Pothoek

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

Pothoek bord Potdijk [640x480] [640x480].jpg

Pothoek heeft sinds 2010 officiële plaatsnaamborden

Pothoek heeft sinds 2010 officiële plaatsnaamborden

Pothoek

Terug naar boven

Status

- Pothoek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 gemeente Markelo.

- De buurtschap Pothoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Markelo.

- De buurtschap Pothoek ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom (sinds 2010) witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1830-1855 Lokerhoek, 1977 Pothoek.

Naamsverklaring
Betekent hoek '(afgelegen) plaats, gebiedsdeel' ten noordoosten van het gebouw De Pot, oorspronkelijk een herberg uit 1583, door brand in 1830 verwoest. Ter plaatse is nog altijd sprake van een horecagelegenheid Herberg De Pot.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Pothoek ligt direct N van Markelo, rond de kruising Rijssenseweg - Postweg - Potdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Pothoek niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Genieten van het prachtige voorjaar? Wandel dan mee met de Voorjaarswandeling van Buurtvereniging De Pothoek (2e zondag in april. Voor de details, die per jaar iets kunnen wisselen, zie de Facebookpagina van de buurtvereniging hieronder bij Links). Je komt o.a. door het prachtige natuurgebied de Borkeld en je kunt kiezen uit 3 afstanden: 6, 10 of 15 kilometer. Bij de 10 en 15 km kom je langs de schaapskooi en de dagrecreatie van Staatsbosbeheer met informatieboerderij ’n Witten. Vrijwilligers van ’n Witten zorgen, indien gewenst, tegen een kleine vergoeding voor het versterken van de inwendige mens. Tevens wordt hier een diaserie getoond over het ontstaan van De Borkeld. De start is van 10 tot 13 uur vanaf het parkeerterrein bij uitgaanscentrum Dieka van de Kruusweg (waar je je eventuele auto kunt parkeren) en ze eindigen bij de Smitshoeve, Rijssenseweg 31. Hier kun je eventueel je fiets stallen en kan er voor of na de wandeling een natje en/of droogje genuttigd worden. De kosten bedragen € 2,50 en kinderen tot 12 jaar wandelen gratis mee.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Vijf Heuvels (Potdijk 5).

- Wandelend over het in 2009 gerealiseerde Goastokpad door buurtschap Pothoek passeren vele unieke plekjes de revue. Op 3 punten biedt een informatiepaneel interessante informatie over de desbetreffende plek. Bijzonder zijn de historie van de Potkamp, een schuilplaats voor paarden, een hoger gelegen es met bijbehorende steilranden, oude rietsnijders langs de Potbeek, verdwenen zandwegen en oude, karakteristieke houtwallen en singels. Van dit ommetje is een handzame folder met de route en een interessant boekje met aanvullende informatie te koop bij de plaatselijke VVV, herberg De Pot en de Smitshoeve. De folder is ook onder de link hierboven te bekijken.

- In de loop der jaren is de Pothoek landschappelijk sterk veranderd. Door de ruilverkaveling zijn in het verleden veel landschapselementen als hagen, singels, houtwallen, hakhoutbosjes en poelen verdwenen. Daarnaast hebben de bestaande landschapselementen geen functie meer, waardoor er veelal sprake is van achterstallig onderhoud. Daarmee is de cultuurhistorische waarde van het gebied sterk onder druk komen te staan.

Door de verdwenen en slecht onderhouden landschapselementen is tevens de ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Herikerberg en De Borkeld verbroken. Om deze verbinding te herstellen en de cultuurhistorische waarde te vergroten, worden in de Pothoek nieuwe landschapselementen aangelegd en slecht onderhouden landschapselementen hersteld. Voor al deze landschapselementen wordt met de betrokken eigenaren een contract gesloten met afspraken over het beheer voor de komende 20 jaar met de daarbij behorende verplichtingen en vergoedingen.

Wandelpaden
Door de ruilverkaveling zijn tevens veel kleine paden en wegen verdwenen, waardoor het gebied slecht toegankelijk was. In het kader van het project ‘Hessenwegen Achterhoek en Zuid Twente’ hebben Landschap Overijssel en Stichting Maarkels Landschap hier met medewerking van vele particuliere eigenaren op ingespeeld door een ommetje, het zogeheten Goastokpad, te realiseren. De binnen het project ‘Pothoek-Markelo’ te ontwikkelen wandelpaden sluiten aan bij dit ommetje. Ook voor het beheer van deze paden worden met de betrokken eigenaren afspraken gemaakt over het meerjarige beheer. Zo ontstaat er een prachtige recreatieve verbinding over onverharde paden tussen de natuurgebieden Herikerberg en De Borkeld.

Lokale kracht
De Pothoek bestaat uit 450 hectare grond die hoofdzakelijk eigendom is van agrariërs en andere particuliere eigenaren. De belangstelling onder deze eigenaren voor groene diensten vormt de lokale kracht van dit project. Agrarische Natuurvereniging Hooltwark en de betrokken eigenaren hebben 'aan de keukentafel' alle wensen en knelpunten in kaart gebracht om zo tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. (bron: Landschap Overijssel, 22-2-2009)

- Anno 2017 heeft de buurtschap plannen voor de realisatie van een jeu de boules baan.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit buurtschap Pothoek van de buurtverenging op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Pothoek heeft geen eigen onderkomen, maar maakt dankbaar gebruik van de accommodatie van Herberg De Pot, die deze belangeloos ter beschikking stelt.

Reacties

(2)

Deze plaatsnaam is vernoemd naar het bekende café in de deze buurt namelijk Herberg De Pot. Het gebied er om heen is dus De Pothoek.

Dank voor uw reactie! Toevallig is onlangs een herziene editie verschenen van het plaatsnaamverklaringenboek, en daarin blijkt de verklaring van deze plaatsnssm nu wel te zijn opgenomen. En die komt inderdaad overeen met die van u. Ik heb het hierboven aangepast.

Reactie toevoegen