop mocht ontbinden als de vergunning voor de verbouwing tot arbidsmigrantenhuisvesting niet zou rondkomen. "Ik heb de eigenaar van manege 't Meerenbroek verteld dat we afzien van de aankoop. Vanwege de ontstane commotie had het geen zin meer om hier mee door te gaan; er was al te veel gebeurd om draagvlak te krijgen. We zijn met de gemeente Doetinchem in gesprek en hebben gevraagd of ze wil meedenken om het probleem van huisvesting op te lossen. Ik vind dat de gemeente geschikte locaties moet aanwijzen", aldus directeur Edward Windhorst.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het GIOS-gebied Meerenbroek betreft het gebied tussen de kernen Doetinchem en Wehl. GIOS staat voor ‘Groen in en om de Stad’. GIOS is onderdeel van het Land van Wehl, waarvoor de Doetinchemse gemeenteraad in 2007 een structuurplan heeft vastgesteld. Kenmerkend voor de ontwikkelingen in het Land van Wehl is dat bebouwing en natuur in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. Natuur, recreatie en landschap krijgen een belangrijke plaats in het GIOS-gebied. Naast het GIOS-gebied wordt een nieuw bedrijventerrein ‘RBT Achterhoek’ ontwikkeld, alsmede een nieuwe woonwijk Wehl-Zuid.

Medio 2008 hebben het College en de raad van Doetinchem het startschot gegeven voor de ontwikkeling van GIOS Meerenbroek. Daarbij zijn de volgende doelstellingen genoemd: het ontwikkelen van een veelzijdig gebied met recreatieve en ecologische elementen; het handhaven en versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden; ontsluiting van het GIOS door een stramien van verbindingen; verleiden van initiatiefnemers om ontwikkelingen in het gebied op te pakken; stimulering van verbreding van agrarische activiteiten.

Deze doelstellingen zullen worden opgepakt middels: a. een uitvoeringsplan voor de aanleg van recreatieve infrastructuur (wandel-, fiets- en ruiterpaden), dat medio 2009 daadwerkelijk beoogd te zijn aangelegd (snelspoor); b. een vernieuwd/innovatief concept om de integrale doelen voor het GIOS-gebied te kunnen realiseren (ontwikkelspoor); c. een communicatieplan voor beide sporen. Als concrete doelstellingen zijn gedefinieerd: 90 hectare openbaar terrein; 10 km fietspad; 20 km wandelpad; 5 km ruiterpad; 30% van de particuliere grondeigenaren participeert."

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Meerenbroek (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Reacties

(2)

Graag zou ik weten waar de kadastrale sectie nr. d66 is gelegen en wat de huidige naam is.

De Oudheidkundige Vereniging Wehl zal u dat ongetwijfeld kunnen onthullen. Hun gegevens vindt u hier: http://www.oudheidkundigeverenigingwehl.nl/.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen