Ceresdorp

Wijk
Stadskanaal
Groningen

Ceresdorp

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ceresdorp.

Terug naar boven

Status

- Ceresdorp is een wijk en voormalig fabrieksdorp in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde.

- Ceresdorp valt, ook voor de postadressen, deels onder de kern Stadskanaal, deels onder het dorp Musselkanaal.

- In de Topografische atlas Groningen(1) heeft Ceresdorp op de kaart het lettertype van een wijk, maar in de index wordt het als 'plaats' vermeld, wat het formeel niet is omdat het binnen de bebouwde kom van andere plaatsen ligt (zijnde Stadskanaal en Musselkanaal). Ter plekke staan ook witte wijkborden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Een jonge naam. In de Romeinse mythologie is Ceres de godin van de veldvruchten en de landbouw. Ceres komt in de omgeving vaker voor, o.a. de Polder Ceres en de vaart genaamd Cereswijk of Straatenswijk in Oude Pekela, aldaar ook de voormalige Coöp. Stroocartonfabriek Ceres.(2)

Terug naar boven

Ligging

- Ceresdorp ligt direct ZO van de kern Stadskanaal. De wegen Ceresstraat, Cereskade en Ceresdiep vallen onder de kern Stadskanaal, vanaf de wegen Gedempte Ceresdiep en Ceresdorpsstraat en verder naar het ZO valt het Ceresdorp onder de kern Musselkanaal.

- Hoewel Ceresdorp als kern formeel niet bestaat en het voor de postadressen deels 'in' Stadskanaal en Musselkanaal ligt, ziet de gemeente de kern van deze wijk wel als aparte kern in de zin van welstandsbeleid (zie verder bij Recente ontwikkelingen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Het Ceresdorp is niet strak afgebakend. In enge zin ligt het tussen de beide 'afdraaien', de 'knikken' in het Stadskanaal, vanaf de watertoren in het noorden. Dit buurtje omvat ca. 1.000 inwoners. Inclusief de uitloper naar het ZO, tot aan 1e Exloërmond, omvat de wijk ca. 2.500 tot 3.000 inwoners. De scholen (openbare basisschool De Badde aan de Schoolstraat en christelijke basisschool De Meander aan de Ceresstraat), het buurthuis en de sportvereniging hebben hun verzorgingsgebied op de laatstgenoemde indeling gebaseerd. Dat komt ook tot uitdrukking in de naam van de sportvereniging (voetbal en gymnastiek): SETA (Sportvereniging van Exloërmond Tot Afdraai).

Terug naar boven

Geschiedenis

Fabrieksdorp
Het Ceresdorp is ontstaan als arbeiderswijk toen Stadskanaal na de Tweede Wereldoorlog een snelle ontwikkeling doormaakte. Vlak bij het dorp lag een groot fabriekscomplex van Philips. Philips vestigde zich hier in 1955 met een fabiek voor beeldbuizen en later een fabriek voor halfgeleiders. Op het hoogtepunt werkten daar meer dan 3.000 mensen. In 2005 en 2006 is Philips in fasen uit Stadskanaal vertrokken. Ook diverse arbeiders van de glasfabriek in Nieuw-Buinen woonden in het Ceresdorp.

De woningen langs het Stadskanaal (Ceresstraat, Cereskade, Schoolstraat en Schoolkade) zijn overwegend in particulier bezit. De eerste uitbreiding door de plaatselijke woningcorporatie vond plaats in 1947 in de kern van het 'eigenlijke' Ceresdorp door de bouw van 40 semi-permanente woningen, die ook wel 'bungalows' werden genoemd, omdat er geen bovenverdieping in was. Vanwege de slechte staat van de woningen zijn deze in de jaren zeventig afgebroken en vervangen door de huidige woningen aan onder andere de Brinkstraat en de Korenstraat. Later zijn ook de woningen aan de Klaverstraat en de Ceressingel deels afgebroken en deels gerenoveerd. Ook is er nieuwbouw aan de Akkerweg gerealiseerd.

Buurthuis
Het eerste buurthuis in het Ceresdorp dateert van 1929, hoewel er toen nog nauwelijks bebouwing was op deze plek. Op een kaart uit 1941(3) is het hier nog zeer dunbebouwd en komt de naam nog niet voor. Op dezelfde plaats waar later buurthuis De Stobbe zou worden gebouwd, stond sinds 1929 gebouw De Vonk van de Arbeiders Jeugd Centrale. Van 1946 tot 1974, toen buurthuis De Stobbe werd gebouwd, was er geen buurthuis in het Ceresdorp. De inwoners hebben hier jarenlang, of beter gezegd dus decennialang, voor gelobbyed. Ook het maatschappelijk werk, het opbouwwerk en het peuterspeelzaalwerk hebben, naast de gebruikelijke buurthuisactiviteiten, een plek gevonden in deze buurtvoorziening.

Ceresmeer
Philips heeft in de 50 jaar van zijn aanwezigheid in Stadskanaal voor veel werkgelegenheid gezorgd. Maar er is ook een keerzijde met name voor het gebied Ceresdorp. In het Ceresmeer (gelegen tussen de Cereskade en de voormalige Philipsfabrieken) heeft Philips jarenlang bedrijfsafval gedumpt. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat lekkende vaten de bodem van het meer en het water vervuilen. Nader onderzoek (gefinancierd door de gemeente Stadskanaal, Waterschap Hunze en Aa's en Philips) moet uitwijzen wat er nu met dit meer moet gebeuren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Cereswijk-Dideldom. Curieus is dat de gemeente in de titel van dit bestemmingsplan ineens spreekt over Cereswijk, terwijl het in het stuk zelf doorgaans sprake is van Ceresdorp. Waar natuurlijk dezelfde ehh buurt mee bedoeld wordt. Geef het dan ook eenduidig 1 naam zou je denken... En het heeft o.i. altijd ...dorp geheten en niet ...wijk. En ook al is het praktisch/geografisch gezien weliswaar een wijk, dan nog kun je best de oude benaming ...dorp handhaven omdat de wijk daar nu eenmaal onder bekend is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Watertoren.

- Ook het streekhistorisch Centrum van Stadskanaal is sinds 1975 in het gebied van het Ceresdorp gevestigd. Door een legaat aan de gemeente Stadskanaal kon in dat jaar villa Huize Ter Marse betrokken worden, gelegen aan de Ceresstraat 2 (naast de watertoren). De villa werd in 1884 gebouwd voor de hereboer- en vervenersfamilie Maarsingh. Evenals de watertoren is het pand sinds 2000 een rijksmonument.

Reactie toevoegen