Uithoorn

Plaats
Dorp en gemeente
Uithoorn
Amstelland
Noord-Holland

uithoorn_plaatsnaambord_kopie.jpg

Uithoorn is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland.

Uithoorn is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland.

gemeente_uithoorn_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Uithoorn anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Uithoorn anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Uithoorn.JPG

Uithoorn, gezien vanuit Amstelhoek aan de overzijde van de Amstel

Uithoorn, gezien vanuit Amstelhoek aan de overzijde van de Amstel

Uithoorn (2).JPG

Alltjd leven en beweging daar op en aan de Amstel in Uithoorn

Alltjd leven en beweging daar op en aan de Amstel in Uithoorn

uithoorn_buurtschap_thamen_straatnaambordje_kopie.jpg

Thamen was een dorpje dat in de loop der tijd in de kern Uithoorn is opgegaan. In de ZO hoek van Uithoorn beschouwt men een deel van de bebouwing kennelijk nog wel als buurtschap Thamen, getuige de onderschriften onder enkele straatnaambordjes aldaar.

Thamen was een dorpje dat in de loop der tijd in de kern Uithoorn is opgegaan. In de ZO hoek van Uithoorn beschouwt men een deel van de bebouwing kennelijk nog wel als buurtschap Thamen, getuige de onderschriften onder enkele straatnaambordjes aldaar.

uithoorn_kanotocht_ronde_venentocht_kaart.jpg

Kanoroute de Ronde Venentocht is een mooi rondje door het landelijke buitengebied ZO van Uithoorn, langs o.a. Mijdrecht, Wilnis, Woerdense Verlaat en De Hoef. De Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter heeft er een mooi kaartje van gemaakt.

Kanoroute de Ronde Venentocht is een mooi rondje door het landelijke buitengebied ZO van Uithoorn, langs o.a. Mijdrecht, Wilnis, Woerdense Verlaat en De Hoef. De Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter heeft er een mooi kaartje van gemaakt.

Uithoorn

Terug naar boven

Status

- Uithoorn is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland (t/m 30-9-1819 provincie Utrecht), in de streek Amstelland.

- Het dorp en de voormalige heerlijkheid Thamen is in 1812 aan de gemeente toegevoegd, in 1818 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, per 1-10-1819 over van provincie Utrecht naar het toenmalige Holland, in 1820 weer opgegaan in de gemeente Uithoorn.

- De gemeente Uithoorn omvat naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp De Kwakel en buurtschap De Banken.

Verder beschouwt men een deel van het dorp Uithoorn rond de Thamerkerk (zie bij Bezienswaardigheden) kennelijk nog als buurtschap Thamen, getuige 1) het filmpje onder de link en 2) de onderschriften onder enkele straatnaamborden daar in de buurt (zie de foto op deze pagina). Maar of dat alleen uit nostalgische overwegingen is of dat het ter plekke daadwerkelijk nog zo beleefd wordt, is ons niet bekend. Het gebied ligt binnen de bebouwde kom van het dorp en maakt daar volgens ons integraal deel van uit en is derhalve o.i. in principe geen buurtschap (meer). Naast het filmpje en de straatnaambordjes kunnen wij er op het hele internet verder ook niets inhoudelijks van vinden, over hoe men tegenwoordig deze kennelijke buurtschap nog beleeft. Dat blijft voor ons daarom wat 'mistig'. Dus als iemand ons daar meer over kan vertellen, houden wij ons aanbevolen.

- Wapen van de gemeente Uithoorn.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Uithoorn.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1292 Uthornen, 1322 Elburch van ute Hoirne, 1573 Nuijt hoern, 1657 den Uythoorn, 1665 Nuythoorn.

Naamsverklaring
Samenstelling van horn 'uitspringende bocht, hoek' en uit 'buitenwaarts gelegen'. Als soortnaam is uithoorn in gebruik in de betekenis 'een driehoekige of horenvormige landtong'. De 16e-eeuwse vorm Nuythoern is een samentrekking van Den Uithoorn, vergelijk Noorden. Vroeger heette het dorp ook wel Thamen aan de Amstel, waarvoor zie Thamerdal.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Uithoorn ligt in het Z van de provincie Noord-Holland en ligt Z van de stad Amstelveen, Z en ZW van de stad Amsterdam, ZW van de dorpen Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude, W van de Vinkeveense Plassen, NW van het dorp Mijdrecht, NO van het dorp Nieuwveen, O van het dorp Kudelstaart en de Westeinder Plassen en ZO van het dorp Aalsmeer en Luchthaven Schiphol.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Uithoorn 191 huizen met 1.320 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 127/934 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Oud-Thamen 2/22, Boterdijk 15/105, De Kwakel 33/180, Vrouwenakker 11/58 en De Banken 3/21. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 12.000 huizen met ca. 29.500 inwoners, waarvan ca. 25.000 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als de proost van het kapittel van Sint Jan in 1085 het gebied aan weerszijden van Amstel en Kromme Mijdrecht in bezit krijgt, ziet het landschap in en om Uithoorn er anders uit dan nu. De eerste ontginners treffen een veengebied aan, met beekjes die het overtollige water afvoeren naar de grote rivieren. Het hoge veen onttrekt de beekjes en rivieren aan het zicht. Boeren leggen akkers aan op het veen en bouwen hoeven aan de oevers. Enkele gehuchten ontstaan, zoals Uithoorn niet ver van de samenvloeiing van Kromme Mijdrecht en Drecht, en Thamen vlakbij het Legmeer, dat al snel een kerk krijgt. Naast ambachtslieden en vissers wonen er vooral boeren.

In de loop van de 15e en 16e eeuw verandert het landschap en daardoor het leefpatroon van de dorpelingen. Omdat de boeren meer last krijgen van het water, gaan zij het land bemalen. Het grondwaterpeil zakt, maar dit effect is slechts tijdelijk. Als gevolg van de bemaling droogt de veengrond uit, klink in en daalt. De bemaling moet verbeterd worden: molens en speciaal gegraven sloten verschijnen in het land. Dit alles helpt, maar alweer: tijdelijk. Wel is het resultaat van deze strijd tegen het water, dat het land ten opzichte van de Amstel daalt. Rond 1600 moet men sluizen en watermolens bouwen.

Heeft de proost gedurende de middeleeuwen belasting geheven in de vorm van de korentienden, later is dat niet meer mogelijk. De boeren worden veetelers en betalen voortaan per 'acker' een bepaald bedrag aan belasting. Uit de archiefstukken, circa 1600, blijkt bovendien dat veel Thamense boeren betalen voor 'verdolven' land. Zij hebben hun land afgegraven om turf te winnen. Met name op het terrein tussen de dijkweg bij Thamen en het Legmeer zijn de turfstekende boeren zeer actief.

Scheepsladingen turf gaan naar Amsterdam, want daar is de vraag naar deze brandstof zeer groot. De vervening betekent welvaart voor velen: boeren, handelaren en schippers, maar ook de ondergang van het land. Het dorp, toch al op drassige grond gebouwd, raakt omsloten door plassen. De huizen en boerderijen verzakken en als men een dode wil begraven onder de planken kerkvloer, lijkt het meer een tewaterlating te worden dan een teraardebestelling...

De bewoners trekken weg uit het oude Thamen en vestigen zich op de hogere Amsteloever in de 'Vinckebuurt' (gelegen tussen de huidige Koninklijke AMC en de Cindu). Daar lag de sinds 1600 steeds drukker wordende dijkweg van Uithoorn naar Nes, Ouderkerk en Amsterdam. Paarden sjokken over het jaagpad, schuiten trekkend in de richting van Gouda of Amsterdam. Intussen is Uithoorn, vooral door de nieuwe brug die op last van de proost in 1636 is getimmerd, in betekenis gestegen. (bron)

Voor nadere informatie over de geschiedenis van deze gemeente kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedenis van Uithoorn. - Nog een pagina over de geschiedenis van het dorp en de gemeente.

- De gemeente Uithoorn heeft geen eigen gemeentearchief. Dat is ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief.

- Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel stelt zich ten doel het verrichten, doen verrichten dan wel ondersteunen van historisch onderzoek binnen het werkgebied van de stichting, bevorderen van de belangstelling voor de lokale geschiedenis en het streven naar het behoud van historisch waardevolle objecten binnen het werkgebied. In 2016 heeft de stichting een reeks van 40 jaargangen van hun kwartaaltijdschrift afgesloten. Enerzijds omdat het aantal begunstigers terugliep en anderzijds omdat het meeste van de geschiedenis tot aan 1945 inmiddels wel op papier was gezet. Sindsien publiceert de stichting in het tijdschrift De Proosdijkoerier van zustervereniging Historische Vereniging De Proosdijlanden in buurgemeente De Ronde Venen. Verder participeert de stichting in de gemeentelijke Monumentencommissie en het 4 Mei comité, heeft zij historische wandelingen en QR-routes ontwikkeld, organiseert zij tentoonstellingen en lezingen, en helpt zij mensen met genealogisch onderzoek. Daarnaast onderhoudt de stichting goede contacten met Stichting De Kwakel Toen & Nu en werken zij veelvuldig samen.

Daarnaast zijn en worden door de jaren heen vele publicaties uitgegeven over specifieke thema's, zoals: een onderwijsreader over 1940-1945, een uitgave over de VOC-ers alhier, 'Uithoorn, zeven eeuwen geschiedenis', 'Een huis, tuin en erf in het Bezworen Kerf', 'Monument-taal', over monumenten in het werkgebied, 'De Kwakel in woord en beeld', 'In de voetsporen van Raiffeisen', '200 jaar Parochie St. Jan', '400 jaar Hervormde Gemeente Thamen-Uithoorn', en dit in 2016 verschenen boek met oude ansichtkaarten. De meeste publicaties zijn inmiddels uitverkocht, maar je mag de stichting altijd mailen of een bepaalde uitgave nog voorradig is en zo niet, of ze je op een wachtlijst willen zetten, want incidenteel bekomt de stichting nog weleens exemplaren vanuit nalatenschappen. Secretaris: Chris Woerden, tel. 0297-566499, e-mail stichtingouduithoorndekwakel@telfort.nl (de stichting heeft geen website).

- Het in maart 2020 verschenen boek '75 jaar vrijheid in Amstelhoek, De Kwakel en Uithoorn' is een speciale uitgave ter gelegenheid van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. Burgemeester Heiliegers schreef het voorwoord. Het rijk geïllustreerde boek, met een omvang van 140 pagina's, is verschenen in een oplage van slechts 400 exemplaren, kost € 12,50 en is zolang de voorraad strekt te koop bij Bruna Amstelplein, The Read Shop Express Zijdelwaardplein, Supermarkt Quakel en in Mijdrecht bij boekhandel Mondria.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Thamen aan de Amstel is een beoogd dorps woon-werkgebied tussen wonen in het centrum en het bedrijventerrein rond de C. Verolmelaan. Gedacht wordt aan bouw van nieuwe woningen en/of bij de bedrijven horende kantoren. De ontwikkelingen zijn - volgens de gemeentesite anno 2019 - nog niet gepland en mede afhankelijk van particulier initiatief. Belangrijke voorwaarde bij die ontwikkeling is het zicht op de Amstel. In dit deelgebied speelt de Thamerkerk een beeldbepalende rol. Langs de Amstel is het herstel van het Amstellint voorgesteld. De bebouwing aan de J.A. van Seumerenlaan vormt de overgang naar het bedrijventerrein.

- Het Masterplan Dorpscentrum ziet De Schans en het Oude Dorp als de historische kern van Uithoorn. Belangrijk zijn het herstel van de historische structuur aan de Schans en de vormgeving van de overgang van centrum naar woonwijk Meerwijk. In het Schansgebied is ruimte voor nieuwe bebouwing. Uitgangspunt is het continueren van de kleinschalige bebouwing passend bij het historisch karakter. Wonen wordt gemengd met ambachtelijke functies en horeca. In het participatietraject met bewoners en ondernemers is een Stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Schanskerk, waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaarigheden. (bron: gemeente)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Uithoorn heeft 6 rijksmonumenten, zijnde de Thamerkerk, het stationsgebouw met perron en toiletgebouw (dat zijn 3 rijksmonumenten), vrijstaand woonhuis Sjalom uit 1851 op Dorpsstraat 36a, en de stalen spoorbrug uit 1912 over het Amstel-Drechtkanaal.

- Uithoorn heeft 16 gemeentelijke monumenten.

- De naam van de voormalige Hervormde (PKN) Thamerkerk (Amsteldijk-Noord 1) verwijst naar de plaatsnaam Thamen (zie verder bij Geschiedenis). De oorspronkelijke Thamerkerk staat aan de huidige Europarei. Het drassige veenland aldaar wordt in de loop der jaren steeds minder aantrekkelijk om te bewonen. De inwoners verhuizen naar de oevers van de Amstel, waar zij in 1663 een nieuwe kerk bouwen. Deze kerk wordt wegens bouwvalligheid in 1834 door het huidige gebouw vervangen. Het is een belangrijke neoclassicistische kerk met daktorentje. Klokkenstoel met klok uit 1659 van François Hemony, diam. 81,5 cm. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts. Het orgel is in 1972 gebouwd door Jac. van der Linden, met gebruikmaking van ouder materiaal, o.a. de orgelkas van Knipscheer uit 1863.

De Thamerkerk heeft twee rigoureuze verbouwingen ondergaan. De eerste begin 20e eeuw, als het balkon wordt aangelegd en het orgel uit 1785 (dat uit de vorige kerk is meeverhuisd) van achter naar voor verhuist. De tweede verbouwing vindt begin jaren negentig plaats. De kerk was in gebruik bij de Protestantse Gemeente Uithoorn. Daarnaast exploiteert de lokale Stichting Beheer Historisch Erfgoed het gebouw als cultureel centrum. Alleen op Open Monumentendag (2e zaterdag van september) kun je naar het torentje klimmen, om daar van een panoramisch uitzicht over het dorp en de polders te genieten. De Protestantse Gemeente heeft genoeg aan kerkgebouw De Schutse en wil de Thamerkerk daarom verkopen. De Ethiopische Kerk had belangstelling, maar zag er toch vanaf omdat ze de kerk bij nader inzien te klein vonden. Dit tot opluchting van deze en gene, want als deze verkoop was doorgegaan, zou het gebouw niet langer voor inwoners toegankelijk zijn geweest.

- De voormalige Hervormde kerk De Hoeksteen (Alfons Ariënslaan 1) is de enige door architect Gerrit Rietveld ontworpen kerk. Rietveld wilde geen gebruikelijke kerk maken en het kerkbestuur stond hierachter. Ze wilden graag een kerk die de aandacht trok van stedenbouwers, architecten en bestuurders uit alle hoeken van de wereld. Het resultaat is een rechthoekig gebouw in de stijl van het nieuwe bouwen dat door de weerspiegeling in de omliggende vijver de illusie van een kubus creëert. De kerk uit 1965 is in 1985 verkocht aan de gemeente en herbestemd tot bibliotheek, omdat de Hervormde Hoeksteengemeente "Samen op Weg" ging met en in de nabijgelegen Gereformeerde kerk De Schutse. In 2016 is het pand leeg komen te staan, wegens verhuizing van de bibliotheek naar een nieuw multifunctioneel centrum. Daarom is eigenaar gemeente Uithoorn op zoek gegaan naar een herbestemming én naar een nieuwe eigenaar (omdat de gemeente geen budget had voor een herbestemming).

In 2018 wint Saskia Kemperman van projectontwikkelaar Het Verschil de 'tender' met haar plan. Ze vraagt BOEi (de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed) de kerk over te nemen en de restauratie en herbestemming uit te voeren. En zo geschiedt. Jeroen ter Maat van Strategie Architecten tekent voor het ontwerp. "Herbestemming van kerken is vaak geen gemakkelijke opgave, maar Rietveld was zijn tijd ver vooruit door op de tekentafel naast de kerkruimte al verschillende andere functies te bedenken. Wij brengen de theaterfunctie, die in 1985 verdween, weer terug inclusief de door Rietveld ontworpen stoelen. De Hoeksteen van Rietveld begint daarmee aan een derde leven. Wij zijn er trots op dit te mogen realiseren", aldus Arno Boon, directeur van BOEi, bij het bekend worden van de overname. In De Hoeksteen worden een film- en theaterzaal, verschillende kantoorruimten en 6 woonappartementen gerealiseerd.

- De Protestantse (PKN, voorheen Gereformeerde) kerk De Schutse (De Merodelaan 1) is een interessant, opvallend, modern kerkgebouw uit 1965. In 1985 fuseert men met de nabijgelegen Hervormde Gemeente De Hoeksteen tot Samen-op-Weg, later PKN-gemeente. De Hoeksteen wordt afgestoten. In 2009 is het interieur van De Schutse grondig verbouwd: de kerkbanken zijn vervangen door stoelen, verder is er een nieuw verwarmingssysteem, nieuwe lichtarmaturen, en een nieuw liturgisch centrum gekomen. In de ontmoetingsruimte van de kerk is een hoek ingericht als kleine tentoonstellingsruimte, met foto's van voormalige kerkgebouwen in Uithoorn en Amstelhoek, en een vitrine met voorwerpen uit de Kruiskerk te Amstelhoek. Het orgel is in 1968 gebouwd door de firma Jac. van der Linden & Co. (Leiderdorp).

- De RK parochie van Sint-Jan de Doper is opgericht in 1782. Voorheen gingen de RK inwoners ter kerke in de schuurkerk in De Hoef. In 1782 krijgt men een eigen schuilkerk in het dorp. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 ontstaat de behoefte aan een echt kerkgebouw ter vervanging van de bouwvallige oude kerk. Architect Herman Jan van den Brink ontwerpt een grote driebeukige neoromaanse kerk met twee torens aan de voorzijde. De bouw start in 1867 en komt medio 1868 gereed. Het uit 1824 stammende orgel is in 1897 vervangen door een nieuw kerkorgel van Michaël Maarschalkerweerd. In de jaren vijftig is de RK kerk St. Jan de Doper, ook bekend als Schanskerk (Schans 14), te klein geworden voor het grote aantal gelovigen. Daarom wordt het oude priesterkoor gesloopt en vervangen door een groter koor.

Wegens teruglopend kerkbezoek is de Parochie Sint-Jan de Doper in 2007 samengevoegd met de Parochie van het Allerheiligst Sacrament tot de Parochie Emmaüs. Die parochie besluit de beide kerkgebouwen af te stoten en een nieuwe kerk in Uithoorn te bouwen. Medio 2008 blijkt de kerk in zo'n slechte bouwvallige staat dat hij gesloten moet worden. Het parochiebestuur wil het gebouw, een gemeentelijk monument, laten slopen, mogelijk met behoud van de voorzijde met de beide torens, maar de gemeente geeft hier geen toestemming voor zolang niet alle herbestemmingsopties zijn onderzocht. Ook Stichting BOUD (Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht) zet zich in voor behoud van de kerk. In 2012 blijkt uit een bouwkundig rapport dat de fundering van de kerk door achterstallig onderhoud in zo'n slechte staat verkeert dat het gebouw een gevaar vormt voor de veiligheid van voorbijgangers en omwonenden. Daarom worden de klokken gezekerd en de haan en windwijzer worden van de toren verwijderd.

In 2012 besluit de gemeente wederom geen sloopvergunning af te geven, conform het advies van de Monumentencommissie. B & W betrekken in de besluitvorming onder meer het belang van de monumentenzorg en het beeldbepalende karakter van het kerkgebouw. Het college was van mening dat het parochiebestuur zich had onttrokken aan zijn zorgplicht en geen aantoonbaar serieuze pogingen had ondernomen om de Schanskerk te behouden. In 2014 ontwikkelt een projectontwikkelaar plannen om er woningen te bouwen, met behoud van het kerkgebouw en beide torens, en onder inachtneming van door de gemeente vastgestelde contouren en eisen voor de nieuwe bebouwing. Maar die plannen gaan niet door. Een herbestemming van de Schanskerk is anno 2019 nog altijd onzeker.

- De RK kerk H. Sacrament, bijgenaamd De Burcht (Potgieterplein 2), dateert uit 1965. Losstaande kerktoren, met drie klokken. Grote rechthoekige kerkzaal, met links van de koorzijde een groot, kleurrijk raam. Rechts van het koor een grote dagkapel, met mooie abstracte beglazing. Het orgel dateert uit 1966 en is gebouwd door W. van Leeuwen. Sinds 2007 is dit de enige RK kerk in Uithoorn, na sluiting van de hierboven beschreven Schanskerk. Zoals daar vermeld wil de kerk beide kerken afstoten en vervangen door één nieuwe kerk. Dit hangt echter af van de ontwikkelingen rond de Schanskerk.

- "Dat men van Heemschut een breder beeld heeft dan alleen hoeder van gebouwd erfgoed, bewijst het verzoek dat Heemschut Noord-Holland kreeg om te helpen bij het vinden van een bestemming voor een antiek seinkanon. Bij de familie Riphagen-Kinket in Velsen-Zuid stond het enkele decennia in de tuin, nadat de vader des huizes het uit de Noordzee had opgedoken. Door zijn overlijden kregen de erven het in bezit en die slaagden er niet in een toepasselijke plek te vinden. Musea hadden al dergelijke kanonnen in hun collectie en particuliere verzamelaars vielen buiten de boot, omdat de wens van de overledene was dat het kanon op een publiek toegankelijke plaats zou worden tentoongesteld. Het kanon is gegoten bij de firma David Hahnwellers and Sons te New York en heeft mogelijk op een 19e-eeuws stoomschip dienst gedaan.

Met een fors formaat rotje werden met dergelijke kanonnen seinen gegeven, bijvoorbeeld een in de zeevaart erkend noodsignaal of een groet. Dat duikers exemplaren vinden, is geen zeldzaamheid. Na bemiddeling van Heemschut is het kanon ondergebracht in de keelkazemat van Fort aan de Drecht, gelegen in het ZW uiteinde van het dorpsgebied van Uithoorn. Het is daar onderdeel van de expositie over werelderfgoed-monument de Stelling van Amsterdam. Al kwam er nimmer een granaat uit de bescheiden loop, toch draagt het loodzware schiettuig op zijn affuit bij aan een krijgshaftige sfeer in de kazemat, nu het prijkt op een plek waar eens kanonnen stonden." (bron: Heemschut, september 2020)

- Vereniging Hendrick de Keyser heeft begin 2019 het bijzondere woonhuis uit 1911 op Thamerlaan 14 in Uithoorn gered van de sloop. Het huis staat bekend als het eerste uitgevoerde woonhuisontwerp van een van de grondleggers en voortrekkers van de Amsterdamse School, architect Michel de Klerk (1884-1923). Door leegstand, vandalisme en een brand raakte het huis in steeds slechtere staat. Het werd te koop aangeboden ter afbraak, als ‘buitenkans’ voor nieuwbouw. Erfgoedvereniging Heemschut kwam het op het spoor, voerde actie en sprak haar zorgen uit over het verlies van dit karakteristieke pand. De aankoop door ‘Hendrick de Keyser’ heeft het huis gered van de sloop en een toekomst verzekerd.

Vereniging Hendrick de Keyser redt, restaureert en verhuurt historische huizen. De Vereniging bezit woonhuizen in vrijwel alle bouwstijlen, maar tot op heden ontbrak een gebouw in de invloedrijke Amsterdamse Schoolstijl. Directeur Carlo Huijts van ‘Hendrick de Keyser’: "We hebben dit architectonisch belangwekkende huisje nog net op tijd kunnen redden van sloop. Dit kon alleen omdat er dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij geld was voor de aankoop. Een zorgvuldige restauratie zal het pand nu terugbrengen in oorspronkelijke staat." (bron: Heemschut)

- Gevelstenen in Uithoorn.

Terug naar boven

Evenementen

- Op 10 februari 1820 zijn de dorpen De Kwakel, Thamen en Uithoorn samengevoegd tot de huidige gemeente. In 2020 heeft de gemeente daarom het 200-jarig bestaan gevierd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- VVV Hollands Midden heeft in 2010 een nieuwe fietsroute uitgegeven, het 'Rondje Westeinder'. De 31 kilometer lange route start bij de VVV/ANWB vestigingen in Aalsmeer of Uithoorn. De route is aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk samengesteld en voert rondom de Westeinderplassen en langs de Amstel. De route komt langs de plaatsen Kudelstaart, Leimuiden, Burgerveen en Rijsenhout. Om het de fietser makkelijk te maken, zijn aan de routebeschrijving een aantal zogeheten 'Afstappers' toegevoegd, adressen die heel geschikt zijn om een pauze in te lassen. Het gaat om bijvoorbeeld horeca, maar ook de plaatselijke fietsenwinkel.

- Kanoroute de Ronde Venentocht (28 km) is een mooi rondje door het landelijke buitengebied ZO van Uithoorn. Het gaat vanaf de locatie van de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter over de Kromme Mijdrecht en Kerkvaart naar Mijdrecht, vervolgens over de Ringvaart naar Wilnis, daarna via de Heinoomsvaart naar Woerdense Verlaat, en over de Kromme Mijdrecht via De Hoef terug naar het beginpunt. Je passeert 2 sluizen, dus zorg ervoor sluisgeld paraat te hebben. Alle bruggen op de route kunnen ongeopend worden gepasseerd, maar bij diverse geldt wel "liggen en hoofd omlaag".

- IVN afd. De Ronde Venen en Uithoorn is een van de ruim 170 lokale afdelingen van IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid. De afdeling heeft ca. 130 leden en nog een aantal donateurs, 'veenmollen' en jeugdbegeleiders. Een groot deel van het werkgebied is een open polderlandschap met een waardevolle cultuurhistorie en een veelzijdige natuur. De koeien lopen nog vaak in de wei en in het voorjaar zijn de grutto en de kievit te horen en te zien. Langs wandelpaden zijn prachtig gekleurde vlinders en libellen te ontdekken. In de winter komen duizenden ganzen als gasten uit het hoge noorden overwinteren. De natuurgebieden Botshol, Waverhoek en de Groene Jonker zijn een lust voor het oog voor iedere natuurliefhebber. Door deelname aan allerlei afdelingsactiviteiten leer je deze omgeving beter kennen en begrijpen. Ervaren IVN Natuurgidsen begeleiden o.a. wandelingen, fietstochten, (vogel)excursies en roeitochten.

Leer zo de ontstaansgeschiedenis te herkennen in het landschap. Want alle hoogteverschillen zijn door handelen van de mens ontstaan. De gids informeert je ook over het water in de omgeving en waarom schoon water zo belangrijk is. En over de ontwikkelingen in het gebied die de natuur en het landschap bedreigen, of juist kansen bieden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Door beleving tijdens de activiteiten, de kennis die je opdoet en het begrip dat je krijgt, komt het besef dat je de natuur dichtbij als eigen waardevolle omgeving moet koesteren. Kijk dus om je heen, verwonder jezelf en geniet met IVN van al dat moois dat jouw eigen omgeving, De Ronde Venen en Uithoorn, te bieden heeft.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Uithoorn, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "Wij van Inuithoorn.nl en Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel hebben het doel om oude en nieuwe foto's, ansichtkaarten, films e.d .onder de aandacht te brengen van Uithoornaars wereldwijd. De Facebookpagina Inuithoorn.nl is er voor en door Uithoornaars. Heb jij leuke of oude foto's van het dorp voor op onze pagina, stuur ze dan naar inuithoorn@gmail.com. Dan zorgen wij dat de leukste geplaatst worden op de site Inuithoorn.nl. Mochten jullie iemand 'taggen' in een foto, houd er dan rekening mee dat er ook mensen zijn die het niet leuk vinden dat zijn/haar naam wordt vermeld bij een foto. Wegens privacyrechten willen wij jullie daar even op attent maken. Verder is het voor ons niet altijd mogelijk om te achterhalen van wie of uit wat een foto of bijlage oorspronkelijk vandaan komt. Wij dragen daar dan ook geen verantwoording voor. Deze ligt bij de toezender zelf. Wel zullen wij als iemand gegrond bezwaar heeft tegen geplaatste foto's of bijlages deze zo spoedig mogelijk van onze pagina verwijderen."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Uithoorn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Uithoorn.

- Media/nieuws: - Radio-omroep Rick FM is de lokale omroep voor de kernen Uithoorn en De Kwakel. De omroep zendt 24 uur per dag uit, en wordt draaiende gehouden door een kleine 50 vrijwilligers. Hoe de omroep zich heeft ontwikkeld vanaf het prille begin in 1979, kun je lezen op de pagina Rick FM begon als piraat.

- Muziek: - "Da Capo's Popkoor bestaat al sinds 1993 en telt momenteel bijna 40 gedreven amateurzangers en -zangeressen, die werken aan een zeer gevarieerd repertoire van popsongs. Geraffineerde koorarrangementen, met begeleiding van piano of een band, vormen de basisingrediënten voor een sfeervol optreden van ons koor. Da Capo's Popkoor is een gezellige, open vereniging met veel actieve leden. Naast onze concerten treden we ook op bij de nodige lokale evenementen en organiseren we diverse activiteiten."

- Welzijn: - "In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met spreken, lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt spreken, lezen of schrijven, vind je minder snel een baan, is het lastiger om gezond te leven en heb je minder grip op je geldzaken. Daarnaast kun je misschien moelijker contact maken met buren of collega’s. Taalhuis Uithoorn werkt aan de bestrijding van laaggeletterdheid. Iedereen die beter Nederlands wil leren spreken, lezen en/of schrijven kan zich melden bij het Taalhuis. Taalvrijwilligers staan klaar, ondersteund met kennis en methodes, om met een taalvrager aan de slag te gaan. Lessen zijn te volgen in groepsverband of in een 1 op 1 situatie, op verschillende locaties, zoals de bibliotheek. Overdag maar ook ’s avonds. De lessen zijn gratis.

Als taalvrijwilliger kun jij deze mensen helpen met het verwerven en/of verbeteren van de Nederlandse taal. Je hebt hiervoor geen onderwijskundige achtergrond nodig, wij vragen wel om affiniteit met taal, begrip, geduld en inlevingsvermogen. Je wordt uitgerust met methodes en geïnstrueerd op de taak en dat betekent dat je met slechts twee uur per week voor iemand het verschil kunt maken!"

- Openbaar vervoer: - Naar verwachting medio 2024 beoogt de nieuwe tramverbinding Uithoornlijn (lijn 25) gereed te komen. Bij de aanbesteding voor de aanleg van de Uithoornlijn is gekozen voor de zogeheten concurrentiegerichte dialoog, waarbij de aannemers hun kennis en ervaring met dergelijke complexe infraprojecten toe konden passen bij de Uithoornlijn. Gemeente Uithoorn, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam selecteerden gezamenlijk de winnende partij door de inschrijvingen te beoordelen op de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Winnaar Dura Vermeer had in haar plan van aanpak onder meer aandacht voor de beheersing van het ontwerpproces, de uitvoering en de planning. Maatregelen om de hinder voor de omgeving, het verkeer en het OV tijdens de aanleg van de tramlijn te beperken wogen ook zwaar mee in de beoordeling. De Uithoornlijn is onderdeel van de Amsteltram, een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen het dorp en Amsterdam-Zuid. De Amsteltram wordt gerealiseerd in twee projecten: de Amstelveenlijn en de Uithoornlijn. De Uithoornlijn loopt vanaf de gemeentegrens over de oude Spoordijk tot aan het centrum van het dorp, naast het voormalige Spoorhuis, en kent straks drie haltes.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Uithoorn St. Jans.

Reacties

(4)

Mijn opa heette Opa van de Rode Paal. Hij woonde in Uithoorn wijk K/3. Waar is K/3?

Ik had deze vraag van u doorgespeeld aan Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel. Ik begreep van hen dat u hen inmiddels ook gevonden had en dat zij u hiermee hebben kunnen helpen. Mooi!

N.a.v. je vraag over wel of geen buurtschap Thamen. In de lijst van Nederlandse gemeenten van Elsevier 588/179 hanteerde de gemeente Dorpscentrum, Meerwijk en Thamendal ook als kern en Legmeer en Zijdelwaard als wijk. Thamerdal en Meerwijk en dus ook Dorpscentrum worden nu als wijken bestempeld. Wellicht een typefout van Elsevier.
Ik ga dit jaar ter plekke kijken.

Dank voor de info!

Reactie toevoegen