Huinen

Plaats
Buurtschap
Putten
Veluwe
Gelderland

huinen_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap Huinen heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden. Maar let op: in 2011 zijn ook in buur-buurtschap Veenhuizerveld plaatsnaamborden Huinen geplaatst. Een 'drukfoutje' dat de gemeente vooralsnog weigert te herstellen.

Buurtschap Huinen heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden. Maar let op: in 2011 zijn ook in buur-buurtschap Veenhuizerveld plaatsnaamborden Huinen geplaatst. Een 'drukfoutje' dat de gemeente vooralsnog weigert te herstellen.

Huinen

Terug naar boven

Status

- Huinen is een buurtschap (zij het met een kerk) in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Putten.

- De buurtschap Huinen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Putten.

- De buurtschap Huinen heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een bebouwde kom. Verwarrend is overigens dat in 2011 ook plaatsnaamborden Huinen zijn geplaatst bij buur-buurtschap Veenhuizerveld...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1313 Copus de Hunen, 1333-1334 Hunen, ca. 1400 then Huene, 1434 Huenen, 1830-1855 Huinen.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Het is onzeker of men hier aan het Germaanse hun* 'bruin, donker, geel (honingkleurig)' respectievelijk 'modder, moeras' mag denken. Een persoonsnaam Huno is onwaarschijnlijk. Een gewaagde hypothese verbindt Huinen met namen als Hunnenschans, waarin Hûnen, de naam van een Germaanse volksstam, die gesitueerd wordt in Westfalen of Noord-Duitsland. Weer anderen gaan uit van hun in de betekenis 'reus' en verklaren de plaatsnaam als 'bij de reuzen', wat eveneens onwaarschijnlijk is.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Huinen ligt Z van Putten, W van de provincialeweg N303 naar Voorthuizen (Voorthuizerstraat). O van deze weg ligt de buurtschap Veenhuizerveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Huinen 61 huizen met 688 inwoners, met dien verstande dat de inwoners van de buurtschappen Huinerbroek en Huinerwal daar ook onder begrepen zullen zijn, aangezien deze namen in genoemd jaar niet apart worden vermeld.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1929 wordt aan de Huinerschoolweg in Huinen het Vereenigingsgebouw gebouwd. In 1946 besluit de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Putten om in dit gebouw ook kerkdiensten te houden: Voorlopig alleen een morgenbeurt, ter ontlasting van de morgenbeurt in het dorp. Geen middagdiensten, omdat men anders vreest voor 'ontvolking' van de middagdiensten in de Oude Kerk. Daarop volgen ook diensten op zondagavond in twee andere buurtschappen: de ene week in Veenhuizerveld, de andere week in Steenenkamer. Zo beginnen ook in Putten-Zuid de zondagse kerkdiensten. Hervormd Putten heeft dan nog maar één kerk: de Oude Kerk. Blijkbaar kan deze 's morgens niet alle kerkgangers van een zitplaats voorzien. Daar komt bij dat de mensen in de buurtschappen ver van het dorp af wonen. En over auto's beschikt men in die tijd nog niet. Daarom is er behoefte aan kerkdiensten in de buurtschappen.

Het verenigingsgebouw in Huinen kan 150-200 kerkgangers bergen. Nadelen aan deze diensten zijn dat er geen geluidsversterking is, dat er alleen ochtenddiensten zijn, Doop en Avondmaal worden er niet bediend, en ook huwelijken worden er niet bevestigd en ingezegend. Op de Avondmaalszondagen, één keer per kwartaal, wordt er zelfs helemaal geen kerk gehouden; dan wordt men in de kerk in het dorp verwacht.

Veel echtparen, die 's zondagsmorgens al vroeg naar het verenigingsgebouw in Huinen komen, gaan bij het binnenkomen uiteen. De mannen, vrijwel allemaal boeren, velen nog met een zwart befje voor, kiezen dan de noorderkant. Men praat vóór de dienst dan bij tot de kerkenraad met de prediker binnenkomt. Hun vrouwen, enkelen nog in Veluwse klederdracht, met de knipmuts op, kiezen dan de zuiderkant. Ook zij benutten de tijd vóór de dienst om nieuwtjes uit te wisselen. Gezinnen met jonge kinderen zitten vaak op voren aan. En achterin de jeugd met alle gevolgen vandien... De potige koster moet er nog wel eens een rechtzetten... Roodgloeiende kolenkachels zorgen er 's winters voor dat de kerkgangers niet bevriezen.

Direct na de oorlog zijn er plannen om in Huinen een kerk te bouwen. Dat zou dan het tweede kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Putten worden. Van de zijde van de kerkenraden en het kerkbestuur worden er toezeggingen gedaan en gemeenteleden in Putten-Zuid doen op hun beurt financiële toezeggingen. De plannen gaan echter niet door: uiteindelijk wordt besloten om eerst in het dorp een tweede kerk te bouwen. Met als reden dat de groei van de gemeente vooral in het dorp plaatsvindt. De Nieuwe Kerk in Putten komt in juni 1953 gereed. In Putten-Zuid is men ondertussen zeer teleurgesteld dat de bouw in Huinen niet doorgaat. Dat zet bij velen kwaad bloed. Begin jaren zestig wordt opnieuw bekeken of er in de buurtschap kan worden gebouwd. In 1962 koopt de Hervormde Gemeente aan de Beulekampersteeg een perceel grond voor de bouw van een kapel. De aangekochte locatie, vlakbij de Voorthuizerstraat, is ideaal, omdat de kapel dan tevens voor buurtschap Veenhuizerveld dienst kan doen.

De noodzaak voor de bouw van een kerk in Putten-Zuid blijft omstreden. Niet iedereen vindt het nodig dat Putten-Zuid een kerk krijgt. Velen in het dorp en andere buurtschappen zien liever dat het geld besteed zou worden aan bijv. de restauratie van de Oude Kerk. Voor buurtschap Steenenkamer ligt het extra gevoelig. Want de diensten van de buurtschappen Huinen en Veenhuizerveld verhuizen naar een nieuwe kerk, terwijl Steenenkamer tegelijk met de opening van de Zuiderkerk zijn zondagavonddiensten helemaal kwijtraakt. Dat is voor meerderen in Steenenkamer moeilijk verteerbaar. Gelukkig blijken de bouw van een nieuwe kerk én restauratie van de Oude Kerk allebei te realiseren; in mei 1965 komt de Zuiderkerk in Huinen gereed, en in april 1966 is de gerestaureerde Oude Kerk weer in gebruik genomen. (bron en voor nadere informatie zie de pagina Geschiedenis van de Zuiderkerk op de site van de Hervormde Gemeente te Putten)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Huinen heeft 1 rijksmonument, waar niet veel aan te zien zal zijn; het is namelijk een archeologisch monument, zijnde een terrein waarin 2 grafheuvels uit Neolithicum en/of Bronstijd.

- De Hervormde (PKN) Zuiderkerk (Beulekampersteeg 5) dateert uit 1965 en is onderdeel van de Hervormde Gemeente te Putten. De kerk heeft 435 zitplaatsen. Voor de voorgeschiedenis van deze kerk zie het hoofdstuk Geschiedenis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een vrijdag eind november is er een Winterfair van Chr. Gem. Zangvereniging Tot Nut en Genoegen.

- Op een donderdag half december organiseert ook de basisschool van Huinen een Winterfair.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Met het 'klompenpad' Huinerpad (15 km) (startpunt: Verenigingsgebouw Huinen) ontdek je een deel van het mooie buitengebied van Putten. Je wandelt over essen, langs akkerranden, over landgoederen, door weilanden en over eeuwenoude boerenerven. En zo 'lees' je de geschiedenis van dit afwisselende landschap. Een ware belevenis. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Huinen.

- Buurthuis: - Het onder Bezienswaardigheden beschreven Verenigingsgebouw (Huinerschoolweg) uit 1929 is nog altijd als buurthuis in functie. Voor zover ons bekend is het gebouw niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Onderwijs: - Basisschool Huinen is in 2016 gerenoveerd. Op 8 december 2016 is de school feestelijk heropend. Op de dag van de heropening was er ook een Winterfair. De opbrengst daarvan is gebruikt om de school ook van nieuwe speeltoestellen te kunnen voorzien.

- Muziek: - Het Zuiderkoor is een gemengd koor met ca. 35 leden. Ze oefenen iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur in het Verenigingsgebouw in Huinen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zing gewoon eens een keertje mee... Ze hebben een heel divers repertoire, ze zingen vele mooie stukken. Ze houden van zuiverheid en de sfeer is altijd goed. Maar bovenal vinden ze het heerlijk om tot lof en eer van de Schepper te zingen.

Reacties

(2)

Hallo Frank het juiste adres van de kerk is Beulekampersteeg 5.
http://hervormdputten.nl/kerken-gebouwen/zuiderkerk
groetjes
Hans

Gek genoeg Hans staat op de site van de kerk ook huisnr. 3, terwijl het volgens de gemeentelijke adresbestanden toch echt huisnr. 5 is: https://www.postcode.nl/3882LJ/1-57
Dank voor de tip, dankzij die site heb ik een mooi verhaal over de geschiedenis van de Huinense kerk gevonden en samengevat!

Reactie toevoegen