Hoogvliet

Stadsdeel
Rotterdam
Zuid-Holland

hoogvliet_kaart_openstreetmap.jpg

Het voormalige dorp, thans stadsdeel (formeel tegenwoordig 'gebied' geheten) Hoogvliet (het gebied binnen de oranje lijn) ligt als een soort enclave los van de rest van de stad Rotterdam (net als Amsterdam-Zuidoost in Amsterdam). (© www.openstreetmap.org)

Het voormalige dorp, thans stadsdeel (formeel tegenwoordig 'gebied' geheten) Hoogvliet (het gebied binnen de oranje lijn) ligt als een soort enclave los van de rest van de stad Rotterdam (net als Amsterdam-Zuidoost in Amsterdam). (© www.openstreetmap.org)

hoogvliet_jan_de_raadtkade.jpg

De vooroorlogse bebouwing van Hoogvliet is vrijwel geheel afgebroken voor de naoorloogse nieuwbouwwijken t.b.v. het personeel van de petrochemie. De arbeiderswoningen, voormalige school en kerk aan de Jan de Raadtstraat zijn gelukkig bewaard gebleven.

De vooroorlogse bebouwing van Hoogvliet is vrijwel geheel afgebroken voor de naoorloogse nieuwbouwwijken t.b.v. het personeel van de petrochemie. De arbeiderswoningen, voormalige school en kerk aan de Jan de Raadtstraat zijn gelukkig bewaard gebleven.

gemeente_hoogvliet_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Hoogvliet anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Hoogvliet anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Hoogvliet

Terug naar boven

Status

- Hoogvliet is een voormalig dorp*, thans stadsdeel en bestuurlijk gezien gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1934. Aanvankelijk was het een zelfstandige gemeente tot 1811. Daarna behoorde het zeven jaar tot de gemeente Poortugaal en was het weer zelfstandig van 1818 tot 1934. Rotterdam annexeert de gemeente per 1 mei 1934 (tegelijk met het nabijgelegen Pernis, waarmee de gemeente de laatste decennia van haar gemeentelijk bestaan reeds de burgemeester deelt), vanwege de uitbreiding van de havens.

* Zoals in het hoofdstuk Geschiedenis wordt beschreven, is het oorspronkelijke dorp Hoogvliet na de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouwwijken voor de werknemers van de havens en de (petrochemische) industrie. Gezien het 'verdwenen dorp', de stedelijke omvang en uitstraling - het gebied heeft geen dorpse kenmerken meer - is het gebied tegenwoordig geografisch en maatschappelijk niet meer als dorp te beschouwen, maar als stadsdeel, tegenwoordig, zoals hierboven beschreven, gebied geheten.

Gezien al deze factoren is het gebied daarmee vergelijkbaar met de - enkele jaren later, in 1941 - geannexeerde, thans eveneens stadsdelen/gebieden en voormalige gemeenten en dorpen Hillegersberg, Overschie en Schiebroek. De geïsoleerde ligging zal er vermoedelijk de reden van zijn geweest dat Hoogvliet in 1978, bij de inwerkingtreding van het huidige postcodesysteem, als enige stadsdeel een eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen (vergelijkbaar zoals met de Amsterdamse 'enclave' Amsterdam-Zuidoost is gebeurd, waar in 2014 de postale plaatsnaam in Amsterdam is gewijzigd, omdat men inmiddels geen functionele redenen ). Het gebied heeft ook een bebouwde kom met de eigen naam op de plaatsnaamborden.

- Het gebied Hoogvliet is - volgens de in het hoofdstuk Links > Algemeen gelinkte pagina van de gemeente Rotterdam - verdeeld in acht buurten: Meeuwenplaat, Zalmplaat, Boomgaardshoek, Centrum/Middengebied, Westpunt, Nieuw Engeland / Digna Johannapolder, Oudeland en Tussenwater.

- Wapen van de voormalige gemeente Hoogvliet.

- T/m 1983 viel een deel van Hoogvliet onder buurgemeente Poortugaal. Het betrof de wijk Zalmplaat en een groot deel van de wijk Meeuwenplaat. Bij de herindeling van 1984 aldaar zijn deze wijken middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Rotterdam.

- Hoogvliet is, evenals Pernis, formeel nog een aparte 'woonplaats' (in tegenstelling tot de meeste andere voormalige gemeenten in Rotterdam); het heeft een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en is ook een 'woonplaats' in de gemeentelijke basisregistratie BAG.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Hoogvliet wordt in de archieven al vóór 1300 genoemd maar dan als Oedenvliet. Later Oudenvliet, eind 16e eeuw Hoegevliet, 1639 Hoochvliet. De naam komt al in 1333 voor in de geslachtsnaam Hoechfliet.

Naamsverklaring
Samengesteld uit hoog ´hoog gelegen´ en vliet ´water met stroming, kreek in getijdengebied´.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hoogvliet ligt ZW van Rotterdam, NO van Spijkenisse en grenst in het N aan de A15, in het O aan Poortugaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Hoogvliet 55 huizen met 744 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp met 49 huizen en 702 inwoners en polder Oud en Nieuw Engeland met 6 huizen en 42 inwoners.

- Bij de opheffing van de gemeente per 1-5-1934 had zij 1.331 inwoners (en buurgemeente Pernis 4.988, ter vergelijking van de respectievelijke groottes in die tijd). Althans volgens onze bronnen, die hun gegevens uit gemeentelijke en/of CBS-bestanden hebben. Op een pagina van het gemeentearchief lezen wij dat deze getallen respectievelijk 682 en 2.539 zouden zijn. Hoe dan ook, was Pernis in die tijd dus 4x zo groot als Hoogvliet, terwijl vandaag de dag laatstgenoemde ca. 8x zo groot is als Pernis...

- Tegenwoordig heeft Hoogvliet ca. 17.000 huizen met ca. 37.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De inwoners van Hoogvliet gingen lange tijd in Poortugaal naar de kerk. In 1655 krijgt de nederzetting een eigen predikant en toestemming om een gereformeerde kerk te bouwen. Voorwaarde was dat de kosten niet op ’s lands kas mochten drukken. De inwoners moesten het geld zelf opbrengen. De kerk is in 1660 ingewijd. Zie voor dit onderwerp verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

De ingezetenen leefden oorspronkelijk van landbouw en veeteelt, en in mindere mate van de zalmvisserij. De haven lag in het centrum van het dorp. Er waren nog een korenmolen en een scheepstimmerwerf. Deze is er rond 1840 mee gestopt. In de nacht van 16 op 17 juni 1843 woedde een felle brand in het dorp. Het vuur legde binnen twee uur twaalf huizen, waarin 21 gezinnen woonden, in de as. De huizen werden herbouwd en van pannendaken voorzien. Hoogvliet telde op dat moment 109 huizen met 740 inwoners, dus in verhouding trof het een groot deel van het dorp.

Hoogvliet lag zeer geïsoleerd en was voor vervoer afhankelijk van de bootverbindingen met Rotterdam en Vlaardingen en de veerverbinding met Spijkenisse. De Spijkernisserbrug verving begin 1900 het veer en in 1904 ontsloot de stoomtram het gebied. Na de gemeentelijke herindeling van 1934, waarbij de gemeente opging in de gemeente Rotterdam, is het grondgebied voor een klein gedeelte in gebruik genomen als industrieterrein. De eerste grote verandering kwam in 1936 met de vestiging van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (de latere Shell). Na de oorlog vroegen de toenemende havenuitbreiding en industrialisatie om veel arbeidskrachten. Om die te kunnen huisvesten schoten er in rap tempo nieuwe woonwijken uit de grond.

Op basis van een plan uit 1949 werd Hoogvliet uitgebouwd tot satellietstad van Rotterdam voor werknemers van de olieraffinaderijen. Het oorspronkelijke kleine dijkdorp is nagenoeg helemaal afgebroken op de - naast elkaar gelegen - kerk, school en 17 huizen aan de Jan de Raadtkade na (de kerk en die huizen zijn dan ook gemeentelijke monumenten, waardoor ze in ieder geval behouden blijven). De haven is in 1968 gedempt en op de plek van de oude dorpskern verrees winkelcentrum De Binnenban. De dorpsbegraafplaats bij de kerk veranderde in een parkeerplaats. Sinds 1985 heeft het stadsdeel een metroverbinding met de rest van Rotterdam. (bron: gemeente Rotterdam, 24-8-2010)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit voomalige dorp en deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- "Stichting Historisch Genootschap Hoogvliet houdt zich sinds 1995 bezig met het vastleggen, bewaren en uitdragen van de lokale geschiedenis. Het genootschap wordt gevormd door een enthousiaste groep bestuursleden en een kleine groep vrijwilligers die zich inzetten voor het bewaren, levend houden en toegankelijk maken van de lokale geschiedenis. Het genootschap doet dit door zoveel mogelijk materiaal te verzamelen met betrekking tot de historie en dit materiaal en haar kennis van de lokale en regionale geschiedenis in allerlei vormen aan alle geïnteresseerde groeperingen en personen beschikbaar te stellen. Voor verschillende werkzaamheden zoekt het Historisch Genootschap vrijwilligers, o.a. voor opplakken foto's, inventarisatiewerk, digitaliseren van gegevens en scannen van foto's. Ook het doen van onderzoek voor artikelen in ons kwartaalblad en het schrijven daarvan behoren tot de mogelijkheden. Heb je interesse om ons iets van jouw energie en vrije tijd te schenken? Neem dan contact op! Wij nodigen je dan uit voor een gesprek."

- Oud Hoogvliet.

- Artikel over de woningbouwkundige ontwikkeling van Hoogvliet.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Op zoek naar een betaalbare woning? En ook nog eens zelf mee ontwerpen? Dan is plan MyOwnHome Oedenhof in Hoogvliet echt iets voor jou. Hier, aan de Marthalaan, verrijzen 25 ruime eengezinswoningen, die je naar eigen wens kunt indelen en uitbreiden. Het unieke concept van MyOwnHome biedt je de mogelijkheid om in simpele stappen je woning van binnen én buiten samen te stellen. Door de keuze uit wisselende kapvormen krijgen de vier rijen een gevarieerde uitstraling. Overigens kun je zelf de kapvorm nog wijzigen. Met de MyOwnHome configurator ontwerp je in een handomdraai je eigen droomwoning. Zo laat je je nieuwe huis aansluiten bij je persoonlijke woonwensen. De online woningconfigurator helpt je om jouw persoonlijke keuzes in kaart te brengen. De bijbehorende kosten worden direct getoond. Zo weet je precies waar je aan toe bent."

- "De Parkbuurt is een anno 2019 in ontwikkeling zijnde nieuwe wijk in Hoogvliet, bestaande uit 137 koopwoningen verdeeld over 5 hofjes. De voorzijden van de woningen hebben een veranda en zijn direct verbonden met het Oedevlietsepark. De royale achtertuinen liggen besloten en geven veel privacy. Parkbuurt bestaat uit diverse typen eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen. De woningen in Parkbuurt zijn duurzaam, gasloos en helemaal klaar voor de toekomst. De vloerverwarming wordt in alle woningen op alle verdiepingen geplaatst en daarmee zijn er geen radiatoren in de woningen. De verwarming is aangesloten op Stadsverwarming, waardoor je zelf geen onderhoud aan de verwarming hoeft te plegen. Door de toepassing van stadsverwarming, goede isolatie en zonnepanelen zijn de woningen energie neutraal (EPC = 0). Dit betekent dat je een extreem zuinige woning hebt, waardoor je altijd een prettig klimaat hebt in de woning én kosten bespaart op je energie.

Parkbuurt is een project met een ‘natuurinclusief’ ontwerp van Mark Boschman van RoosRos Architecten. Het stedenbouwkundig ontwerp is verzorgd door het bureau Plein06. In het park wordt de juiste beplanting aangebracht voor een gebalanceerde biodiversiteit en dieren worden geholpen met nestkastjes. Rondom de veranda’s en in de hofjes worden natuurlijke afscheidingen gemaakt met heggen en beukenhagen. Sommige woningen krijgen spandraden waarlangs slingerplanten groeien. De bestrating in de hofjes is halfopen. Dat geeft een groene aanblik en is ook nog eens waterdoorlatend. Een groene omgeving zorgt eveneens voor minder hittestress in warme zomers en maakt in natte jaargetijden beter waterbeheer mogelijk. Zo maken we een fijne woonomgeving voor mens én dier."

- ‘Hoogvliet verandert van getto in succes.’ NRC kopte in 2006 over hoe de grootste stedelijke vernieuwing van Europa de verloedering in deze Rotterdamse - toen nog - deelgemeente heeft gestopt. ‘Het kost een generatie’, vertelt toenmalig programmaleider sociale vernieuwing Eric Geraets van Beaumont Communicatie & Management, terugkijkend op deze grootschalige aanpak. Ook Beaumont was betrokken om het negatieve imago van de wijk te helpen ombuigen. Het negatieve beeld van de wijk ontstond eind jaren negentig toen over 'een Antilliaans getto' werd gesproken. Geraets: ‘Dat is lang aan het imago van de wijk blijven hangen. Voor gemeente Rotterdam en corporaties Woonbron en Vestia reden om flink aan de slag te gaan. Doel was dat mensen die er woonden het op verschillende fronten beter zouden gaan doen. Ook moest de toenmalige deelgemeente weer aantrekkelijk worden voor mensen van buiten.'

Vooroordelen doorbreken is buitengewoon lastig, weet Geraets. ‘Beaumont heeft op verschillende momenten meegedacht, dat ging verder dan alleen een campagne leveren. Samen met bewoners is onderzocht wat de kernkwaliteiten van Hoogvliet zijn, als bouwstenen voor verschillende campagnes. Cruciaal was dat Hoogvlieters er ook zelf in geloofden. Uiteindelijk hadden we 200 ambassadeurs die positief maar kritisch het verbetertraject ondersteunden.’ ‘Hoogvliet ervaren, dat was de insteek. Maar hoe verleid je mensen om zelf te komen kijken? We organiseerden evenementen, zoals het Festival op de Heerlijkheid. Zodra er nieuwbouw was, boden we proefwonen aan tijdens de jaarlijkse woningmarkt. Na een weekend in een ingerichte woning konden mensen zelf ervaren dat de wijk veel leuker is dan ze misschien vooraf dachten. Jongeren uit de deelgemeente maakten met gigantische HOOGVLIET-letters achter op de fiets een tour door heel Rotterdam. Ook waren er wandelingen om mensen de wijk te laten beleven. Zo hebben we verschillende campagnes gevoerd: dat was een continu proces.’

‘Eerst geloofden bewoners zelf niet in onze plannen. We hebben veel met mensen gesproken en uitgelegd wat de bedoeling was. Zo kregen we draagvlak. Ook de oude bewonersbeweging kregen we langzaam mee. Een van de mooiste projecten is een gemeenschappelijke woonvoorziening, ontwikkeld met ouderen samen. Deze bewoners kwamen voor hun gevoel vanuit een achterstandsbuurt in een paradijs terecht. Dit soort voorbeelden laat zien dat het menens is. We zijn dit vaker gaan doen, waardoor mensen zich steeds meer eigenaar voelden van hun omgeving.’

‘Voor een dergelijke herstructurering is 20 tot 25 jaar nodig, maar mét resultaat,’ vindt Geraets. ‘De woningvoorraad is gedifferentieerder: kleine portiekwoningen zijn vervangen door verschillende nieuwbouwwoningen. Iedereen die wilde, kon in Hoogvliet blijven wonen. Ook keerden oud-Hoogvlieters die waren weggetrokken, weer terug in de wijk. En de kinderen die hier zijn opgegroeid, hebben een betere opleiding en meer kansen.’ Tussen 1999 en 2015 zijn bijna 5.000 van de in totaal 17.000 woningen in Hoogvliet gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Dit is circa eenderde van de bestaande bebouwing. Beaumont coördineerde en begeleidde het campagneteam, van waaruit de communicatieadviseurs van de samenwerkende partijen activiteiten en deel-campagnes uitvoerden. (bron: Beaumont Communicatie & Management, december 2019) Voor nadere informatie zie ook de publcatie Terugblikken en vooruitkijken in Hoogvliet. 15 jaar stedelijke vernieuwing en de effecten op wonen, leefbaarheid en sociale mobiliteit (TU Delft, 2014).

- "Urhahn Stedenbouw & Strategie werkt anno 2019 voor de gemeente Rotterdam aan een ontwikkelvisie voor het centrum van Hoogvliet. De aanleiding hiervoor is de groeiende leegstand in het centrum en het ontbreken van een toekomstvisie op het centrum waarbinnen initiatieven kunnen worden beoordeeld en begeleid. De ontwikkelvisie schetst een wervend en realistisch toekomstperspectief. De visie wordt gemaakt in samenwerking met de gemeente en een kernteam van eigenaren, en met medewerking van detailhandelspecialist Inge Niks (iXin). Daarnaast organiseren we een ideeënmarkt om de ideeën voor het centrum te delen met winkeliers, bezoekers en bewoners van het centrum. De concrete uitwerking vindt plaats in de vorm van een aanzet tot gebiedsdeals, waarin stakeholders worden gekoppeld aan concrete deelopgaven." (bron: Urhahn)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoogvliet heeft geen rijksmonumenten, maar wel 11 gemeentelijke monumenten, zijnde de Dorpskerk (Achterweg 10), boerderij Dijkzicht (Dorpsstraat 326) uit ca. 1850 met schuur en erf (dat zijn 3 gemeentelijke monumenten), het restant van de Spijkenissebrug uit ca. 1903 aan de Groene Kruisweg, de voormalige brugwachterswoning van de Spijkenissebrug uit ca. 1903 op Groene Kruisweg 950-954, het voormalige tramhuisje op Groene Kruisweg 819, en de 4 blokjes voormalige arbeiderswoningen op Jan de Raadtkade 1-17.

- De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Achterweg 10) is het oudste gebouw van het huidige stadsdeel. De kerk is nu een historisch middelpunt van een geheel gemoderniseerd Hoogvliet. Aanvankelijk kerken de inwoners in Poortugaal. In 1652 dienen zij een verzoek in bij de classis om een eigen kerk te mogen bouwen. Het aantal lidmaten was gestegen tot boven de 50 en de Kerkweg naar Poortugaal was bijzonder slecht. Dit gold vooral voor oude lieden, kraamvrouwen en pas van ziekte herstelde mensen. Ondanks bezwaren van de kerk te Poortugaal willigde de classis het verzoek in. De Staten van Holland gaven vervolgens hun goedkeuring onder de voorwaarde dat noch de bouw van de kerk, noch het aanstellen van een predikant 's lands schatkist mocht belasten.

De dorpsbewoners lieten zich hierdoor niet afschrikken. De bouw werd bekostigd uit vrijwillige gaven, die in 1657 bijeen werden gebracht. De Hoogvlietse bevolking bracht omgerekend 600 euro bijeen, de stad Rotterdam schonk 100 euro, de bevolking van Poortugaal - niet blij met de plannen - 6 euro, in totaal ca. 750 euro. Voor dit bedrag is de kerk gebouwd. De kerk is in 1660 voltooid. Op het dak werd een dakruiter geplaatst, waarin later een luidklok werd gehangen. In 1806 is de klokkenstoel op het dak vervangen door een gemetselde toren aan de westzijde van de kerk boven het ingangsportaal. De toren is 30 meter hoog en heeft een slanke, met koper(groen) bedekte, spits met kruis en vergulde haan, die tevens als windwijzer dienst doet. In 1951 is de luidklok uit 1662 in de dakruiter verplaatst naar de toren. In 1996 is ten zuiden (rechts) van de Dorpskerk een moderne aanbouw gebouwd. Het orgel is in 1893 gebouwd door de gebr. J & G. van der Kleij. De Dorpskerk, een gemeentelijk monument, maakt sinds 2007, samen met de Antwoordkerk, deel uit van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet. In 2017/2018 is de Dorpskerk gerenoveerd, mede i.v.m. het voornemen de Antwoordkerk af te stoten en alleen de Dorpskerk nog in functie te houden. De laatste viering in de Antwoordkerk was op 26 augustus 2018. - Reportage over de Dorpskerk in de Provinciale Zeeuwsche Courant, 5-4-2019.

- De RK Onbevlekte Hart van Mariakerk (Parelvissersstraat 131) dateert uit 1962 en is ontworpen door architect P. Blaauwhof.

- De voormalige Gereformeerde Deltakerk (Haifaweg 75) dateert uit 1959 en is ontworpen door architect A.C. Nicolai. De zaalkerk met onderbouw is tegenwoordig in gebruik bij de Pinkstergemeente.

- De voormalige openbare lagere school (Jan de Raadtkade 31) is een vierklassige gangschool uit circa 1905 met gedraaid koplokaal. Het is een gemeentelijk monument. Tegenwoordig is het pand in gebruik bij kunstenaars.

- Tot de weinige resterende vooroorlogse woningbouw van Hoogvliet behoren de in 1922 door architect J. Meijboom ontworpen arbeiderswoningen op Jan van Raadtkade 1-17 (naast de in de vorige alinea beschreven school). Ook dit zijn gemeentelijke monumenten.

- Het voormalige tramstation (Groene Kruisweg 819), eveneens een gemeentelijk monument, is in 1904 gerealiseerd door architect Kees Elffers ten behoeve van de RTM-lijn naar Oostvoorne (1905-1965). Verder resteren aan de Achterweg nog delen van het voormalige tramviaduct uit 1904.

- Het schilderij Panorama Rotterdam meet liefst 45x5 meter en bevat de belangrijkste objecten van Rotterdam. Het hangt nu nog in een wasstraat in Hoogvliet, maar verhuist mogelijk naar een nieuw kunstencentrum op Katendrecht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Vrienden van Hoogvliet organiseert jaarlijks op een zaterdag in juni (in 2020 voor de 31e keer) een Midzomerfeest met taptoe. Vanaf 20.00 uur, met vuurwerk aan de Middenbaan Zuid. De locatie: het parkeerterrein aan de Wierse, achter supermarkt Dirk van den Broek. Dit evenement kan worden gerealiseerd dankzij vele vrijwilligers en een subsidie van de gebiedscommissie. Handig om te weten: de parkeerplaats achter Dirk van den Broek is die avond afgesloten voor het Midzomerfeest. Parkeren kan gratis in de parkeergarage en op het gedeelte aan de Wierse bij Piekfijn, of aan de Middenbaan.

- De Participarade (eind augustus, in 2020 voor de 7e keer) is een eendaags festival waarbij Hoogvliet centraal staat. Op de Participarade krijgen Hoogvlietse instellingen, verenigingen en talenten de mogelijkheid om zich te tonen aan het Hoogvlietse publiek.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Zwembad Hoogvliet heeft een prachtig wedstrijdbad voor banenzwemmen en zwemlessen. Maar ook aan recreatie is gedacht: zwem met je kleintje in het peuterbad of kom heerlijk tot rust in het bubbelbad. Er worden regelmatig kinderactiviteiten georganiseerd met diverse speelelementen in het water."

- "Op 16 september 2006 is op Arboretum Hoogvliet als "eerste boom" een Sequoiadendron giganteum geplant. De Nederlandse naam van deze reus is Mammoetboom. Deze boom doet zijn naam eer aan; het wordt een reus van een boom, een ware mammoet. Onder ideale groeiomstandigheden kan deze boom wel 100 meter hoog worden! De boom op het Arboretum is nog maar een jonkie, maar onderschat hem niet, want hij kan 1,5 meter per jaar groeien! Het Arboretum is: openbaar toegankelijk; onderdeel van park de Heerlijkheid; het hele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang; gelegen aan het Fietsrondje Hoogvliet, LF12 en tussen de Rijnmond-fietsknooppunten 4 en 80; direct gelegen tegenover eetcafé en uitgaansgelegenheid Villa de Heerlijkheid. Parkeergelegenheid en fietsbeugels aanwezig. Het park is goed bereikbaar voor gehandicapten. Honden toegestaan mits aangelijnd. Paarden, fietsen en bromfietsen zijn niet toegestaan. Rondleiding middels een afspraak is mogelijk. Voor meer info hierover kun je contact opnemen met het bestuur (fangorn@kpnmail.nl)."

- "Winkelcentrum De Binnenban biedt een ruime keuze aan mode, verzorging, horeca en etenswaar. Voor echte Hoogvlietse gezelligheid en een compleet aanbod ben je hier aan het juiste adres. Via onze Facebookpagina blijf je op de hoogte van alle winkelcentrum nieuwtjes, melden we leuke acties en inspireren we je met de laatste trends."

- "Binnenban en Rijkeeplein vormen samen het gezellige Winkelcentrum Hoogvliet. Waar vind je drie grote winkelketens zo vlak bij elkaar naast de verscheidenheid van middelgrote franchise- en kleine zelfstandige ondernemers, én de stadswinkel én de bibliotheek! Een ambitieus winkelcentrum waar jong en oud(er) naar hartenlust kunnen winkelen. Georganiseerde evenementen op en naast het winkelcentrum maken het geheel nog levendiger. Kan het beter? Altijd! En daar werken de ondernemers op ons winkelcentrum iedere dag hard aan. En daar hebben ze jou als kooplustig publiek vanzelfsprekend bij nodig. Jouw vraag en jouw mening staan centraal, bij de individuele ondernemer en ook bij de Vereniging Winkelcentrum Hoogvliet. Wil je je verhaal kwijt? Een positieve of negatieve ervaring met ons delen? Stuur ons dan een mailtje.

Het is altijd comfortabel winkelen in Winkelcentrum Hoogvliet, temeer omdat je naast het grote winkelaanbod ook gratis kunt parkeren. Je kunt hier buiten en binnen parkeren. De ingang van de parkeergarage bevindt zich aan de Klencke, aan de kant van de scholen. De parkeergarage is gratis. Naast het winkelcentrum op de Middenbaan Noord vind je een grote parkeerplaats waar je gratis kunt parkeren. Op donderdag is er een weekmarkt op de parkeerplaats aan de westzijde van het winkelcentrum."

- De toegang tot Speeltuin Zalmplaat kost slechts € 0.50 (10-'ritkaart' € 4.00). Een gezinslidmaatschap kost € 15.00 per jaar (niet verplicht). Scholen, BSO's, instellingen betalen € 25.00 per jaar (wel verplicht) plus € 0.50 per kind per keer.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hoogvliet, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Hoogvliet, gerangschikt naar thema.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoogvliet (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Site over Hoogvliet van de gemeente Rotterdam.

- Nieuws: - Nieuws uit Hoogvliet. - Nieuws van het 'gebied' op Facebook. - Site van huis-aan-huisblad De Botlek / Hoogvliet en Albrandswaard.

- Voortgezet onderwijs: - Op Campus Hoogvliet zijn sinds 2014 drie scholen gevestigd: ROC Zadkine (met onder meer de Veiligheidsacademie), het Penta College en het Einstein Lyceum. Behalve scholen bevinden zich op de Campus een sportaccommodatie, de Artstudio en een 100-tal studentenwoningen.

"In het nieuwe gebouw aan het Campusplein in Hoogvliet biedt de Zadkine Veiligheidsacademie alle opleidingen Veiligheid en Beveiliging, zowel in bol, bbl als in maatwerktrajecten en cursussen. We werken hierin nauw samen met Politie, Stadstoezicht, Defensie en particuliere beveiligingsbedrijven, zodat onze opleidingen goed aansluiten bij de wens van het bedrijfsleven. Daarnaast geeft de Veiligheidsacademie cursussen en (maatwerk)trainingen aan particulieren en bedrijven. Je kunt hierbij denken aan EHBO, Medical First Aid, VCA, Havenbeveiliger enz. Ook verhuren wij ons gecertificeerde praktijkexamencentrum aan bedrijven en instellingen."

- Jeugd: - "Scouting Hoogvliet is een enthousiaste en actieve scoutinggroep. Op de grens van Meeuwenplaat/Zalmplaat (Rietvoornstraat 40) hebben we een schitterend terrein met een clubhuis. Elke vrijdag en zaterdag hebben we hier onze opkomsten voor stoere jongens en meiden van 4 t/m 18 jaar. Scouting Hoogvliet is erg leuk. Natuurlijk neem je dat niet zo maar van ons aan. Je ziet pas echt wat scouting is, als je een tijdje meedraait. Als je interesse hebt mag je 4 keer gratis en vrijblijvend komen kijken. Daarna betaal je contributie en die bedraagt € 14 per maand. Van de contributie worden de wekelijkse spelactiviteiten betaald. Voor kampen en een aantal grotere extra activiteiten wordt nog een aparte vergoeding gevraagd. Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier met elkaar en leren samen te werken en respect te hebben voor de ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren."

- "Jeugdtheater Hofplein, onder meer actief in Hoogvliet, is meer dan een school. Het is een kunstenhuis. Een warme thuis waar elk kind welkom is. Met open deuren en ramen. Of het nu netjes langs de voordeur binnenwandelt, of via het raam naar binnen waait. Of het nu bulkt van het zelfvertrouwen of zich als een schaduw langs de muren schuurt. Een huis dat zorg draagt voor al zijn bewoners. Maar ook verwachtingen koestert. De verwachting dat, wie er binnenwandelt, open staat voor ontmoetingen. Voor uitdagingen. Want Jeugdtheater Hofplein koestert de droom dat, wie binnenwandelt, op een andere manier het huis weer verlaat. Voller. Sterker. Groter. Met een open en kritische blik de grote wijde wereld in. Er wordt niet gewerkt volgens een ‘methode’ of een educatief programma. Lessen zijn werkplaatsen. Ontmoetingen. Plekken waar kinderen en jongeren, samen met een docent of artiest aan het werk gaan in een bruisend traject. Wederzijdse inspiratie en het verwerven van inzichten, daar gaat het om. Inzichten in wat theater allemaal kan zijn. Daarbij beschouwen kind en kunstenaar elkaar als volwaardige artistieke partners.

In elk project worden kinderen heel nauw betrokken bij het creatieproces. Er wordt een groot appèl gedaan op hun creativiteit, inventiviteit en vooral op de eigenheid van elk betrokken kind. Kinderen zijn in onze manier van werken nooit enkel uitvoerder van een door ons bedachte les of concept of choreografie. Gedurende een werkproces wordt nauwkeurig gelet op wat de eigenheid van elk kind is. Als er al audities worden gehouden, is die eigenheid minstens even belangrijk dan het talent, bij het maken van een keuze. Deze manier van werken zorgt steeds voor een rechtstreekse inbreng van elk kind in het uiteindelijke resultaat en heeft als gevolg dat een voorstelling of toonmoment er nooit zo zou hebben uitgezien, zonder hen. Het doel is dus nooit het vergaren van techniek. Dat is wel het directe resultaat van een artistiek proces. De professionele coach is er om kinderen uit te leggen hoe je een bepaald resultaat kan halen. Niet om te bepalen wat dat resultaat moet zijn. Dat gebeurt namelijk steeds in samenspraak met de kinderen.

Het is onze overtuiging dat kinderen, wanneer ze de kans krijgen om zich creatief te ontwikkelen, en daarin serieus genomen worden, mondiger en kritischer in het leven zullen staan eenmaal ze volwassen zijn. Op Hofplein krijgt elk kind de kans om, in een professioneel kader, van podiumkunst te proeven en daardoor zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Jeugdtheater Hofplein Hoogvliet tovert de Zalmplaatschool op de maandagen om tot dé plek voor jeugdtheater! Hofpleiners van verschillende leeftijden maken hier theater. Op deze locatie staat gastvrouw Margret altijd voor deelnemers, ouders en theatercoaches klaar om even een praatje te maken of een vraag te beantwoorden."

- Muziek: - Tranen met Tuiten is een gezelligheidskoor met ca. 80 zangers en zangeressen, begeleid door een dirigente en verschillende muzikanten (accordeon en drums). Hun repertoire is zeer uitgebreid en gevarieerd, en wordt regelmatig aangevuld. Alles Nederlandstalig. Ze treden graag op in o.a. bejaarden- en zorginstellingen met het doel ontspanning en gezelligheid te brengen. Elke donderdagavond wordt er met veel plezier geoefend in het clubgebouw van Speeltuin Zalmplaat.

- "Vocal Group Lava bouwt vol enthousiasme aan hun repertoire en werkt aan verdere muzikale ontwikkeling. Lava is een naam die staat voor wat ze zijn: stromend, stralend, warm en vurig. Wat ze zingen komt van binnenuit. Een melange van kleuren; van warm geel via gloeiend oranje naar vurig rood."

- Sport: - Op Sportcampus Hoogvliet kun je terecht voor de sporten handbal, turnen, korfbal en verdedigingssporten.

- Welzijn: - "Welkom op deze pagina speciaal voor al het vrijwilligerswerk in Hoogvliet! Wil jij je graag inzetten als vrijwilliger in jouw eigen buurt? Bekijk op deze site dan alle vragen van mensen of organisaties die op dit moment op zoek zijn naar hulp in jouw omgeving. Vind gemakkelijk het vrijwilligerswerk dat past bij jouw tijd en talent door selecties te maken. Wil je iets gezelligs gaan doen, dan kies je voor de categorie 'Sociaal'. Bijvoorbeeld als je activiteiten wilt begeleiden, samen een kop koffie wilt drinken met een maatje of aan de slag wil als gastheer of gastvrouw bij een organisatie in jouw omgeving. Wil je juist iets doen? Kies dan voor de categorie 'Praktisch' en ga aan de slag met klusjes in huis en tuin, koken of vervoer. Of je eenmalig een klus doet of elke week, dat beslis jij helemaal zelf. Zo vind je vrijwilligerswerk dat perfect bij jou past!"

- "Woon je in dit stadsdeel en voel je je wel eens eenzaam? Dan kan Vriendendienst Hoogvliet misschien wel iets voor je betekenen! Op onze site vertellen we wat we doen en hoe je met ons in contact kunt komen. Als je zelf niet zo eenzaam bent, maar graag iets voor anderen wilt betekenen, horen we ook graag van je. De Vriendendienst richt zich vooral op ouderen, mensen met psychische of psychosociale problemen en mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook anderen zijn welkom, als vrijwilliger. We zoeken voor deelnemers een of meer maatjes, met wie ze samen leuke dingen kunnen ondernemen. We maken bij de Vriendendienst geen groot onderscheid tussen degenen die zijn ingeschreven en de vrijwilligers. We gaan ervan uit dat iedereen wat te bieden heeft. Iemand met een verstandelijke beperking kan bijvoorbeeld heel goed de weg weten in Scheveningen. Wat heel handig kan zijn bij een gezamenlijk uitstapje in die plaats. Een andere deelnemer weet bijvoorbeeld veel van computers en kan zo andere deelnemers helpen als ze computerproblemen hebben."

- Veiligheid: - Nieuws van Politie Hoogvliet en Pernis op Facebook. - "Via de Facebookpagina van Brandweer Hoogvliet houden we iedereen op de hoogte van alle activiteiten van onze Brandweer. We publiceren informatie over het korps, oefeningen, incidenten en wedstrijden. Ons korps is onderdeel van de Gezamenlijke Brandweer. Het korps bestaat uit een 30-tal vrijwilligers. Naast de taak bij de brandweer hebben de vrijwilligers nog gewoon een baan. Toch hebben de vrijwilligers de zelfde opleiding gedaan als de beroepsbrandweerlieden. Het enige verschil met vrijwilligers is dat die bij een alarmering van hun huis of werk moeten komen. Mocht je vragen hebben over onze Brandweer dan kun je altijd contact opnemen via een privébericht. Je kunt via onze Facebookpagina geen meldingen doen van incidenten. Bel bij nood altijd 112!"

- "Met Buurt Bestuurt maken bewoners samen een Top-3 van zaken die aangepakt moeten worden in de buurt. Politie, Stadsbeheer en welzijns- of jongerenorganisaties geven vervolgens aan hoe die problemen kunnen worden aangepakt, maar bij elke actie of activiteit geven bewoners aan wat zij ook zelf kunnen bijdragen. Deze nieuwe werkwijze is al in een flink aantal Rotterdamse wijken ingevoerd. Zo is er ook een Buurt Bestuurt Zalmplaat."

- Penitentiaire inrichting: - "PI Rotterdam locatie Hoogvliet (voorheen Stadsgevangenis Rotterdam) vormt samen met locatie De Schie de Penitentiaire Inrichting Rotterdam. Deze locatie is in 2002 in gebruik genomen met als doel de overlast in de gemeente Rotterdam door justitiabele verslaafden te verminderen. Momenteel huisvest de locatie de regimes gevangenis, Huis van Bewaring, Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI)."

- Parkeren: - "Parkeergarage Hoogvliet (P+R) ligt naast het gelijknamige metrostation, zodat je snel en gemakkelijk kunt overstappen op de metro naar de binnenstad. Dat scheelt weer ochtend- en avondfiles." Parkeren in deze parkeergarage is gratis.

Reacties

(2)

Hoewel ik ter plaatse absoluut niet bekend ben, verbaast het me erg dat Hoogvliet hier als een voormalig dorp geclassificeerd wordt. Het heeft eigen plaatsnaamborden, eigen vermelding in de BAG en het ligt kilometers van de dichtstbijzijnde Rotterdamse woonwijk. Voor mijn gevoel zijn andere plaatsen op de website voor minder als dorp geclassificeerd, zoals Stiphout, Empel, Schellingwoude, Nieuwenhoorn, etc.

Wellicht zou op deze pagina enige toelichting gegeven kunnen worden voor deze keuze.

Dank voor uw reactie. Bij kernen die in de loop der jaren door ruimtelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen van status zijn veranderd, en waar dat nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is, lichten wij met een toelichting op de huidige status vaak toe waarom dat zo is en hoe dat zo gekomen is. Hier had ik dat nog niet gedaan, omdat deze pagina nog maar een beginnetje was. Inmiddels heb ik de pagina verder uitgewerkt. Bij verstedelijkte kernen, kernen die door een stad zijn 'opgeslokt' en die er tegenaan liggen, is het vaak een complex van factoren, dat per kern kan verschillen en waar de factoren per stuk verschillend kunnen 'wegen', dat er gezamenlijk toe leidt om een bepaalde kwalificatie aan een kern toe te kennen (overigens altijd informeel, want wettelijk zijn er tegenwoordig alleen nog de begrippen gemeente en woonplaats). De overwegingen die voor dit gebied hebben geleid tot de kwalificatie 'voormalig dorp, thans stadsdeel (formeel 'gebied' geheten)', heb ik nu verwoord in de 2e alinea van het hoofdstuk Status.

Verschil met de door u genoemde kernen is dat hier het oude dorp is afgebroken én niemand op de tientallen door mij bezochte lokale sites van dorp spreekt (maar alleen van wijk of stadsdeel) én er geen sprake meer is van een nog levend dorpsgevoel, terwijl bij de door u genoemde kernen de dorpen geografisch gezien nog bestaan én maatschappelijk gezien het dorpsgevoel nog duidelijk leeft en de inwoners hun kern nog een dorp vinden en - o.a. op de lokale sites - ook noemen (wat ook een belangrijk element is in de overwegingen; wat vinden de inwoners er zelf van), o.a. getuige benamingen als Dorpsraad, Dorpshuis, Dorpskrant, Dorpsfeest e.d.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen