De Weere

Plaats
Dorp
Opmeer
Noord-Holland

De Weere. (2).JPG

De Weere is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Opmeer. T/m 1978 was het dorp verdeeld over de gemeenten Hoogwoud, Abbekerk en Sijbekarspel.

De Weere is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Opmeer. T/m 1978 was het dorp verdeeld over de gemeenten Hoogwoud, Abbekerk en Sijbekarspel.

de_weere_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp De Weere omvat overwegend lintbebouwing, met een bescheiden kern aan het Z uiteinde. Het dorp ligt tussen Abbekerk en Lambertschaag in het O, Aartswoud en Hoogwoud in het W, Sijbekarspel en Benningbroek in het Z en de Westfriesedijk in het N.

Het dorp De Weere omvat overwegend lintbebouwing, met een bescheiden kern aan het Z uiteinde. Het dorp ligt tussen Abbekerk en Lambertschaag in het O, Aartswoud en Hoogwoud in het W, Sijbekarspel en Benningbroek in het Z en de Westfriesedijk in het N.

De Weere..JPG

Weidse uitzichten onderweg naar De Weere

Weidse uitzichten onderweg naar De Weere

De Weere. (3).JPG

Middenin De Weere

Middenin De Weere

De Weere

Terug naar boven

Status

- De Weere is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Opmeer. T/m 1978 was het dorp verdeeld over de gemeenten Hoogwoud, Abbekerk en Sijbekarspel. Vandaar dat het dorp ook 3 postcodes heeft (1661-1663); een postcode kan en mag om allerlei redenen altijd maar onder 1 gemeente vallen, en aangezien het dorp onder 3 gemeenten viel, waren er dus ook 3 postcodes nodig.

- Onder het dorp De Weere vallen ook de buurtschappen Harderwijk en Paradijs.

Terug naar boven

Naam

In het Westfries
De Weare.

Oudere vermeldingen
1680 herdruk 1745 De Weeren, 1698 de Weere, 1849 ook De Wheeren.

Naamsverklaring
Betekent were 'perceel, grondbezit', hier 'afgesloten stuk land tussen afwateringssloten'. Gelegen in Polder de Hooge Weere. Werd onderscheiden in de Abbekerker Weere (ook Abbekerkeweere) en de Hoogwouder Weere, naar de voormalige gemeenten waarin beide delen van de nederzetting lagen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Weere ligt N van de dorpen Sijbekarspel en Wadway, NO van de dorpen Spanbroek en Opmeer, O en NO van het dorp Hoogwoud, ZO van het dorp Aartswoud, Z van het dorp Middenmeer, ZW van het dorp Lambertschaag, W van het dorp Abbekerk en de A7 en NNW van de dorpen Benningbroek en Wognum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft  67 huizen met 526 inwoners, waarvan 20/128 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Abbekerk, 42/370 onder de gemeente Hoogwoud en 5/28 onder de gemeente Sijbekarspel. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving bebouwing

De kernen De Gouwe en Aartswoud zijn beide ontstaan op stroomruggen. De Gouwe is ontstaan op de stroomrug “de Gouwe” en Aartswoud op het verlengde van de stroomrug van de Koningspade. De Weere is ontstaan op een strandwal, die door het landschap heen kronkelde. De noord-zuidlintbebouwing van de kernen staat vrijwel haaks op de verkavelingsrichting van de langgerekte smalle kavels. De kavels zijn door de talrijke verspringingen in de perceelsscheidingen (meestal sloten) vaak grillig van vorm. Het merendeel van deze kavels is in gebruik als grasland, waardoor er in het gebied rondom de kernen een vrij grote mate van openheid is ontstaan. De beleving van de openheid van het landschap wordt versterkt door de doorzichten, die ontstaan op plaatsen in het lint waar de bebouwingsconcentratie laag is. Vaak hangt dit samen met de agrarische oorsprong. Op vele plaatsen is er sprake van huiskavels of weilanden rondom (stolp)boerderijen. Behoud van de linten met hun openheid is van belang voor de totaalstructuur. Tevens zijn de waterlopen en het groen van belang. Waterlopen begeleiden veelal de ontsluiting en bepalen de richting van het landschap. Een groen beeld ontstaat vooral door hagen op de overgangen tussen openbare ruimte en privé, door tuinen en erfbeplanting. Groen en water dragen bij aan de landelijke sfeer.

De bebouwingsstructuur van de kernen bestaat uit een weg, waarbij veelal aan beide zijden bebouwing is. Op plaatsen waar wegen elkaar kruisen is de bebouwing geconcentreerder en vonden de dorpen meestal hun oorsprong. Uitbreiding heeft later langs het lint plaatsgevonden. De bebouwing is kleinschalig en wordt gekenmerkt door overwegend één bouwlaag met kap. Verspreid langs het lint liggen de stolpboerderijen (typerend voor West-Friesland), die worden afgewisseld door woningen uit verschillende tijdperken. De bouw is gevarieerd, waardoor het individuele karakter van de woningen gewaarborgd wordt.

De Weere slingert als een groen lint van noord naar zuid door het open weidelandschap. Het noordelijk deel van de Driestedenweg, bij de Beatrixlaan, heeft een relatief stenige uitstraling. De bebouwing staat hier dicht op de weg. Ter hoogte van het café wordt de weg doorkruist door een diepe waterloop. Vanaf dit punt vormt de Driestedenweg een groene kronkelende weg door het dorp. De bestrating is van gebakken steen. De tuinen liggen vrij dicht tegen de weg maar zijn afgeschermd door middel van lage hagen. Er zijn kleine doorkijken met zicht op de omliggende weilanden. Verder zijn de bomen die verspreid in clusters langs de weg staan typerend voor het dorpsbeeld. Aan de noord- en zuidzijde van het dorp is in twee kleine clusters planmatige nieuwbouw aanwezig. (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Gemeenschapsraad heeft in 2012 het Leefbaarheidsplan De Weere opgesteld. Anno 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe editie van het Leefbaarheidsplan.

- Bestemmingsplan Aartswoud, De Weere en Gouwe (versie 2006). Inmiddels is er een nieuwe, herziene versie, die begin 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze versie hebben wij nog niet online kunnen vinden.

- In het rapport 'Welzijn en zorg voor de kleine kernen. Deelproject De Weere' (waarin men helaas heeft verzuimd een datum of jaar te vermelden, dus wij weten niet wanneer dit verschenen is, red.) heeft de gemeente Opmeer verkend: wat de inwoners zelf vinden dat zij nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en zo actief mogelijk te blijven meedoen; in hoeverre netwerken van het verenigingsleven ook een rol kunnen spelen op het gebied van welzijn/zorg en voor ouderen die eenzaam zijn en/of een lichte zorgbehoefte hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Weere heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de stolpboerderij uit 1913 met bijbehorend hek op Driestedenweg, en de Sint Lambertuskerk met pastorie en tuinhek (dat zijn er dus 3).

- De eerste kerk in De Weere verrijst in 1816 en vervangt nabijgelegen schuurkerken. De kerk is in 1854 uitgebreid, en in 1904 gesloopt, om te worden opgevolgd door de huidige Sint Lambertuskerk (overigens de enige kerk in Noord-Holland die aan de heilige Lambertus is gewijd). De bouw daarvan start in 1905. De materialen worden per trein aangevoerd naar Abbekerk en per boot langs de Veken naar de plaats van bestemming gebracht. Eind 1906 is men zover met de bouw dat men al kan gaan kerken. Op 6 mei 1907 is de kerk plechtig geconsacreerd (ingewijd). Het interieur is van kalkzandsteen. Waarschijnlijk is dit de eerste kalkzandsteenkerk van Nederland. Het heeft een hoog gewelf (vroeger beschilderd) en daar de toren in verhouding moest zijn, reikt deze tot 45 meter boven de grond. Het priesterkoor heeft nog de originele betegeling. De banken, de plavuizen en de vele grijze tinten zijn van na de brand van 1963.

Op 23 oktober 1963 is men bezig met boktorbestrijding met benzine en petroleum in het dakgebint van de kerk, tussen de toren en de absis. Als een looplamp breekt, ontstaat er brand. In een ogenblik staat heel het dak in lichter laaie. Brandende stukken hout komen naar beneden en verwoesten de vloer en de banken. Ook de preekstoel wordt zwaar beschadigd. Maar de absis en de zijbeuken hebben weinig te lijden. Na herstelwerkzaamheden kan de kerk in december 1964 weer in gebruik worden genomen. Sint Lambertus parochie De Weere is onderdeel van regio De Waterkant.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jongerenvereniging JV Argos organiseert door het jaar heen diverse evenementen voor de jeugd en jongeren in het dorp. "JV Argos is opgericht in 1980. De jongerenvereniging wordt al sinds jaar en dag gesteund door vele bestuursleden en vrijwilligers. De evenementen worden georganiseerd voor jeugd vanaf de basisschoolleeftijd. Een voorbeeld hiervan is Bubbels. Daarnaast is er voor de jeugd en jongeren van middelbareschoolleeftijd en ouder het jaarlijkse evenement ‘De Weere on Tour The Party’. Ook het jaarlijks terugkerende Palmpop is een groot evenement van JV Argos."

- Elke 1e zondag van het nieuwe jaar wordt De Mijl van De Weere gelopen. Een hardloopwedstrijd voor jong en ouder. Een sportief begin van het nieuwe jaar. Er zijn twee afstanden: bij de mijl (1,6 km) loop je dwars door het dorp van de kerk naar de finish bij Café 't Centrum. De tweede afstand is 8,2 km, voor de iets meer geoefende lopers. Voor mensen die het iets rustiger aan willen doen is er ook nog een wandelroute van 8 km. In verschillende categorieën zijn er bekers en medailles te verdienen en alle deelnemers krijgen een aandenken.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Klapbroeken.

- Toneelvereniging Ons Genoegen brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken.

- Palmpop (op een zaterdag in april, in 2020 voor de 41e keer, en daarmee het oudste popfestival van West-Friesland).

- Kermis (in het weekend van de 2e zondag in juli). De kermis start op zaterdag met de Prutrace De Weere. De Prutrace is ontstaan als idee van Jack Berkhout en Peter Langedijk tijdens de kermis van 1998. Tijdens het genieten van een biertje zeiden ze tegen elkaar dat de kermis nog wel wat extra's kon gebruiken. Zo kwamen ze op het idee van de Prutrace. Ze vonden die avond 60 personen bereid om hier de volgende kermis aan mee te gaan doen. Eenmaal nuchter, werden zij aan deze toezegging gehouden. Bijna alle 60 personen en meer verschenen de volgende kermis aan de start. Het werd een ronde vanaf Café Verlaat, met een parcours van ruim 3,5 km lang, door weilanden en akkers met onderweg ongeveer 40 sloten die als hindernis genomen moeten worden. En dat is sindsdien al meer dan 20 jaar een jaarlijkse traditie.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Weere, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- © van de kaart op deze pagina: OpenStreetMap.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit De Weere van de Gemeenschapsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Gemeenschapsraad De Weere zet zich in voor het algemeen belang van de inwoners. En dan vooral daar waar het niet door andere partijen wordt behartigd. In de belangenbehartiging is de andere partij vooral de gemeente, de Provincie en het Hoogheemraadschap. De Gemeenschapsraad zet zich niet in voor individuele belangen. De Gemeenschapsraad zoekt vrijwilligers die actief willen meewerken en meedenken aan onderwerpen en projecten voor het behoud en bevorderen van de leefbaarheid in het dorp. Als je je geroepen voelt en lid wilt worden van de Gemeenschapsraad, dan kun je dit mailen naar het secretariaat."

- Dorpshuis: - Het Theresiahuis (Vekenweg 2) verhuurt ruimten voor verenigingen. Er zijn 5 ruimten beschikbaar: 4 in het Theresiahuis en 1 in de Kikkerhoek.

- Onderwijs: - "Basisschool Petrus Canisius in De Weere is een school waarin: een veilige, rustige en open sfeer voorop staat; we kinderen betrekken bij hun eigen leerproces; we de betrokkenheid van de kinderen willen vergroten, door ze: eigenaar te laten worden van hun leren; keuzes te leren maken; zelfstandig te laten werken; te laten werken met thema’s. En een school met een breed aanbod van activiteiten waarbij: communiceren, samenwerken, redeneren en probleem oplossen een belangrijke rol spelen. Op onze school vinden wij het belangrijk uit te gaan van een groei mindset. Een groei mindset wil zeggen dat wij leerlingen stimuleren uitdagingen aan te gaan en door te zetten bij tegenslagen. Wij geloven dat elk kind kan leren. Succeservaringen werken als motor voor groei. Een passende spreuk is: ‘Een langzaam groeiende boom kan ook de hoogste worden’.

De leerlingen leren ook van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Op onze school werken leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar samen. Wij vinden een goed contact met de ouders een voorwaarde om de ontwikkeling van het kind optimaal te laten verlopen. In samenwerking met Berend Botje De Kikkerhoek kun je in ons gebouw nu ook voor kinderopvang terecht. Voor en na schooltijd biedt deze locatie buitenschoolse opvang (BSO) aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Op dinsdag en donderdag biedt de peuterspeelgroep opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar."

- Jongeren: - Keet De Weere.

- Muziek: - "Fanfare Crescendo uit De Weere is opgericht in 1923, telt ca. 50 leden en komt uit in de 3e divisie van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). De doelstelling van onze vereniging is het beoefenen van amateur- blaasmuziek in de ruimste zin van het woord. Dit wordt gestalte gegeven door onder meer deelname aan bondsconcoursen en festivals, het geven van (donateurs)concerten, het opluisteren van kerkdiensten, jubilea en andere activiteiten in de regio. Onder leiding van onze gekwalificeerde dirigent Bart Koning beleeft de fanfare elke vrijdag een aantal genoeglijke uurtjes. De repetities worden gehouden in de gemeentelijke gymnastiekzaal (Vekenweg 4a) van 20.00 tot ca. 22.15 uur."

- "Interkerkelijk popkoor Tight Formation verzorgt gemiddeld 1 keer per maand een viering in een kerk. Afwisselend in de Cunerakerk in Nibbixwoud en de Lambertuskerk in De Weere. Wij vinden het heerlijk om te zingen en daarom doen wij ook ongeveer 2 keer per jaar mee aan een korenfestival. We zingen dan een ander repertoire en uit het hoofd!"

- "Koor Avanti is in 1990 opgericht door pastor van Liemt en enkele vrijwilligers als tussenkoor. Het koor bestaat momenteel uit ca. 18 leden. Onze dirigent is dhr. Henk Pronk en Francien van Diepen is onze pianiste. Wij repeteren op de woensdagavond in het Theresiahuis. Iedere maand zingen we in een viering in de Lambertuskerk van De Weere en een keer per jaar zingen we in verpleegtehuis Lindendael. Nieuwe leden zijn van harte welkom."

- Het Parochiekoor is opgericht in 2012 en zingt alleen bij uitvaarten en avondwakes. Het koor repeteert om de 14 dagen op woensdag van 19.00-19.45 uur (voorafgaand aan Koor Avanti) in het Theresiahuis. Dirigent en organist van dit koor is dhr. Henk Pronk. Het koor heeft ca. 22 leden. Ook hier zijn nieuwe leden van harte welkom.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. DWB (wat vast 'De Weere Boys' zal betekenen?) is opgericht in 1946.

Reacties

(2)

Geachte heer/mevrouw,

De Gemeenschapsraad heeft sinds kort een website waarop een pagina is geplaatst met de genealogie van De Weere: https://gemeenschapsraaddeweere.nl/home/genealogie-over-de-weere

Verder kan ik u melden dat er wordt gewerkt aan een nieuw leefbaarheidsplan 2020

Met vriendelijke groeten,
Joost Molenaar
lid Gemeenschapsraad

Dank voor uw melding! Ik heb het Leefbaarheidsplan nu toegevoegd en de melding dat er wordt gewerkt aan een nieuwe editie. Verder nog toegevoegd de toneelvereniging, de Gemeenschapsraad uitvoeriger vermeld, de basisschool en de kinderopvang, de fanfare en het popkoor.
Maar dat van die genealogie begrijp ik niet. Genealogie is het bestuderen van de stamboom van een familie, of van families in een dorp (een voorbeeld van een dorpsgenealogie vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/maarsbergen, hoofdstuk Links, kopje Genealogie). En op de gelinkte pagina zie ik alleen een algemene beschrijving van het dorp. Dus ik vermoed dat de gehanteerde term niet klopt, daar zou ik dan 'dorpsbeschrijving' van maken of zo.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen