Achterwetering

Plaats
Buurtschap
De Bilt
Utrecht

Achterwetering

Terug naar boven

Status

- Achterwetering is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente De Bilt. T/m 2000 gemeente Maartensdijk.

- De buurtschap Achterwetering valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Maartensdijk.

- De buurtschap Achterwetering heeft geen plaatsnaamborden (meer). Wij menen ons te herinneren dat er wel een richtingbord aan de N417 heeft gestaan.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Achter Wetering, 1696 De Achter Weteringe.

Naamsverklaring
Naar de ligging aan het gelijknamige water, met als betekenis: de achterwaarts gelegen wetering 'waterloop voor de afwatering van een bepaald gebied'.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterwetering ligt direct ZW van Maartensdijk, rond de Achterweteringseweg, en grenst in het O aan de spoorlijn Utrecht-Hilversum en de O daaraan parallel lopende A27.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Achterwetering 21 huizen met 121 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kern Achterwetering is omstreeks de 16e eeuw ontstaan. Het maakte deel uit van het zogeheten Domproosten Gerecht. Dat bestond van zuid naar noord uit de polders Twaalf Hoeven (thans de Utrechtse wijk Tuindorp), Zes Hoeven (thans de Utrechtse wijk Overvecht), de Gelder Polder en de Achterweteringse Polder. De buurtschap heeft altijd tot de kern Maartensdijk behoord. Het is een langgerekt en smal gebied met boerderijen en voorheen enkele voorname huizen, waarvan Huize Persijn als enige is overgebleven. (© Historische Vereniging Maartensdijk)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het witgepleisterde Huize Persijn (Achterweteringseweg 10) dateert oorspronkelijk uit 1781, ontworpen in de vroege Engelse landschapsstijl. Het langwerpige perceel waarop de buitenplaats is aangelegd wordt in het O begrensd door de Koningin Wilhelminaweg en in het Z door de Achterweteringseweg. In 1878 is het landhuis vernieuwd. Ook het koetshuis is in dat jaar gebouwd. Hendrik Copijn heeft toen het park opnieuw ingericht, in de late landschapsstijl, met twee bomenlanen en met gebruik van uitheemse beplanting. Het park ligt als een groene enclave in het open poldergebied van Westbroek. De portierswoning dateert uit ca. 1849. Het pans is genoemd naar de oprichter van het landgoed: Adriaan van Persijn (1610-1655). Na diverse particuiere opvolgende eigenaren, trekt in 1946 Stichting De Opbouw in het pand. Sinds 1982 had het Orthopedagogisch Project Leefeenheden (OPL) hier zijn hoofdkantoor en bood tevens plek aan drie leefeenheden voor moeilijk opvoedbare jongeren. Gebouw en tuin zijn rijksmonumenten. Anno 2016 staat het pand te koop.

Reacties

(2)

Hallo,
Mijn moeder heeft vroeger ook in Huize Persijn gezeten, ze leeft nu niet meer maar heeft ons veel verhalen hierover verteld. Ze is geboren op 29-05-1940, op haar 18e jaar geloof ik is ze uitgezwaaid. Zijn er nog archieven van toen die tijd? Mijn moeder heet Aaltje Geertje Ottens, we hebben geen foto's van haar van toen uit die tijd, heb ook nog nooit een foto van haar als klein meisje gezien. Als u me hier mee kan helpen graag. M.vr.gr. mvr. Mulder te Delfzijl

Dag mevr. Mulder,
Wij beschrijven hierboven o.a. Huize Persijn, maar wij hebben daar zelf geen archieven van. Ik denk dat een van de volgende instanties u mogelijk kan helpen:
- Wellicht heeft de Historische Vereniging Maartensdijk stukken in haar archief over Huize Persijn waar uw moeder op staat. Hierboven onder het kopje Geschiedenis heb ik een link naar hun site, daar vindt u een menu Contact, waarmee u hen een mail kan sturen.
- Ik zie dat in 1946 Huize Persijn van Stichting De Opbouw is geworden. Bij die instelling moet uw moeder dan gezeten hebben. Bij het verhaal over Huize Persijn hierboven heb ik nu een link opgenomen naar de site van De Opbouw. Geen idee of zij nog archieven hebben uit die tijd, met foto's. Maar u kunt het allicht proberen. Hun e-mailadres is [email protected]. Succes gewenst!

Reactie toevoegen