Cellemuiden

Plaats
Buurtschap
Zwartewaterland
Salland
Overijssel

cellemuiden_straatnaambord_en_richtingbord_kopie.jpg

De buurtschap Cellemuiden heeft geen plaatsnaamborden, alleen gelijknamige straatnaambordjes. Er staat wel een richtingbord in de omgeving, dat je dus de weg wijst waar je heen moet om er te komen.

De buurtschap Cellemuiden heeft geen plaatsnaamborden, alleen gelijknamige straatnaambordjes. Er staat wel een richtingbord in de omgeving, dat je dus de weg wijst waar je heen moet om er te komen.

cellemuiden_kaart_ca._1960.jpg

Buurtschap Cellemuiden valt t/m 31-7-1967 deels onder de gemeente Genemuiden, deels onder de gemeente Zwollerkerspel, zoals op deze kaart is te zien. De stippellijn is de gemeentegrens. W ervan is gemeente Genemuiden, O en Z ervan is gem. Zwollerkerspel.

Buurtschap Cellemuiden valt t/m 31-7-1967 deels onder de gemeente Genemuiden, deels onder de gemeente Zwollerkerspel, zoals op deze kaart is te zien. De stippellijn is de gemeentegrens. W ervan is gemeente Genemuiden, O en Z ervan is gem. Zwollerkerspel.

cellemuiden_actuele_kaart_openstreetmap.jpg

Bij de gemeentelijke herindeling van 1-8-1967, waarbij de gemeente Zwollerkerspel over een handvol omliggende gemeenten wordt verdeeld, wordt buurtschap Cellemuiden geheel aan Genemuiden toebedeeld, en buurtschap Roebollligehoek Z ervan aan Hasselt.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1-8-1967, waarbij de gemeente Zwollerkerspel over een handvol omliggende gemeenten wordt verdeeld, wordt buurtschap Cellemuiden geheel aan Genemuiden toebedeeld, en buurtschap Roebollligehoek Z ervan aan Hasselt.

Cellemuiden

Terug naar boven

Status

- Cellemuiden is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Zwartewaterland. T/m 31-7-1967 deels gemeente Zwollerkerspel, deels gemeente Genemuiden. Bij de opheffing van de gemeente Zwollerkerspel per 1-8-1967, waarbij die gemeente over een handvol omliggende gemeenten wordt verdeeld, gaat ook het Zwollerkerspelse deel van de buurtschap over naar de gemeente Genemuiden.

- De buurtschap Cellemuiden valt, ook voor de postadressen, onder de stad Genemuiden.

- De buurtschap Cellemuiden heeft geen plaatsnaamborden, alleen gelijknamige straatnaambordjes. Er staat wel een richtingbord in de omgeving, dat je dus de weg wijst waar je heen moet om er te komen. Dat is handig. Maar ter plekke staan geen plaatsnaamborden, zodat je niet kunt zien dat en wanneer je er bent aangekomen. Dat is dan weer minder handig. Helaas komt deze combinatie in ons land nogal eens voor...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1405 Seelmueden, 1422 Zeelmuiden, 1429 Zedemuden, 1442 Zenemuden, 1743 Selmuiden.

Naamsverklaring
Gelegen tegenover de mond van het Meppelerdiep, dat 1134 Sethe, 1504-1505 ter Seede werd genoemd. Betekent muiden 'riviermonding' van het water de Seede. Deze waternaam is verwant met Zaan in Zaandam. Reeds vroeg werd Sede- soms verzwaard tot Sedel-, en na wegval van -d- ontstonden de vormen Seel- en Zeel-.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de gelijknamige weg (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 20a in N richting) en de weg Hogeland. De buurtschap ligt direct O van Genemuiden, Z van Zwartsluis, NNW van Hasselt en grenst in het O aan het Zwarte Water. De hele weg/dijk tussen Genemuiden en Hasselt wordt op kaarten door de jaren heen als Hasselterdijk en/of Mastenbroekerdijk vermeld. Verwarrend is dat deze hele weg/dijk tegenwoordig Cellemuiden heet, maar dat het Z deel, op grondgebied van Hasselt - dus de huisnrs. vanaf nr. 21 - onder buurtschap Roebolligehoek valt en ook altijd heeft gevallen. Dat deel van de weg had men dan ook beter naar die buurtschap kunnen noemen - te meer omdat ook die buurtschap geen plaatsnaambordjes heeft - dan wel de naam Mastenbroekerdijk kunnen laten houden, want nu denkt de argeloze voorbijganger dat dit deel kennelijk ook wel op buurtschap Cellemuiden betrekking zal hebben, wat dus niet zo is en ook nooit zo geweest is. Verwarrend is eveneens dat het gemaal met die naam niet in de gelijknamige buurtschap ligt, maar in buurtschap Roebolligehoek, en daar ook altijd onder gevallen heeft. Dus dat gemaal hadden ze dan beter Roebolligehoek kunnen noemen...

In het langgerrekte gebied liggen de polders Groot- en Klein-Cellemuiden (eerstgenoemde in het N, laatstgenoemde in het Z).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Cellemuiden 6 huizen met 29 inwoners onder de gemeente Zwollerkerspel. Onder de gemeente Genemuiden wordt de buurtschap in de Volkstelling van dat jaar niet (apart) vermeld. De paar huizen die daar toen onder die gemeente vielen (rond de huidige huisnrs. 1-5) werden door die gemeente toen kennelijk nog niet als tot deze buurtschap behorend beschouwd, dan wel vond die gemeente dit huizengroepje niet groot genoeg om apart te vermelden. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Strijd tegen het water
Nog net niet opgeslokt door het naastgelegen Genemuidense bedrijventerrein Zevenhont ligt de eeuwenoude buurtschap Cellemuiden tussen het Zwarte Water en Genemuiden. Vanaf de dijk is nog altijd een onmiskenbaar Nederlands rivierenlandschap te zien. De bochten van de rivier en de vele wielen zijn de stille getuigen van de overstromingen en dijkdoorbraken uit een niet eens zo lang voorbij verleden. Het onderhoud van de dijken was en is ook in deze omgeving een kwestie van levensbelang voor de omwonenden tot in de verre omgeving. Het Dijkrecht van Cellemuiden uit 1308 laat zien hoe al vroeg werd geprobeerd het water te beheersen. De door bisschop Guy van Avesnes uitgevaardigde regels waren bedoeld om het gebied tussen de Hunnepe en de Zuiderzee van overstromingen te vrijwaren.

De regels van het dijkrecht waren, hoe goed doordacht ook, niet voldoende om overstromingen te voorkomen. Bijna elke winter stonden de landerijen blank en dijkdoorbraken bleven nog lang een ongewenst, maar niet te voorkomen verschijnsel (ook aan de andere kant van het Zwarte Water, bij de buurtschappen Baarlo, Zwartewatersklooster, De Velde, Streukel, Holten en Genne). Na de beruchte watersnoodramp van 1825 gaf de overheid de waterbeheersing de prioriteit die het verdiende. Mede door nieuwe technieken bij de aanleg van dijken, verbeterde de situatie aanzienlijk.

Tweede Wereldoorlog
In deze videoreportage vertelt Mart Snel over de bevrijdingsgevechten in Cellemuiden, op 14-4-1945.

Terug naar boven

Beeld

- Mooie dronevideo van Cellemuiden vanuit de lucht, door Benny Breman van Breman.net, waarbij je onder meer de boerderijen, de wielen en het Zwarte Water mooi kunt zien.

Reacties

(2)

G A Larsen van Neerland, vijfde druk, 1963, geeft Cellemuiden twee maal, namelijk onder de (voormalige) gemeenten Genemuiden en Zwollerkerspel. Daarmee aangevend dat hij twee buurtschappen onderscheidt. Zowel onder Genemuiden als onder Zwollerkerspel noemt hij Cellemuiden zonder de toevoeging "gedeeltelijk". Dit is afwijkend van zijn vermelding van bijvoorbeeld Casteren, dat hij één maal vermeldt, als zijnde gelegen (gedeeltelijk) onder Hoogeloon en (gedeeltelijk) onder Liempde.
Met zes woningen in 1840 (en later met één ? postcode) is het bestaan van twee buurtschappen niet erg waarschijnlijk. Mogelijk heeft Larsen hier gewoon een fout gemaakt, maar alvorens dat te concluderen zou het toch interessant zijn te weten op welke feiten of bron Larsen mogelijk zijn onderscheid baseert.
Gaarne bericht.

Dank voor uw melding. Dit soort onduidelijkheden help ik graag uit de weg ruimen. Ik heb het oudere kaartmateriaal door de jaren heen, de Volkstelling en de herindelingen nog eens goed bekeken, en kom tot de conclusie dat Larsen in dit geval de toevoegingen 'gedeeltelijk' ten onrechte niet heeft vermeld. Er hád sprake kunnen zijn van twee buurtschappen, maar dat blijkt niet het geval. Hierboven heb ik e.e.a. nu in tekst en beeld uitvoerig toegelicht.

Reactie toevoegen