Meppel

Plaats
Stad en gemeente
Meppel
Drenthe

meppel_plaatsnaambord_kopie.jpg

Meppel is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

Meppel is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

gemeente_meppel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Meppel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Meppel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Meppel Hesselingen bord HF [640x480].jpg

De voorheen Staphorster buurtschap Hesselingen maakt sinds 1961 deel uit van gem. Meppel en ligt nu in de wijk Koedijkslanden. De buurt aan de weg Hesselingen, N van het sportpark, heeft nog wel een eigen 'plaatsnaambord'.

De voorheen Staphorster buurtschap Hesselingen maakt sinds 1961 deel uit van gem. Meppel en ligt nu in de wijk Koedijkslanden. De buurt aan de weg Hesselingen, N van het sportpark, heeft nog wel een eigen 'plaatsnaambord'.

meppel_grote_kerk_of_mariakerk_kerkorgel_kopie_kopie.jpg

Het orgel in de Hervormde (PKN) Grote Kerk of Mariakerk in Meppel is in 1716 gebouwd door Jan Harmensz Camp en in 1722 voltooid door F.C. Schnitger.

Het orgel in de Hervormde (PKN) Grote Kerk of Mariakerk in Meppel is in 1716 gebouwd door Jan Harmensz Camp en in 1722 voltooid door F.C. Schnitger.

meppel_vledderschool_kopie_kopie.jpg

De Vledderschool uit 1908 is de eerste school die in Meppel gebouwd is na de invoering van de leerplicht. Het was toen de modernste school van Drenthe. Lees het mooie verhaal over deze school op https://www.canonvannederland.nl/nl/drenthe/meppel/scholen

De Vledderschool uit 1908 is de eerste school die in Meppel gebouwd is na de invoering van de leerplicht. Het was toen de modernste school van Drenthe. Lees het mooie verhaal over deze school op https://www.canonvannederland.nl/nl/drenthe/meppel/scholen

meppel_kalkovens_kopie.jpg

De rijksmonumentale voormalige kalkovens in Meppel (gelegen aan het Drentse Hoofddiep) zijn verbouwd en herbestemd tot restaurant De Kalkoven. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

De rijksmonumentale voormalige kalkovens in Meppel (gelegen aan het Drentse Hoofddiep) zijn verbouwd en herbestemd tot restaurant De Kalkoven. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Meppel

Terug naar boven

Status

- Meppel is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

- Wapen van de gemeente Meppel.

- De gemeente is in 1998 vergroot met de gemeente Nijeveen (omvattende de dorpen Kolderveen en Nijeveen en de buurtschappen De Kolk (grotendeels), Kolderveense Bovenboer en Nijeveense Bovenboer).

Omdat de gemeente Meppel rondom meer ruimte nodig had, is verder in genoemd jaar nog een aantal buurtschappen van omringende gemeenten door grenscorrectie aan de gemeente toegevoegd. Het betreft de buurtschappen Broekhuizen (grotendeels) en Haakswold (deels) vanuit de gemeente Ruinerwold, Havelterberg (deels, het buitengebied) en Nijentap vanuit de gemeente Havelte, en De Schiphorst en Rogat vanuit de gemeente de Wijk.

Daarnaast zijn, ook door grenscorrecties, in 1961 en in 1996 delen van de buurtschap Slingenberg vanuit de gemeente Staphorst overgegaan naar de gemeente Meppel (daarvóór lag deze buurtschap in zijn geheel binnen de gemeente Staphorst), waardoor het grootste deel van de buurtschap in die gemeente is komen te liggen en waardoor bovendien, tot twee keer toe, de provincie Drenthe iets werd vergroot en de provincie Overijssel iets werd verkleind. Verder is er direct W van de stad nog de buurtschap Leenders (die deels onder deze gemeente valt).

De voormalige buurtschap Oosterboer is thans een wijk in het O van de stad, O van de A32. De voormalige Staphorster buurtschappen Hesselingen en Werkhorst zijn in de bebouwing van Meppel-Zuid (Koedijkslanden) opgegaan. De voormalige (Ruinerwoldse) buurtschap Tweeloo is nu onderdeel van de bebouwing van -Noord. In een atlas uit 1941 is verder nog sprake van Meppelse buurtschappen Groeneveld N van Leenders, en Rumt met een Rumtervaart, Z van Oosterboer. Beide zijn thans niet meer in atlassen terug te vinden.

In totaal omvat de gemeente 1 stad, 2 dorpen en 11 buurtschappen (geheel of gedeeltelijk).

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Meppel.

Onder de stad vallen ook de buurtschappen Haakswold (deels), Havelterberg (deels; buitengebied), Leenders (deels), Nijentap en Slingenberg (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Möppelt. Een inwoner van deze stad is een Möppeler.

Oudere vermeldingen
1141 vervalst? kopie 15e eeuw Meppele, 1298-1304 Mappele, 1368 Mepplo, 1428 Meppelen, 1438 Meppell, 1486 Meppelo.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Men heeft de plaatsnaam in verband gebracht met het Nieuwengelse maple, het Oudengelse mapul-trêo, en het Oudsaksische mapulder, namen voor de ahorn, hetgeen niet overtuigt. Het is evenmin zeker of het tweede deel wel lo 'licht, open bos' is. Voor het verklaren van de -e- in plaats van -a- gaat een enkeling uit van een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord mepplîn*, met umlaut. Ook is voorgesteld dat misschien het Germaanse mapulja-* 'plaats waar ahorns staan' ten grondslag ligt, een afleiding met het plaatsnaamvormende suffix -ja- van mapula* 'ahorn'. Of is er verband met Meppen, dat, wegens ontbrekende l, niet kan worden verklaard uit mapulder?(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Meppel ligt in het uiterste ZW van Drenthe en grenst in het Z aan de gemeente Staphorst (OV), in het W aan de gemeente Steenwijkerland (OV), in het O aan de gemeente De Wolden en in het N aan de gemeente Middenveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Meppel 1.238 huizen met 6.724 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 1.192/6.426 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oosterboer 35/198, Zomerdijk 10/95 en Dingstede 1/5. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 14.000 huizen met ca. 33.500 inwoners, waarvan ca. 29.500 in de gelijknamige stad.

Grenscorrrecties:
- In 1942 8 inw. van de gem. Havelte, 68 inw. van de gem. Ruinerwold (dit betrof de buurtschap Tweeloo met omgeving).

- Per 1-6-1961 227 ha naar de gem. Staphorst (w.o. de Meppelse exclave Dingstede N van Hamingen, die geheel door Staphorsts grondgebied werd omgeven), 65 ha met 630 inw. van de gem. Staphorst (buurtschap Hesselingen en vermoedelijk ook Werkhorst, thans opgegaan in de wijk Koedijkslanden. De naam Hesselingen leeft nog voort in de gelijknamige weg N van de sportvelden, met eigen 'plaatsnaambord' en in zwembad / kunstijsbaan Hesselingen).

- In 1997 81 ha met 10 inw. van de gem. Staphorst.

- In 1998 2.539 ha met 1.151 huizen en 3.100 inw. van de gem. Nijeveen (= de hele gemeente), 463 ha met 25 huizen en 67 inw. van de gem. Havelte (= Nijentap e.o. en buitengebied van Havelterberg), 569 ha met 52 huizen en 141 inw. van de gem. Ruinerwold (= Broekhuizen) en 534 ha met 85 huizen en 236 inw. van de gem. De Wijk (= Rogat en De Schiphorst). Vlak voor de herindeling van 1998 had de gemeente Meppel een oppervlakte van 1.479 ha met 11.107 huizen en 25.595 inw. Na de herindeling was de oppervlakte toegenomen tot 5.576 ha met daarop 12.420 huizen en 29.139 inwoners.

- In 2000 8 ha met 2 huizen en 4 inw. naar de gem. De Wolden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling
Meppel is ontstaan op een kruispunt van waterwegen vanuit Noord-Nederland, aan een belangrijke route naar het IJsselmeer. Door zijn strategische ligging ontwikkelt de nederzetting zich al in de 15e eeuw tot de belangrijkste handelsplaats van Drenthe. Als vanaf de 19e eeuw het vervoer over land steeds belangrijker wordt, investeert de stad stevig in wegverbindingen met omliggende plaatsen én weet zij een halteplaats te verwerven op de spoorlijnen Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden. Dit geeft de groei van de stad een nieuwe impuls.

Stadsuitbreiding
In de buurt van het nieuwe station (1867) vestigde zich allerhande bedrijvigheid en verrezen fraaie herenhuizen. De Stationsweg werd aangelegd als verbinding met het stadscentrum en bewust ontworpen als zichtas vanaf het station, met een sterke geleding in het profiel en bewust geplaatste heggen, bomen en sierlijk gesmede hekwerken voor de huizen.

Het gebied ingesloten door Stationsweg, Zuideinde en spoorlijn werd vanaf 1914 ingericht als een villa- en wandelpark, naar een ontwerp van de bekende tuinarchitect Leonard Springer: het Wilhelminapark. Het riviertje de Reest werd geïntegreerd in het park en vormt de afsluiting aan de zuidkant. Springer adviseerde de gemeente niet alleen over het park, maar ook over de gebouwen in en rondom het park, met een grote diversiteit aan bouwstijlen. Nog steeds zijn de heggen en de straatprofielen goed herkenbaar en dragen ze bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Veel van de gebouwen zijn al beschermd rijksmonument. Juist de combinatie van park en villagebied, met fraaie zichtassen en wandelpark in landschapsstijl en een rustieke vijver, is aanleiding geweest om dit deel van Oud-Zuid in 2011 aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Het doel van de aanwijzing tot beschermd gezicht is níet om alle gewenste veranderingen tegen te houden, maar om daar gezamenlijk zorgvuldig mee om te gaan, zodat het waardevolle karakter van het gebied Zuideinde-Stationsweg-Wilhelminapark behouden blijft.

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij Stichting Oud Meppel. "De stichting heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze beoogt dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden. Ook biedt ze gelegenheid hierover te publiceren in haar kwartaalblad 'Oud Meppel'. Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van de stad worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid. Verder wil de stichting actief waken over wat de stad nog aan waardevolle overblijfselen uit het verleden heeft en ijvert zij waar nodig, in overleg met de gemeente, voor behoud ervan.

De stichting ontwikkelt zich als een kenniscentrum voor de historie van Meppel. Daarom proberen we waar mogelijk de beschikbare gegevens digitaal doorzoekbaar te maken. Vanaf deze pagina kun je doorklikken naar de beschikbare digitale archieven. In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van de stad opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. In het digitale archief van het kwartaalblad zijn meer dan 9.000 bladzijden uit 33 jaargangen van het blad opgenomen. Aan dit in 2012 gerealiseerde project hebben vrijwilligers ca. 1500 uur gewerkt, vooral ook omdat de eerste 64 edities handmatig gescand moesten worden en vervolgens door OCR (met handmatige correctie) moesten worden gedigitaliseerd. De werkgroep Bibliotheek en Archief onderhoudt de bibliotheek en papieren archieven van de stichting. Via de Catalogus kan onderzocht worden welke publicaties gedurende de openingsuren in het Historisch Centrum te raadplegen zijn. De Meppeler fotograaf Ebel Zandstra heeft in de afgelopen jaren alle grafstenen van de Algemene Begraafplaats gefotografeerd en de gegevens in een database geplaatst. Dit digitale Gravenarchief met ruim 18.000 graven kan nu behalve in het Historisch Centrum ook via de website worden geraadpleegd.

Bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) hebben de heer George Snijder en vele anderen de Liggers van de Scheepsmetingsdienst (LSD) tot 1979 gedigitaliseerd en de 120.988 daarin voorkomende metingen via een database toegankelijk gemaakt. Voor de historie van Meppel interessant omdat er onder meer gezocht kan worden naar schepen die in onze stad gebouwd zijn, door het Meppeler scheepsmeetkantoor gemeten zijn of die tijdens de meting een Meppeler eigenaar hadden. Via de website van de LVBHB kan ook de Schepengalerij op basis van het Bestand Historische Schepen (BHS) worden geraadpleegd. Daarin zijn zeer veel historische bedrijfsvaartuigen te vinden, die nu nog bestaan. Een aantal daarvan is in onze stad gebouwd of heeft hier vanuit gevaren."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tussen Meppel en Nijeveen is de nieuwe wijk Nieuwveense Landen in ontwikkeling. In de wijk komen in totaal ca. 2.000 huizen, gefaseerd te bouwen van 2012 tot 2038. Nadere informatie over Nieuwveense Landen op de site van de gemeente.

- De gemeenten Meppel en Staphorst onderzoeken of een nieuwe haven langs het Meppelerdiep, W van de Meppelse nieuwbouwwijk Berggierslanden maar formeel op grondgebied van de gemeente Staphorst, haalbaar is. In februari 2018 hebben beide gemeenten daartoe een intentieovereenkomst ondertekend. Anno 2018 is er nog ca. 17 ha aan watergebonden kavels beschikbaar, voornamelijk in Meppel en Kampen. Om de groei tot 2030 op te kunnen vangen is er 45 ha extra ruimte nodig. De verwachting is dat er 2,5 miljoen m3 aan containers en 2,2 miljoen ton aan bulkgoederen in deze regio opgevangen dienen te worden. Vooral de sectoren veevoer, beton, en zand en grind verstevigen de groeiverwachting. De berekende groei doet zich vooral voor bij bestaande bedrijven: die willen groeien op de bestaande locatie of bij een nevenvestiging in de buurt.

De mogelijkheden voor de haven lijken kansrijk. Het is goed bereikbaar vanaf de A32 en het Meppelerdiep. Regio Zwolle wil dé logistieke hub van Noordoost Nederland worden. De logistieke regio Zwolle, Kampen en Meppel doet al sinds ca. 2012 mee in de nationale en internationale ontwikkelingen. Sinds de oprichting, begin 2016, van het gemeenschappelijk havenbedrijf Port of Zwolle is een sterke positie op het regionale en het internationale podium verworven. Om in de toekomst een economisch gezonde en aantrekkelijke regio te kunnen blijven, zijn voldoende uitgeefbare kavels aan het water belangrijk. Na de uitkomsten van het onderzoek besluiten beide gemeenten begin 2019 over het al dan niet doorzetten van de ontwikkelingen. (bron: Regio Zwolle)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meppel heeft 55 rijksmonumenten.

- Meppel heeft 32 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk of Mariakerk in Meppel (Hoofdstraat 52) bestaat uit een 15e-eeuwse gotische hoofdbeuk met koor en een noordbeuk uit 1518. Neoclassicistische oostgevel uit 1779-1781 door A. Sorg. De kerktoren is een monumentale toren in gotische stijl uit de tweede helft van de 15e eeuw. De geprofileerde ingangspoort is uit 1540, de open koepel van 1827. Klokkenstoel met klok van A. van de Put, 1611, diameter 154,4 cm. De stadswaag uit 1617 is na 1796 bij de kerk getrokken en dient als consistoriekamer. De rechte topgevel wordt bekroond door een Lodewijk XV ornament. Eiken preekstoel uit 1696 op voet uit 1780, koperen doophek uit 1782 en koperen lezenaar, houten gebeeldhouwde adelaar uit 1646. Het orgel is in 1716 gebouwd door Jan Harmensz Camp en in 1722 voltooid door F.C. Schnitger. In 2019 is bekend geworden dat de kerk uiterlijk in 2022 wordt afgestoten. "Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk beoogt met haar activiteiten financiële steun te verwerven voor het in goede staat houden van het gebouw en het interieur en daarnaast het gebruik als culturele ontmoetingsplaats voor alle Meppelers te stimuleren. Wij zetten ons ook in tijdens open en gesloten concerten, trouwerijen en verlenen ook onze diensten bij uitvaartplechtigheden."

"Iedereen die behoefte heeft aan een moment van stilte, bezinning of gebed kan de stiltekapel in de Grote of Mariakerk in Meppel bezoeken. Iedere donderdagmorgen van 1 mei tot 1 november is de kerk van 10.00-12.00 uur geopend en kan men de kerk en de stiltekapel bezoeken. Bij binnenkomst van de kerk bevindt de stiltekapel zich aan de linkerkant. Je kunt anoniem en in volle rust binnenkomen en de stilte zoeken in de kapel, een gebed lezen of zelf opschrijven, een kaarsje aansteken. Je bent daar helemaal vrij in. Wij hopen op deze wijze iets uit te drukken van de gastvrijheid voor iedereen en een plek aan te bieden voor bezinning en gebed waaraan velen te midden van het drukke bestaan behoefte gevoelen. In de gerfkamer is Ds. Huisman aanwezig van 10.00-11.00 uur."

- De naam van de Oude Kerk aan de Groenmarkt heeft weinig te maken met de leeftijd van het gebouw. De Oude Kerk was van origine het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in Meppel. Deze gemeente had naast de Oude Kerk aan de Groenmarkt ook een Nieuwe Kerk. Dat kerkgebouw is lang geleden afgestoten, maar de naam Oude Kerk is gebleven. Het kerkgebouw is uitgebreid met het multifunctionele gemeenschapsgebouw Trias, dat verschillende ruimtes en een fraaie kelder bezit. Ook het Kerkelijk Bureau is naast de Oude Kerk gevestigd. De Grote Kerk en de Oude Kerk vallen beide onder de Protestantse Gemeente Meppel.

- Molen De Weert (Weerdstraat 80) is een achtkantige stellingmolen en is in 1807 gebouwd als schorsmolen voor de leerlooierijen in Meppel. Tegenwoordig wordt er ook koren gemalen. De molen heeft een vlucht van 20,80 meter met fokwieken en remkleppen. De molen is in 1999 geheel gerestaureerd. De karakteristieke ombouw rond de molen is in ere hersteld en wordt nu door Stichting Welzijn voor haar activiteiten gebruikt. Bovendien is de molen weer geheel maalvaardig gemaakt. Hij draait nu elke zaterdagmiddag. Daarnaast is het ook een instructiemolen voor aankomende molenaars. De huidige eigenaar is Stichting Molen De Weert. De molen wordt door vrijwillige molenaars beheerd en onderhouden. De molen is geopend op zaterdagen van 11.00-17.00 uur. Er is een molenwinkel waar je meelproducten van de molen kunt kopen. - Site van Molen De Weert.

- Molen De Vlijt in Meppel (Sluisgracht 20) is in 2002 herbouwd op een onderbouw uit 1859. De molen heeft een vlucht van 21,80 meter. Het is een achtkantige houten stellingmolen op een stenen onderbouw. Hij heeft grote landschappelijke waarde. De stenen onderbouw van de molen is sinds 1999 in particulier bezit en is thans in gebruik als woning en advocatenkantoor. De eigenaar van het bovenste gedeelte van de molen is Stichting Stadskorenmolen De Vlijt. Een van de oorspronkelijke functies van deze molen was die van mosterdmolen. De stichting heeft als doel de molen te herstellen én weer als mosterdmolen in gebruik te nemen. En na jarenlange voorbereidingen en fondsenwervingen gaat dat medio 2021 ook gebeuren! Stichting Stadskorenmolen De Vlijt heeft in januari 2021 namelijk bijna 100.000 euro subsidie toegekend gekregen van de Provincie, voor de restauratie en herbestemming van de molen. Daarmee komt het hart van de molen, de maalinrichting, weer terug.

De Provincie gaf met deze toekenning de aftrap voor een subsidieregeling die (dreigende) leegstand van karakteristieke objecten voorkomt en herbestemming wil stimuleren. Vanuit de Cultuurnota is voor de nieuwe subsidieregeling de komende vier jaar jaarlijks ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar. De laatste decennia raakte Stadsmolen De Vlijt in verval. De volledige maalinrichting ontbrak, waardoor er geen productie mogelijk was. Na vele jaren van fondswerving door de molenaar en het stichtingsbestuur kon een deel van de maalinrichting worden herbouwd. De gemeente Meppel heeft de molen in 2020 benoemd tot gemeentelijk monument. Hierdoor kon de stichting de provinciale subsidie aanvragen. De maalinrichting kan hierdoor werkend worden gemaakt. Daarmee zal de echte Meppeler mosterd weer terugkeren in lokale winkels en horeca. Na de restauratie zijn bezoekers welkom in de molen om het productieproces van de mosterd van dichtbij te bekijken. Er is maar één andere mosterdmolen in ons land nog in functie, namelijk De Verwachting in Hollum (Ameland). - Nieuws van Stadskorenmolen De Vlijt op Facebook (waar je onder Info ook een link vindt naar de site van de molen).

- "De Paradijssluis in Meppel (nabij Steenwijkerstraatweg 98) bevindt zich in en aan de Drentse Hoofdvaart. Het beheer van de sluis wordt verzorgd door de provincie Drenthe. Het in 1925 in Overgangsarchitectuur gebouwde pompgebouw, als onderdeel van sluiscomplex de Paradijssluis, is een provinciaal monument. Het gebouw heeft samenhang met de in 2002 geheel herbouwde schutsluis en de nabijgelegen sluiswachterswoning - die stek gewijzigd is - en het naastgelegen pompgebouw uit 1955. Het gehele complex vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als sluiscomplex in de Drentse Hoofdvaart, als belangrijke historisch-infrastructurele ontwikkelingsas in Drenthe. Het pompgebouw is nog altijd als zodanig in gebruik, als onderdeel van het sluiscomplex met schutsluis." (bron: Provincie Drenthe)

- Aan het Drentse Hoofddiep in Meppel, op Steenwijkerstraatweg 98, direct Z van de Paradijssluis, staat een complex van voor de argeloze voorbijganger drie curieus gevormde schoorstenen in de vorm van een halve zandloper of fles Dat zijn drie rijksmonumentale voormalige kalkovens, waar destijds schelpkalk werd gebrand. "Flesvormig model. Twee met geleidelijke overgang van de brede onderbouw naar de korte schoorsteen, de derde met cilindervormige onderbouw en conische bovenbouw eindigend in wat hogere taps toelopende schoorsteen. Alle drie op regelmatige afstanden door ijzeren banden versterkt." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Leo Erbervld heeft het complex in de jaren negentig verbouwd en herbestemd tot restaurant De Drie Kalkovens, dat hij tot medio 2019 heeft gerund. In dat jaar is het restaurant overgenomem door de dan 25-jarige Thijs de Lange en Stefan Hoekstra, die het hebben hernoemd in restaurant De Kalkoven. - In deze video legt de vorige eigenaar van het restaurant, Leo Erberveld, uit hoe de kalkovens werkten.

- Drukkerijmuseum Meppel is gevestigd in een monumentaal pakhuis. Op de bovenste verdieping vind je een indrukwekkend overzicht van de ontwikkeling van het schrift. Dit begint in een prehistorische grot met wandschilderingen. Via de nagebootste drukkerij van Jan Lensink anno 1714, de papierschepperij en de fotozetterij kom je in het hart van het museum. Hier zie je de zetterij, de drukkerij en de steendrukkerij. Op de benedenverdieping tref je een boekbinderij uit rond 1930 aan. Vrijwilligers (veelal oud-grafici) demonstreren dagelijks het handmatig en machinaal letterzetten, drukken op oude persen, papierscheppen en boekbinden. Regelmatig wordt ook de steendruktechniek gedemonstreerd.

- Kunstenaar Folkert Haanstra maakte in 1963 een muurschildering van maar liefst 3 meter hoog en 10 meter lang, in de toenmalige HBS aan het Zuideinde. In 2021 wordt de muurschildering verwijderd en verhuisd naar de nieuwe school van Stad & Esch aan de Ezingerweg. "Het is een typische schildering van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog", aldus Johanna Jacobs van Erfgoedvereniging Heemschut, die zich hard heeft gemaakt voor het behoud van het kunstwerk. Het is een bijzondere schildering omdat het het vooruitgangsoptimisme laat zien van de tijd na de oorlog. Jacobs: "Nooit meer oorlog en onderwijs voor zowel jongens en meisjes. Het is een schakel in de geschiedenis van de school." Maar een wandschildering van een dergelijk formaat op stucwerk krijg je niet zomaar van de muur af. "Dit is een grote bron van stress. Hier lig je wekenlang wakker van. Omdat er zoveel risico's zijn. Heel veel factoren zijn onzeker", aldus Fabian Rasson van Ornament Restauraties, die de uitdaging op zich heeft genomen. De restaurateurs plakken speciale lijm en doeken op de verf. Uiteindelijk wordt de schildering met pleisterlaag en al eraf getrokken. De kosten, zo'n 55.000 euro, worden betaald door de gemeente de provincie en Waarborgfonds Meppel.

- Gevelstenen in Meppel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Meppel is groot geworden door het marktgebeuren en was lange tijd in het bezit van de grootste botermarkt en ook de grootste biggenmarkt van ons land. Wekelijks trokken vele boeren en andere kooplustigen naar onze stad. De stad en haar middenstand profiteerden hierdoor volop. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ging de vleesindustrie zich heel anders ontwikkelen dan was voorzien en kreeg de bekende varkensmarkt een gevoelige tik. Evenals de botermarkt die kreeg door de oprichting van grootschalige zuivelfabrieken. Dergelijke ontwikkelingen waren uiteraard van nadelige invloed op het zakenleven in onze stad, als verzorgingscentrum van Zuidwest-Drenthe, die zich op dit gebied in de laatste eeuwen steeds meer had uitgebreid.

Een aantal zakenmensen dacht dat Meppel zijn positie, die in zovele jaren was opgebouwd, wel eens zou kunnen verliezen. Het idee ontstond om allerlei initiatieven te ontwikkelen om het publiek naar de stad te blijven trekken. Dat leidde in 1959 tot de oprichting van Stichting Donderdag Meppeldag, waarin niet alleen zakenmensen, maar ook mensen uit het verenigingsleven en andere personen die onze stad een goed hart toedroegen, zitting namen. Dat de Meppeler Handelsvereniging hierin ook ging meedoen en het gemeentebestuur zijn medewerking wilde verlenen, was een logisch gevolg. Iedereen zag wel in dat de stad moest trachten zijn dominante positie in de regio te behouden.

De activiteiten waren aanvankelijk hoofdzakelijk folkloristisch van aard, zoals de ‘Jennechiesmarkt’, demonstraties van oude beroepen, verschillende gezelschapsspelletjes en behendigheidswedstrijden. Vandaag de dag spreken we over herkenbare themadagen vaak met nationale of internationale allure zoals het Straattheaterfestival, Amsterdamse en Internationale dag, Dansfestivals, Muziekevenementen, Pleinenfestivals etc. Activiteiten van ’s morgens vroeg tot in de late uurtjes, van hoog cultureel niveau, vooruitstrevend, avontuurlijk en met veel variatie. Ieder jaar weer, gedurende zes donderdagen in juli en augustus, begeven duizenden bezoekers zich naar Donderdag Meppeldag, evenals hun voorouders dat deden als zij naar de ‘Möppeler Marrek’ gingen. Een succes waarvan de initiatiefnemers in de jaren rond 1960 niet hebben durven dromen."

- "Zin in vier dagen fietsen langs mooie routes en genieten van gastvrije ontvangsten en activiteiten onderweg? Dan is de Drentse Fiets4Daagse (juli), naar eigen zeggen het gezelligste fietsevenement van Nederland, echt iets voor jou! Vier dagen lang ontdek je wat de fietsprovincie van Nederland je allemaal voor moois te bieden heeft: bossen, heidevelden, zandverstuivingen, schaapskuddes, prehistorische hunebedden, prachtige brinkdorpen met terrasjes en leuke winkeltjes, (dag)attracties en bezienswaardigheden. Plaatselijke verenigingen organiseren voor de deelnemers van de Fiets4Daagse verrassende optredens langs de fietsroutes. De routes, variërend van 30, 40 tot 100 km per dag, vertrekken vanaf vaste startlocaties in Assen, Emmen, Meppel, Diever, Norg, Dalen en Westerbork. Vier dagen op pad vanuit één uitvalsbasis én elke dag een andere route fietsen! Een ideale manier om de omgeving van een startplaats te verkennen en contacten te leggen met medefietsers. Onderweg is er natuurlijk volop gelegenheid om van alles te ondernemen en te bekijken. Eén dagje meefietsen kan ook. Schrijf je dan in als dagdeelnemer aan de start, in de startplaats en voor de route van jouw keuze."

- Vreugdevuur op oudjaarsavond in de wijk Ezinge.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2012 is er ZO van Meppel een zelfbedieningstrekpontje over de Reest, als onderdeel van de wandelroute Ezinge - Reeststouwe.

- Recreatiegebied Engelgaarde is een meer direct NO van Meppel waar je kunt vissen, duiken en zwemmen.

- "Meppel is het beginpunt de Drentse Hoofdvaart. Deze vormt het verbindingskanaal van het Meppelerdiep / de Reest naar het Noord-Willemskanaal bij Assen. Het kanaal is tussen 1767 en 1780 aangelegd als verbetering van de Smildervaart. De Smildervaart werd als grifte (vaart) gegraven voor de vervening van de Dieverder en Leggeler Smildervenen in 1612, in opdracht van een aantal Hollandse investeerders. De Smildervaart bleef echter een klein kanaaltje dat alleen geschikt was voor kleine turfschepen. Tussen 1678 en 1780 zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd die er toe hebben geleid dat het kanaal uiteindelijk tot Assen reikte. In het kanaal monden de Witte Wijk (de verbinding, via de Opsterlandse Compagnonsvaart, naar Appelscha), het Oranjekanaal, de Beilervaart en de Norgervaart uit.

Het kanaal werd in de 19e eeuw gebruikt voor het vervoer van turf, passagiers, voedsel en alles wat de bevolking nodig had. Dit ging door tot ver in de 20e eeuw. Het werd ook gebruikt voor het vervoer van bouwmaterialen, suikerbieten, aardappelen, meel. De laatste 20 tot 30 jaar van de 20e eeuw is het gebruik verschoven naar de pleziervaart. Het kanaal vervult tevens een belangrijke afwateringsfunctie voor het hooggelegen middengedeelte van de provincie Drenthe. Door het aanzienlijke hoogteverschil was het nodig in de Drentse hoofdvaart een groot aantal (schut)sluizen aan te brengen, zijnde de nog bestaande sluizen de Venesluis, ten noorden van Geeuwenbrug; de Haarsluis, ten zuiden van Geeuwenbrug; de Dieversluis, bij Dieverbrug; de Uffeltersluis, bij Uffelte; de Pastoorsluis (Haveltersluis), bij Havelte; de Paradijssluis in Meppel-Noord. De Halfwegensluis, de Witteltersluis en de Boschkampssluis zijn in de loop der tijd vervallen. Het peilbeheer van de Drentse Hoofdvaart ligt bij Waterschap Drentsch Overijsselse Delta." (bron: Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN))

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Meppel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportages van flora, fauna, monumentale panden en andere bezienswaardige objecten in Meppel en omgeving, door Harry Perton.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Meppel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Meppel.

- Nieuws: - Nieuws uit de wijk Ezinge op Facebook.

- Buurtverenigingen: - Buurt- en Speeltuinvereniging Ezinge.

- Muziek: - "Muziekvereniging De Bazuin is opgericht in 1917 en is de enig overgebleven muziekvereniging in de stadskern Meppel. Jaarlijks worden, in verschillende samenstellingen, ongeveer 30 optredens verzorgd, zoals optochten, concerten, openbare repetities, schoolconcerten, concoursen en de muzikale omlijsting van kerkdiensten. De Bazuin bestaat momenteel uit een fanfare orkest, jeugdslagwerkensemble Drumpower, een majorettepeloton en een projectorkest voor volwassenen (Nieuw Talent orkest). Het fanfare orkest bestaat uit ongeveer 45 leden. Tijdens concertconcoursen komt het orkest uit in de tweede divisie. Het orkest kent een breed repertoire: van klassiek tot hedendaagse popmuziek. Voor slagwerkleerlingen die enig niveau hebben bereikt, is in 2018 gestart met een nieuw verenigingsonderdeel binnen De Bazuin: een jeugdslagwerkensemble. Jonge leerlingen komen zo al snel in aanraking met samenspel op een wijze die vergelijkbaar is met andere onderdelen binnen de muziekvereniging. Het majorettepeloton is onderverdeeld in twee groepen, namelijk de “minirettes” en de “majorettes”. De jongste meisjes beginnen als minirette. Ze leren dan de eerste beginselen van show en dans. Als ze wat gevorderd zijn, worden ze majorette. In 2020 is De Bazuin op projectbasis gestart met het Nieuw Talent Orkest. Dit projectorkest is gericht op volwassenen die altijd al eens een muziekinstrument wilden bespelen. Iedereen kan meedoen aan het project; leeftijd speelt geen rol."

- Friezen in deze gemeente e.o.: - De Fryske Krite 'Waling Dykstra' biedt in moetingsplak oan minsken yn en om Meppel dy't har ferbûn fiele mei Fryslân.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Meppel algemeen en - idem RK.

Reacties

(2)

Een van de grootste activiteiten in Meppel zijn de Donderdag Meppeldagen. Zes donderdagen in de zomer is het feest.

Dank voor de tip! Vooral de grotere plaatsen, zoals deze, zijn vaak nog maar een 'beginnetje' en moeten nog verder worden uitgewerkt, omdat tot heden de focus vooral lag op het uitwerken van de kleine kernen (zoals in deze omgeving bijv. een Nijeveen, Kolderveen, Moespot https://www.plaatsengids.nl/moespot), omdat die elders vaak worden vergeten of er met een paar regeltjes bekaaid afkomen. Nu komen de grotere kernen aan de beurt. Dat zijn de 'puntjes op de i' voor het komende jaar. Eind 2020 beoogt alles inhoudelijk helemaal gereed te zijn. Ik heb dit evenement toegevoegd en nog enkele andere dingen uitgewerkt. Het echte afmaken van deze pagina komt medio 2020, want natuurlijk ontbreken er nog de nodige bezienswaardigheden, evenementen en verenigingen. De site beoogt ook meer te zijn dan alleen een saaie linklijst. Bijv. een Donderdag Meppeldag vermeld ik bewust uitvoeriger, omdat het een mooi verhaal is over hoe het zo gekomen is en zich ontwikkeld heeft tot wat het nu is.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen