Maaskantje

Plaats
Dorp
Sint-Michielsgestel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

maaskantje_niemand_komt_aan_kopie.jpg

Het dorp Maaskantje, dat vóór 2008 nog in de categorie 'Nooit van gehoord' viel, is nadien wereldberoemd geworden dankzij de New Kids. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen. (© www.spreadshirt.nl)

Het dorp Maaskantje, dat vóór 2008 nog in de categorie 'Nooit van gehoord' viel, is nadien wereldberoemd geworden dankzij de New Kids. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen. (© www.spreadshirt.nl)

Maaskantje bordje artikel [640x480].jpg

Maaskantje is sinds 2008 landelijk bekend vanwege de internet-tv serie New Kids, die zich deels in dit dorp en deels in buurdorp Den Dungen afspeelt. Neveneffect hiervan was dat de plaatsnaamborden nogal eens ontvreemd werden...

Maaskantje is sinds 2008 landelijk bekend vanwege de internet-tv serie New Kids, die zich deels in dit dorp en deels in buurdorp Den Dungen afspeelt. Neveneffect hiervan was dat de plaatsnaamborden nogal eens ontvreemd werden...

maaskantje_carnaval_plaatsnaamborden_krabberdonk.jpg

Tijdens carnaval worden de plaatsnaamborden van Maaskantje door de carnavalsvereniging nog even verwijderd, om tijdelijk vervangen te worden door de carnavalsnaam van het dorp: Krabberdonk. (© H.W. Fluks)

Tijdens carnaval worden de plaatsnaamborden van Maaskantje door de carnavalsvereniging nog even verwijderd, om tijdelijk vervangen te worden door de carnavalsnaam van het dorp: Krabberdonk. (© H.W. Fluks)

maaskantje_zomercarnaval_kopie.jpg

In Krabberdonk (de carnavalsnaam van tweelingdorp Maaskantje/Den Dungen) hebben ze aan het gebruikelijke carnaval in de winter niet genoeg, en doen ze het op een zaterdag in juni nog eens over met het zomercarnaval.

In Krabberdonk (de carnavalsnaam van tweelingdorp Maaskantje/Den Dungen) hebben ze aan het gebruikelijke carnaval in de winter niet genoeg, en doen ze het op een zaterdag in juni nog eens over met het zomercarnaval.

maaskantje_brabantse_dorpen_derby_2014_ivm_speel-_en_beweegpark.jpg

In het kader van het lobbyen en fondsenwerven voor het Speel- en Beweegpark Maaskantje, doen de inwoners mee aan de Brabantse Dorpen Derby 2014. Helaas nét geen finaleplaats; ze eindigen op de vierde plaats. (© www.facebook.com/Beweegeiland)

In het kader van het lobbyen en fondsenwerven voor het Speel- en Beweegpark Maaskantje, doen de inwoners mee aan de Brabantse Dorpen Derby 2014. Helaas nét geen finaleplaats; ze eindigen op de vierde plaats. (© www.facebook.com/Beweegeiland)

maaskantje_artikel_raadslid_dorpsgoed_mariska_sturkenboom_over_speel-_en_beweegpark.jpg

Het in 2016 gerealiseerde Speel- en Beweegpark Maaskantje komt natuurlijk niet zomaar 'uit de lucht vallen'. Zoiets begint altijd met een goed idee. Raadslid Mariska Sturkenboom licht hier toe hoe het in 2014 allemaal met 'een goed idee' is begonnen.

Het in 2016 gerealiseerde Speel- en Beweegpark Maaskantje komt natuurlijk niet zomaar 'uit de lucht vallen'. Zoiets begint altijd met een goed idee. Raadslid Mariska Sturkenboom licht hier toe hoe het in 2014 allemaal met 'een goed idee' is begonnen.

maaskantje_den_dungen_muziekvereniging_wilhelmina_2018_logo_100_jaar_kopie.jpg

Harmonie Wilhelmina uit Maaskantje en Den Dungen is opgericht in 1918 en viert in 2018 dus het 100-jarig bestaan. De 'antieke' vereniging is nog altijd springlevend, met ca. 120 leden, verspreid over drie blaasorkesten en twee slagwerkgroepen.

Harmonie Wilhelmina uit Maaskantje en Den Dungen is opgericht in 1918 en viert in 2018 dus het 100-jarig bestaan. De 'antieke' vereniging is nog altijd springlevend, met ca. 120 leden, verspreid over drie blaasorkesten en twee slagwerkgroepen.

maaskantje_krabberdonk_swingt_de_pan_uit_carnaval_thema_2018.png

In Maaskantje swingen ze door het jaar heen regelmatig de pan uit; dankzij Muziekvereniging Wilhelmina, én natuurlijk ook dankzij het carnaval!

In Maaskantje swingen ze door het jaar heen regelmatig de pan uit; dankzij Muziekvereniging Wilhelmina, én natuurlijk ook dankzij het carnaval!

maaskantje_jaarlijkse_expositie_fotoclub_den_dungen.jpg

Fotoclub Den Dungen houdt in oktober haar tentoonstelling in Maaskantje. Er hangen ca. 80 onbewerkte foto's, die het bewonderen zeker waard zijn. Ook kun je onder het genot van een bakje koffie van gedachten wisselen met de makers ervan.

Fotoclub Den Dungen houdt in oktober haar tentoonstelling in Maaskantje. Er hangen ca. 80 onbewerkte foto's, die het bewonderen zeker waard zijn. Ook kun je onder het genot van een bakje koffie van gedachten wisselen met de makers ervan.

maaskantje_de_wegwijzer_gezonde_school.jpg

Basisschool De Wegwijzer in Maaskantje stimuleert gezond gedrag bij de kinderen, o.a. door hun aanbod van sport, bewegen en gezonde voeding. Ze zijn er trots op dat ze hiermee in 2015 het vignet Gezonde School van de GGD toegekend hebben gekregen.

Basisschool De Wegwijzer in Maaskantje stimuleert gezond gedrag bij de kinderen, o.a. door hun aanbod van sport, bewegen en gezonde voeding. Ze zijn er trots op dat ze hiermee in 2015 het vignet Gezonde School van de GGD toegekend hebben gekregen.

Maaskantje

Terug naar boven

Status

- Maaskantje is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Sint-Michielsgestel.

- Het dorp Maaskantje heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Sint-Michielsgestel. Het paradoxale is echter dat het dorp in de praktijk aan het dorp Den Dungen is vastgegroeid, en die kernen echt met elkaar versmolten zijn, dus áls het dorp (sociaal-)geografisch gezien al ergens 'in' zóu moeten liggen, zou het in Den Dungen zijn. Je zou het geografisch gezien ook nog een wijk van Den Dungen kunnen vinden; gezien de 'aanelkaargegroeidheid', en omdat ze er naar de kerk gaan, hun boodschappen doen etc.

Ten tijde van de invoering van de postcode (1978) kón Maaskantje voor de postadressen echter niet aan Den Dungen kon worden toebedeeld, als men dat al gewild had, want het dorp viel altijd al onder de gemeente Sint-Michielsgestel, en Den Dungen was toen nog een zelfstandige gemeente. En dat maakt een en ander administratief niet per se onmogelijk, maar wel een stuk lastiger. Vandaar dus de curieuze situatie dat het dorp geografisch en maatschappelijk een tweelingdorp is met Den Dungen, maar formeel, dat wil zeggen voor de postadressen en de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), 'in' Sint-Michielsgestel ligt. Wij hebben de indruk dat ook de inwoners van beide kernen hun dorpen doorgaans als een tweelingdorp beschouwen (zoals het vergelijkbare, eveneens aan elkaar gegroeide, en op enig moment wél formeel één (tweeling)dorp geworden Etten-Leur).

Soms lezen we dat het dorp zelfs 'in' Den Dungen zou liggen. Bijvoorbeeld de diervoederwinkel in molen De Pelikaan noemt zich Den Dungense Molen (wat op zich eigenlijk al niet klopt, zie hieronder bij Bezienswaardigheden), en is gevestigd aan de Hoogstraat 'in' Den Dungen, aldus hun site, terwijl dat punt toch duidelijk in het dorp Maaskantje ligt en voor het postadres 'in' Sint-Michielsgestel ligt. En een lokale of regionale krant spreekt van het 'Dungense Bakhuske', dat toch duidelijk in de St. Jacobusstraat in het dorp Maaskantje staat.

Ook het lokale kinderdagverbijf (zie hieronder bij Links) is een 'mooi' voorbeeld van de lastige situatie waar instellingen soms in verkeren, als hun gemeente en/of de PTT in 1978 (bij de invoering van het postcodeboek) hebben verzuimd voor het dorp een eigen postcode en bijbehorende postadres-plaatsnaam aan te vragen resp. maken (landelijk doet dit zich bij ca. 200 dorpen voor), waardoor de plaatsnaam 'officieel' (in adresbestanden, in de gemeentelijke basisregistratie BAG e.d.) niet bestaat en daarom voor de postadressen 'in' een buurdorp of -stad ligt. Op hun site melden ze dat ze in Den Dungen zijn gevestigd (wellicht omdat Maaskantje 'officieel' als plaatsnaam niet bestaat); op hun contactpagina staat hun postadres met de plaatsnaam Sint-Michielsgestel (waar men min of meer toe gedwongen wordt gezien het gestelde in de eerste zin van deze alinea); en in de praktijk zijn ze dus gevestigd in het dorp Maaskantje. Wij noemen dit soort situaties, dat elders in het land nog veel vaker voorkomt, weleens gekscherend een spelletje 'Wie van de Drie?'*; wil de enige echte plaatsnaam van de drie nu opstaan?
* Als variant op het vroegere gelijknamige, hilarische tv-programma, waar een panel moest raden wie van de drie personen die zich met een zelfde beroep e.d. profileerden, écht degene was met dat beroep. Onder deze link en in het menu rechts ernaast vind je er nog een aantal afleveringen van, voor wie dat nog eens wil terugkijken.

- Formeel heeft Maaskantje een eigen 'bebouwde kom', los van Den Dungen, en is het dorp als aparte kern herkenbaar middels eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) (zij het dat die bij tijd en wijle verdwijnen i.v.m. het hieronder onder Recente ontwikkelingen vermelde, maar dat doet niets af aan de formele status van eigen bebouwde kom).

- Onder het dorp Maaskantje vallen ook de buurtschappen Horzik (grotendeels), Poeldonk (deels) en Woud (deels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Een oude benaming van deze plaats is 'Gestel aan den Dunghense kant'. Het begrip Maaskantje wordt in 1662 voor het eerst in de archiefstukken vermeld.

Naamsverklaring
- Samenstelling van kant 'bewoning aan de rand' (vergelijk Heikant) en waarschijnlijk maas = het Middelnederlandse mase 'modder'.(1)
- Voorzitter Harrie Maas van heemkundevereniging Op die Dunghen houdt het erop dat de benaming samenhangt met de aanleg van een dijk in de 17e eeuw, die Maaswater tegenhield dat bij het tientallen kilometers verderop gelegen Beers soms tot hier het land overstroomde. (bron)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp - net als buurdorp Den Dungen - Krabberdonk. Die naam komt van 'moeskrabber', een soort scheldnaam voor boeren. Maar wat betekent 'moes' dan? Dat is in dit geval dialect voor boerenkool.

Terug naar boven

Ligging

Maaskantje ligt NO van Sint-Michielsgestel, direct Z van Den Dungen, waar het aan is vastgegroeid. De 'dorpsstraat' heet Maaskantje. De dorpskern ligt Z van de weg Grinsel. De panden met huisnrs. 22-26 en 62-82 vallen nog onder het dorp. De nrs. daaronder en daarboven vallen onder buurdorp Den Dungen. Beide dorpen hebben overigens alleen aan de buitenkant van de kernen plaatsnaamborden waaraan je kunt zien welke kern je binnenkomt. Binnen de kernen, waar ze aan elkaar grenzen, ga je ongemerkt over van het ene dorp in het andere (bijvoorbeeld ter hoogte van de kerk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Maaskantje 69 huizen met 424 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 650 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het kleine dorp Maaskantje is nooit uitgegroeid tot een eigen parochie. Vanouds viel men kerkelijk onder de parochie Michaël te Sint-Michielsgestel (allicht omdat men daar ook qua burgerlijke gemeente vanouds al onder viel). Maar dat was een heel eind lopen iedere keer, terwijl (de kerk van) Den Dungen bij het dorp 'om de hoek' lag en ligt (maar ja dat was nu eenmaal een andere burgerlijke gemeente). Vandaar dat het dorp op verzoek van de inwoners in 1917 kerkelijk toch onder de parochie H. Jacobus de Meerdere van buurdorp Den Dungen is komen te vallen. Het dorp heeft dus nooit een eigen kerk gekregen. Dat zou ook niet logisch zijn geweest, want de kerk van Den Dungen staat echt op de grens met Maaskantje.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Maaskantje is sinds 2008 landelijk - en dankzij het internet zelfs wereldwijd - bekend vanwege de internet-tv serie New Kids, en de latere speelfilms New Kids Turbo (2010), New Kids Nitro (2011, trailer) en Ron Goossens Low Budget Stuntman (2017). Een gevolg hiervan was dat fans van deze serie geregeld met het plaatsnaambord op de foto wilden. De plaatsnaamborden werden echter ook regelmatig ontvreemd, als souvenir voor deze fans. Daar kwamen ze zelfs helemaal - 260 km enkele reis! - voor uit het Groningse Middelstum rijden.

Fabrikanten van plaatsnaamborden en merchandising hebben hierop ingespeeld door replica's aan te bieden van populaire plaatsnaamborden zoals Maaskantje. En de gemeente heeft de plaatsnaamborden tegenwoordig in een portaal-frame gemonteerd, zodat fans ze niet zo makkelijk meer kunnen demonteren en meenemen. Hoewel... sommigen zich zelfs dáár niet door laten weerhouden; in december 2016 is het plaatsnaambord voor de 15e keer gestolen... Naar aanleiding hiervan meldt een van de acteurs uit de serie, Steffen Haars*, op zijn Instagram-account, bij een foto van het portaal met het ontvreemde bord: "Niemand komt aan Maaskantje!** #duswel"
* Een van de andere bekende acteurs in de serie is zijn broer Tim Haars.
** Dit was een bekende slogan die regelmatig in de serie werd geuit.

Uitbater Eric van Zandbeek van de - dankzij de New Kids - misschien wel bekendste snackbar van het land; Cafetaria 't Pleintje op het Maaskantje, meldt eind juli 2016 via diverse media dat hij en zijn vrouw er na 16 jaar mee willen stoppen. De hoogtijdagen beleefden ze sinds 2008 tijdens en na de serie New Kids, waar de snackbar een prominente rol in speelt. Vanuit de hele wereld kwamen fans van de populaire serie een Jos Brinkie*, Kipknots of Knoepert met Turbosaus eten in de snackbar, jonghu! “Nog steeds komen iedere dag mensen in de friettent vanwege de serie. Vooral uit Duitsland en Oostenrijk. We snappen er eigenlijk niets van, maar het is wel leuk”, vertelt Eric in een interview met Omroep Brabant (in juli 2016). “Maar mijn vrouw en ik zijn toe aan iets anders. 16 jaar hebben we friet gebakken, maar we willen niet meer zeven dagen in de week bezig zijn. Daarom hebben we besloten om het bedrijf te verkopen.”
* Onder de link vind je nog ca. 20 filmpjes uit de serie New Kids.

De toenmalige eigenaar van het pand, Dré van Schijndel, had in 2016 plannen om het karakteristieke frietkot te slopen. Er moest wat hem betreft een moderne snackbar voor in de plaats komen. Gelukkig voor de fans is dit vooralsnog niet doorgegaan, want sinds augustus 2017 runde de op dat moment 22-jarige Melissa van Hintum de tent. De geboren en getogen inwoner van Maaskantje was toen net afgestudeerd, en werkte hier al 7 jaar als bijbaantje naast haar studie. Maar zij gooide hier al op haar 7e haar eerste snack in de frituur. Toen 't Pleintje te koop kwam, besloot ze dat ze dit werk toch het allerleukst vindt en heeft de boel daarom overgenomen.

Maar op 30 januari 2020 is snackbar 't Pleintje in Maaskantje dan toch gesloopt, om plaats te maken voor een nieuw, groter en luxer exemplaar, met zitplaatsen.Erfgoedvereniging Heemschut heeft er nog voor gepleit om de 'iconische frietkeet' te behouden door hem een plek te geven als verkooppunt van snacks in het Openluchtmuseum in Arnhem. Het museum stelde met grote zorgvuldigheid naar dit soort verzoeken te kijken, maar concludeerde dat 't Pleintje geen representatieve en substantiële rol heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedenis en dat er daardoor geen plek voor is. Volgens de sloper was het gebouwtje ook eigenlijk niet meer te redden, gezien de staat waar het in verkeerde. Hij noemde het "door en door rot" en stelde dat "het ding van gammeligheid uit elkaar valt. Wil je de snackbar op transport zetten, dan moet je hem eerst vertimmeren om hem overeind te houden. Een timmerman heeft een paar dagen nodig om met schotten een nieuwe constructie te maken." Hij schatte dat een reddingsactie al snel 10.000 tot 15.000 euro zou gaan kosten, met de voorzorgsmaatregelen, transport met kraan, diepladers, laden en lossen. Uiteindelijk vond dus niemand dat realistisch.

Ook Ubel Zuiderveld uit Winterswijk, gespecialiseerd in de snackcultuur en schrijver van ‘De Frietkraam; monument voor ‘n verdwijnende eetcultuur’, vond de architectuur van ’t Pleintje niet geschikt om te bewaren als symbool voor de Nederlandse frietkeet: "In België noemen ze dit type een ‘barakfrituur’. Het is bijna een schoollokaaltje. Daar zijn er in ons land wel meer van geweest. Het is een tijdsbeeld, maar geen bijzondere architectuur. Bij het Openluchtmuseum zou het ontwerp misstaan. Daar zou een nostalgische kraam veel beter passen. Voor de filmgeschiedenis is het dankzij New Kids wel een iconisch beeld. De snacktaal is wel ook verrijkt door de serie. Met de knoepert is zelfs een snack van New Kids verschenen in de vorm van een magnum. Het mooiste zou zijn als er in Maaskantje of Den Dungen een New Kids-museum in komt. Dat lijkt bedrijfsmatiger logischer."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rijksmonument Korenmolen De Pelikaan, ook wel de Dungense Molen (hoewel hij toch echt in Maaskantje staat...) (Hoogstraat 91). Deze ronde stenen korenmolen, een beltmolen, dateert oorspronkelijk uit 1864. De molen is in 1922 afgebrand en in 1924 herbouwd. In 1949 begon J. Toelen in de molen een mechanische maalderij, waardoor voor de molen zelf een periode van verval begon. In de molen is tegenwoordig een meng- en kleindiervoederzaak gevestigd. Er wordt nog steeds gemalen met de maalstoel, aangedreven door de antieke dieselmotor. De molen, die de afgelopen jaren is gerestaureerd, is op afspraak te bezichtigen.

- Diverse monumentale en karakteristieke panden, waaronder de boerderij van het Kempische langgeveltype uit 1838 op St. Jacobusstraat 7, het woonhuis met koetshuis (bouw ca. 1699, uitbreiding ca. 1860) op Maaskantje 14, en de kortgevelboerderij met korfbogen, oorspronkelijk uit 1658, op nr. 57. De eerstgenoemde twee panden zijn rijksmonumenten.

- Bakker Broer Minkels ging begin jaren tachtig af en toe op ambachtelijke wijze brood bakken in het oude bakhuisje in de buurtschap Haanwijk. Maar dat was best wel een eind weg (Haanwijk ligt bijna tegen Vught aan), en het leek hem en Stichting 't Oude Ambacht een goed plan om ook in Maaskantje een bakhuisje te realiseren. Dankzij fondsenwerving en de inzet van lokale ambachtslieden is het Bakhuske aan de St. Jacobusstraat in 1982 gebouwd. Sindsdien wordt er met name bij evenementen (zie hierna) brood in gebakken.

- Bronzen beeld uit 1989 van een bakker met scheuter, op de hoek van de St. Jacobusstraat met het Maaskantje, van de Haarense kunstenaar Ton Buijnsters.

Terug naar boven

Evenementen

- De in 1978 opgerichte Stichting 't Oude Ambacht heeft als doel het bevorderen van het gemeenschapsleven in het Maaskantje en Den Dungen, door het organiseren, steunen en bundelen van manifestaties en activiteiten op het gebied van cultuur en / of sport. Zoals Oude Ambachtenmarkten, molenfestiviteiten, braderieën en volksfeesten.

- Carnaval.

- In Maaskantje / Den Dungen hebben ze aan het gebruikelijke carnaval in de winter niet genoeg, en doen ze het op een zaterdag in juni nog eens over met het Zomercarnaval, met voorafgaand fietstocht en Zomerparade op platte kar (zie de afbeelding). D.w.z. in 2017 was dit voor het eerst, maar de intentie is wel om er een jaarlijks gebeuren van te maken.

- De Braderie (op een zondag in juni) in Maaskantje is eigenlijk een heleboel markten in één, namelijk een Braderie, een Boekenmarkt, een Vrijmarkt, een Creatieve Markt, een Kindermarkt, en Oude Ambachten. De Braderie is een kermisachtige markt met verkoop op straat door ruim 175 verschillende kramen. Op de Boekenmarkt worden (tweedehands) boeken verkocht in alle mogelijke genres. Op de Vrijmarkt bieden inwoners hun overtollige huisraad aan. Op de Creatieve Markt demonstreren deelnemers hun creatieve hobby en verkopen zij zelfgemaakte spullen. Denk bijvoorbeeld aan zelfgemaakte sieraden, keramiek, schilderen, pentekeningen, beelden en poppen, cadeau-artikelen en tuindecoratie beelden. En op de Kindermarkt bieden basisschoolkinderen uit de hele gemeente kinderproducten aan zoals speelgoed, plantjes, koekjes, boekjes en knuffels. De Oude Ambachten worden gedemonstreerd in de klederdracht uit de streek waar de deelnemers vandaan komen. En in het Bakhuske wordt op de ouderwetse manier het Oude Ambachten Brood gebakken.

- Fotoclub Den Dungen (bestaande uit een groep enthousiaste amateurfotografen) houdt in een weekend begin oktober haar jaarlijkse tentoonstelling in Basischool De Wegwijzer in Maaskantje. Er hangen ca. 80 onbewerkte foto's, die het bewonderen zeker waard zijn. Ook kun je onder het genot van een bakje koffie van gedachten wisselen met de makers ervan.

- Een andere jaarlijkse traditie in Maaskantje is de Kerstmarkt (2e zaterdag van december). De St. Jacobusstraat staat dan vol met verlichte marktkramen, waar je alle mogelijke spullen kunt verkrijgen die met kerst in het bijzonder en de wintertijd in bredere zin te maken hebben. Het middelpunt van de Kerstmarkt is het Bakhuske, waar al jaren op ambachtelijke wijze brood wordt gebakken. Ook tijdens de Kerstmarkt is dit lekkere versgebakken brood te koop. De combinatie van een juiste entourage, een goed verlichte en leuk versierde straat vol kramen, sfeervolle vuurkorven en passende (live) muziek, enthousiaste kraamhouders en veel publiek staat altijd garant voor een gezellige Kerstmarkt.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2016 en 2017 heeft Kindcentrum De Wegwijzer in Maaskantje, samen met de educatieve partners, de buurt en (sport)verenigingen, een bijzonder vooruitstrevend initiatief gerealiseerd; de speelplaats rond de school is getransformeerd tot een openbaar Speel- en Beweegpark (of Beweegeiland, zoals men het wisselend ook wel noemt), ingericht voor alle mensen van 0-99+ jaar - zoals de school het formuleert - volgens de kleuren van Beweegwijs. Wij hebben hier nog niet eerder over gelezen, dat iets dergelijks elders in het land al gerealiseerd is. Omdat dit ons een heel goed concept lijkt, zowel in het kader van het stimuleren van bewegen, als het in contact brengen van alle generaties in een dorp, en het daarom wellicht/hopelijk kan dienen als inspiratie voor dorpen elders in het land, citeren wij graag wat het Kindcentrum er in een nieuwsbrief over te melden heeft:

"Op het veld voor Kinderdagverblijf Blij! in Maaskantje wordt een groot peuter-/kleuterspeelterrein gerealiseerd, met een grote zandbak, glijbaan, wipkippen, een nestschommel, een speelhuisje en een fiets-/karrenbaantje. Als kers op de taart komt er een heuse vertelkring van boomstammen met verteltroon. Dit alles binnen een hek zodat onze jongste buurtbewoners veilig kunnen spelen. De huidige speelplaats wordt geheel opnieuw bestraat en er wordt een groot verkeersplein op geschilderd, waarop kinderen met karren, stepjes en fietsjes een eerste kennismaking met het verkeer kunnen beleven.

Ook wordt op de speelplaats een sportveld gecreëerd waar balspellen gedaan kunnen worden. Voor het rekenonderwijs wordt een rekenveld aangelegd waar kinderen kunnen meten, delen en vermenigvuldigen. Ook is er gedacht aan bijzondere vieringen en momenten. Op de plaats van de huidige zandbak komt een podium waar kinderen kunnen optreden, maar waar ook gebruik van gemaakt kan worden tijdens de aankomst van Sinterklaas. Er komt voldoende fietsenstallingruimte en een klim- en klauterhoek.

Tussen de speelplaats en het peuterveld komt een heuse zand-/water-ontdekplaats. Hier kunnen kinderen in het zand spelen of, in de daarvoor bestemde zand-/waterbakken, dammen bouwen en water oppompen. Het voetbalveld wordt opnieuw ingezaaid. De muur van de gymzaal wordt vrijgemaakt voor het spelen van balsporten tegen de muur. Bij de nooduitgang van de gymzaal komt een jeu de boules baan en al het groen wordt gesnoeid. Het huidige skateterrein blijft op de huidige plaats. De ‘ramp’ wordt verwijderd. De gemeente zorgt voor het vernieuwen van de asfaltlaag en nieuwe skatevoorzieningen.

En we kunnen de grootste wens van de kinderen realiseren; op het braakliggende stuk waar een noodunit heeft gestaan, wordt een kabelbaan gerealiseerd! Verder is er veel rekening gehouden met de groene uitstraling die past bij het terrein. Veel bomen, struiken en planten blijven of worden geplant. Ook worden voor ieder lokaal plantenbakken gemaakt, waarin de kinderen hun eigen tuintje kunnen maken en verzorgen." Dit klinkt allemaal heel paradijselijk. Wij wensen de inwoners van 0-99+ veel plezier bij het gebruik van het Speel- en Beweegpark! Zie ook het fraaie animatiefilmpje van Speel- en Beweegpark Maaskantje, gemaakt door MdWDesign, waarin mooi wordt gevisualiseerd hoe het er 'in het echt' uit komt te zien. Weliswaar is het park in 2016 grotendeels gerealiseerd, maar er worden ook nadien nog veel 'puntjes op de i' gezet om het allemaal nog mooier en nog meer 'af' te maken. Actuele ontwikkelingen vind je op de Facebookpagina van het Speel- en Beweegpark.

Met de Brabantse Dorpen Derby wil de Provincie mensen aanmoedigen die zich inzetten voor hun eigen leefomgeving. Ook al kom je niet in de finale, dan levert het nog wel veel pubiciteit op; er wordt immers gedurende enkele maanden volop aandacht aan besteed door de Brabantse kranten en omroepen. In editie 2014 was het thema 'sport', dus dat kwam mooi uit voor Maaskantje met hun project Speel- en Beweegpark. Ze presenteren hun project in een uitzending van Omroep Brabant d.d. 13-4-2014 (onder de link begint het bij 18 minuten). Helaas halen ze met de 4e plek nét niet de finale, en winnen ze dus ook niet een bijbehorende geldprijs. Maar de inwoners laten zich niet kisten en doen op allerlei manieren aan fondsenwerving, bijvoorbeeld middels een Fancy Fair (zie foto). En natuurlijk is er een professionele aannemer voor het project, maar gelukkig zijn er ook veel inwoners met 'twee rechterhanden', die veel werk verzetten bij de aanleg van de park en ook daarmee de kosten beperken.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Den Dungen en Maaskantje door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2 en 3.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wegwijzer in Maaskantje is gesticht in 1974, toen natuurlijk nog als 'lagere school', zoals dat nog tot ca. 1985 heet. De school heeft ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De leerlingen komen voor een belangrijk deel uit het dorp, maar ook uit de 'buitengebieden' die grenzen aan Schijndel en Berlicum.Op de school begeleiden ze kinderen in hun totale ontwikkeling en hebben ze oog voor hun talenten. Hun uitgangspunten zijn: "Zelfvertrouwen: ik mag leren door vallen en opstaan; - Eigenaarschap: ik weet wat ik kan, wat ik moeilijk vind en wat ik graag wil leren; - Ervaren en betekenisvol leren: ik weet wat ik leer en waarom en ik mag dat op verschillende manieren doen." Het is ook een 'sportactieve' school: bij hen zijn spelen, leren en bewegen sterk met elkaar verbonden. De Wegwijzer vindt gezond gedrag enorm belangrijk en dat maken ze ook waar middels hun aanbod van sport, bewegen en gezonde voeding. Ze zijn er trots op dat ze hiermee in 2015 het vignet Gezonde School van de GGD toegekend hebben gekregen.

Het huidige pand dateert uit 1993 en is voor het laatst verbouwd in 2015, waardoor het een echt Kindcentrum is geworden, want ook Kinderdagverblijf Blij! is sindsdien onderdeel van het complex, waardoor sprake is van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. En sinds 2016 biedt het pand ook onderdak aan BSO Bolderburen locatie Maaskantje, voor de kinderen een 'tweede thuis', met een georganiseerd aanbod en veilige buitenspeelmogelijkheden. Met speelhoeken, met name een timmerhoek, computerruimte, verkleedhoek, constructie- en bouwhoek, leeshoek met tijdschriften, poppenhoek, winkeltje en keukentje. Centraal staat de grote tafel waaraan gezamenlijk gepauzeerd wordt voor fruit en drinken, waar ’s morgens het ontbijt gegeten wordt en waar de knutselactiviteiten gebeuren. Op de speelplaats is een grote zandbak met speelmateriaal, er zijn skelters en ander rollend materieel, balspelen en picnictafels en vooral veel buitenruimte. Ze sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en werken daarom met thema’s, trends en skills die aanspreken. Interieur en activiteiten volgen de vier seizoenen, de grote feesten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Vaderdag en Moederdag.

Het is ook een mooi verhaal waar de naam Bolderburen vandaan komt en waar het voor staat, dus dat lichten we hier ook nog even toe: De Zweedse schrijfster Astrid Lindgren (1907-2002) schreef wereldberoemde kinderboeken, waaronder de series over Pippi Langkous en over De kinderen van Bolderburen. Bolderburen (in het Zweeds: Bullerbyn) is een gehuchtje van drie huizen, het fijnste dorp van de wereld, waar zeven kinderen van alles beleven: ze vinden schatten, sporen boeven op, worden betoverd, vangen vis, lijden schipbreuk en leren het varken kunstjes. De schrijfster werd er geboren en beleefde er een zorgeloze jeugd. Het gehuchtje bestaat nog steeds, de drie huizen ook. Het ligt in de Zuid-Zweedse regio Småland en heet in werkelijkheid Sevedstorp, 20 kilometer van Vimmerby (waar een themapark is, gebaseerd op de boeken van Astrid Lindgren). Bij BSO Bolderburen in Maaskantje is net als in Bullerbyn van alles te beleven. Soms íetsje minder, maar in ieder geval sowieso een BSO om een zorgeloze tijd te beleven.

- Muziek: - Harmonie Wilhelmina is de gezamelijke muziekvereniging van de dorpen Den Dungen en Maaskantje. Ze hebben ongeveer 120 leden, verspreid over 3 blaasorkesten en 2 slagwerkgroepen. Jong en ouder spelen bij hen dwars door elkaar heen en dat zorgt voor een mooie sfeer. De vereniging is 'ondanks' dat ze bijna 'antiek' is (in 2018 wordt het 100-jarig bestaan gevierd) nog altijd zeer vitaal en actief en organiseert door het jaar heen verschillende optredens op allerlei locaties in het dorp.

Reacties

(2)

Bij onderwijs en kinderopvang: sinds begin 2016 is er ook buitenschoolse opvang gevestigd
in kindcentrum De Wegwijzer. BSO Bolderburen verzorgt deze opvang.
Ik zou het fijn vinden als deze opvang vermeld wordt in bovenstaande tekst.

Met vriendelijke groet,
Annelies van de Graaf, Directeur BSO Bolderburen

Dank voor uw aanvulling. Deze hadden wij nog niet 'gespot'. Jullie hebben een mooi verhaal over wat je doet, hoe je dat doet en waarom je dat doet, en ook waar de naam vandaan komt en waarom. Dus ikheb dat ook uitvoerig beschreven, met ook een toepasselijke afbeelding erbij.

Reactie toevoegen