Fouten op plaatsnaamborden / ontbrekende plaatsnaamborden / fouten in straatnamen

Gemeenten, plaatsnaambordenmakers en makers van bepaalde bestanden - bijvoorbeeld het postcodesysteem en de gemeentelijke basisregistraties BAG - hebben kennelijk soms moeite om een plaatsnaam of straatnaam goed te spellen. En soms ontbreken plaatsnaamborden op plekken waar je ze redelijkerwijs wel zou verwachten. Beide situaties inventariseren wij op deze pagina.

Fouten op plaatsnaamborden en richtingborden, en inconsequentheden in plaatsnamen

Fouten en inconsequentheden in plaatsnamen hebben vaak betrekking op 1) een plaatsnaam in een of twee woorden, 2) ja of nee een koppelteken tussen een plaatsnaam in twee woorden, en/of 3) ja of nee hoofdletters bij plaatsnamen die uit meer woorden bestaan. Helaas is het niet alleen bij het Nederlands in het algemeen maar ook bij plaatsnamen kennelijk soms zo dat men denkt "Ach wat maakt een koppelteken, hoofdletter of een naam in een of twee woorden nou uit, we snappen toch wat er bedoeld wordt?" Maar we spellen grote plaatsen toch ook niet op meer manieren? We spellen Etten-Leur toch ook niet soms als Etten Leur? We zien niet waarom je daar bij de kleinere kernen wél laks mee zou 'moeten' omgaan, en vermelden daarom geconstateerde fouten, inconsequentheden of 'laksheden' hieronder, in de hoop dat de betrokken instanties het oppakken en corrigeren.

Fryslân

- Bij buurtschap Goëngahuizen (gem. Smallingerland) staat een foute Friese spelling op de plaatsnaamborden.

Zuid-Holland

- Op de komborden van Kruininger Gors staat een spelfout; de plaatsnaam staat daar als één woord en hoort als twee woorden te worden gespeld.

Ontbrekende plaatsnaamborden

- x

Fouten in straatnamen (dan wel inconsequentheden ten opzichte van de gelijknamige plaatsnaam)

Algemeen: in het in 1978 in werking getreden postcodesysteem stonden aanvankelijk geen leestekens (zoals ë, û, koppeltekens e.d.), en ij werd overal y, beide zowel in plaatsnamen als in straatnamen. Rond 2000 is dat alsnog gecorrigeerd. Maar er zijn er ook een aantal vergeten. Daardoor kan het voorkomen dat bijvoorbeeld op een plaatsnaambord wel een koppelteken staat, en in de gelijknamige straatnaam niet. Althans in het postcodesysteem en de in 2009 daaruit voortgekomen gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dat koppelteken kan dan wél correct op het straatnaambordje staan, omdat dat immers los staat van het postcodesysteem.

Groningen

- Bij de buurtschap Klein-Garnwerd wordt de plaatsnaam met koppelteken gespeld, en de gelijknamige straatnaam zonder koppelteken.

Reacties

(2)

Als ik kijk op pagina 'www.plaatsengids.nl/search/content/Aalburg' kom ik enkele malen 'Wijk En Aalburg' tegen en 'Land Van Heusden En Altena' (over de foto van de zgn. kaaipalen) met het woordje 'En' i.p.v. 'en'.

U hebt natuurlijk volkomen gelijk dat ik in dezen zelf het goede voorbeeld hoor te geven. Ik doe dan ook mijn best om in de miljoenen woorden die inmiddels op de site staan, geen taal- en stijlfouten te laten voorkomen. Maar op enkele dingen heb ik vooralsnog geen invloed. In het sitebeheersysteem waar wij mee werken, zitten heel veel handigheidjes, maar ook een paar kleine onhandigheidjes. Een daarvan is dat hij in de resultaten van de zoekfunctie alle woorden in de titel met hoofdletters doet. Om de zoveel tijd komt er een nieuwe versie van dat systeem uit. Ik hoop dat dat in een volgende versie van dat systeem wordt opgelost.

Reactie toevoegen