Brembos

Plaats
Buurtschap
Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

brembos_cafe_de_brembos.jpg

Brembos is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Roosendaal en Nispen. Een markant object in het centrum van de buurtschap is Café De Brembos.

Brembos is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Roosendaal en Nispen. Een markant object in het centrum van de buurtschap is Café De Brembos.

brembos_op_kaart_in_actuele_atlas_kopie.jpg

De spelling van het dorp Wouwsche Plantage is in 1969 door de gemeenteraad van Wouw gewijzigd in Wouwse Plantage. De Roosendaalse buurtschap Brembos heeft in atlassen nog de oude spelling, omdat die nooit formeel is gewijzigd (maar in de praktijk wél).

De spelling van het dorp Wouwsche Plantage is in 1969 door de gemeenteraad van Wouw gewijzigd in Wouwse Plantage. De Roosendaalse buurtschap Brembos heeft in atlassen nog de oude spelling, omdat die nooit formeel is gewijzigd (maar in de praktijk wél).

brembosch_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Brembos wordt gezien de ligging in de praktijk vermoedelijk als behorend tot Nispen gerekend, maar valt formeel, voor de postadressen, nog net onder de stad Roosendaal (de oranje lijn is de grens tussen beide kernen). (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Brembos wordt gezien de ligging in de praktijk vermoedelijk als behorend tot Nispen gerekend, maar valt formeel, voor de postadressen, nog net onder de stad Roosendaal (de oranje lijn is de grens tussen beide kernen). (© www.openstreetmap.org)

Brembos

Terug naar boven

Status

- Brembos is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Roosendaal en Nispen.

- De buurtschap Brembos wordt gezien haar ligging in het buitengebied tegen Nispen aan in de praktijk vermoedelijk als vallend onder/behorend tot dat dorp beschouwd. Het hieronder vermelde, in de buurtschap gevestigde café profileert zich op zijn Facebookpagina althans ook als zijnde gevestigd in Nispen, maar de buurtschap en ook dit pand valt formeel - voor de postadressen en de gemeentelijke basisregistratie BAG - nog net onder het grondgebied van de stad Roosendaal (zie de afgebeelde kaart).

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Op de driesprong Rietgoorsestraat/Bergsebaan bevindt zich wel Café De Brembos, in het centrum van de buurtschap, maar die maakt zijn naam op zijn gevel helaas niet kenbaar, zodat je het ook daar niet aan kunt zien (hint...).

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op actuele kaarten staat nog de verouderde spelling Brembosch. Dat komt omdat bij plaatsnamen die formeel geen 'woonplaats' zijn voor het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG, zoals bij de meeste buurtschappen het geval is, doorgaans ook nooit formeel een spelling is vastgesteld, en die daarom doorgaans ook niet formeel wordt gewijzigd. Zo ook hier. In de praktijk is de 'moderne' spelling van deze plaatsnaam, Brembos zonder -ch dus, allang gangbaar en die houden wij dan ook aan.

Bij het nabijgelegen dorp dat tot 1969 als Wouwsche Plantage werd gespeld, is de spelling in 1969 door de gemeenteraad van de gemeente Wouw wél formeel gewijzigd, door de -ch- eruit te halen en er dus Wouwse Plantage* van te maken, conform de ergens rond 1947 reeds in algemene zin gewijzigde spelling in ons land m.b.t. o.a. 'sch', 'oo' etc. Helaas was en is iedere gemeente afzonderlijk verantwoordelijk voor zijn eigen plaatsnamen en de spelling daarvan, waardoor bijvoorbeeld bij het dorp Zevenbergschen Hoek de toenmalige gemeente Zevenbergen er níet aan heeft gedacht om die oude spelling een keer aan te passen, waardoor dat dorp ook anno 2020 nog altijd de oude spelling heeft. Dit soort - met een landelijke bril bekeken - inconsequentheden krijg je dus als, zoals in ons land, als een van de weinige landen ter wereld, de gemeenten helaas zelf verantwoordelijk zijn - en daar dus geen landelijke autoriteit voor is, zoals bij de meeste andere landen wel het geval is - voor naamgeving en spelling van topografische namen...
* Zie het mooie verhaal aldaar over de diverse naams- en spellingswijzigingen die dit dorp door de jaren heen heeft ondergaan.

Oudere vermeldingen
1292 Rodolphus de Brembosch, 1753 Brambosch.

Naamsverklaring
Genoemd naar de - toenmalige - vegetatie ter plaatse, bestaande uit brem- of braamstruiken. De identificatie van de oudste vorm is onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Brembos ligt rond de wegen Rietgoorsestraat (het gedeelte van deze straat tussen rond de kruispunten met de wegen Bergsebaan en Haiinkstraat en, in NO richting, rond huisnummer 52) en Brembosstraat. De buurtschap ligt ZW van de stad Roosendaal, NW van het dorp Nispen, N van de plaats Essen in België, NO van het dorp Wouwse Plantage en ZO van de A58 en het dorp Wouw.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Brembos omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Beeld

- © van de foto van het café: Google Streetview.

Terug naar boven

Links

- Gedicht: - Cees Sep heeft in 2019 een mooi gedicht gemaakt over de schoonheid van de buur-buurtschappen Brembos en Everland.

Reacties

(2)

Er staat op het kruispunt Bergsebaan/Rietgoorsestraat wel een café met de naam Brembosch.

Dank voor de tip! Ik heb naar aanleiding hiervan nu tekstueel en visueel nader toegelicht hoe het zit met ligging en spelling van deze buurtschap. Het café heet namelijk De Brembos (aldus hun Facebookpagina), maar in de atlassen staat de buurtschap nog met de oude spelling met -sch. Enfin hoe dat zit licht ik hierboven dus toe. Mocht u weleens in dat café komen, kunt u ze wellicht vragen of ze hun naam niet met een mooi bord op hun gevel kenbaar kunnen maken. Dat geeft voor de voorbijganger (omwonenden en toeristen) toch net wat meer identiteit/cachet dan dat het visueel nu 'zomaar' een café in de rimboe is. Nee, het is een café in buurtschap Brembos en daar nog naar genoemd ook! Laat dat dan ook zien, denk ik dan... Er hangen daar al zoveel borden aan de gevel, dan kan die met nota bene je eigen naam er toch ook nog wel bij. ;-)

Reactie toevoegen