Geersbroek

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

ulvenhout_ac_plaatsnaambord_kopie.jpg

Als je vanuit het dorp Uvenhout de buurtschap Geersbroek binnenkomt, over de Anneville-laan, staat er een plaatsnaambord met de plaatsnaam Ulvenhout AC. Hoe dat zit, kun je lezen in het hoofdstuk Status.

Als je vanuit het dorp Uvenhout de buurtschap Geersbroek binnenkomt, over de Anneville-laan, staat er een plaatsnaambord met de plaatsnaam Ulvenhout AC. Hoe dat zit, kun je lezen in het hoofdstuk Status.

geersbroek_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Geersbroek ligt zeer landelijk, op een steenworp afstand van de stad Breda, in het buitengebied van Ulvenhout Z van de A58, met het Ulvenhoutse Bos en de Chaamse Bossen bij wijze van spreken 'in de achtertuin'. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Geersbroek ligt zeer landelijk, op een steenworp afstand van de stad Breda, in het buitengebied van Ulvenhout Z van de A58, met het Ulvenhoutse Bos en de Chaamse Bossen bij wijze van spreken 'in de achtertuin'. (© www.openstreetmap.org)

geersbroek_anneville-eik_ulvenhout_a58.jpg

De beroemde Anneville-eik of Troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout, die bij de aanleg van de A58 gespaard is, moet de komende jaren waarschijnlijk toch nog verdwijnen t.b.v. de verbreding van de A58. (© www.breda-en-omgeving.nl)

De beroemde Anneville-eik of Troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout, die bij de aanleg van de A58 gespaard is, moet de komende jaren waarschijnlijk toch nog verdwijnen t.b.v. de verbreding van de A58. (© www.breda-en-omgeving.nl)

Geersbroek

Terug naar boven

Status

- Geersbroek is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Alphen-Chaam.

- Buurtschap Geersbroek viel vanouds en valt in de praktijk nog altijd onder het dorp Ulvenhout; t/m 1996 viel de buurtschap ook voor de postadressen onder dit dorp. Maar omdat bij de gemeentelijke herindelingen van 1997 het dorp naar de gemeente Breda ging en deze buurtschap naar de nieuwe gemeente Alphen-Chaam, en de inwoners van deze buurtschap - en de in dit kader vergelijkbare buur-buurtschappen Couwelaar en Rakens - voor de postadressen toch 'in' Ulvenhout wilden blijven wonen, is er voor de postadressen een plaatsnaam 'Ulvenhout AC' (Alphen-Chaam) gecreëerd met een eigen postcode*, waar de 3 genoemde buurtschappen sindsdien dus 'in' liggen. Zie verder hierna bij Naamgeving.
* Omdat een postcode altijd maar in één gemeente mag liggen en PostNL een identieke plaatsnaam in meer gemeenten dringend afraadt, ter voorkoming van allerlei misverstanden, is voor deze constructie gekozen.

- De buurtschap heeft ter plekke plaatsnaamborden genaamd Ulvenhout AC, omdat dit, zoals in de alinea hiervoor geschetst, nu eenmaal de formele - postale - plaatsnaam is. Aan de straatnaambordjes Geersbroekseweg kun je ter plekke herkennen dat je in buurtschap Geersbroek bent aangekomen.

- In recente atlassen wordt landgoed Anneville met de bijbehorende bebouwing als plaatsnaam en dus buurtschap benoemd. Wij beschouwen dat maar als 'drukfout', want het landgoed met landhuis en overige bijbehorende bebouwing is onderdeel van buurtschap Geersbroek.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Wordt gezien als samenstelling van broek ‘drassig groenland’ en geers, gaers ‘gras, grasland’. De vormen zonder s maken het mogelijk voor het eerste deel ook te denken aan geer ‘langwerpig toelopend’.(1)

Naamgeving
In 1997 is het gedeelte van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken ten zuiden van de A58, met daarin de buurtschappen Geersbroek, Couwelaar en Rakens, onderdeel geworden van de nieuwe gemeente Alphen-Chaam. Aanvankelijk had de nieuwe gemeente plannen om de hele streek waarin de genoemde buurtschappen liggen, naar de eerstgenoemde buurtschap te noemen: “Voor het gebied dat valt onder Ulvenhout en Bavel, maar gelegen is Z van de A58, is gekozen voor de naam Geersbroek” (gemeentelijke infokrant, december 1996). Dit om verwarring te voorkomen met de dorpen Bavel en Ulvenhout, die naar de gemeente Breda waren overgegaan.

Voor een deel van de betrokken bewoners had de beoogde naamswijziging dus als consequentie dat ze dan voortaan niet meer in Ulvenhout zouden wonen, maar in Geersbroek. Onder meer het postcodeboek zou hierop worden aangepast. Na protest van de bewoners is deze wijziging ongedaan gemaakt. Bewoners van de streek vreesden namelijk dat de huizen minder waard zouden worden omdat zij niet meer in Ulvenhout, ‘het Wassenaar van Brabant’, zouden wonen maar in het onbekendere Geersbroek. Als er dan tóch veranderd zou moeten worden, stelden de inwoners alternatieven voor zoals Anneville, Hondsdonk (naar de gelijknamige landgoederen), Cauwelaer of Ulvenhout-Zuid. Het is uiteindelijk respectievelijk ‘Bavel Alphen-Chaam’ (Bavel AC) (voor het Bavelse buitengebied in die gemeente) en ‘Ulvenhout Alphen-Chaam’ (Ulvenhout AC) (voor het Uvenhoutse buitengebied in die gemeente) geworden…

Het postcodeboek en ook de plaatsnaamborden ter plekke zijn hierop aangepast. De postcodes zijn overigens wél veranderd (omdat een postcode altijd maar onder 1 gemeente kan vallen, hebben deze postaal 'nieuwe plaatsnamen' eigen postcodes gekregen). Geografisch en maatschappelijk gezien echter blijft de buurtschap Geersbroek natuurlijk gewoon bestaan...

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Geersbroek ligt rond de Geersbroekseweg, Anneville-laan, Valkenburgseweg en Cauwelaerseweg, ZO van Ulvenhout, en grenst in het ZW aan buurtschap Couwelaar, en in het N aan de A58.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Geersbroek omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leden van Buurtvereniging Geersbroek hebben samen met 'buurvrouw' Mozaïek Petra Peeters* de Buurtkring gerealiseerd. Onderdeel daarvan zijn de mozaïekpanelen, die verwerkt zijn in boomstammen (zie de 5e rij onder de link), die je kunt bezichtigen in een plantsoen aan de Geersbroekseweg tussen de huisnrs. 23 en 25a.
* Mevr. Peeters woont - woonde althans destijds - namelijk 'om de hoek', aan de weg Valkenberg, op het gelijknamige landgoed, net over de gemeentegrens, op grondgebied van Gilze. Kennelijk is haar bedrijf inmiddels opgeheven, want haar website is opgeheven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Onder het motto 'loop ook eens voor een ander' organiseert buurtschap Geersbroek jaarlijks op een zondag in december de Broekloop Ulvenhout (genoemd naar een beekje nabij het startpunt). Het evenement heeft namelijk een tweeledig doel: een plezierige belevenis voor lopers en vrijwilligers én een donatie kunnen doen aan een kleinschalig, jaarlijks wisselend goed doel. Het parcours van de Broekloop - waarbij je kunt kiezen uit de afstanden 3,5 / 5 / 10 / 15 en 20 km - loopt door de prachtige Ulvenhoutse Bossen, over verharde fietspaden, en geheel autovrij. De deelnemers kunnen zich omkleden in champignonkwekerij De Morgenstond, Annevillelaan 230. Na afloop wordt er o.a. champignonsoep en koffie met taart verkocht, waarvan de opbrengst ook aan het goede doel ten goede komt. Voor een indruk van dit evenement zie de Aftermovie van de Broekloop editie 2018.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het beekdal van de Broekloop bestaat uit broekbosjes en natte weilandjes. Het beekdal ligt tussen de Geerbroekseweg in buurtschap Geersbroek en het Annabos. Een wandelroute door het gebied start aan de Geerbroekseweg tussen huisnr. 10 en 12 aan de andere kant van de weg. Hier staat een informatiepaneel. Beschrijving. Het Ulvenhoutse Bos ligt in een oude beekoverstromingsvlakte van de Broekloop. In de ondergrond bevinden zich uitgestrekte lemige (en dus slecht doorlatende) bodemlagen. Daardoor zijn grote delen van het bos van nature vaak erg nat. De natuurlijke begroeiing van het dal van de Broekloop heeft vroeger waarschijnlijk bestaan uit het elzenrijke essen-iepenbos, een vrij open, structuurrijk bos met naast genoemde boomsoorten ook zomereik en een ondergroei van vogelkers, hazelaar en els. Langs de beek kwam het vogelkers-essenbos voor en op de natste plekken in komvormige, met veen gevulde, laagten zal zich elzenbroekbos hebben bevonden. In 2001 is het nieuwe dal van de Broekloop, het tot natuurgebied heringerichte gebied tussen het Annabos en de Geerbroekseweg onder Ulvenhout, geopend. In de jaren daarvoor hebben het waterschap, Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied via diverse maatregelen de kansen voor de natuur in dit 50 hectare omvattende gebied verbeterd.

Mogelijkheden. Bij bovengenoemd informatiepaneel in buurtschap Geersbroek start de wandelroute. Loop niet rechtdoor door het klaphekje maar ga rechtsaf het pad in. Loop dit pad uit tot bijna aan de Valkenburgsweg. Net voor deze weg kun je linksaf een klaphekje door. Loop over het weiland en over het brugje van de Broekloop naar het volgende klaphekje. Hier doorheen en linksaf langs de bosrand. Loop dit pad door het bos vlak langs de rand van het beekdal helemaal uit tot aan de snelweg A58. Ga hier links de Geerbroekseweg weer op en wandel tot je weer bij het startpunt bent. Onderweg bestaat de mogelijkheid om zijpaadjes in te slaan die door de weilanden lopen. Met een beetje geluk kun je ook nog reeën spotten. Wat is er te zien. Lente/zomer: wilde eend, waterhoen, grote bonte specht, kleine bonte specht, wwarte specht, groene specht, boomklever, boomkruiper, buizerd, havik, sperwer, bonte vliegenvanger, goudhaan, alle mezensoorten, vink, groenling. Herfst/winter: wilde eend, krakeend, boomklever, boomkruiper, buizerd, havik, sperwer, zwarte specht, groene specht, grote bonte specht, kleine bonte specht, goudhaan, alle mezensoorten, groenvink, sijs, putter, vink en keep." (bron: West-Brabantse Vogelwerkgroep)

- “Het Annabos, gelegen in het NO van het grondgebied van buurtschap Geersbroek, wordt ook wel het Sint Annabos genoemd, maar eigenlijk is dit onjuist, omdat het bos genoemd is naar Anna van Egmond, echtgenote van Willem de Zwijger en zij is zeker niet heilig verklaard” (102, nr. 119). Inderdaad heet het bos in de atlas van ANWB en Topografische Dienst foutief `Sint Annabos` en ook het nabijgelegen snelwegknooppunt (A58/A27) heet dus foutief Sint Annabos... Bos in Boswachterij Ulvenhout. Gelegen Z van de A58, nabij landgoed Anneville. Het Annabos is aangeplant tussen 1551 en 1554. Oorspronkelijk lag rond dit bos een aarden walletje. Dit is alleen nog in het westen terug te vinden. De Royaaldreef is een brede laan met hoge loofbomen. De laan is genoemd naar koning-stadhouder Willem III. Door de aanleg van de A58 heeft de majestueuze laan helaas veel aan schoonheid ingeboet.

- Landgoed Anneville (opp. 26 ha), gelegen in het N van buurtschap Geersbroek, is in 1851 gesticht. In 1934 wordt het een hotel. In de Tweede Wereldoorlog richten de Duitsers er een bakkerij in met verrijdbare ovens. Voor de brandstofvoorziening hakken zij anderhalve hectare bomen om. Het brood gaat naar het front. Aan het eind van de oorlog komt prins Bernhard er met zijn staf wonen. Ook koningin Wilhelmina verblijft hier tweemaal, in maart en mei 1945, enkele dagen voor het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog (het zuiden was eind 1944 al bevrijd). Tegenwoordig is het landgoed eigendom van jonkvrouwe Marie H.C. van Meeuwen en haar zonen Wim en Jan Victor Idzard Marie baron de Constant Rebecque. Huize Anneville is verhuurd aan een makelaar. Park van 7 hectare. Het terrein is alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars. - Fotosite landgoed Anneville.

- Als in 1968 wordt begonnen met de aanleg van de A58, blijkt deze dwars door (de oprijlaan van) landgoed Anneville in buurtschap Geersbroek bij Ulvenhout te lopen. Een aantal eiken van het landgoed moet daarom sneuvelen, maar één ervan kan blijven staan, omdat hij precies in de middenberm van de nieuwe snelweg past. Als de snelweg eenmaal in gebruik is, blijkt na een paar jaar dat de boom aan het verdrogen is. Rijkswaterstaat legt daarom een speciaal drainagesysteem aan rond de boom, met een vulpunt op het nabijgelegen viaduct. Daar wordt sindsdien ca. maandelijks 8.000 liter water in gepompt door een tankwagen die dat water uit de nabijgelegen rivier de Mark oppompt. Het systeem werkt goed, want de eik in de middenberm - die in de loop der jaren bekend is geworden als de Annaville-eik - staat er volgens deskundigen beter bij dan de overgebleven laanbomen die naast de snelweg staan. De boom krijgt door al deze maatregelen binnen Rijkswaterstaat de bijnaam Troeteleik. Ook wordt hij wel 'de heilige eik' of Wilhelminaboom genoemd.

Helaas moet de Anneville-eik binnenkort wellicht toch verdwijnen, omdat hij in de weg staat bij de verbreding van de A58 van vier naar zes stroken, die gaat plaatsvinden vanaf 2020. Gezien de landschappelijke en cultuurhistorische bijzonderheden van de boom, omdat het een opvallend landmarkt is voor iedereen die er langs rijdt, en omdat de omwonenden in Geersbroek en omgeving er natuurlijk ook bijzondere waarde aan hechten, heeft Rijkswaterstaat in 2015 en 2016 uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de inmiddels ca. 180 jaar oude Anneville-eik ondanks de snelwegverbreding toch te kunnen behouden.

Belangrijkste vraag in dit onderzoek was: wat kunnen we doen met het nabijgelegen viaduct om de verbrede A58 er onderdoor te laten lopen, als we niet de ruimte van de middenberm kunnen benutten? Want daar staat immers de eik. De conclusie van Rijkswaterstaat is dat als de boom blijft staan het viaduct niet genoeg ruimte biedt om de verbrede A58 eronder te laten lopen. Zij hebben zorgvuldig afwegingen gemaakt: een verplantingsonderzoek laten doen door een 'bomendokter' (uitkomst was dat de boom niet te verplanten is: hij zou dat niet overleven) maar ook uitgebreid onderzoek naar het viaduct en wat ze daarmee kunnen (aanpassen, afbreken en weghalen, nieuw viaduct bouwen).

Er is met een ingenieursbureau gekeken naar verschillende aanpassingen voor het viaduct. Ook is zelfs gekeken naar de bouw van een nieuw viaduct dat wél de benodigde ruimte biedt. De kosten daarvan bedragen meer dan 3,5 miljoen euro. Daar is geen extra budget voor beschikbaar en Rijkswaterstaat is daarnaast van mening dat de maatschappelijke baten niet opwegen tegen deze kosten. Er is ook gekeken naar mogelijke vermindering van het aantal rijstroken ter plekke, en of wellicht alleen een spitsstrook-constructie voldoende zou zijn, maar beide bleken niet haalbaar vanwege de benodigde verkeersafwikkeling.

Ondanks dit alles blijven de Bomenstichting en Stichting Nationale Boomfeestdag ijveren voor behoud van de Troeteleik bij Geersbroek. De Bomenstichting is er niet van overtuigd dat de boom moet wijken. "Vandaar dat we de Technische Universiteit Delft hebben verzocht civieltechnisch onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het viaduct aan te passen. We willen zeg maar een second opinion", aldus woordvoerster Hanna Hirsch. Peter Derksen, directeur van de Nationale Boomfeestdag, was in de tijd van de aanleg van de A58 landschapsarchitect bij Staatsbosbeheer. Hij adviseerde Rijkswaterstaat destijds bij landschappelijke aanpassingen aan rijkswegen, en heeft toen succesvol geijverd voor behoud van de boom. Bij de huidige dreigende verdwijning van de boom voor de verbreding van de A58 zet hij zich daar opnieuw voor in.

Een boom is niet heilig voor Derksen. Hij snapt dat de weg verbreed moet worden om de filedruk te verminderen. "Maar ik vind dat er veel omzichtiger moet worden omgesprongen met deze eik. Honderdtachtig jaar! Dat is waanzinnig oud. Het gaat hier om een uniek groen, nog vitaal monument, niet alleen in Nederland, maar zelfs in Europa. Iedereen die terugkomt van vakantie, uit de richting Antwerpen, komt er langs. Het is een landmark." En daarom moet de Troeteleik Boom van het Jaar 2018 worden, vindt Derksen. "Als dat gebeurt, dan zal de boom op zijn plek worden gehuldigd. Dan kan heel Nederland de waarde ervan inzien." Rijkswaterstaat blijft ervan uitgaan dat de boom wordt verwijderd. "Wel willen we met gemeente, omwonenden en natuurorganisaties in overleg over de wijze waarop de restanten van de boom behouden kunnen blijven. Met het hout ervan willen we een fysieke herinnering in de buurt van Ulvenhout creëren", aldus woordvoerder Eric van Beerendonk. (bron: BN/De Stem, 6-10-2018)

Op 16 oktober 2018 wordt bekend dat de Troeteleik bij Geersbroek inderdaad de winnaar is geworden van de eerste Nederlandse Boom van het Jaar verkiezing. De boom wint met een overweldigende meerderheid van 2.834 stemmen. Op nr. 2 eindigde de Troostboom (Limburg) met 1.858 stemmen en op nr. 3 De Makke Janne (Utrecht) met 986 stemmen. Deze eerste verkiezing heeft naast de 265 aangemelde verhalen ook nog eens tot ruim 11.000 stemmen geleid. Het verhaal van deze bijzondere eik, ingezonden door zelfs 10 personen, heeft de vakjury aangesproken. Landschapselementen die moeten sneuvelen vanwege uitbreiding van mobiliteit, is iets waar de schrijvers zich zorgen om maken. Zowel de heroïek als tragiek rondom deze boom komen hierin naar voren, of zoals een van de vakjuryleden aangaf: "Het aantal uitgebrachte stemmen verwoordt een motie van treurnis."

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil naar aanleiding van deze verkiezing alsnog bekijken of de Troeteleik in de middenberm van de A58 bij Geersbroek behouden kan blijven. "Deze verkiezing laat opnieuw zien hoe groot de betrokkenheid is en hoe breed de wens om de boom te sparen. De minister gaat daarom met betrokken partijen in overleg om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen", aldus een woordvoerder van de minister. De Troeteleik heeft, vanwege het winnen van de landelijke verkiezing in 2018, ons land in 2019 vertegenwoordigd bij de jaarlijkse Europese Boom van het Jaar / Tree of the Year verkiezing. Hij is daarbij op de 7e plaats geëindigd.

"Ingenieursbureau Movares is in november 2018 verzocht een quick scan uit te voeren op het huidig ontwerp van A58 en viaduct in relatie tot de Anneville-eik bij Geersbroek en het mogelijk aandragen van alternatieven. Uit deze quick scan komen de volgende punten naar voren. Voorkeursalternatief. Het bestaande ontwerp van de verbreding van de A58 voldoet ter hoogte van het viaduct niet aan de ontwerprichtlijnen. Een vluchtstrook ontbreekt hier namelijk. Dit heeft invloed op de zichtlijnen (vernauwing wegbeeld), bereikbaarheid hulpdiensten en veiligheid (starre geleideconstructie met meer risico op ‘terugsturen’ de weg op bij een aanrijding). Vanwege de korte afstand zonder vluchtstrook, is deze afwijking door de ontwerpers als acceptabel beschouwd. Een aspect dat niet is meegenomen in de afweging is dat een vluchtstrook ook positief bijdraagt aan de beschikbaarheid van de weg in het geval van beheer en onderhoud. Een continue aanwezige vluchtstrook biedt immers meer ruimte voor doorstroming van het verkeer bij wegwerkzaamheden.

Alternatief. Een optimaal ontwerp voor de veiligheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de weg is alleen mogelijk wanneer het viaduct over de A58 wordt vervangen door een viaduct met minder steunpunten. De goedkoopste oplossing hiervoor is een viaduct dat de beperkte hoeveelheid verkeer om-en-om kan afhandelen (ondersteund door een verkeersregelinstallatie). Een voorbeeld hiervan is het viaduct over de A27 bij Utrecht (Nieuwe Houtenseweg). De investeringskosten worden geraamd op circa € 2,1 miljoen (inclusief sloop van de bestaande viaduct en inclusief de verkeersregelinstallatie). Andere alternatieven betekenen dat er concessies moeten worden gedaan aan: de (leef)ruimte rondom de boom (niet bekend is wat de impact van de weg met fundering is op het wortelpakket van de boom); meer verwijdering van groen aan de zuidzijde van de A58; de objectafstand van de weg tot aan de boom. De afwijking kan mogelijk worden geaccepteerd als een lagere maximumsnelheid wordt ingesteld. Een lagere ontwerpsnelheid is volgens de ontwerprichtlijnen niet mogelijk." Aldus een citaat uit de samenvatting van het rapport 'Quick scan naar behoud van de Anneville-eik in de middenberm van de A58 bij Geersbroek' (Movares, november 2018)

HRM-dienstverlener IJK concludeert in juni 2019: "Rijkswaterstaat heeft verschillende opties voor het behoud van de Anneville-eik - bijgenaamd de Troeteleik- bij Geersbroek laten onderzoeken. Hieruit kwam dat verplaatsing van de boom niet mogelijk is, de boom zou dit niet overleven. Aanpassingen om de eik te behouden kosten 3,5 miljoen euro extra en dat geld is er niet. De Bomenstichting komt op basis van een onderzoek van ingenieursbureau Movares tot een andere conclusie. Hun alternatief valt met 2,1 miljoen euro een stuk goedkoper uit (waarvoor zie de twee alinea's hierboven, red.). In plaats van de huidige overgang zou er een smaller viaduct moeten komen voor het verkeer dat er om-en-om gebruik van maakt. Hiermee wordt ook nog eens de verkeersveiligheid verbeterd door extra vluchtstroken te realiseren." Ook IJK zet zich in voor behoud van de eik. Zie hun pagina 'Red samen met ons de Troeteleik' en hun video hierover. Wordt vervolgd...

- "Staatsbosbeheer licht de plannen voor de verdere vernatting van het broek toe. In het kader van Natura 2000 wil men de kwelwaterstroom naar het Voorbos in Ulvenhout vanuit de Ulvenhoutse en Chaamse Bossen en het broek weer op gang brengen. Vermoedelijk zal de beekbodem ter plaatse omhoog worden gebracht om het water langer vast te houden. Met de particuliere eigenaren van weiden in het broek lopen gesprekken tot aankoop en mogelijke ruil. Ook met de eigenaren van de oude boerenwoning in het broek zelf wordt gesproken. Zo mogelijk wil men al in 2018 concreet aan de gang." Aldus een citaat uit het verslag van de najaarsledenvergadering 2017 van Buurtvereniging Geersbroek.

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Geersbroek (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Beeld

- Hier vind je een handvol mooie '360 graden foto's' van buurtschap Geersbroek (klik telkens op het 'volgende'-pijltje om een volgende foto te bekijken).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Geersbroek organiseert door het jaar heen allerlei evenementen en activiteiten, zoals - de Nieuwjaarsreceptie, - deelname aan Dorpsquiz Ulvenhout, - Buurtcafé, - paasactiviteit voor de jeugd, - Buurtfeest, - Sinterklaas, - en de onder Jaarlijkse evenementen beschreven Broekloop.

Reacties

(2)

Mooi informatief verhaal over een fantastisch stukje Nederland/Brabant. Ik heb de afgelopen week mogen genieten van dit gebied vanuit het unieke Broekhuisje van Keeke Peeters en Ton Graauwmans, gelegen aan de Geerbroekseweg (nr. 25a). Volgens mij zou het verhaal nog completer zijn als er een duidelijke kaart van het gebied aan toegevoegd wordt. Ook wat meer foto's zouden zeer welkom zijn (ik wil er met alle plezier een aantal leveren). Ik kom zeker terug in jullie prachtige gebied.

Zeker een prachtige omgeving! Ik heb er met mijn vrouw rond 2000 gelogeerd, o.a. in een huisje op de camping in de nabijgelegen eveneens Ulvenhoutse buurtschap 't Hoekske ( https://www.plaatsengids.nl/t-hoekske-ulvenhout ), om alle plaatsen tot op buurtschapsniveau 'in het echt' te bekijken, t.b.v. mijn naslagwerk over Baronie en Markiezaat, waar ik toen mee doende was.

Dank voor uw enthousiaste reactie! Ik doe mijn best om alle plaatsen in ons land, naast de steden en dorpen óók de kleine en relatief onbekende buurtschappen zoals deze, zo goed mogelijk te beschrijven, met o.a. als doel mensen te enthousiasmeren vaker 'uit in eigen land/streek' te gaan voor vakantie, weekendje weg of dagje uit. Dus uw reactie sluit daar perfect op aan! Dit soort reacties zie ik graag onderaan mijn pagina's. :-) Daar doe ik het uiteindelijk voor.

Volgens het 'format' van mijn site hoort uiteindelijk bovenaan iedere pagina een foto te komen van het plaatsnaambord als dat er is, daaronder een kaartje van het gebied, en daaronder overige foto's. Omdat dit alles nogal arbeidsintensief is en tot heden vooral de focus lag op de teksten, komt dit in de loop van dit jaar overal gereed (eind dit jaar wil ik de site, na 12 jaar schrijven en schrappen, inhoudelijk helemaal gereed hebben, inclusief zoveel mogelijk beeld). Plaatsnaambordfoto en kaartje heb ik er zojuist bij geplaatst.

Ik heb de teksten geactualiseerd (met name m.b.t. de Troetelboom, waar kennelijk nog altijd geen definitief besluit over is gevallen) en nog een paar aanvullingen geplaatst (waaronder de wandelroute), en inmiddels 'doodlopende' links aangepast dan wel verwijderd.

Het aantal foto's per pagina is maximaal 10, zodat er én veel toepasselijk beeld bij de teksten staat én tegelijkertijd gemaximeerd om de laadtijd van de pagina's snel te houden. Hier staan er nu 4, dus er kunnen er nog 6 bij. Dus als u aanvullend beeld voor deze pagina kunt leveren is dat welkom! Die mozaieken bijvoorbeeld, en panden e.a. bijzondere objecten in deze buurtschap (e-mail: frank@plaatsengids.nl. Ideaal formaat: ca. 1000x700 pixels is ca. 200/300kb per stuk. Groter mag, zo nodig kan ik ze zelf verkleinen). Tenzij u er bezwaar tegen heeft, zet ik © en uw naam in de foto's.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen