Colmschate

Plaats
Dorp
Deventer
Salland
Overijssel

colmschate_plaatsnaambord_kopie.jpg

Colmschate is een dorp en stadsdeel in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1974 gemeente Diepenveen. In 1975 is het dorp middels een grenscorrectie naar de gemeente Deventer overgegaan.

Colmschate is een dorp en stadsdeel in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1974 gemeente Diepenveen. In 1975 is het dorp middels een grenscorrectie naar de gemeente Deventer overgegaan.

Colmschate

Terug naar boven

Status

- Colmschate is een dorp en stadsdeel in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1974 gemeente Diepenveen. In 1975 is het dorp middels een grenscorrectie naar de gemeente Deventer overgegaan.

- Hoewel het dorp inmiddels aan de kern Deventer is vastgegroeid, heeft het nog altijd een eigen postcode (7429) en plaatsnaam in het postcodeboek en wonen de inwoners dus nog steeds - althans deels - in de plaats Colmschate. Ter plekke is namelijk sprake van een aantal Baarle-Nassau-achtige situaties: een deel van de buurten die je redelijkerwijs tot het dorp zou rekenen, valt daar voor de postadressen ook onder, maar een ander deel ligt in de postale woonplaats Deventer.

- Onder het dorp valt historisch en maatschappelijk gezien ook de buurtschap Oxe (getuige bijv. de ansichtkaart elders op deze pagina die getiteld is 'Colmschate, Oxerhof', die dus in de buurtschap Oxe ligt), Z van de A1, hoewel die voor de postadressen tegenwoordig 'in' Deventer ligt. Verder valt tot het dorpsgebied nog te rekenen buurtschap De Bannink, die in 2008 op initiatief van Plaatselijk Belang plaatsnaamborden heeft gekregen. Ook de vroegere buurtschap Snippeling heeft toen plaatsnaambordjes gekregen, maar dat is tegenwoordig een te zeer verstedelijkt gebied binnen de kom van Deventer om dat vandaag de dag nog een buurtschap te kunnen vinden. Als 4e min of meer buurtschap van het dorp was er dan nog de Vijfhoek, die je onder de link toegelicht vindt en die ook is opgegaan in de sinds de jaren zeventig gerealiseerde nieuwbouwwijken.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1230 Colmescate, 1233 Colmescote, 1284 Colmescaten, 1299 Comeschoten, 1444 Colmeschate.

Naamsverklaring
Kate 'bij het kot, kleine boerderij' van de persoon Colmo.(1)

Terug naar boven

Ligging

Colmschate ligt (in het) O van Deventer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volksteling van 1840 worden onder Colmschate slechts 5 huizen met 34 inwoners vermeld. Tegenwoordig omvat de kern die voor de postadressen deze plaatsnaam heeft, ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners. Maar inclusief het omliggende gebied dat vaak ook tot het dorpsgebied wordt gerekend, maar voor de postadressen 'in' Deventer ligt, heeft de plaats/wijk ca. 8.000 huizen met ca. 20.000 inwoners. Sinds ca. 1970 is namelijk forse nieuwbouw gepleegd om het oude dorp heen, als stadsuitbreidingen van Deventer.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dit gebied was in de tijd van de Romeinen en Germanen al bewoond. De plaatsnaam komt 'pas' sinds de 14e eeuw voor. Het schoutambt Colmschate werd begrensd door de IJssel, de buurtschap Epse, de kerspelen Bathmen en Holten en de schoutambten Raalte en Olst.

In het schoutambt Colmschate lagen zes marken (bestuurlijke eenheden): de Gooier Marke, de Marke van Oxe, de Marke Borgel, de Marke van Tjoene, de Marke Rande en de Marke Averlo. Zo'n marke was weer onder te verdelen in een aantal buurtschappen. De Gooier Marke was verdeeld in acht buurtschappen: Wechele, Riele, Weteringen, Essen, Ortele, Okkenbroek, Lettele en Linde.

Het dorp is ontstaan in de buurtschap Weteringen. Deze buurtschap bestond ook weer uit twee delen: Hoge Weteringen en Lage Weteringen. Tot begin jaren zestig werden de huisnummers ten noorden van de weg naar Holten (Holterweg) voorafgegaan met een W. Dit was het gebied Hoge Weteringen. Ten zuiden van deze weg stond er een C (van Colmschate) voor het huisnummer. Dit gebied was Lage Weteringen.

In 1811 werd het schoutambt Colmschate, waar sinds 1576 Deventer het voor het zeggen had, een zelfstandige gemeente onder de naam Diepenveen. Dat dorp zal als hoofdplaats zijn gezien, omdat dat de enige plaats in het schoutambt was met een hervormde kerk.

Kerkelijk
De eerste kerk in de dorpskern van Colmschate is gebouwd in 1843, als afsplitsing van de Hervormde kerk in dorp Diepenveen. Dat was een oude kloosterkerk. Inwoners van het gebied rond de dorpsken (Hoge en Lage Weteringen, Riele, Wechele, Oxe en ook het Gelderse Epse) kerkten in de Bergkerk in Deventer. Lange tijd werd er een aantal keren per jaar kerk gehouden en gedoopt in boerderij de Hulle nabij (het onder Bezienswaardigheden beschreven) de Achterhoek. Ook werd school gehouden in de Hulle, waar ook de schoolmeester woonde. De oude kerk was een Waterstaatskerk, die in 1938 is vervangen door de moderne, huidige kerk, die tegenwoordig Ichtuskerk heet. (bron: Teun Kloosterboer)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De voormalige melkfabriek aan de Stationsweg in Colmschate, die de laatste jaren als kantoor werd gebruikt, maakt plaats voor 41 woningen, bestaande uit 24 rijwoningen, 14 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen. De karakteristieke schoorsteen van de fabriek blijft deels behouden en komt in eigendom van de bewoners. De door I’M Architecten ontworpen fabriekswoningen en de twee-onder-een-kapwoningen met schoorsteen zijn een knipoog naar het verleden. Langs het spoor komt een rij woningen met een dove gevel, die het plan afschermt van het geluid van het spoor. De verwachting is dat de verkoop in de loop van 2021 zal starten.

- "De spoortunnel in de Oostriklaan ter hoogte van station Deventer-Colmschate is in juli 2019 feestelijk opgeleverd. Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur ProRail: 'We hebben samen met onze aannemer Van Spijker Infrabouw stevig doorgewerkt. Binnen twee jaar tijd is dit het resultaat: wat een vooruitgang voor reizigers, omwonenden en doorstroom van verkeer, met deze upgrade van station en spoorkruising Oostriklaan. Naast de aanleg van de spoortunnel is het station vernieuwd en verbeterd, het kruispunt met de Holterweg en de wegen in Colmschate-Noord liggen er als nieuw bij en het Koggeschip is opnieuw ingericht. Het project Oostriklaan is hiermee binnen budget en volgens plan afgerond." Al deze werkzaamheden zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, een veiligere kruising met het spoor en een betere toegang naar de perrons op het station. De drukke overweg in de Oostriklaan behoort nu tot het verleden. Verder is de overweg in de Starinksweg nu beveiligd en zijn de overwegen in de Bannink en de Stationsweg gesloten.

Met de tunnel in de Oostriklaan kan het verkeer sneller en veiliger doorstromen. Wachten voor gesloten spoorbomen is verleden tijd. Doordat al in de jaren zeentig, tijdens de aanleg van de buurt Het Oostrik, rekening is gehouden met de toekomstige aanleg van een ongelijkvloerse kruising in de Oostriklaan met de spoorlijn, kon de tunnel zonder al teveel verkeershinder worden aangelegd. Ook andere hinder bleef beperkt: de tunnelbouw vond grotendeels naast het spoor plaats, zodat treinen konden blijven rijden. Ook station Deventer-Colmschate kreeg een nieuw uiterlijk. Het heeft nu een grote overkapping boven de tunnel, boven de ingang en het perron. De kap, die de entree van het station markeert, is een blikvanger in de omgeving. Het geeft het station een eigen gezicht. Ook zijn er 2 liften aangelegd, zodat ook mensen die slecht ter been zijn nu makkelijk op de perrons kunnen komen.

Grootste mijlpaal tijdens de bouw was ongetwijfeld het indrukken van de 5 miljoen kilo wegende spoormoot in mei 2018. De betonnen kolos was naast het spoor ingebouwd en is tijdens het Hemelvaartweekend door vijzels naar zijn definitieve plek onder het spoor gebracht. Dit spektakelstuk trok veel bekijks, online én “offline” op de tribune*. Ook de gebieden rondom de tunnel zijn opnieuw ingericht. Bij De Scheg is de nadruk blijven liggen op parkeren voor het station en De Scheg. Voor het Koggeschip is het gebied opnieuw ingericht. Het heeft een vriendelijker uitstraling gekregen, die past bij het karakter van wonen en winkels. En er is op diverse plekken in de omgeving groen aangelegd." (bron: ProRail, juli 2019) * Bij station Deventer-Colmschate heeft 1,5 jaar een webcam gestaan die opnamen van de werkzaamheden heeft gemaakt. Dankzij het principe van de timelapse, oftewel dat dit vele malen versneld wordt afgspeeld, kun jij die 1,5 jaar werk in deze video nu in 1,5 minuut bekijken! Zie ook de video-animatie van de onderdoorgang Oostriklaan.

Niet iedereen was blij met deze variant: immers de dorpskern wordt hierdoor in tweeën gesplitst, omdat de beide overwegen (Oostriklaan en Stationsweg) zijn opgeheven. Om het dorp "bij elkaar te houden" heeft Plaatselijk Belang Colmschate een alternatief ontwikkeld. Het voorstel hield in dat de spoorlijn verdiept wordt aangelegd en de Oostriklaan en de Stationsweg over de spoorlijn heen lopen. Het plan biedt vele voordelen; het dorp wordt niet in tweeën gehakt, de geluidsoverlast voor de omgeving wordt sterk verminderd en de sociale eenheid van het dorp wordt behouden, en de doorstroming en vergroting van de veiligheid zijn er hier ook, omdat ook hier de beide kruisingen elkaar niet meer fysiek kruisen, maar over elkaar heen lopen en elkaar dus ongehinderd kunnen passeren. Met dit filmpje kun je de uitwerking van dit alternatieve plan bekijken. Kennelijk is deze variant toch te duur bevonden (dan wel zou het teveel vertraging in de doorlooptijd opleveren), want er is dus voor de andere variant gekozen (spoor over weg heen in plaats van weg over spoor heen).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Colmschate heeft 6 rijksmonumenten, zijnde buitenplaats De Achterhoek met koetshuis en historische tuin- en parkaanleg (dat zijn er in totaal dus 3) op Colmschaterstraatweg 9, boerderijtje Erve De Achterhoek op Stationsweg 32, en buitenplaats De Bannink uit 1896 met koetshuis/dienstwoning op Banninkslaan 4 resp. 1 (dat zijn er in totaal dus 2). De Bannink valt onder de gelijknamige buurtschap en wordt daarom verder aldaar beschreven.

- Na de komst van ds. A. van der Walle in 1937 word besloten tot de bouw van een nieuwe Hervormde kerk ter vervanging van de oude kerk uit 1843. De kerkeraad geeft architect W. Verschoor de opdracht voor het ontwerp van een zaalkerk met zadeldaktoren in traditionalistische vormen. De kerk wordt in september 1938 ingewijd. Na een 'Samen op Weg'-proces sinds de jaren tachtig met de Gereformeerden van Schalkhaar e.o. is tegenwoordig sprake van de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar (PGCS), een veelkleurige gemeente met circa 2300 gemeenteleden. Een vierde deel hiervan is jonger dan 25 jaar. De kerkelijke gemeente bevindt zich te midden van een aantal nieuwbouwwijken en is daardoor voortdurend in beweging. Voorheen waren er ook vieringen in een ruimte van het zorgcentrum Park Braband in Schalkhaar. Tegenwoordig zijn er alleen nog diensten in de voorheen Hervormde kerk, die tegenwoordig Ichtuskerk heet (Holterweg 106). N.a.v. het 150-jarig bestaan van de kerkelijke gemeente in 1993 is een boekje uitgegeven over de geschiedenis van de kerk, het kerkelijk leven, het verenigingsleven e.d. Via de link is het boekje ook online te lezen.

Het huidige orgel is een kopie van het orgel in de Rehoboth-kerk in Utrecht. Het is in 1984 gebouwd door de firma Gebr. Van Vulpen uit Utrecht. Door een tweede orgel naar het zelfde basisontwerp gelijktijdig te bouwen werd de prijs aanzienlijk gunstiger. Het orgel is een op klassieke wijze gebouwd mechanisch sleepladenorgel. Voor de klankvorming is uitgegaan van het "Hollandse" orgeltype uit de tweede helft van de 18e eeuw. Het orgel bevat ruim 900 pijpen, die uit orgelmetaal met een hoog loodgehalte zijn vervaardigd. De kerkdiensten van de PGCS kun je hier online meekijken en achteraf terugkijken.

- "Op 14 april 2016 heeft wethouder Liesbeth Grijsen de Staltafel op het Veldpaperplein in Colmschate feestelijk onthuld. De realisatie van de Staltafel is mogelijk gemaakt nadat verzekeringsgeld beschikbaar kwam na de diefstal van het beeld “de Klompendansers” op het zelfde plein. Dit bronzen beeld is in 2000 onthuld naar aanleiding van een recordpoging klompendansen op dit plein. Het beeld is echter een aantal jaren geleden gestolen door dieven die op het brons uit waren. Het ontwerp van de heren Dedden en Keizer, samen de Spacecowboys vormend, kwam als winnaar tevoorschijn uit een prijsvraag voor een ontwerp.

Onder ruime publieke belangstelling en in aanwezigheid van de leerlingen van OBS Kolmenscate is de Staltafel onthuld. OBS Kolmenscate was voorheen gevestigd op het Veldpaperplein, onder de naam Prinses Margrietschool. Ook wethouder Liesbeth Grijsen heeft deze school bezocht; zij werd geboren en groeide op in het toenmalige buitengebied van het dorp. Nadat de schoolkinderen het Colmschater lied hadden gezongen onthulde zij de Staltafel. De stal herinnerd aan het agrarische verleden van het dorp. De pony die deels schuilt in de stal en niet wil toegeven aan het slechte weer symboliseert de onverzettelijkheid van de bevolking in de strijd om het voortbestaan van het dorp. De stal staat op een houten plateau, dat een mooie rustplek vormt, met uitzicht op een stukje agrarisch Colmschate." (bron: dorpssite)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Colmpop (weekend in mei).

- De winkeliersvereniging van winkelcentrum Colmschate organiseert jaarlijks Kleedjesmarkten op de eerste en laatste dinsdag van de (basis)schoolvakanties. De kleedjesmarkten zijn alleen bedoeld voor kinderen, zodat zij een leuk zakcentje voor de vakantie kunnen bijverdienen. De kleedjesmarkten zijn van 9.00-16.00 uur. Eerder aanwezig zijn en opbouwen is geen probleem. Inschrijven voor de kleedjesmarkt is niet nodig, er zijn ook geen kosten aan verbonden. Neem een kleed of zeil mee van huis, leg het op de grond, spullen er op en verkopen maar! Bekijk vooraf wel waar je wilt gaan zitten; bij enkele winkels moeten buitenpresentaties of terrassen worden geplaatst.

Om de kleedjesmarkten voor iedereen leuk te houden, zijn er wel een paar regeltjes: er mogen uitsluitend tweedehands spullen worden verkocht; alleen kinderen mogen verkopen (uiteraard is volwassen begeleiding wel toegestaan); om de veiligheid van kinderen te waarborgen, is het verboden om met auto’s en/of aanhangers in het voetgangersgebied te komen; handelaren worden geweigerd; overgebleven spullen, lege dozen en afval moet worden meegenomen naar huis. Daar wordt op gecontroleerd.

- Najaarskermis.

- Carbidschieten (oudjaarsdag).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Winkelhart van Colmschate, tegenover sportcentrum De Scheg, is alles onder 1 dak, en gratis parkeren. Ruim 40 winkels, waaronder Wibra, Blokker, Miss Etam (collectie-restanten), Bart Smit, Cool Jay, Schoenenreus, Schuurman Schoenen, Kruidvat en nog veel, veel meer. Het uit 1989 daterende Winkelhart is de afgelopen jaren uitgebreid en vernieuwd. Deze herinrichting is medio 2019 gereedgekomen. Winkelcentrumeigenaar HB Capital heeft een kleine 3.000 m2 oppervlak toegevoegd. Het totaal komt daarmee op 13.000 m2. Het aantal parkeerplaatsen is vergroot van 430 naar 550. De bestaande winkels hebben het merendeel van de extra meters ingenomen, waarbij het vooral gaat om de supermarkten Jumbo en Albert Heijn. Andere hier gevestigde ondernemers hebben van de herinrichting gebruikgemaakt om hun al langer bestaande wens om te vergroten of juist te verkleinen, uit te voeren. Ook is ruimte ontstaan voor een aantal nieuwe ondernemers. De eigenaar streeft naar invulling met goede daghoreca, centraal gelegen in het winkelcentrum.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Colmschate.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Colmschate op Facebook. - Het actuele nummer van (zo te zien maandblad) ColmMagazine is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - "Plaatselijk Belang Colmschate (PBC) is een bewonersbelangenvereniging voor het gelijknamige dorp en de bijbehorende buurtschappen Snippeling, Oxe en De Bannink. Opgericht in 1968 om te voorkomen dat het dorp van de gemeente Diepenveen zou overgaan naar de gemeente Deventer. Dat is destijds niet gelukt. Wel is door PBC bewerkstelligd dat het dorp zijn identiteit heeft behouden (o.a. als plaatsnaam in de postadressen) en dat de gemeente Deventer de vereniging als een serieuze gesprekspartner ziet. De doelstelling van de vereniging is het behouden van een aantrekkelijke woonomgeving voor al haar leden en het creëren van een gevoel van saamhorigheid. Het bestuur zet zich daartoe voor 100% in en weet zich daarbij gesteund door haar achterban.

In de loop der jaren is het 'werkgebied' van de vereniging danig geslonken. Bewoners van De Vijfhoek, destijds nog agrarisch gebied, waren lid. We hebben ze allemaal zien vertrekken. Waar nu de wijken het Oostrik, Groot en Klein Douwel en Blauwenoord gerealiseerd zijn, woonden vroeger allemaal leden van onze vereniging."

- Dorps- en buurthuizen: - Gemeenschapshuis De Kuip is het activiteitencentrum voor de gemeenschap van Colmschate en de gemeente Deventer. De 4 zalen bieden plaats aan heel veel activiteiten. Sportverenigingen beoefenen diverse sporten in de sporthal: volleybal, badminton, taekwondo, gym en yoga. Orkesten, theatergroepen en koren repeteren in de oefenruimtes. De Kuip beschikt bovendien over diverse vergaderruimten: zalen met vergadertafel, beamer, gratis Wi-Fi, en koffie/thee arrangementen. De activiteiten zijn voor een breed publiek: muziekvoorstellingen en sportuitvoeringen worden goed bezocht. Ook cursussen en workshops staan regelmatig op de agenda. De Kuip biedt daarnaast aan kunstenaars uit het dorp en omgeving een podium om hun werk in de foyer te exposeren.

- Buurtcentrum De Fontein.

- Muziek: - Muziekvereniging Eendracht Colmschate omvat een harmonieorkest, een opleidingsorkest, en gelegenheidsorkest Het Stijlorkest. Ook geven zij als start van het muziek maken blokfluitlessen. Daarnaast bieden zij diverse muziekopleidingen aan. Eendracht houdt aan het begin van het jaar een Oliebollenconcert met optredens van het opleidingsorkest en het harmonieorkest. In maart vindt meestal het Voorjaarsconcert plaats. Voor dit concert is er altijd een goede generale tijdens het Deventer Open Podium in de Deventer Schouwburg. In mei verzorgt Eendracht altijd de muziek tijdens het defilé bij de intocht van de Avond4Daagse naast het bordes van het stadhuis in Deventer.

Vlak voor de zomer houdt het orkest de zomerconcerten bij verpleegtehuizen en/of andere instellingen met optredens van het harmonieorkest en opleidingsorkest. In het najaar volgt vaak een optreden met andere bands of orkesten. In december wordt er meestal opgetreden tijdens Deventer Kerststad en worden diverse Kerstdiensten muzikaal begeleid. Naast de orkesten leidt Eendracht Colmschate ook nieuwe leden op. Hiervoor heeft de vereniging professionele docenten die de leden opleiden voor klarinet, saxofoon, trompet, trombone en hoorn. Tevens is het mogelijk om via de vereniging lessen te nemen bij de muziekschool. Ook is het mogelijk om via de vereniging drumlessen te volgen. En het is bij hen ook mogelijk om een instrument te krijgen van de vereniging.

- Popkoor KGC is in 1984 opgericht onder de naam Koor Groot Colmschate (KGC). Het is een gemengd koor van ca. 60 leden dat gaat voor kwaliteit. Samen met hun eigen band hebben ze al menig enthousiast optreden verzorgd. Naast deelnames aan (internationale) korenfestivals en diverse kleine optredens verzorgen ze periodiek een avondvullende show/concertprogramma. Met een breed repertoire op niveau worden wekelijks in De Fontein muziekstukken gerepeteerd die voor alle stemmen uitdaging bieden. Hun optredens kenmerken zich door een dynamische vormgeving en ze zingen alle teksten uit het hoofd.

- In 1996 besluit Koor Groot Colmschate dat ze geen kerstoptredens meer doen, omdat het instuderen van kerstrepertoire het “gewone” programma in de weg zit. Wijlen Daan Huizer (destijds een prominent lid van het koor) heeft daar geen vrede mee: “We kunnen die mensen met de kerst toch niet gewoon maar laten zitten? Als we nu eens met een aparte groep kerstrepertoire instuderen? Klaas, kun jij dat dan met ons doen?” Klaas van der Meulen zegt ja. Niet beseffend waar hij ja tegen zegt. Dit leidt dus tot de oprichting van Kerstkoor Colmschate, waar Klaas dirigent van is. Enfin hoe dit verder is gegaan, kun je lezen op de pagina Geschiedenis van het Kerstkoor.

- Een muzikaal dorp, dat Colmschate, want er is ook nog Zang- en Danstheater Apropos, een groep van ruim 60 enthousiaste en betrokken mensen uit Deventer e.o. die zingen, dansen en theater maken op een eigentijdse en originele manier. Ze zijn regelmatig te zien met optredens in Deventer en omgeving, met soms een uitstapje naar elders in het land. Hun repertoire bestaat uit verschillende soorten muziek, zoals nummers van Anouk, Pink, Muse, Queen, Bruno Mars, Fun, David Bowie etc., die bijna altijd voor hen worden gearrangeerd. Daarnaast zetten ze eens in de 2 à 3 jaar een avondvullend programma op de planken.

Naast een dirigente, choreografe en regisseuse, hebben de leden ook commissies op het gebied van o.a. creatieve ontwikkeling, productie, kleding, decor, schmink en PR. Apropos vindt het belangrijk dat ieder lid, buiten zang, dans en theater, zich kan ontwikkelen op een voor hem of haar sterk onderdeel. Zo zorgen ze ervoor dat ze elke keer weer verrassend en onderscheidend zijn in hun voorstellingen. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Zeker de 'mannelijke stemgroepen' kunnen nog wel wat aanvulling gebruiken, maar ook dames zijn van harte welkom. Dus houd je van zingen, swingen, theater, en vooral ook van veel lol en gezelligheid, kom dan vooral een keertje kijken op hun repetitieavond in ’t Hof van Colmschate.

- Sport: - Voetbalvereniging SV Colmschate '33 wil zo veel mogelijk doelgroepen bij de vereniging betrekken. De basis is in 1933 al gelegd met een eerste (mannen)seniorenelftal. Dit is langzamerhand uitbereid met het jongensvoetbal, een damesteam en de laatste jaren is er ook een - aldus de vereniging - "enorme meisjesafdeling" ontstaan. Daarnaast zijn ze binnen de gemeente Deventer de enige voetbalvereniging die ook mensen met een beperking de mogelijkheid biedt om een balletje te trappen.

"De voetbalsport is belangrijk voor de sociale samenhang in de buurt. Het bevordert maatschappelijke integratie, voorkomt sociaal isolement en levert een bijdrage aan de sociale en mentale vorming van mensen. Wij willen nog meer dan nu al gebeurt de wijk naar ons toehalen. Door middel van duurzaam ondernemen kunnen we een bijdrage leveren aan de bescherming van natuur en milieu. SV Colmschate '33 biedt al jaren een plek voor Stichting De Klup door mensen met een geestelijke beperking twee keer per week een leuke avond te bezorgen. De leden van kaartclub Het Houten Klosje en de Jeu de Boules-vereniging zijn ook graag geziene gasten die gebruik maken van onze accommodatie. Tot slot is buitenschoolse opvang BSO Smallsteps dagelijks actief op ons complex." Aldus de vereniging op haar site.

- TennisClub Colmschate (TCC) (Colmschaterstraatweg 7a) is opgericht in 1986. Aanvankelijk zou TCC de 'trekker' zijn voor 'De Scheg', maar door de komst van zwembad en ijsbaan ziet het bestuur af van vestiging als onderdeel van 'De Scheg' en wordt besloten te kiezen voor een zelfstandig park. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nadat blijkt dat de gemeente niet wil meewerken aan een zelfstandig park, komt buurman Jan Brinkman met het aanbod om het tennispark aan te leggen op de grond naast zijn huis. De banen kunnen dan van hem worden gehuurd. Zo gezegd zo gedaan.

Tennisbanen worden aangelegd, een clubhuis gebouwd, er worden spelerspasjes geregeld voor de 400 leden, en in april 1987 kan er al getennist worden op aanvankelijk 2 banen. De leden staan letterlijk in de rij rij en de strijd om het afhangen (er is op dat moment nog niet eens een afhangbord!) kan beginnen... Eind mei 1987 is het aantal banen reeds uitgebreid naar 5. Nu vele jaren later is het park eigendom van TennisClub Colmschate en bestaat het uit 8 (in 2005 vervangen) kunstgrasbanen met verlichting. Het clubhuis is geheel in eigen beheer en staat garant voor gezelligheid, terwijl getracht wordt de consumptieprijzen voor iedereen betaalbaar te houden.

Reacties

(2)

De Kerk in dorp Colmschate werd gebouwd (...)

Dank voor deze relevante aanvulling Teun! Ik heb het hierboven verwerkt, in het hoofdstuk Geschiedenis. Ook uw uitvoerige Boerderijendocumentatie Deventer e.o. heb ik gevonden. Deze heb ik beschreven en gelinkt op de pagina Deventer, hoofdstuk Geschiedenis.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen