Eerde

Plaats
Dorp
Meierijstad
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

eerde_greenkids.jpg

Greenkids Eerde sleurt de jeugd achter hun laptop- en smartphoneschermpjes vandaan en neemt ze mee de Eerdese natuur in, waar ze kunnen buiten spelen, vies mogen worden, en het een en ander opsteken over de dieren en planten e.d. in hun omgeving.

Greenkids Eerde sleurt de jeugd achter hun laptop- en smartphoneschermpjes vandaan en neemt ze mee de Eerdese natuur in, waar ze kunnen buiten spelen, vies mogen worden, en het een en ander opsteken over de dieren en planten e.d. in hun omgeving.

eerde_handboogvereniging_de_rozenjagers.jpg

Handboogvereniging De Rozenjagers in Eerde jaagt dus op rozen. Niet de plant, maar de roos van een schietschijf. :-) Ze hebben een prachtig promofilmpje gemaakt (tip voor andere verenigingen om ook zoiets te doen!), zie daarvoor Links, Sport.

Handboogvereniging De Rozenjagers in Eerde jaagt dus op rozen. Niet de plant, maar de roos van een schietschijf. :-) Ze hebben een prachtig promofilmpje gemaakt (tip voor andere verenigingen om ook zoiets te doen!), zie daarvoor Links, Sport.

Eerde

Terug naar boven

Status

- Eerde is een dorp in provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 2016 gemeente Veghel. Vóór een grenscorrectie van 1-5-1966 viel het dorp ook nog voor kleine delen onder de toenmalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode

- Het dorp Eerde heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Veghel.

- Onder het dorp Eerde valt ook de buurtschap Bus en een deel van buurtschap Koevering.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
d'Eerd.

Oudere vermeldingen
1309 kopie Eirde, 1312-1350 / 1390 / 1448 / 1508 Eerde, 1312-1355 Eirde, 1396 de Eirde, 1684-1713 aen Deert.

Naamsverklaring
Eerde is datief enkelvoud van aard 'beploegde of bebouwde grond, bouwland'.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Oiversland (oiver is dialect voor ooievaar).

Terug naar boven

Ligging

Eerde grenst in het W en NW aan Schijndel, in het NW en N aan Wijbosch, in het O aan de A50 en Veghel en in het Z en ZW aan Sint-Oedenrode, en ligt verder ZZO van Heeswijk-Dinther.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Eerde 26 huizen met 174 inwoners onder de gemeente Sint-Oedenrode en 53 huizen met 243 inwoners onder de gemeente Veghel. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Het dorp is ontstaan rond de Sint Antoniuskapel, die al in de 15e eeuw wordt vermeld. De kapel stond op het huidige Sint Antoniusplein. Samen met de Sint Sebastianuskapel aan het Hoogeinde en de Sint Antoniuskapel aan het Havelt was dit een van de drie kapellen binnen de schepenbank van Veghel. In tegenstelling tot de andere twee kapellen bleef de Sint Antoniuskapel lange tijd bediend door een eigen priester. In oude akten van de Veghelse schepenbank spreekt men veelal van ‘int Eerde omtrent de Capelle’, wanneer men de oude dorpskern aanduidde. De Rooise koster Adriaan Brock omschrijft de nederzetting begin 19e eeuw als: "Een groot en uitgestrekt gehucht gelegen tusschen Rode, Vegchel en Schijndel, en behoorende ook gedeeltelijk onder, zoo politiek als kerkelijk, der drie genoemde dorpen."

Dorp onder 3 gemeenten: Baarle-Nassau-achtige toestanden...
Bestuurlijk bijzonder is dat het grondgebied van deze nederzetting eeuwenlang 'drieherig' was. Het dorp en de omliggende buurtschappen en landerijen waren als een lappendeken verdeeld onder het gezag van de dorpen Veghel (Kempkens, Zandsteeg, Willebrordushoek, Kalverkamp, Abenhoef en gedeeltelijk De Kuilen, Grootdonk en het dorp Eerde), Sint-Oedenrode (gedeeltelijk De Kuilen, Grootdonk en het dorp Eerde) en Schijndel (Zandvliet, Hoeves en Heertveld). Dit zorgde voor vreemde situaties. Wiro Heesters (1981) geeft aan dat de meest waarschijnlijke oorzaak van deze versnippering is dat de hertog de molenaar wilde bevoordelen door voor 3 gemeenten te mogen malen: molenaar Arnold Heijm mocht zijn molen bouwen op het grondgebied van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Van Asseldonk (2010) wijst er op dat alle huizen van het dorp binnen de oude gemeentegrenzen van Veghel stonden, maar een aantal huizen behoorde er tot de kerkelijke parochie en tevens het rechterlijke en bestuurlijke ressort van Sint-Oedenrode. De meeste bewoners van die ‘Rooise’ huizen maakten wel gebruik van de Veghelse gemeint, maar zij betaalden daarvoor, waarbij hun vee werd gebrandmerkt.

Tegenwoordig is er weleens enige commotie als bepaalde gemeentelijke belastingen hoger blijken te zijn dan in een buurgemeente. Dat blijkt niet alleen iets van de laatste jaren. Rond 1725 was het zelfs zo dat verschillende 'Rooise Eerdenaren' hun huis afbraken en even verderop opnieuw opbouwden op grondgebied van Veghel, omdat de lasten daar lager waren. Ook de 'secretarissen' van Veghel en Sint-Oedenrode lagen reeds sinds de 18e eeuw met elkaar overhoop over wie nu de zeggenschap had over - en dus centjes kon innen van - (welke delen van) Eerde. Ook daarover kun je meer lezen onder de link.

Tot de grenscorrecties van 1 mei 1966, waarbij het dorp geheel onder de gemeente Veghel kwam te vallen, verliep de grens van de bebouwde kom van Eerde erg grillig: zo stond de kerk op grondgebied van Veghel, de pastorie op grondgebied van Sint-Oedenrode, was de speelplaats van de oude jongensschool Veghels, maar het gebouw Roois en loopt de grens in de ambtswoning van het Hoofd der School dwars door het huis. Ook het kerkhof werd doorsneden door een gemeentegrens.

Reeds begin jaren twintig, in de jaren dertig (mislukt door een petitie van de "Rooijse" bewoners dat ze liever onder Sint-Oedenrode bleven), in 1941 en in 1947 zijn er pogingen geweest om Eerde in zijn geheel bij een van de drie gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel te voegen. In 1941 vindt de stuurgroep die belast is met het onderzoek naar samenvoeging Veghel de beste optie. Het dorp blijkt dan ook in nagenoeg elk opzicht geheel op Veghel georiënteerd te zijn. Govers (2000) beschrijft het standpunt van Gedeputeerde Staten als: “De beweegreden voor ons voorstel is, dat de huidige verdeling van het dorp onder de gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel verkeerd is. Aangezien het veruit grootste deel der bevolking van dit dorp reeds thans op gebied der gemeente Veghel woont en bovendien de bewoners meer op Veghel dan op Schijndel en Sint-Oedenrode zijn aangewezen, biedt ons boven omschreven voorstel (overhevelen van de delen van Sint-Oedenrode en Schijndel naar Veghel) de meest redelijke oplossing."

Wegens de oorlogsperiode wordt het plan echter niet ten uitvoer gebracht. Pas in 1961 haalt men 'de kwestie Eerde' opnieuw aan. Govers (2000) beschrijft dat het standpunt is: "In het algemeen genomen, mag worden gesteld, dat die gemeente hiervoor het meest in aanmerking komt, waarmede de plaatselijke gemeenschap de nauwste relatie onderhoudt en het sterkst op is georiënteerd. De Eerdse parochie telt in totaal 1.150 zielen, hiervan wonen: 701 (61%) onder de gemeente Veghel, 305 (26,5%) onder de gemeente Sint-Oedenrode en 144 (12,5%) onder de gemeente Schijndel. Hieruit blijkt overduidelijk dat het grootste gedeelte van de Eerdse bevolking bestuurlijk bij Veghel is ingedeeld. Geografisch gezien ligt het dorp korter bij de kern Veghel dan bij Sint-Oedenrode of Schijndel.

Daarbij komt nog dat de essentiële lokale verzorgingsinstellingen: kerk, patronaatgebouw, klooster, meisjesschool kleuterschool en binnenkort ook de nieuwe jongensschool op Veghels grondgebied liggen. De nieuw te bouwen boerenleenbank komt eveneens onder Veghel. Voor het voortgezet onderwijs (HBS, MMS, LTS, Landbouwschool, Ulo, BLO), de gezondheidszorg (ziekenhuis, kraamcentrum etc.), de verzorgende overheidsdiensten (Gewestelijk Arbeidsbureau, belastingen, PTT) is Eerde volledig op Veghel georiënteerd." Op 1 mei 1966 komt de bebouwde kom van het dorp volledig onder de gemeente Veghel. Het plan om de gehele parochie bij Veghel te voegen wordt in het voorstel niet overgenomen: Schijndel verliest wel de "wormvormige" uitloper in Roois grondgebied, het deel ten noorden van het Duits Lijntje (buurtschap Hoevens) blijft Schijndels grondgebied.(2)

Tweede Wereldoorlog
Eerde is een van de eerste dorpen die tijdens Operatie Market Garden is bevrijd. Deze grootscheepse luchtlandingsoperatie begint op 17 september 1944. Duizenden Amerikaanse, Engelse en Poolse paratroopers landen op verschillende dropzones nabij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Hun opdracht is om zo snel mogelijk wegen en bruggen te veroveren en bezet te houden, zodat het XXXe Britse Legerkorps via die weg naar Arnhem kan doorstoten. Bij het dorp landen parachutisten van het Amerikaanse 501e Parachutisten Infanterie Regiment. Zij veroveren o.a. de Sint Antoniusmolen en gebruiken die als observatiepost.

Maar Market Garden verloopt niet zoals gepland. Op 24 september lanceren Duitse troepen vanuit de Eerdse Bergen een tegenaanval op de smalle strook land die is veroverd, de corridor. Deze aanval blijkt fataal voor het welslagen van Market Garden. Daarbij wordt de molen door Duitse artillerie vernietigd. De Amerikanen verplaatsen hun observatiepost naar de kerk. Ook deze wordt tijdens de gevechten door de Duitse troepen vernietigd. Wel slaagt een Amerikaanse paratrooper erin de Amerikaanse vlag op de restanten van de toren te plaatsen. Eerde bleef in de handen van de Amerikanen. (bron: Liberation Route Europe)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bij het in 2013 verschenen integrale Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) was het de uitdaging om te zoeken naar projecten voor verbetering en instandhouding van de sociale leefbaarheid, zoals zorg om het dorp, ontmoeting, voorzieningen en versterking van het verenigingsleven. Een aandachtspunt was ook de verhoging van zelfredzaamheid vanwege de krimp van overheidsvoorzieningen. In structuurvisies worden de meer ruimtelijke wensen ingevuld. Het iDOP is een aanvulling met wensen en plannen voor de door de inwoners georganiseerde leefbaarheid. De Structuurvisies Eerde en Veghel 2030 vormen samen met het iDOP het dorpsontwikkelingsplan van dorp en gemeente.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Eerde heeft 1 rijksmonument, zijnde de Sint-Antoniusmolen.

- Eerde heeft 9 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis / voormalige boerderij op Bergweg 6, de langgevelboerderij op De Horstjens 2, de boerderij op De Kuilen 14, de RK kerk met kruisbeeld op Esdonkstraat 2 en het patronaatsgebouw op nr. 4, de dorpswoning op Kapelstraat 31, het horecabedrijf / voormalige herberg op nr. 48, de woning en winkel op nrs. 57-59, en het woonhuis / voormalig molenaarshuis op Zandvliet 9. Volgens het overzicht onder de link zou de naastgelegen molen naast rijksmonument tevens gemeentelijk monument zijn. In principe is het toch of-of lijkt ons, of gelden de verschillende statussen voor verschillende delen van de molen?

- Als de bekende Tilburgse architect H.J. van Tulder rond 1870 de RK kerk H. Antonius Abt (Esdonkstraat 2) ontwerpt, is hij juist klaar met de restauratie en uitbreiding van de Sint Janskerk van Gemert. Dat is een echte gotische kerk uit de 15e eeuw, en Van Tulder laat zich voor de kerk in Eerde door dit gebouw inspireren. Dat is nog altijd duidelijk te zien. Van Tulder heeft 26 kerken ontworpen in het bisdom Den Bosch, waarvan er vandaag de dag 18 zijn overgebleven. Hij was samen met Pierre Cuypers en Carl Weber een van de pioniers van de neogotiek.De kerk, die in 1872 gereed is gekomen, is gebouwd in de buurt van de 18e-eeuwse schuurkerk. - Beschrijving van de kerk, door de toenmalige gemeente Veghel, in het kader van de status van de kerk als gemeentelijk monument.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er bij de bedrijvingsgevechten in september 1944 hevig gevochten in en rondom Eerde. Daarbij is o.a. de kerk zwaar beschadigd, en de toren is door de Duitsers kapot geschoten omdat er een Amerikaanse uitkijkpost in zat. Hetzelfde lot onderging ook de Eerdse molen op het Zandvliet. Tot de restauratie van de kerk stond er een torenstomp met daarop als noodvoorziening een klokkenstoeltje. In 1960 is de toren herbouwd, en de kerk hersteld, dankzij de inzet van de toenmalige pastoor De Glas en vele Eerdenaren. Als het aan het Bisdom had gelegen was deze mooie kerk gesloopt en vervangen door een grotere nieuwbouw. Gelukkig is dat plan niet tot uitvoering gekomen. In 2013 is de parochie samen met de 8 andere parochies binnen de gemeente Veghel opgegaan in de nieuwe Franciscusparochie.

De afgelopen jaren had het bisdom plannen om de kerk wegens teruglopend kerkbezoek te sluiten. De in 2015 opgerichte Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk heeft als doelstellingen het behoud van de Eerdse Kerk en het bijbehorende, naastgelegen Patronaatsgebouw. Dit doel wilden ze bereiken door het inzamelen van de benodigde middelen en het vinden van een goede herbestemming voor de gebouwen. "Het is nu nauwelijks meer voor te stellen dat in 1871 in het kleine dorpje Eerde, dat toen ongeveer 500 inwoners had , zo’n imposante en kostbare kerk kon worden gebouwd. Dat verdient onze bewondering, maar geeft ons ook de morele plicht om dit kostelijke gebouw voor de toekomst te behouden", aldus de stichting op haar site.

De stichting zag zich voor een grote opgave gesteld. Er moet de komende jaren een aantal restauraties aan het kerkgebouw worden uitgevoerd, die veel geld gaan kosten. De toren moet opnieuw worden gevoegd, delen van de gevels van de kerk moeten opnieuw worden gevoegd, en delen van de leien daken moeten worden vervangen. De gebrandschilderde ramen van glazenier Aarnoud Paashuis aan de noordzijde moeten worden gerestaureerd, en beschermd door voorzetglas. Binnen moet het stukadoorswerk van de zijbeuken en de pilaren worden hersteld.

De afgelopen jaren is al veel herstelwerk aan de kerk van Eerde verricht. Het betreft met name: restauratie torenkruis (2008); bestrijding optrekkend vocht (2010); renovatie klokkenzolder (2011); plaatsing galmborden (2011); restauratie ramen zuidbeuk en voorzien van voorzetglas (2012); herstel ramen middenschip (2013); vervanging dakkapelluiken van torenspits en kerkdak (2013); reparatie dak torenspits (2015); ramen noordbeuk voorzien van voorzetglas (2016-2017); herstel stukadoorwerk (2016-2017). Maar zoals reeds gememoreerd moet er ook nog veel gebeuren.

Na een lang en intensief traject van overleggen en discussies over mogelijke herbestemmingen en hoe dat er dan uit zou moeten zien, waarover de inzichten deels verschilden (in dit artikel wordt zelfs van 'het begraven van de strijdbijl' gesproken), is men het begin 2020 eens geworden over een constructie die volgens ons en vermoedelijk ook volgens alle betrokken partijen in Eerde een aantal mooie wins-wins oplevert. Je zou het wellicht zelfs 'het Ei van Columbus' kunnen noemen; Projectontwikkelaar Shaak (= 'Samenwerking Heilige Antonius Abt Kerk'), bestaande uit ondernemer Ton Verhoeven, architect Hans van den Tillaart en aannemer Hans Verouden, heeft de kerk in maart 2020 gekocht en gaat deze na de nodige verbouwingen verhuren aan Basisschool Petrus en Paulus en aan de parochie. Hierdoor kan de school in en langs de kerk worden gehuisvest en kan in een deel van de kerk een kapel worden gemaakt. Er wordt ook voorzien in kinderopvang in het schoolgebouw, waardoor het een echt integraal kindcentrum (IKC) wordt.

Het is een uitermate praktische constructie: de school krijgt zijn nieuwbouw zonder dat er een tijdelijke (en dure) noodoplossing nodig is; de kerk, een gemeentelijk monument, blijft deels in functie en blijft beeldbepalend in het dorp Eerde, en op de plek van het 58 jaar oude schoolgebouw, dat hard aan vernieuwing toe was, komt ruim 5000 vierkante meter grond vrij waar een nieuwe invulling aan kan worden gegeven, bijvoorbeeld woningbouw. Dat is met recht wel een Halleluja waard! :-) Het achterste gedeelte van de kerk, waar het hoogaltaar staat, wordt omgebouwd tot een kapel waar zo'n 70 tot 100 mensen in passen. De parochie huurt de kapel voor minimaal vijf jaar. In het voorste deel van de kerk komt de aula van de school. De nieuwbouw van de basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang komt op korte afstand naast de kerk. Boven de nieuwbouw komen appartementen, waarmee een deel van de renovatie wordt gefinancierd. Een glazen wand/corridor verbindt de klaslokalen met de school. Die is volgens architect Hans van den Tillaart bewust in een heel andere stijl gebouwd, om het kerkgebouw goed tot zijn recht te laten komen. Men verwacht dat de noodzakelijke vergunningen eind 2020 geregeld zijn en dat als alles meezit Kerstmis 2021 wellicht al in de nieuwe kapel kan worden gevierd.

- Monument op het Sint Antoniusplein uit 1990 ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de parochie Sint Antonius Abt.

- Het dorp Eerde is ontstaan rond de Antoniuskapel, die na 1629 niet meer als kerk mocht worden gebruikt en uiteindelijk is gesloopt. De fundamenten zijn zichtbaar gemaakt op het Sint Antoniusplein.

- Op het plein voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit 1924, dat in 2009 is gerestaureerd. In het parkje bij het kerkplein bevindt zich een merkwaardige kronkelrobinia uit ca. 1880, en verder een muziekkiosk en een nieuw gemetselde waterput.

- De Sint-Antoniusmolen in Eerde (Zandvliet 11), ook bekend als Eerdse Molen, is een ronde stenen molen met als functie korenmolen, gebouwd in 1884. De Sint Antoniusmolen is het enige rijksmonument van het dorp. De molen lag voor de grenscorrecties van 1966 op grondgebied van de gemeente Sint-Oedenrode. In 1923 wordt de molen verkocht aan Wilhelmus van Riel, die de maalderij uitbreidt en een mengvoederbedrijfje begint. Dit bedrijfje floreert uitstekend en in 1933 wordt een woonhuis naast de molen gebouwd. Bij de bevrijdingsgevechten op 24 september 1944 loopt de molen zware schade op. Bij zware gevechten op die dag (the Battle of the Sanddunes) worden de Duitsers in de Eerdse Bergen verslagen. Er wordt een vliegveld achter de molen op de Vlagheide aangelegd, dat op 3 februari 1945 gereedkomt. Daar de molen in de aanvliegroute lag, wilden de Engelsen hem slopen. Dit is niet doorgegaan. In 1946 is wel het bovenste deel van de molen gesloopt, wat velen betreurden.

Het maalbedrijf ging door met hulp van een dieselmotor. Nadat Wilhelmus van Riel in 1968 was overleden, kwam het bedrijf in het bezit van zijn kinderen. In 2002 komt de molen in bezit van Stichting Eerdse Molen, die in 2009 start met de wederopbouwwerkzaamheden.* Op 17 september 2011 is de molen feestelijk heropend. - Hier vind je een uitvoerige geschiedenis van de Sint-Antoniusmolen. - Site van de Antoniusmolen. De molen huisvest tevens het Geronimo Museum, het museum over de bevrijding van Eerde in september 1944. Openingstijden Sint-Antoniusmolen en Geronimo Museum (het museum kost 2,50 euro entree): elke donderdag van 19.00-21.30 uur en elke zondag van 10.00-16.00 uur. Er is ook een molenwinkel waar je o.a. diverse meelproducten kunt kopen.
* Klik onder de link op 'Naar de restauratie' en vervolgens steeds op 'Verder' om de hele fotoreportage van de restauratie, met toelichtingen, te bekijken.

- Het Hooghuis (tegenover de kerk) is een oude, tussen 1860 en 1880 gebouwde herberg, die nog altijd als café in gebruik is.

- Geronimo-monument voor de 501 Parachute Infantry of the 101 Airborne Division (bij Zandvliet 11). Dit regiment landde vlak achter de Eerdse Molen. Zij voerden verschillende moedige gevechten om 'Hell's Highway' open te houden. De inwoners zijn degenen die hun dorp in september 1944 hebben bevrijd nog altijd dankbaar. Veel veteranen zijn in de afgelopen jaren teruggekeerd naar het dorp om vrienden te bezoeken en om hun kameraden te gedenken bij het monument bij de molen. De website van Airborne Comité Eerde is gemaakt om oud-strijders en andere belangstellenden op de hoogte te houden van de wijze waarop in het dorp de herinnering aan september 1944 levend wordt gehouden. Het comité biedt belangeloos assistentie aan (familie van) veteranen en overige geïnteresseerden die het dorp en omstreken willen bezoeken en meer willen weten over de bevrijding van onze regio. Heb je plannen om het dorp in dit kader te bezoeken, schroom dan niet om contact met hen op te nemen. - Nieuws van het comité op Facebook.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op de site van de Eerdse Krant vind je in de rechterkolom een activiteitenagenda voor de komende maanden.

- In 't Hooghuys zijn regelmatig 30 Plus Party's met live artiesten.

- Toneelvereniging Eerde brengt ca. 2x per jaar een nieuw stuk op de planken. Ze hebben een volwassenengroep en een jeugdgroep.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Oivers. - Videoreportage carnavalsoptocht 2020.

- Eind mei is er in Eerde de Vlagheideloop (in 2020 voor de 9e keer), georganiseerd door Loopsport Meierijstad. Er is een Jeugdloop en verder de afstanden 5 en 10 km voor recreanten en wedstrijdlopers. De 10 km maakt deel uit van Loopcircuit Meierijstad. Een belangrijk deel van het parcours gaat over de Vlagheide maar het parcours slingert ook door de dorpskom. De Kapelstraat is geheel in de route opgenomen en de start en finish zijn ter hoogte van het Antoniusplein. Inschrijven, omkleden en douchen kan in Gemeenschapshuis De Brink. De parkeerplaatsen bij de kerk en het Antoniusplein zijn bereikbaar.

- Kermis (gedurende 4 dagen eind juli).

- De Jaarmarkt in Eerde (op een zondag eind juli, in 2020 voor de 23e keer) is begonnen door een initiatief van Mari en Annie van Breugel van het toenmalige assurantiekantoor MBA dat toen 50 jaar bestond. De familie wilde indertijd iets speciaal doen omdat Mari het bedrijf van zijn vader overnam. Er kwam een feest voor familie, voor het personeel en dan ook maar meteen voor het hele dorp. Want Mari kwam op het idee een Jaarmarkt te houden, waar alle bedrijven zich konden presenteren. Het jaar daarop is Stichting d'Eerd Presenteert opgericht om er een jaarlijkse traditie van te maken.

- Kindervakantiewerk (augustus).

- Afdeling Zuid-Nederland van De Verzamelaar organiseert van september t/m juni iedere 4e zondag van de maand een Verzamelbeurs in Eerde. Onderdeel van de beurs is ook dat maandelijks een verzamelaar zijn bijzondere verzameling tentoonstelt. De verzamelbeurs is altijd op zoek naar verzamelaars die hun verzameling een keer tijdens een beurs tentoon willen stellen. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn van de Verzamelaar. Zij vinden het gewoon leuk als jij ook eens je verzameling tentoonstelt. Voor hen levert dat extra publiciteit op en voor jou zelf natuurlijk ook. En wie weet wat dat weer voor nieuwe verzamelcontacten oplevert.

- Kerstmarkt (op een zondag in de 1e helft van december) in Gemeenschapshuis De Brink.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het landschap rond Eerde wordt getypeerd door enerzijds hoge, droge gronden ten westen van het dorp en de drassige lage gronden ten oosten van het dorp. De broeklanden werden grotendeels gevormd door het Veghels Broek of De Dubbelen. Deze oude gemeentegronden bestonden uit drassige heidevelden die eind 18e en begin 19e eeuw grotendeels zijn ontgonnen. Ze werden grotendeels beplant met populieren, waardoor hier het typische Meierijse peppellandschap (populierenlandschap) ontstond. Dit typerende landschap is in de loop der jaren grotendeels opgeofferd aan het gigantische industrieterrein De Dubbelen.

Door uitbreiding van de industrie en door aanleg van de rijksweg A50 ligt Eerde momenteel aan Veghel vast. Het dorp ligt ingeklemd tussen enerzijds het uitdijende Veghel, anderzijds het uitdijende Schijndel. In overleg tussen deze (t/m 2017 nog) twee gemeenten is besloten om het gebied rond de dorpskern tot recreatie-ontwikkelingsgebied te maken. Dit sluit aan bij het beter ontwikkelen en benutten van stuifzandcomplex de Eerdse Bergen, dat door intensief gebruik van de Schijndelse Heide is ontstaan.

Rond 1700 dreigden de stuifzanden het dorp Eerde onder te stuiven, waardoor de zanden met eikenhakhout zijn beplant. Hierdoor zijn de typerende stuifwallen van de Eerdse Bergen ontstaan. De Eerdse Bergen zijn inmiddels weliswaar grotendeels afgegraven, maar vormen door hun beplantingspatroon nog altijd een kenmerkend landschapselement. Vandaag de dag zoekt men naar mogelijkheden om de Eerdse Bergen een versterkte natuurlijke functie te geven.(3) Natuurwerkgroep de Eerdse Bergen is een club vrijwilligers die zich inzet voor dit natuurgebied. Ze organiseren regelmatig activiteiten zoals lezingen, wandelingen en excursies.

- "De gemeente Meierijstad onderzoekt of een recreatief-toeristische versterking van het gebied Vlagheide in Eerde mogelijk is. Gedacht wordt aan een natuur- en landschapspark op de Vlagheideberg en een recreatieve ontwikkeling in MOB-complex Zuid. Centraal park. Voor het gebied is een denkrichting opgesteld hoe de doorontwikkeling vorm kan krijgen. De ligging van Vlagheide - centraal binnen Meierijstad - biedt kansen voor een recreatieve tijdsbesteding voor zowel de inwoners als mensen van verder weg. Het gebied leent zich voor een middagje ontspanning in een soort ‘Central Park’ met mogelijkheden voor wandelen, fietsen en spelen in een natuur- en landschapspark. Bij MOB-complex Zuid wordt gedacht aan een recreatieve invulling die past bij de aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden.

De vraag is of, hoe en door wie de gewenste doorontwikkeling van de Vlagheide bij Eerde gerealiseerd kan worden. De verkenning van het natuur- en landschapspark dient ook antwoord te geven op de vraag welke rol er is weggelegd voor de gemeente en of daarmee ook een impuls gegeven kan worden voor private investeringen. De Vereniging Vlagheide wordt bij de verkenning betrokken. Dit geldt ook voor de huidige grondeigenaar van de berg, het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, en voor een aantal initiatiefnemers met plannen voor het gebied, waaronder de initiatiefnemer voor een zonnepark.

Lang gekoesterde ambitie. De recreatieve doorontwikkeling van de Vlagheide bij Eerde staat al geruime tijd op de agenda. In het Masterplan uit 2006, destijds vastgesteld door de toenmalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, is hier al sprake van. En ook in de Visie Recreatie en Toerisme uit 2018 heeft de gemeente het gebied Vlagheide opgenomen als kansrijk cluster voor Meierijstad. Wethouder Coby van der Pas: “Ik zie uit naar deze verkenning. Het Vlagheidegebied en de Vlagheideberg in het bijzonder biedt kansen voor verdere recreatieve ontwikkeling in samenhang met de natuur- en landschapsontwikkeling. En dat kan bijdragen aan een nog aantrekkelijker Meierijstad, voor onze inwoners én bezoekers.”" (bron: gemeente Meierijstad, december 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Eerde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Eerde.

- Nieuws: - Kennelijk heeft het kleine dorp Eerde een eigen wekelijkse huis-aan-huiskrant, de Eerdse Krant. Zo te zien is deze op de site niet online te lezen. Beetje jammer (de meeste huis-aan-huiskranten hebben dit anno 2018 wél voor elkaar). In het onderdeel Archief kun je wel de meest bijzondere artikelen van de afgelopen jaren teruglezen.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Eerde behartigt de gemeenschappelijke belangen van de inwoners op het gebied van leefbaarheid en eigenheid van het dorp. De dorpsraad is spreekbuis namens de inwoners en klankbord voor de gemeente. Ze probeert de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de inwoners te vergroten voor het belang van een goed leven in de dorpsgemeenschap. De dorpsraad mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en deelnemen aan overleg aangaande zaken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp.

- Dorpshuis: - Het ontstaan van Gemeenschapshuis De Brink begint eind jaren zestig. Eerde heeft een bloeiend verenigingsleven en het oude Bondsgebouw, waar veel activiteiten plaatsvinden, is aan vernieuwing toe. Een groter en functioneler gebouw is beter in staat om aan de behoefte van het verenigingsleven te voldoen. Een andere reden is het ontbreken van een goede gymnastiekaccommodatie voor de school. Daarnaast is er de vrees dat het dorp op cultureel gebied achter blijft als een dergelijke accommodatie niet gerealiseerd wordt. Er wordt een stichtingsbestuur in het leven geroepen dat voortvarend aan de slag gaat.

Het gemeenschapshuis wordt gebouwd aan het Sint Antoniusplein, waar vroeger de oude jongensschool en de woning van de hoofdonderwijzer hebben gestaan. Het eigendom gaat over van het parochiebestuur naar de gemeente Veghel. Na realisatie komt het gebouw met ondergrond in handen van het stichtingsbestuur dat tot taak heeft het gemeenschapshuis te exploiteren. Op 28 januari 1972 wordt het gemeenschapshuis feestelijk geopend. In 1994 krijgt het gemeenschapshuis een opknapbeurt.

Maar in de jaren negentig ontstaat ook ruimtegebrek, mede door het verdwijnen van Huize Sint Joseph. Er worden plannen gemaakt voor zowel uitbreiding van de vergaderruimten als de sportzaal. Vanwege de hoge kosten stuit dit bij de gemeente Veghel op bezwaren. Eerde kiest uiteindelijk voor uitbreiding van de foyer waardoor er meer vergaderruimte komt. Het verbouwde pand wordt op 18 november 2000 heropend. In 2013 wordt het complex wederom gerenoveerd, waarbij o.a. de oude sportzaal wordt gesloopt en een nieuwe sportzaal wordt gerealiseerd. Het complex wordt tevens overgedragen aan de gemeente Veghel. Er is een gebouw neergezet waarmee het dorp weer jaren vooruit kan. Op 14 maart 2014 verricht een trots bestuur de opening van het gemoderniseerde gemeenschapshuis.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Petrus en Paulus, Kinderopvang ’t Kroontje en Stichting Peuterspeelzalen Veghel (SPV) hebben in Eerde een integraal kindcentrum (IKC) voor 0-12 jarigen gerealiseerd met een rijke leeromgeving waarbij opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal staan. Als extra toegevoegde waarde bieden zij een beleid aan dat gericht is op gezondheid en beweging, waarbij alle leidsters VVE-gecertificeerd zijn. Voor kinderen van deze basisschool biedt BSO 't Kroontje voorschoolse en naschoolse opvang aan op locatie. Tussenschoolse opvang wordt gerealiseerd door ouders van de basisschool in samenwerking met pedagogisch medewerkers van ’t Kroontje.

- Gastouderopvang Bosrijk Eerde (voor kinderen van 0-4 jaar) is gevestigd op een ruime locatie aan de bosrand. Een ideale plek voor je kind om zich spelenderwijs te ontwikkelen.

- Jeugd: - De doelen van Greenkids Eerde zijn: gedurende alle seizoenen spelenderwijs delen van kennis van en liefde voor de natuur, in de natuur, samen met andere kinderen; buiten spelen (kinderen zitten al genoeg binnen en achter schermen); ontdekken van flora en fauna (ruiken, voelen, proeven en beleven); op onderzoek uit (hoe houdt de natuur zich in stand, hoe overleven dieren en planten); bezig zijn (hutten bouwen, natuurproducten bereiden, knutselen, natuur een handje helpen); excursies in en rondom het dorp. Lees ook de informatieve flyer 2018 van de Greenkids.

- Muziek: - Fanfare Echo der Bergen is opgericht in 1942. De vereniging omvat een fanfareorkest, een opleidingsorkest, een slagwerkgroep en majorettes.

- Muziekvereniging Allegretto’s is opgericht in 1967. De vereniging heeft ca. 17 leden die zingen en muziek maken op gitaren, basgitaar en mandoline. Ze repeteren iedere woensdagavond van 20.00-21.30 uur in Gemeenschapshuis De Brink in Eerde. Het repertoire bestaat uit Engelse, Nederlandse en Brabantse liedjes. Ze treden op in kerken, verpleeghuizen en ziekenhuizen, voor een K.B.O. of Zonnebloem e.d. Als je gitaar kunt spelen en je hebt zin om in groepsverband te spelen en te zingen, ben je van harte welkom.

- Sport: - WEC is een voetbalvereniging voor dames en heren uit de dorpen Wijbosch en Eerde. WEC speelt haar wedstrijden in de clubkleuren rood-wit op Sportpark De Glorie in Wijbosch. WEC biedt voor elk wat wils. Of je nu wilt voetballen, prestatiegericht of recreatief, of als vrijwilliger je steentje bij wilt dragen. Door de gemoedelijke sfeer voelt iedereen zich meteen thuis.

- "Tennisvereniging De Coevering maakt gebruik van de banen van tennispark De Eerde, dat in beheer is van de familie Van Hooft. Alle 6 tennisbanen zijn voorzien van verlichting. Op het tennispark, gelegen in een bosrijke omgeving, wordt van alles georganiseerd. Je kunt er tennisles volgen, aan interne en KNLTB-competities deelnemen en natuurlijk kun je er ook vrij tennissen. Het tennispark beschikt over een gezellige kantine met een laag- en hooggelegen terras. In de kantine kun je terecht voor een hapje en een drankje. De bar is van maandag t/m donderdag geopend van 19.00-24.00 uur en op zondag van 09.00-16.00 uur. Op vrijdag en zaterdag is de bar bij activiteiten geopend. Openingstijden van de bar zijn onder voorbehoud van bezetting en klandizie. Tijdens feestdagen is de bar gesloten. Tijdens schoolvakanties gelden aangepaste tijden."

- De accommodatie van Handboogvereniging De Rozenjagers in Eerde wordt het hele jaar door gebruikt voor verschillende wedstrijden en trainingsavonden. De accommodatie beschikt over 12 binnenbanen voor 25 meter en 18 meter indoorwedstrijden. Ze hebben ook een eigen buitenbaan. De Rozenjagers is een vereniging voor jong en ouder, en voor zowel recreanten als topsporters. Je bent van harte welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag. Bekijk hier de flitsende promovideo van De Rozenjagers (onze complimenten, wij hebben dit nog bij geen andere vereniging in het land gezien!).

- Zorg en welzijn: - Ons Boerderijke in Eerde biedt op dinsdag, woensdag en donderdag dagbesteding aan cliënten van Stichting Dichterbij. De begeleiding van de dagbesteding is in handen van Petra van de Meerakker. Het is een nevenactiviteit naast het melkveebedrijf van Ad en Petra. De doelstellingen van de dagbesteding zijn: iets bieden aan de cliënten wat anders is dan hun dagelijks verblijf in een zorginstelling, zoals het buiten zijn en het in contact komen met dieren en planten; mogelijkheden bieden voor het aangaan van een nieuwe uitdaging in een natuurlijke omgeving; zorg op maat leveren en ingaan op de vraag van de gast; een prettige omgeving bieden met een gemoedelijke sfeer, geborgenheid en veiligheid; het verhogen van de levenskwaliteit van de cliënt en het uitbreiden van hun netwerk; integreren met mensen uit de omgeving, contacten maken met school en kinderdagverblijf en een terras openen voor wandelaars en fietsers die koffie en thee kunnen drinken, geserveerd door de cliënten.

Reacties

(6)

Ik mis de kerk als bezienswaardig gebouw. Verder mis ik een link naar Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk, die zich inzet voor het behoud van het kerkgebouw.

Beste Bernard, hartelijk dank voor uw reactie. U hebt volkomen gelijk; de kerk en uw stichting horen er zeker bij. Die ontbraken nog omdat ik een beperkt aantal dorpen en steden nog moet 'afmaken' qua beschrijving (voor toelichting zie hier https://www.plaatsengids.nl/over-ons#het-nu-klaarcompleet punt 2). Eerde was er daar één van (Mariaheide en Zijtaart waren bijv. al wel gereed). Dit was nog maar een beginnetje. Ik ben er even een avondje voor gaan zitten om de beschrijving van dit dorp af te maken. De beschrijving is nu 'iets' uitgebreider, zowel kwantitatief als qua diversiteit van de onderwerpen. Zowel inwoners, potentiële inwoners, toeristen en recreanten, als heemkundig geïnteresseerden beoog ik per plaats zinvolle informatie te bieden. Ik heb het hele internet plus mijn eigen literatuur doorgespit en denk nu wel o.a. alle bezienswaardigheden, evenementen, natuur en verenigingen te hebben vermeld. Mocht er volgens u nog iets cruciaals ontbreken dat iemand 'van buiten' over uw dorp zou moeten weten, dan verneem ik dat graag.
M.vr.gr., Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

U hebt de info over mijn dorp fantastisch aangevuld. Dank daarvoor.
Bernard Mobers, Eerde

Graag gedaan!
Edit april 2020: aangevuld met het laatste nieuws over 'de kogel door de kerk' m.b.t. de herbestemming van de kerk.
Edit januari 2021: aangevuld met de plannen voor de Vlagheide.

Projectontwikkelaar SHAAK BV wil ingrijpende verbouwingen aan de kerk uitvoeren, en er een groot hoog schoolgebouw tegenaan plakken. Dit stuit nog op veel weerstand vanuit Eerde. Maar ook de Monumentencommissie en de Welstandscommissie hebben grote bezwaren tegen de huidige ontwerpen. Hopelijk zal SHAAK zich deze kritiek aantrekken en zijn ontwerpen aanpassen. Maar tot nu toe toont de projectontwikkelaar weinig begrip, en ziet hij iedere (constructieve) kritiek als een aanval op zijn plannen (en zijn portemonnee).

Ojee. Is het ontwerp sinds maart jl. veranderd dan? In dit artikel https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/parochie-gaat-kerk-verkopen-anderhalf-... zie ik toch een niet erg massaal pand, bewust op enige afstand van de kerk, met een corridor om beide te verbinden. Ik heb de laatste alinea van de beschrijving hierboven iets meer in detail uitgebreid m.b.t. wat de plannen zijn voor verbouw/herbouw. Ik blijf het natuurlijk volgen en ga het niet telkens herschrijven (wie weet hoe vaak de plannen nog wijzigen, niet te hopen natuurlijk), ik herschrijf e.e.a. t.z.t. wel n.a.v. wat het uiteindelijk geworden is. Ik hoop inderdaad met u dat de ontwikkelaars luisteren naar constructieve kritiek en dat er iets uit komt dat breed gedragen wordt. Maar ik meende dat dat in voorjaar 2020 reeds het geval was.

Reactie toevoegen