Lennisheuvel

Plaats
Dorp
Boxtel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

lennisheuvel_gastvrij_kopie.jpg

Het dorp Lennisheuvel heeft niet alleen de inwoners, maar ook toeristen veel te bieden. Vandaar de door de inwoners bedachte slogan: "Lennisheuvel: Gastvrij in het Groene Woud".

Het dorp Lennisheuvel heeft niet alleen de inwoners, maar ook toeristen veel te bieden. Vandaar de door de inwoners bedachte slogan: "Lennisheuvel: Gastvrij in het Groene Woud".

lennisheuvel_inwoners_willen_eigen_kerk_kopie.jpg

In 1924 krijgt de buurtschap Lennisheuvel zijn eerste schooltje. Op de foto demonstreren de inwoners met een maquette van een kerk en tekstborden met leuzen voor een eigen kerk. Deze komt in 1926 gereed, waardoor Lennisheuvel een volwaardig dorp wordt.

In 1924 krijgt de buurtschap Lennisheuvel zijn eerste schooltje. Op de foto demonstreren de inwoners met een maquette van een kerk en tekstborden met leuzen voor een eigen kerk. Deze komt in 1926 gereed, waardoor Lennisheuvel een volwaardig dorp wordt.

lennisheuvel_theresiakerk_kopie.jpg

Lennisheuvel wordt een zelfstandige parochie en een volwaardig dorp door de bouw van de St. Theresiakerk in 1926

Lennisheuvel wordt een zelfstandige parochie en een volwaardig dorp door de bouw van de St. Theresiakerk in 1926

lennisheuvel_st._jozefkapel_kopie.jpg

Met inzet van veel vrijwilligers uit het dorp is in 2010 in Lennisheuvel de St. Jozefkapel gerealiseerd

Met inzet van veel vrijwilligers uit het dorp is in 2010 in Lennisheuvel de St. Jozefkapel gerealiseerd

lennisheuvel_rommelmarkt.jpg

Op een zondag in april organiseert buurtvereniging De Mijlpaal haar jaarlijkse rommelmarkt in Lennisheuvel (Mijlstraat)

Op een zondag in april organiseert buurtvereniging De Mijlpaal haar jaarlijkse rommelmarkt in Lennisheuvel (Mijlstraat)

lennisheuvel_teejatergroep_orion.jpg

Teejatergroep Orion in Lennisheuvel is opgericht in 1982 en treedt jaarlijks met meerdere producties voor het voetlicht. Naast het traditionele toneel voor volwassenen, speelt zij ook kindertoneel, straattheater, op festivals en op basis van improvisatie.

Teejatergroep Orion in Lennisheuvel is opgericht in 1982 en treedt jaarlijks met meerdere producties voor het voetlicht. Naast het traditionele toneel voor volwassenen, speelt zij ook kindertoneel, straattheater, op festivals en op basis van improvisatie.

Lennisheuvel

Terug naar boven

Status

- Lennisheuvel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de regio Het Groene Woud, gemeente Boxtel.

- Het dorp Lennisheuvel heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Boxtel.

- De inwoners hebben om zich aan bezoekers te presenteren de slogan "Lennisheuvel. Gastvrij in het Groene Woud" bedacht. Het klavertje in de logo's verwijst naar de 4 wandelroutes die als een klaverblad om het dorp liggen. Daarnaast is het klavertje vier het symbool voor geluk dat men de inwoners en gasten van harte gunt. Het klavertje vier wordt tegenwoordig beschouwd als het beeldmerk van het dorp.

- Onder het dorp Lennisheuvel valt ook de buurtschap Kinderbos.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Het dorp wordt door de inwoners ook wel kortweg Lennis genoemd.

Oudere vermeldingen
1393 Lennenshovel, 1474 Lannenshovel, 1494 Lennishovel, 1506 Lenneshoevel, 1794 Lennensheuvel, 1840 Lennisheuvel.

Naamsverklaring
In het eerste deel schuilt vermoedelijk een op Leonard of Laurentius teruggaande persoonsnaam. Zie ook Lensheuvel. Misschien dat het in de 12e eeuw (voor 712 AD) in deze streken overgeleverde Levetlaus dezelfde naam bevat, met verlezing van <n> voor v?(1)

Terug naar boven

Ligging

Lennisheuvel ligt rond de gelijknamige weg, ZW van Boxtel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lennisheuvel 65 huizen met 385 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Tot rond 1800 is het hele grondgebied van het huidige dorp eigendom van de kasteelheren van Stapelen. Terwijl Boxtel al behoorlijke wegen heeft en redelijke verbindingen naar andere plaatsen, blijft het met de infrastructuur in Lennisheuvel treurig gesteld. Er zijn wat stoffige zandwegen met diepe karrensporen die 's winters veranderen in onbegaanbare modderpoelen. Alleen de kern van de nederzetting blijft droog. De plaats is omgeven door bossen en heidevelden. Bouwland is er weinig. Er wonen een paar grote boeren. Voor de rest bestaat de bevolking uit keuterboertjes die voor een dagloon van 75 centen bij grote boeren in Boxtel en elders gaan werken, en aanvullend rondkomen met een paar beesten thuis en groente en fruit uit eigen tuin.

School
In 1924 stuurt de heer W.J. Maas, bedrijfsleider van de beheersmaatschappij van het hierboven genoemde landgoed Kinderbosch, een brief naar de gemeente Boxtel met het verzoek om in Lennisheuvel een school op te mogen richten. Deze brief is mede ondertekend door 39 ouders van kinderen uit de buurt. In de zomer van 1924 wordt een houten schooltje tweedehands gebouwtje uit Dordrecht aangekocht en geplaatst in de Mijlstraat, maar werken en leren is er geen pretje. 's Winters is het er erg koud en 's zomers erg warm, omdat isolatie in die dagen nog niet gebruikelijk is. De school start met 76 leerlingen.

Na 2 jaar brieven schrijven en een hoop overredingskracht, krijgt pastoor Manders het voor elkaar om het in 1930 reeds in verval zijnde houten schoolgebouwtje te mogen vervangen door een volwaardig stenen schoolgebouw. In 1930 zijn er 104 leerlingen. In 1961 komt er een kleuterschool, die in de jaren tachtig met de lagere school is samengevoegd tot basisschool. Rond 1985 komt het voortbestaan van de school aan een zijden draadje te hangen, omdat men rond de minimumnorm van destijds 60 leerlingen komt. Gelukkig komt in 1986 net op tijd de eerste fase van nieuwbouwwijk Het Gescheurd Hemd gereed, wat nieuwe inwoners én kinderen voor de school oplevert. De school is in de loop der jaren diverse keren verbouwd en uitgebreid. Zie verder geschiedenis St. Theresiaschool.

Ontstaan parochie en kerk
Na het gereed komen van het eerste schooltje in 1924, hebben de inwoners van Lennisheuvel, middels een optocht met een maquette van een kerk op een platte kar, verzocht om ook een eigen kerk in hun woonplaats. Zie de foto elders op deze pagina. Op het linkerbord op de foto staat: "Hooggeachte Eerwaarde Heeren / wij hebben een school om in te leeren / wil zetten de kroon op het werk / en laat ons ook bidden in ons eigen kerk." Op het rechterbord staat: "Wij vrouwen en ouden van dagen / wij durven u dringend vragen / stuur ons toch niet meer op die langen baan / laat ons naar ons eigen kerk gaan."

In 1925 wordt kapelaan Arnoldus Manders van de parochie in Liempde door de bisschop gevraagd om een parochie in Lennisheuvel op te zetten. De toenmalige kerkcommissie besluit de in 1925 heilig verklaarde 'Kleine H. Theresia van Lisieux' als patrones van de nieuwe parochie te kiezen. De Theresiakerk komt in 1926 gereed. Manders wordt de eerste pastoor van de kerk en parochie.

- LennisWIKI is een sinds 2009 operationele website waar inwoners meeschrijven aan de geschiedenis van Lennisheuvel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het was tot eind jaren negentig een veelgehoorde klacht dat het dorp geen echt centrum heeft. Alle inwoners waren het met elkaar eens dat een gezellig centrum de leefbaarheid van het dorp aanzienlijk kan verbeteren. In 1998 besloot het Wijkberaad daar iets aan te doen. CROL* werd gevraagd het Centrumplan Lennisheuvel te ontwerpen. De herinrichting van het centrum is in 2002 afgerond. Compleet met een jeu de boulesbaan, een kunstwerk en een prachtige muziekkiosk. En de gehele dorpskom is 30-km gebied geworden.
* Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel.

- Lennisheuvel 2050. Een futuristische kijk op de ontwikkeling van een kerkdorp is een bijdrage van CROL aan de provinciale discussie over de inrichting van Brabant.

- In Lennisheuvel is al een aantal jaren niet meer gebouwd. Een bescheiden groei van het aantal woningen is wenselijk om de vitaliteit van het dorp op peil te houden. Daarom worden vanaf 2016 tot 2028 in fasen in totaal ca. 50 woningen gebouwd. De locatie van het nieuwe wijkje is langs de Herenbeekloop, aan de zuidkant van het dorp. Er wordt zowel in de koop- als huursector gebouwd. De woningen beogen betaalbaar, duurzaam en energiezuinig te zijn. De nieuwe wijk moet een zachte overgang vormen tussen de bestaande woningen en de weilanden. Dat wordt onder meer vorm gegeven met hagen en type daken van de woningen.

De gemeente Boxtel heeft in 2018 samen met Hazenberg Bouw en Janssen de Jong Projectontwikkeling een plan ontwikkeld voor de nieuwe wijk Achter den Eijngel. Samen met beoogde nieuwe bewoners en de bestaande klankbordgroep vanuit de inwoners van Lennisheuvel wordt het plan verder uitgewerkt. Zo worden uiteindelijk de inrichting van de straten, het groen en de exacte woningbouwplannen definitief gemaakt. Bekijk hier de eerste, gobale opzet van het plan Achter den Eijngel, zoals die in april 2018 aan de inwoners is gepresenteerd.

- Nabij Lennisheuvel komt een hoogspanningsstation, een zogeheten 150KV-station, nodig i.v.m. het in 2012 op bedrijventerrein de Vorst gerealiseerde datacentrum van de Rabobank. - Inwoners hebben in 2013 actie gevoerd tegen de komst van het station. - Nog een artikel over het beoogde hoogspanningsstation. Het station komt er wel, maar dankzij de acties komt het verder van het dorp af te liggen.

- Nabij Lennisheuvel dreigt mogelijk geboord te gaan worden naar het zogeheten schaliegas. - Nadere informatie over schaliegas op de site van Milieudefensie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK kerk van de H. Theresia uit 1926 is van 2003 tot 2007 gerestaureerd. Ook de glas in loodramen zijn getuige de link kennelijk gerestaureerd dan wel vervangen. De Theresiaparochie is in 2015 gefuseerd met de parochies van Boxtel, Esch en Liempde tot de Heilig Hartparochie. - Geschiedenis Theresiakerk. - 360 graden tour Theresiakerk (druk op de + en - en navigatieknoppen en je kunt zo de hele kerk van binnen bekijken). - Naast de kerk staat op huisnr. 48 de pastorie.

- De huidige Sint Jozefkapel is in 2010 met inzet van veel vrijwilligers gerealiseerd. Al eerder heeft er in Lennisheuvel een kapel gestaan, in ieder geval van 1625 tot medio 19e eeuw. De inwoners wilden graag weer een kapel terug, en hebben zich daar met succes voor ingezet.

- In 2003 is door vrijwilligers een muziekkiosk op het dorpsplein gebouwd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in april organiseert buurtvereniging De Mijlpaal haar jaarlijkse rommelmarkt (in de Mijlstraat).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2006 hebben de inwoners het Rondje Lennisheuvel gerealiseerd: 3 wandelroutes van ca. 10 km waarmee het buitengebied van het dorp voor inwoners en bezoekers wordt ontsloten, plus een korte route van 3 km voor rolstoelgebruikers. - Diaserie wandeling Oetendonkenroute (10 km) vanuit Lennisheuvel door Loes Westgeest.

- In 2008 wordt bekend dat de Rabobank een datacenter wil bouwen op bedrijventerrein Vorst. Deze aanvraag leidt tot bezorgdheid onder de inwoners van Lennisheuvel. Zij zijn bezorgd over de omvang van de nieuwe bedrijvigheid en de daarbij horende voorzieningen. Zij hebben geen zicht op de gevolgen die deze verandering voor hen zou hebben. De gemeente besluit haar medewerking te verlenen aan de bouw van het datacenter, maar geeft ook gehoor aan de bezorgdheid van de omwonenden. Het mocht namelijk niet zo zijn dat zij hun groene leefomgeving zouden moeten opofferen voor dit project. Samen met de Rabobank is besloten het datacenter te voorzien van een grasdak om de bewoners tegemoet te komen. Verder besluit de gemeente voor en met de inwoners een park tussen het bedrijventerrein en het dorp aan te leggen. Dit park is aangelegd op het perceel dat in de volksmond bekend stond als de ‘Paardenwei’.

Tijdens onderzoek op het bedrijventerrein worden restanten van een Romeinse boerderij aangetroffen. In overleg met CROL en de plaatselijke heemkundekring wordt besloten om elementen van deze boerderij terug te laten komen in het ontwerp van het park. Op verzoek van de inwoners van Lennisheuvel wordt een kapel herbouwd op het perceel. In 2010 neemt wethouder Ger van den Oetelaar na 12 jaar afscheid van de gemeente Boxtel. Omdat hij een voorvechter was op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid kreeg hij van de provincie Noord-Brabant een subsidie om een biodiversiteitstuin aan te leggen in de gemeente Boxtel. Er wordt besloten om dit element op te nemen in de Paardenwei. Natuurpark Boscheind, zoals de naam van het nieuwe park is geworden, is in september 2012 feestelijk opgeleverd.

Natuurpark Boscheind onderscheidt zich niet alleen met de manier waarop het tot stand is gekomen, maar ook door haar veelzijdigheid. Het park bevat zowel historische, recreatieve als bijzondere, groene elementen, waaronder: een inspiratietuin met bijen- en vlinderweide met insectenhotel, een gedeelte met vaste planten en kruiden, een prairietuin en een fruitboomgaard; St. Jozefkapel; afdruk Romeinse boerderij; wandelpaden; Koningsboom; poel; bloemweide; zwerfkei met gedicht; beeldbepalende solitaire bomen en boomgroepen.

Het project kenmerkte zich door de drie zachte G’s: Gezamelijk, Groen & Gemoedelijk. Gezamenlijk is de eerste zachte G die het project kenmerkt. De gemeente Boxtel heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel en realiseerde in samenspraak met alle betrokken partijen dit project, ondanks tegengestelde belangen. Zo liep het project herhaaldelijk vertraging op wegens aanpassing en uitbreiding van het ontwerp, maar wisten ze door de inwoners van Lennisheuvel te betrekken wel draagvlak voor het park te behouden.

De tweede zachte G die dit project kenmerkt is Groen. Natuurpark Boscheind is bijzonder ingericht. In deze aantrekkelijke en groene omgeving is plaats gemaakt voor bijzondere elementen. De inspiratietuin, de bloemenweide,
de poel en de aansluiting op de ecologische waardevolle groenzone rond het bedrijventerrein zijn niet-alledaagse onderdelen die je niet in ieder park ziet. Bij Brabant is het eerste waar men aan denkt gemoedelijkheid. De derde zachte G die kenmerkend is voor dit project. De manier van onderlinge omgang is hier onderhoudend, begaan met anderen en ongedwongen. Deze manier van onderlinge omgang heeft sterk bijgedragen aan een goede samenwerking tussen alle partijen gedurende de loop van dit project.

In dit stukje Lennisheuvel is in één oogopslag te zien wat er in Brabant allemaal mogelijk is. Moderne bedrijvigheid gecombineerd met rust, natuur en groen. Een nieuwe inrichting met een duidelijke link naar het verleden. Cultuurhistorie en religie gaan hand in hand met het streven naar vergroting van biodiversiteit en een gedenkteken voor onze koning. Alles kwam in goede harmonie met elkaar tot stand. Ze hebben het samen gedaan in een gemoedelijke sfeer. De lokale gemeenschap heeft de inrichting van dit park met beide handen aangegrepen om iets moois te creëren voor hun dorp. En volgens goed Brabants gebruik is dat met een feest ingeluid.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Lennisheuvel door Kees Wittenbols uit Breda.

- Ca. 50 oude foto's van Lennisheuvel.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten m.b.t. Lennisheuvel op Twitter.

- Belangenverenigingen: - Wijkberaad Lennisheuvel. - De Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel (CROL) zet zich in voor behoud van het dorpskarakter, voor een prettig en veilig woonklimaat en voor een duurzaam groene omgeving.

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging De Mijlpaal omvat het buitengebied Z van de dorpskern (= het oude landgoed Kinderbos e.o.). - Buurtvereniging Het Gescheurd Hemd. - Buurtvereniging Het Gescheurd Hemd op Facebook.

- Dorpshuis: - Kort na de Tweede Wereldoorlog is het pater Pancratius (pater Van der Ven) die zich bekommert om de jeugd in het dorp. Onder zijn bezielende leiding komt er een jongens- en een meisjesclub. Er komt ook een meisjeszangkoor en een harmonicaclub voor jongens. Om deze clubs een eigen honk te geven neemt pater Pancratius het initiatief om in het dorp een jeugdhuis te bouwen. Met de inzet van talloze dorpelingen en heel veel improvisatietalent kan jong Lennisheuvel in 1948 het toenmalige parochiehuis Orion in gebruik nemen. Gemeenschapshuis Orion biedt onderdak aan meer dan 40 verenigingen die hier hun aciviteiten houden. Zij hebben de beschikking over een riante accomodatie die voor een groot deel door vrijwilligers is gebouwd en nog altijd door vrijwilligers wordt gerund. Het gemeenschapshuis trekt wekelijks ca. 1.000 bezoekers, wat best heel veel is voor zo'n klein dorp.

Beheerstichting Gemeenschapshuis Orion heeft in 2017 het gemeenschapshuis fors gemoderniseerd; nieuwe audiovisuele middelen, vloeren, wanden, licht en schilderwerk. Naast bouwkundige verbeteringen, zijn ook de gebruiksmogelijkheden geoptimaliseerd, zodat het de komende jaren in beide opzichten weer aan alle eisen des tijds voldoet. De kosten van de verbouwing bedragen ca. €100.000. Dit is 'rond gekregen' door inzet van eigen middelen, arbeidsinzet van vrijwilligers, IDOP, sponsoring uit het bedrijfsleven en het VSB fonds, en een aanvullende lening van de gemeente. In 2016 is, mede door een bijdrage van het Oranjefonds, reeds geïnvesteerd in duurzaamheid en energiebesparing. Alle spouwmuren zijn nu voorzien van isolatie en er zijn zonnepanelen geplaatst. En de Rabobank heeft de LED-verlichting in het hele gebouw gefinancierd. Ook dit draagt bij aan de doelstelling van de beheerstichting om naast goede faciliteiten ook in een energieneutraal gemeenschapshuis te voorzien.

- Onderwijs: - Basisschool St. Theresia.

- Muziek: - Fanfare St. Arnoldus speelt in de 4e divisie van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen. Nieuwe jeugdige en volwassen muzikanten zijn van harte welkom voor de secties bugels, trompetten, trombones, saxen, zwaar koper en de slagwerksectie. Als je nog geen muzikale ervaring hebt, dan kun je met een goed instrument van de fanfare tegen een aantrekkelijk tarief een opleiding bij een gekwalificeerde muziekdocent volgen. Speel je al lang muziek bij voorbeeld bij een vereniging in de 1e of 2e divisie, maar vind je dat te zwaar en wil je liever in de 4e divisie spelen, dan kan dat tegen een redelijk contributiebedrag met een eigen instrument of een instrument van de fanfare. De vereniging heeft elke week repetitie, regelmatig concerten en optredens en gezellige verenigingsactiviteiten. Heb je geen ambities om te gaan musiceren maar wil je wel een bijdrage leveren aan de instandhouding van de fanfare in Lennisheuvel, dan is een functie in het bestuur wellicht een optie.

- De Beyersland Kapel speelt een grote diversiteit aan muziekstukken. Van Tsjechische volksmuziek (Boheems / Moravisch) tot moderne nummers, met en zonder zang. Naast het maken van muziek organiseert de kapel jaarlijks het Snertconcert en begeleiden ze Prins Carnaval en zijn gevolg langs de kroegen in Boxtel.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. LSV (Lennisheuvelse Sportvereniging) is opgericht in 1970.

- Overige verenigingen: - Teejatergroep Orion is opgericht in 1982 en treedt jaarlijks met verschillende producties voor het voetlicht. Naast het traditionele toneel voor volwassenen speelt zij ook kintertoneel, straattheater, op festivals en op basis van improvisatie.

Reacties

(2)

Kinderboerderij 10 had als naam Laanhof. Dat staat er nu nog steeds op. Heb ook foto's van vroeger uit die tijd,waar het ook op staat.

Dank voor uw reactie. Ik heb dit van LennisWIKI gehaald ( http://www.lennisheuvel.nl/LennisWIKI/index.php?title=Geschiedenis_van_L... ) die het toch ook wel nagekeken zullen hebben neem ik aan. Ik heb er nu bij gezet dat het pand tegenwoordig Laanhof heet. P.S. ik heb de desbetreffende alinea verhuisd naar de pagina https://www.plaatsengids.nl/kinderbos omdat we Kinderbos als zijnde buurtschap nu een eigen pagina hebben gegeven. P.S. volgens het postcodeboek zijn er aan de weg Kinderbos nu alleen nog de huisnrs. 2 en 3: https://www.postcode.nl/zoek/,%20kinderbos . Kennelijk zijn straatnamen daar op enig moment gewijzigd? Weet u wellicht aan welke weg/straatnaam die Laanhof nu ligt?

Reactie toevoegen