Den Helder

Plaats
Stad en gemeente
Den Helder
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

NH gemeente Den Helder in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Den Helder in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Den Helder in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Den Helder

Terug naar boven

Status

- Den Helder is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland.

- Onder deze vallen ook de dorpen Huisduinen en Julianadorp. Tot medio 2009 lagen deze dorpen voor de postadressen ´in´ Den Helder. Sindsdien hebben zij een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en in de in dat jaar in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Verder vallen onder de gemeente nog de buurtschappen Blauwe Keet, De Kooy en Friese Buurt en de badplaats Julianadorp aan Zee. In totaal zijn dit 1 stad, 2 dorpen, 3 buurtschappen en 1 badplaats.

- In maart 2011 zijn bedrijventerrein Kooypunt en de Luchthaven tot bebouwde kom benoemd. Het argument was vooral de verkeersveiligheid; door deze maatregel mag men er geen 80 km per uur meer rijden, maar nog slechts 50. Kaart met begrenzing bebouwde kommen Kooypunt en Luchthaven. In november 2012 zijn de komborden Kooypunt en Luchthaven geplaatst. Verder staan er ook nog, in ieder geval sinds 2011, komborden bij bedrijventerrein Oostoever.

- Wapen van de gemeente Den Helder.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Den Helder.

- Onder de stad Den Helder vallen de buurtschappen De Kooy en Friese Buurt.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In 2011 is er een burgerinitiatief geweest om de plaatsnaam te veranderen in Den Helder aan Zee. Dit heeft geen doorgang gevonden.

Benaming inwoners
Iemand die in deze stad woont is geen Heldenaar, wat wij hier aanvankelijk hadden staan en kennelijk eens ergens hadden gelezen. Gelukkig heeft iemand (zie de reactie onderaan deze pagina) ons gecorrigeerd: iemand die in Den Helder woont is een Nieuwedieper. Iemand die hier geboren is, is een Jutter.

Oudere vermeldingen
1577 de Helderbuyert, 1621 en 1639 Helder, 1680 herdruk 1745 de Helder, 1844 aan den Helder.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Vroeger wel in verband gebracht met de naam van het zeegat Helsdeur 'deur van de hel', oudtijds Helledore. Evenmin waarschijnlijk is verband met helder 'schraal, armelijk'. De verklaringen uit helde 'helling', hil 'heuvel, hoogte' of helle 'laaggelegen land' tonen hoe onzeker de herkomst is. Meest recentelijk is de naam geduid als buurt 'buurschap, gehucht' van iemand die Helder heette. In 1569 wordt op het eilandje Ooghe (zie Callantsoog) melding gemaakt van een arme "bruycker" Jacob Jansz Helder, die de pacht van het poldertje Buitenjewel niet meer kan voldoen. De familienaam Helder komt in Friesland en Noord-Holland veelvuldig voor.(1)

Terug naar boven

Ligging

Den Helder ligt in het uiterste noordwesten van het vasteland van Noord-Holland, in de kop van `De Kop van Noord-Holland`.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente 1.557 huizen met 8.369 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 547/2.846 (= huizen/inwoners), het dorp Huisduinen 57/327 en de buurtschappen Nieuwediep 631/3.186, Koegras of Buitenveld 40/315, Kanaalweg 169/1.016 en Nieuwstad 113/679. Tegenwoordig heeft de gemeente Den Helder ca. 24.000 huizen met ca. 55.500 inwoners, waarvan ca. 18.000 huizen met ca. inwoners 41.000 in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rijkswerf Willemsoord
In 1811 komt Napoleon Bonaparte naar Den Helder. Hij geeft Jan Blanken Jansz. de opdracht om hier de grootste marinebasis met werf van Nederland te bouwen. Na de val van Napoleon in 1813 begint koning Willem I met de bouw van de werf, waardoor de locatie de naam ‘Willemsoord’ krijgt. In 1822 zijn de eerste bouwwerken op de Rijkswerf van 40 ha klaar; Dok I, Natte Dok, Zeedoksluis, Pomphuis met stoommachine en Werfkanaal. Tussen 1857 en 1866 is Dok II gebouwd met daarnaast een nieuw pompgebouw. In de eerste helft van de 20e eeuw zijn de machinebankwerkerij, de ketelmakerij, de scheepsmakerswerkplaats, de werkplaats van de takelaars en zeilmakers, magazijnen en overige werkplaatsen gebouwd.

In 1993 verhuist de Rijkswerf naar een nieuwe locatie op de Nieuwe Haven. Het oude complex komt aanvankelijk leeg te staan maar heeft inmiddels vele herbestemmingen gekregen. De monumentale randbebouwing - in de periode 1995-2004 volledig gerestaureerd - en de dokken hebben de status van rijksmonument verkregen. Willemsoord is niet alleen bijzonder vanwege de militaire geschiedenis, maar ook vanwege de architectuur, ruimtelijke inrichting, industriële en maritieme geschiedenis, vaderlandse en sociale geschiedenis. Voor nadere informatie zie de site van Willemsoord, waar je o.a. wordt geïnformeerd over de vele mogelijkheden van een dagje uit naar Willemsoord.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Den Helder, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- De Helderse Historische Vereniging is opgericht in 1988 en houdt zich bezig met het bewaren, ontsluiten en verspreiden van de geschiedenis van Den Helder. De leden ontvangen het kwartaalblad Levend Verleden. Via de link zijn de jaargangen 1988 t/m 2017 ook online te lezen. De vereniging heeft ca. 800 leden en heeft haar onderkomen in School 7 (Weststraat 110a). Behalve in juli en augustus is het onderkomen te bezoeken op dinsdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uuren op donderdag van 13.00-16.00 uur. Buiten deze dagen en tijden is bezoek op afspraak eventueel ook mogelijk.

- "De Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis stelt zich ten doel de belangstelling voor de sociale en sociaal-maatschappelijke geschiedenis van Den Helder, in de ruimste zin des woords, te verlevendigen en belangstellenden daaromtrent te informeren, door het uitgeven van een verenigingsorgaan, het organiseren van bijeenkomsten en het uitbrengen van publicaties. De contributie bedraagt 12,50 euro per jaar. De vereniging organiseert ook wandel- en fietstochten door de stad en beamerpresentaties over de stad of over wijken in de stad. Samen met u kunnen we uw wens vormgeven en een datum bepalen. Wij hebben er zin in!" Oudere nummers van hun kwartaaltijdschrift De Morgen zijn via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Den Helder is een echte stad aan zee. Een stad die gelooft in zijn toekomst en daar hard aan werkt. De combinatie haven-luchthaven is dé economische motor van de regio en de stad is hét offshore kenniscentrum voor de Noordzee. En bij een mooie haven hoort een aantrekkelijk stadshart. Dat ondergaat de laatste jaren een echte metamorfose. Het centrum wordt fraaier, compacter, met meer groen en meer uitstraling. Willemsoord wordt een levendige stadswijk en nauw bij het stadshart betrokken. Al sinds 2008 wordt hier in hoog tempo aan gewerkt. Er is veel gebouwd en vernieuwd de afgelopen jaren en dat gaat nog steeds door. Meest recente ontwikkeling is het volledig vernieuwde stationsplein, een warme entree van de stad. - Reportage over actuele ontwikkelingen in Den Helder, op Binnenlands Bestuur, 12-9-2020.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Den Helder heeft als plaats 40 rijksmonumenten.

- Den Helder heeft 59 gemeentelijke monumenten.

- In de 19e eeuw groeide Den Helder snel. Aanjager van de verstedelijking was de onder Gschiedenis beschreven Rijkswerf Willemsoord, in het oosten van de stad. Tussen het oude dorp aan de westkust en de werf in het oosten ontstonden nieuwe woonwijken. Ook kwam hier het station gereed. Het zwaartepunt van de stad schoof dus op en de bevolking groeide; het kerkgebouw dat tot dan toe door de hervormde gemeente werd gebruikt, de Westerkerk, lag excentrisch en was ook al snel te klein. Daarnaast wilde Defensie graag een kerkgebouw dicht bij de Rijkswerf hebben. Uiteindelijk verrees de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkplein 2) in 1839 pal tegenover de poort van de rijkswerf. Voor de bouw kon worden gerekend op subsidie van het ministerie van Waterstaat. De architect was waterstaatsopzichter H.H. Dansdorp, de in 1843 gereaiseerde toren is ontworpen door C. van der Ster. Tegenwoordig is dit de oudste kerk van de stad, omdat oudere kerken in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan.

Van 1862 tot 1864 was François Haverschmidt, bekend geworden als dichter Piet Paaltjens, predikant van de kerk. In deze periode trouwde hij en werd zijn eerste werk uitgegeven, de Sinterklaasvertelling. Mogelijk werkte hij hier ook aan het Oera Linda-boek. Bekend werd zijn uitspraak: "Wie nooit vlak aan zee gewoond heeft, weet eigenlijk niet wat waaien is". Deze verwijzing naar zijn Helderse jaren valt terug te lezen op een aan de kerk bevestigde plaquette. Gelukkig was Haverschmidt niet met zijn functie als predikant. De werkdruk in de Nieuwe Kerk was hoog en de middelen beperkt. In 1864 trok de dichter naar Schiedam.

In de Tweede Wereldoorlog vonden er vele bombardementen plaats op Den Helder. De Nieuwe Kerk werd getroffen door een neerstortend Brits vliegtuig, dat door het afweergeschut in brand was geschoten. Bij de inslag werden het dak en de toren zwaar beschadigd, maar het gebouw kon nog worden hersteld. Het orgel is in 1861 gemaakt door L. van Dam en Zn. De kerk is in de jaren zeventig door de Hervormde gemeente afgestoten, omdat die van grotere en modernere kerkgebouwen gebruik was gaan maken. De kerk werd aangekocht door de Volle Evangelie Gemeente, die tot 1990 van het gebouw gebruik zou maken. Sindsdien is de kerk in gebruik bij Evangelische Gemeente De Ambassade.

- De katholieke parochie van Den Helder maakte voor 1840 gebruik van een klein kerkgebouw aan de Langestraat, in de Oude Helder (het in '44 verwoeste historische stadscentrum). Deze kerk was gebouwd als schuilkerk en had een onopvallend uiterlijk. Ondanks verbouwingen begin 19e eeuw was de kerk te klein geworden voor de groeiende parochie, zodat men besloot een nieuwe kerk te bouwen. Omdat de stad zich richting de havens in het oosten uitbreidde, werd besloten het nieuwe godshuis ten oosten van de Oude Helder op te trekken, aan het Jaagpad, een straat die tegenwoordig Kerkgracht heet. In 1839 werd begonnen met de bouw van de kerk, een waterstaatskerk. In 1840 kon de Petrus-en-Pauluskerk (Kerkgracht 54) al worden gewijd. Het torentje is voltooid in 1844.

De stijl van de kerk is neoclassicistisch. In het interieur vallen de ronde zuilen en het tonggewelf op. De kerk is gewijd aan Petrus en Paulus. Dat is opvallend, want de oorspronkelijke parochiekerk in de Oude Helder was nog gewijd aan Sint-Nicolaas. Vermoedelijk werd voor andere patroonheiligen gekozen om zo het verschil met de oud-katholieken in Den Helder, die hun kerk ook naar Sint-Nicolaas noemde, duidelijk te maken. Omdat de oud-katholieken in deze stad relatief veel aanhang hadden was het voor de rooms-katholieken zaak zich nadrukkelijk te profileren. Bovenaan de kerk prijkt een klokkentorentje met een mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts uit 1927. Het orgel is in 1979 gebouwd door Jos H. Vermeulen.

- Helderse Molenstichting De Onderneming wil de rijke geschiedenis van de molens in Den Helder laten zien. Hiervoor heeft zij 3 doelstellingen: het herbouwen van een authentieke molen in de gemeente; het verkrijgen en uitdragen van kennis op het gebied van oude molens in de gemeente en hun geschiedenis (middels een website en een informatiecentrum); het behouden en eventueel restaureren van (Amerikaanse) weidemolentjes zoals die zich binnen de grenzen van de gemeente bevonden en bevinden. Ze hebben al enige tijd een eigen Bosman watermolen die te vinden is in het prachtige natuurgebied Mariëndal. Het meest aansprekend is natuurlijk de herbouw van een "oude" molen. Die beogen zij op het Vinkenterrein te kunnen gaan realiseren. Het is een historische plek en de gemeente wil meewerken om een onderzoek te doen naar de realisatie van een historische molen.

- Het NS-station van Den Helder uit 1957 is volgens het Cuypergenootschap van grote monumentale waarde. Desondanks heeft de gemeente in 2013 besloten dat het geen gemeenteljik monument wordt.

- Fort Westoever (Westoever 1) is een voormalig fort in Den Helder langs de westzijde van het Noordhollands Kanaal. Aan de andere kant van het kanaal ligt Fort Oostoever. Het fort is een rijksmonument. Het fort is gebouwd in 1825 als aarden fort met reduit en enveloppe. Het fort is later aangepast en afgegraven, waarbij het reduit het eigenlijke fort werd. De grachten rond het fort zijn bewaard gebleven en het tracé is nog duidelijk herkenbaar. De Duitse bezetter bouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog een telefoon- en een schuilbunker naast de kazerne. In 1954 nam de Koninklijke Marine het fort over en bouwde er een noodstroomdieselcentrale. In 1992 is het fort overgedragen aan de gemeente, waarna Stichting Stelling Den Helder het heeft opgeknapt en sindsdien beheert zij het fort ook. Tegenwoordig is in het fort een brouwerij met café gevestigd. Vanaf de kades langs het fort worden vaartochten met Helderse vletten georganiseerd.

- Fort Oostoever is een voormalig fort in Den Helder aan de oostzijde van het Noordhollands Kanaal. Al in 1811, tijdens de Franse overheersing van ons land, waren er plannen om een fort te bouwen, om te voorkomen dat de marinewerf en werkplaats vanuit het zuiden werd aangevallen. Op deze plek lag een kielplaats van 's Rijksscheepswerf het Nieuwe Werk'. Deze kielplaats werd in 1833-1835 omgewerkt tot Fort Dugommier, vernoemd naar de in 1794 gesneuvelde Franse generaal Jacques François Dugommier. Op het binnenterrein werden rond 1855 twee buskruitmagazijnen en een overwelfde bergplaats voor projectielen gebouwd. Vanuit het fort kon met geschut een gebied worden bestreken dat zich uitreikt van de ingang van haven Het Nieuwediep tot aan de Nollen aan de Nieuweweg. De forten Westoever en Oostoever werden in die tijd wel tezamen aangeduid als het Fort aan het Noordhollands Kanaal.

In 1894 kwam er nabij Het Nieuwediep een geschutsemplacement. De Duitsers namen het fort onder de naam Fort Ostufer in gebruik. Tussen 1942 en 1944 werd het aangeduid onder de naam Widerstandnest (W.N.) 103 M. In 1958 is Fort Oostoever opgeheven als vestingwerk. In 1986 is het fort verkocht aan de gemeente Den Helder Hierbij bleven twee remises, een munitieopslagplaats en gedeelten van de keelgracht behouden. Onderdelen als de torpedosteiger en de toegangsbrug zijn gesloopt, de gracht aan de oostzijde is gedempt. Ook is het binnenterrein grotendeels afgevlakt, en zijn een aantal beschermingswallen verdwenen.

- Fort Dirks Admiraal is een voormalig fort met drie bastions in Den Helder. Het fort is door de Fransen in de jaren 1812-1813 gebouwd onder de naam l’Ecluse. Het fort kreeg in 1814 de naam Dirksen Admiraal, genoemd naar Cornelis Dirkszoon, tijdens de Tachtigjarige Oorlog burgemeester van Monnickendam. Het fort is in de periode 1880-1890 omgebouwd tot batterij. Onder de Duitse bezetting is het omgebouwd tot luchtdoelbatterij. De staf- en legeringsgebouwen van het Luchtdoelartillerieschietkamp waren op het fort gevestigd en zijn later in gebruik geweest als asielzoekerscentrum. In 2014 zijn de bunkers op het fort uitgegraven, ontdaan van puin en is er een wandelpad aangelegd.

- "Stap aan boord! Wie de marine echt wil beleven, moet bij het Marinemuseum in Den Helder zijn. Het Torentje laat je kennismaken met de rijke geschiedenis van de Koninklijke Marine. Ontmoet zeehelden, bekijk wapens en uniformen en leef mee met de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Het Marinemuseum is gevestigd op de Oude Rijkswerf, waar vroeger marineschepen werden gebouwd en onderhouden. In de Geschutmakerij staat de geschiedenis van de Rijkswerf en de techniek achter de marine centraal. Uniek zijn de drie museumschepen, waarvan onderzeeboot Tonijn het meest in het oog springt. Aan boord vertellen oud-bemanningsleden prachtige verhalen. In het brughuis van geleide wapenfregat De Ruyter kun je de commandovoering ervaren. Het opvallendste kenmerk van het geleide wapenfregat is de metershoge radarbol bovenop het brugdeel. De krachtige 3-D radar in deze bol kon ruim honderd doelen tegelijk traceren, tot 400 km afstand. Naast de verschillende exposities en de museumvloot biedt het museum diverse activiteiten voor jong en ouder. Theatergroep Pandemonia treedt regelmatig op en kinderen kunnen een speurtocht lopen of komen knutselen in het kinderatelier."

- "Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder vertelt het verhaal van het reddingwezen in Nederland. Er is van alles te doen voor jong en ouder. Een bezoek aan het museum is een leuke en leerzame interactieve belevenis. Ervaar bijvoorbeeld hoe windkracht 10 aanvoelt in de windtunnel. Beleef op de vaarsimulator de wilde zee als een echte redder. Leer varen met het Heldenspel en verstuur een bericht in morse. Ook de historische films op groot scherm nemen je mee in de wereld van de redders van vroeger. Ervaar zelf hoe zwaar het was om het licht te laten branden met het handgedreven zoeklicht en probeer te navigeren met de sextant. Kruip zo in de huid de redders van vroeger. De gratis audiotour leidt je door het museum en vertelt de verhalen van vroeger.

De verschillende reddingboten in het museum laten de ontwikkeling in het reddingwezen zien. Buiten is een recente reddingboot te vinden van de klasse Valentijn. Verder is er in het museum aandacht voor redders, reddingacties, reddingboten, reddingmaatschappij, scheepscommunicatie, navigatie en divers reddingmaterieel. Aan de museumsteiger liggen zes varende historische reddingboten. Bij de knopentafel in het museum kan jong en ouder verschillende nautische knopen leren. Een bemanningslid van de KNRM legt op video precies uit wat je moet doen om de juiste knoop te maken. Kennis die elke redder bezit. Last but not least hebben wij de Kidsproof Award 2018 gewonnen! 4.000 museuminspecteurs tot 12 jaar hebben ons verkozen tot het leukste museum voor kinderen. Met een eindscore van 9,2 zijn we zowel de provincie- als landelijke winnaar."

- Het voormalige Postkantoor (Middenweg 172) is een karakteristiek gebouw op een prominente plek. Het is gebouwd in 1967 volgens het Wederopbouwplan voor Den Helder zoals na de oorlog opgesteld door architect Wieger Bruin. Het station was eind jaren vijftig naar het zuiden teruggelegd om de oostelijke en westelijke delen van de stad beter met elkaar te verbinden. Vanuit het station werd de Beatrixstraat als een doorbraak naar de Rijkswerf aangelegd om ook deze beter bij de stad te kunnen betrekken. Het postkantoor aan de Middenweg verving het oude postkantoor bij de Postbrug en deed met zijn omvang en uitstraling recht aan de ambities van de wederopbouw in de groeiende marinestad. Het gebouw is ontworpen door architect Jo Kruger uit Voorburg, en is door zijn sprekende gevelgeleding en expressief vormgegeven dakrand een voorbeeld van een modern gebouw dat in reactie op het in die tijd heersende strenge functionalisme een eigenzinnige uitstraling heeft.

Doordat het station als laag gebouw niet goed in staat is ruimtelijk de verbinding tussen het Stadshart en de westelijke buurten te begeleiden, speelt het hogere postkantoor hierin een belangrijke rol. Het gebouw staat niet helemaal parallel aan de richting van de Beatrixstraat en het Stadspark, maar licht gedraaid in lijn met de richting van het station. Dit benadrukt de ruimtelijke samenhang tussen station en postkantoor en vormt samen met de alzijdige watertoren aan de overkant een herkenbaar ensemble aan de entree van het Stadshart.

Binnenkort zal het gebouw nog beter tot zijn recht komen door de herinrichting van het stationsgebied, naar ontwerp van West 8. Daarbij zal de dominantie van het autoverkeer in de beleving plaats maken voor meer verblijfskwaliteit en groen. Het postkantoor wordt dan onderdeel van de 'huiskamer van de stad'. Het complex is eigendom van de gemeente Den Helder. Zij heeft de intentie het te verkopen aan een partij die het pand een aantal passende herbestemmingen geeft op het gebied van bedrijvigheid en/of wonen (zie ook de verkoopinformatie van de makelaar). Het complex is eind 2017 verkocht. Sinds 2013 was er het Rob Scholte Museum gevestigd. De kunstenaar had er tevens zijn atelier en woonruimte met zijn gezin. In april 2018 is het Rob Scholte Museum ontruimd, wegens einde van de bruikleenovereenkomst.

- De watertoren is door een particulier gekocht en verbouwd tot woonverblijf. Het dak van de watertoren wordt 12x per jaar tussen 10.00 en 14.00 uur tegen een kleine vergoeding opengesteld voor publiek.

- Gevelstenen in Den Helder.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Marinedagen (weekend in juli).

- "Wielrennen onder vrouwen wordt steeds populairder. Dat was in de jaren negentig wel anders. Toch was er een groep van 16 fanatieke jonge meiden uit Warmenhuizen en omgeving die elke zondag op de fiets stapte en de mooie polderwegen van Noord-Holland verkende. Toen ze een naam voor hun ploeg wilden hebben, was de link met de mannelijke fietsclub uit het dorp snel gemaakt. Die stond bekend als de Slagroomploeg, omdat ze onderweg altijd lekker aan de koffie met appeltaart met slagroom zaten. De naam die de meiden kozen was de Roomsoezen, want ook de dames houden van een lekkere versnapering onderweg. Hard fietsen en gezelligheid stond voorop! Een hechte groep meiden die het na 5 jaar samen fietsen tijd vonden om dit lustrum te vieren door het organiseren van een toertocht, waarbij het inschrijfgeld geheel ten goede kwam aan plaatselijke goede doelen of instellingen. Een toepasselijke naam voor de tocht was snel bedacht: Tour de Soes.

De Tour de Soes is een fietstocht die jaarlijks wordt gehouden op de 1e zondag van Juli, vanaf 5 locaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland (en georganiseerd door de desbetreffende lokale Rotaryclubs): Warmenhuizen, Den Helder / Julianadorp, Anna Paulowna e.o., Schagen en Langedijk e.o. Het is een initiatief van lokale Rotaryclubs om geld in te zamelen voor goede doelen in de regio, die ten goede komen aan de jeugd. Alle fietsen zijn toegestaan, ook e-bikes zijn van harte welkom. Je kunt kiezen uit de afstanden 15, 30, 60 en 120 km. Startbewijzen kosten € 7,50 per persoon en voor kinderen tot 12 jaar € 2,50. Naast startbewijzen zijn er ook passepartouts te koop. Deze kosten € 20,00 per persoon. Voor dit bedrag krijg je naast een startbewijs ook nog een kop koffie, een lunchpakket, 2 drankmuntjes en een reep. Met je startbewijs doe je tevens mee met een loterij met mooie prijzen, waarbij er voor de voorinschrijvers (via de website) en passe-partouthouders een extra trekking is. Ook krijg je een krentenbol en een banaan voor de nodige energie. Blijf na afloop vooral nog even gezellig zitten, wat drinken en napraten. De loterij is dan onder het genot van live muziek in volle gang. Dus wie weet gaan er ook nog mooie prijzen mee naar huis." Voor een indruk van dit evenement, zie de mooie dronefilm/aftermovie van de Tour de Soes editie 2019.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Nollenlandschap nabij station Zuid is in 2011 ingericht. In 2012 is het geopend voor publiek. Het Nollenlandschap ligt vlak bij de Nollen waar de kunstwerken van Rudi van de Wint staan. Hij was nauw betrokken bij het ontwerp voor het nieuwe Nollenlandschap. Het Nollenlandschap vormt een belangrijke groene verbinding tussen het polderlandschap en het groen van de Stelling van Den Helder.

- Het hierboven beschreven Willemsoord wordt ontwikkeld tot en geprofileerd als Waddenpoort Willemsoord.

- "Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) voert in opdracht van de gemeente Den Helder het beheer over het strand en de opgangen. De gemeente beschikt over een breed strand dat zich over ruim 7 kilometer uitstrekt, met 8 strandopgangen. De SSN draagt zorg voor de veiligheid van de strandbezoekers en het schoonhouden van het strand, de opgangen en parkeerplaatsen. Verder het ontwikkelen van nieuwe diensten en uitbreiding van de faciliteiten om voor de bezoekers het verblijf aan het strand zo aangenaam mogelijk te maken. Denk hierbij o.a. aan informatievoorziening, stranddouches, bankjes, openbare toiletten en Wifi. De SSN zorgt ieder jaar, tijdens het seizoen, dat je veilig kunt zwemmen. Tijdens het hoogseizoen worden de hoofdstranden Duinoord, Zandloper en Julianadorp tussen 10.00 en 18.00 uur bewaakt vanuit de strandposten. In het laagseizoen alleen op zaterdag en zondagmiddag. Ze beschikken over reddingsboten, rescueboards en een ambulance, die bij calamiteiten direct kunnen worden ingezet. Hoe schoon is het strand, wat is de kwaliteit van het zwemwater, zijn er gevaren en het informeren van onze badgasten zijn voor ons allemaal belangrijke aspecten van ons werk." Op de site van SSN vind je heel veel nuttige informatie over de 7 strandslagen in de gemeente, en tips over o.a. strandveiligheid en de invloed van UV op je huid.

- "Bij de uitreiking van de titel 'Schoonste strand van Nederland' in 2019 zijn onze stranden wederom in de prijzen gevallen: Schoonste strand van Noord-Holland en 2e van Nederland, iets om trots op te zijn. Er is ook hard voor gewerkt door onze medewerkers en SSN strandwachten. We gaan echter niet op onze handen zitten maar zijn alweer bezig hoe volgend jaar het laatste stapje te maken. Er is dit jaar door het bestuur een Masterplan voor onze stranden geschreven, hoe we onze stranden in de komende jaren willen ontwikkelen. Samen met de gemeente Den Helder kijken we hoe de toegankelijkheid bij steeds drukker wordende stranden kunnen verbeteren. Hoe gaan we om met scooters en elektrische fietsen, invalide parkeerplekken bevoorrading en calamiteiten. Maar ook informatie verstrekken aan onze inwoners en toeristen. Niet alleen op het strand maar ook op de parken, parkeerplaatsen en opgangen. Hopelijk is de lang verwachtte wifi dan operationeel en kunnen we direct met onze bezoekers communiceren." Aldus - de in de vorige alinea beschreven - Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) op haar site. In 2020 zijn de stranden van deze gemeente wederom uitgeroepen tot 'Schoonste strand van Noord-Holland', en in 2018 was dat ook al het geval, dus dit is voor het 3e jaar op rij!

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Den Helder, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Interviews (video) met inwoners van Den Helder over bijzondere aspecten van hun stad.

- Diaserie van oude ansichtkaarten van Den Helder.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Den Helder (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Den Helder.

- Nieuws: - Online dagblad Den Helder Actueel (DHA). - Nieuws van DHA op Facebook. - NHD Helderse Courant.

- "Na enig sparren met de plaatselijke tv, ben ik mijn Facebook en Youtube gaan opknappen, eigen journalistieke film/video producties gaan maken en publiceren in “Nieuws Uit De Duinen”, bedacht door mijn dochter. Over interviews, leuke en gekke voorvallen, en evenementen in Huisduinen en Den Helder. Tips over je vereniging, sportclub of bijeenkomst kun je altijd bij mij - Wim Hendriks - kwijt."

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging De Viskom. "Ons buurthuis De Viskom draait volledig op vrijwilligers en organiseert tal van activiteiten. Sinds 2009 zijn wij een zelfstandige vereniging, na eerst bijna 80 jaar een onderafdeling van de inmiddels niet meer bestaande HVBWS (Helderse Vereniging voor Buurt-, Wijk- en Speeltuinwerk) te zijn geweest. Het buurthuis in de huidige vorm is een redelijk bruikbaar gebouw. Wat als het grootste gemis wordt gezien is de mogelijkheid om twee activiteiten tegelijk te houden. Bijvoorbeeld vergaderen moet altijd in de enige zaal die we hebben. En kleinschalige activiteiten zijn eigenlijk te duur want het moet wel allemaal verlicht en verwarmd worden. Een kleinere zaaltje erbij zou zeer welkom zijn, dan kunnen we immers meerdere activiteiten houden en meer bezoekers naar het buurthuis halen. We blijven hopen en wie weet ooit..."

- Lezen / educatie: - Bibliotheek School 7 in Den Helder is in augustus 2018 uitgeroepen tot beste bibliotheek van de wereld in de categorie 'nieuwe bieb in een bestaand gebouw'. In 2017 is de bibliotheek al uitgeroepen tot beste van Nederland. De juryleden zijn onder de indruk van de manier waarop de bibliotheek samenwerkt met lokale partners. Ze noemen ook de bijzondere architectuur, de inrichting en het 'huiskamergevoel' van de bibliotheek als bijzondere kwaliteiten. School 7 nam het op tegen 19 bibliotheken uit andere landen. Om mee te mogen doen aan de wedstrijd moest een bibliotheek tussen 2015 en 2017 gerealiseerd zijn en in een nieuw gebouw zitten of in een gebouw waarin daarvoor nog geen bibliotheek zat. School 7 is in 2016 geopend. De bibliotheek zit in een ca. 100 jaar oud schoolgebouw in het centrum van de stad. Voordat er een bibliotheek in kwam, heeft het gebouw lang leeg gestaan. De gemeente had geen budget om het pand op te knappen. Inwoners waren tegen het slopen van het oude gebouw. Want daar zijn er door de oorlog niet veel meer van in deze stad. Uiteindelijk heeft een woningcorporatie het pand gekocht.

- "Triade is het Huis van de Kunsten in Den Helder en omstreken. Een thuis voor iedereen die graag bezig wil zijn met muziek, musical, dans, fotografie & multimedia en beeldende kunst. Voor iedereen die plezier wil ervaren aan Kunst en Cultuur en/of zich hierin verder wil ontwikkelen. Speel, leer, soleer, improviseer, verdiep of ontdek je talent. De vakdocenten van Triade begeleiden je op ieder gewenst niveau. Bij Triade kun je les krijgen op bijna alle muziekinstrumenten. Individueel, in groepjes of ensembles en bands. En voor jong en oud(er) (zo zijn er anno 2019 al 5 seniorenbands!). De lessen worden gegeven in de stad en in MFC ‘t Dorpshuis Julianadorp. Zing je graag? Dan is zangles of zingen in een zanggroep misschien iets voor jou! Train je adem- en zangtechniek en combineer dat met jouw eigen repertoire: van klassieke zang en opera tot pop, jazz en musical. Sinds schooljaar 2019-2020 krijgen alle nieuwe, 1e jaars leerlingen in de basisschoolleeftijd ook samenspel, naast hun normale instrumentale/vocale les. Dit samenspel noemen wij "Het Muziekplein". Deelname is helemaal gratis! Samen muziek maken is leuk en goed voor je ontwikkeling! De expertise van de docenten staat garant voor een optimale begeleiding.

Of je nu jong bent of oud, soepel of niet, dansen kan altijd! Samen of alleen. Bij Triade kun je lessen volgen in jazzdans, klassiek ballet, streetdance en sinds 2019 kun je ook dansen in een eigen videoclip! Ook nieuw is de dansles voor mensen voor wie bewegen vanwege lichamelijke ongemakken niet vanzelfsprekend gaat. Er wordt gewerkt aan soepelheid, conditie, coördinatie, ritme en ruimtegebruik en het plezier krijg je er gratis bij! Vast onderdeel van de lessen zijn de choreografieën, met solo’s en groepswerk, waarin alles samenkomt. Dansleerlingen van Triade verzorgen regelmatig optredens in eigen huis én elders in Den Helder. Zo zijn er demonstraties tijdens Zomerdromen, Dag van de Muziek, Kerstmarkt en niet te vergeten de tweejaarlijkse dansvoorstelling in De Kampanje waar alle cursusgroepen op het grote podium staan.

Zingen, dansen en toneelspelen... alles kan bij Triade. Bij totaaltheater maak je kennis met alle drie! Ook in danstheater komen de diverse onderdelen van theater aan de orde. Ieder kind vanaf 4 jaar kan zich creatief heerlijk uitleven. Onze enthousiaste en ervaren docenten begeleiden en stimuleren de kinderen om hun talenten en eigen ideeën in te zetten en het beste uit zichzelf te halen. In een open sfeer waar plezier voorop staat ontdekken zij spelenderwijs hun creatieve kracht.

Nog creatiever fotograferen, speelser, met ‘special effects’? Volg dan een seminar of masterclass of volg een van onze fotografiecursussen. Hierin oefen je ook in de praktijk en ontdek je de mogelijkheden van je camera en de techniek van fotograferen. Leer anders kijken en maak de mooiste foto’s. Onze enthousiaste vakdocent Rien Welman van Fotoschool NHN geeft duidelijke en heldere presentaties, afgewisseld met oefeningen. Als cursist krijgt je toegang tot een speciale website met video-instructies en extra lesmateriaal. Nieuw sinds 2019 is een cursus fotografie voor jongeren! De seminars en masterclasses worden verzorgd door Ronald Koster. Bekijk zijn bijzondere werk op zijn site. Ken je al de basis van het fotograferen dan is het mogelijk zijn flitstechniek aan te leren. Een te gekke masterclass!

In ons Huis van de Kunsten in Den Helder hebben wij ook een aantal goed geoutilleerde ateliers. In het beeldhouwatelier kun je hakken en vijlen in allerlei steensoorten, of kneden en bouwen in klei. In het teken- en schilderatelier is alles mogelijk met pen en papier, krijt en kwast. Een drukpers, ovens, gereedschap en attributen helpen je je ideeën vorm te geven. Onze geschoolde en ervaren docenten, deels ook uitvoerend kunstenaar, begeleiden en geven advies op jouw niveau. Plezier en inspiratie staan centraal. Liever zelf aan de slag met af en toe wat begeleiding van een docent? Dat kan! Ons open atelier tekenen en schilderen en beeldhouwen is dan zeer geschikt voor jou! Het open atelier werkt met een knipkaart. Ideaal voor mensen voor wie een wekelijkse cursus niet wenselijk is."

- Veiligheid: - Politie Den Helder.

Reacties

(4)

Erg leuke en handige site als je echt alles wilt weten van waar je zelf woont. Top gedaan.

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over. Overigens beoogt de site van nut te zijn voor inwoners van een plaats, zoals u al stelt, maar ook voor mensen die overwegen naar een bepaalde plaats te verhuizen en willen weten wat daar te zien en te doen is, wat de voorzieningen zijn e.d., en voor toeristen en recreanten, die ik aan tips help voor wat er ergens te zien en te doen is, en voor heemkundigen en genealogen, die zich voor de geschiedenis van bepaalde plaatsen interesseren.

De pagina van Den Helder is overigens nog maar een 'beginnetje', omdat tot heden de nadruk lag op het uitwerken van de kleinere kernen, omdat die op het internet doorgaans nog niet goed overzichtelijk beschreven waren, zoals in uw gemeente de kernen Julianadorp, Huisduinen, Blauwe Keet, De Kooy en Friese Buurt. Van de grote kernen zijn veel meer boeken en sites, dus in die zin waren die minder urgent. Komend jaar komen de 300 grotere kernen (= meer dan 10.000 inwoners) aan de beurt om echt goed uit te werken. Waaronder Den Helder.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Een Heldenaar is iemand die in Helden provincie Limburg woont
Een Nieuwedieper is iemand die in den Helder woont
Een Jutter is iemand die in den Helder geboren is

Dank voor uw tip! Wat er stond heb ik kennelijk ooit ergens gelezen of verkeerd geïnterpreteerd. Ik heb het aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen