Calfven

Plaats
Buurtschap
Woensdrecht
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Calfven plaatsnaambord [640x480].jpg

Calfven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Woensdrecht. T/m 1996 gemeente Ossendrecht.

Calfven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Woensdrecht. T/m 1996 gemeente Ossendrecht.

calfven_highland_games_kopie.jpg

Een van de jaarlijkse evenementen in de buurtschap Calfven zijn de Highland Games Calfven (op een zondag in juli)

Een van de jaarlijkse evenementen in de buurtschap Calfven zijn de Highland Games Calfven (op een zondag in juli)

calfven_highland_games_poster_kopie.jpg

Tijdens de Highland Games Calfven meten teams van acht personen en een captain, en van stoere mannen en vrouwen, hun krachten door middel van allerlei sportieve activiteiten, waarvan enkele op deze poster te zien zijn.

Tijdens de Highland Games Calfven meten teams van acht personen en een captain, en van stoere mannen en vrouwen, hun krachten door middel van allerlei sportieve activiteiten, waarvan enkele op deze poster te zien zijn.

calfven_highland_games_vrouwen_kopie.jpg

Ja, ook de vrouwen 'staan hun mannetje' tijdens de Highland Games Calfven!

Ja, ook de vrouwen 'staan hun mannetje' tijdens de Highland Games Calfven!

Calfven Dikkebandenrace 2010 [640x480].JPG

Calfven, Dikkebandenrace 2010

Calfven, Dikkebandenrace 2010

Calfven Geuzenkei bord [640x480].jpg

Calfven), de Geuzenkei was de vermoedelijke scheiding tussen de heerlijkheden van Ossendrecht en Calfven anno 1350. Tegenwoordig ligt een deel van deze kei nog bij Huize Calfven.

Calfven), de Geuzenkei was de vermoedelijke scheiding tussen de heerlijkheden van Ossendrecht en Calfven anno 1350. Tegenwoordig ligt een deel van deze kei nog bij Huize Calfven.

Calfven

Terug naar boven

Status

- Calfven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Woensdrecht. T/m 1996 gemeente Ossendrecht.

- De buurtschap Calfven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ossendrecht.

- De buurtschap Calfven is - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land - dichtbebouwd genoeg voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden), met een 30-km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Kalfveen, Kalfenne, 1353 Calfvenne, 1429 Calfenne, 1840 Kalfven.

Naamsverklaring
Een ven is een niet-afwaterend meertje of uitgeveende plas in bos of heidegebied. In het 1e deel schuilt wel kalf ‘kalf’, dat een enkele maal de betekenis kan hebben van ‘klein water (of eiland) naast een groter’, maar dit lijkt hier niet het geval.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Calfven ligt rond de gelijknamige weg (= de weg van Hoogerheide naar Ossendrecht) en de daaraan gelegen zijwegen Heistraat, Trambaan, Bergstraat, Vierwindenlaan, Calfvenseweg, Schenkelweg, De Maareberg, Zouteweg, Perenbergseweg, Zandstraat en Klein Brembrood. De buurtschap ligt NW van het dorp Ossendrecht, ZO van het dorp Woensdrecht en ZW van het dorp Hoogerheide.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Calfven 24 huizen met 98 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 180 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De heerlijkheid Calfven, geheel door Ossendrecht omgeven, wordt in de 14e eeuw voor het eerst vermeld, was slechts 26 hectare groot en bestond in feite uit niet meer dan een landhuis met een bijbehorend smal, langgerekt perceel van het Hoge tot in de Schelde. Formeel gezien was het een lage heerlijkheid, inclusief het recht om er schepenen aan te stellen. Dat een heer van Calfven daar ooit gebruik van maakte, is niet gebleken. De heerlijkheid bleef tot 1773 een afzonderlijk leengoed.

Ook de beetwortelfabriek die hier vroeger functioneerde, heette Kalfven.

Door Calfven liep vroeger de tramlijn van de Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen - Bergen op Zoom - Tholen.

- Verhalen over de Geuzenkei, die nog tot enkele jaren geleden nabij de kruising Trambaan - Vier Windenlaan lag, en die de vermoedelijke scheiding vormde tussen de heerlijkheden van Ossendrecht en Calfven anno 1350. Tegenwoordig ligt een deel van de inmiddels in stukken uiteengevallen kei nog bij huize Calfven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 is een groot deel van de hoofweg door buurtschap Calfven heringericht met fraai asfalt, dat veel minder geluid en trillingen geeft dan de oude klinkers. Dat is een voordeel. Nadeel is dat dit velen ook uitnodigt tot te hard rijden. Er zijn wel wegversmallingen, maar die dwingen mensen alleen hun snelheid te verlagen als er verkeer van beide kanten komt. In maart 2019 hebben inwoners namens de buurtschap bij de gemeenteraad gepleit voor maatregelen om de snelheidsovertredingen tegen te gaan en overtreders aan te pakken. Uit onderzoek is gebleken dat van de 13.703 gemeten voertuigen in een bepaalde periode in die tijd er 11.000 harder reden dan de toegestane 30 km/uur. "Dus 79 procent van de auto's en trucks rijdt te hard, eentje zelfs 97 per uur. En dat op een weg waarover kinderen naar school gaan en ouderen fietsen of wandelen. Er wordt ook ingehaald en afgesneden", stelde inwoner Niels Zegers namens de inwoners bij de gemeenteraad.

Bovendien is er alleen gemeten vanuit Hoogerheide richting Ossendrecht. De andere kant op is het nog drukker. Zeker bij files op de A4/A58 wordt Calfven een sluiproute. Vrachtwagens, ook met gevaarlijke stoffen, rijden het wegdek kapot, terwijl hier alleen bestemmingsverkeer mag komen. Handhaving op dat verbod en op snelheid staat bij de politie op een laag pitje, zo lichtte Zegers verder toe. Hij vroeg om strenge handhaving en maatregelen om de weg door de buurtschap onaantrekkelijk te maken voor vrachtverkeer. Zodat chauffeurs elkaar gaan waarschuwen dat je hier niet doorheen moet rijden. Wethouder Hans de Waal stelde dat de gemeente naar oplossingen gaat zoeken. "Er staat al een digibord, we onderzoeken ook de optie van een ‘stiekem’ bord voor stille metingen. De politie wil graag handhaven, maar het OM moet Calfven erkennen als 30 km-zone, anders worden boetes met succes aangevochten. Wij vinden de ‘30-inrichting’ duidelijk genoeg. Hopelijk horen we snel van OM en politie dat er bekeurd kan worden. Ook over het verbod op vrachtverkeer zijn we in gesprek."

- Het in 1999 vastgestelde Bestemmingsplan Calfven is in 2010 weliswaar opgevolgd door het Bestemmingsplan bebouwde kom Ossendrecht en Calfven en daarmee formeel vervallen, maar wij vermelden het toch, omdat het uit cultuurhistorisch oogpunt nog altijd relevant kan zijn voor wie wil weten hoe de situatie van de buurtschap in die tijd was en wat de regels en plannen in die tijd waren.

- Na de val van de Berlijnse Muur en het verbeteren van de betrekkingen tussen Oost- en West-Europa, besloot het Rijk tot opheffing van de ca. 50 mobilisatiecomplexen in ons land, waaronder Mobilisatiecomplex Calfven. In 2000 is het terrein aangekocht door Stichting De Luchtballon uit Oudenbosch, die er een bepaald 'zinvolle herbestemming' aan hebben gegeven. De stichting organiseerde er namelijk kampen voor jeugd met een handicap of beperking. Helaas heeft de stichting het financieel niet kunnen bolwerken en is zij eind 2013 failliet gegaan.

- Inwoners van Calfven vrezen dat de voorzieningen in de buurtschap achteruitgaan respectievelijk niet met de tijd meegaan; zo verdwijnen waarschijnlijk de bushaltes uit de buurtschap en wordt de buurtschap vooralsnog niet aangesloten op glasvezel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Huis Calfven (aan de gelijknamige weg op huisnr. 42) is een 18e-eeuws dubbel herenhuis. Tot de boerderijgebouwen behoort een Vlaamse schuur met zadeldak. Aan de voorzijde leidt een fraaie lindelaan naar de antieke voordeur.

- Vanuit het relatief hooggelegen Calfven (het ligt op de Brabantse Wal) heb je een fraai uitzicht over de polders tussen Noord-Brabant en Zeeland, die van de 15e tot de 19e eeuw vanuit de Brabantse Wal zijn aangelegd. Je kunt onder meer Zeeland zien liggen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Stichting Wjeeldrecht organiseert jaarlijks in december of januari een Open Dag op Carnavalsterrein De Remise te Calfven. Alle op dit terrein gevestigde bouwclubs zetten hun deuren dan open om hun creaties te laten zien. Dit betreft Bc De Kooi, Bc De Bokkerijders, Bc De Papagaai, Bc Actief, Bc De Deurdouwers, Bc Boys ZN, Bc Kpj Weinig Teit, KS De Snoeken, Dweilband Ier Eddut. Als je zin hebt om de wagens van de Woensdrechtse carnavalsclubs die aanstaande carnaval tijdens diverse regionale optochten aan je voorbij trekken te komen bekijken, ben je van harte welkom.

- Tijdens de Calfven Highland Games (CHG) (op een zondag, in 2019 was het in mei, voorheen in juli) meten teams (van 8 personen en een captain) van stoere mannen en vrouwen uit binnen- en buitenland hun krachten middels allerlei sportieve activiteiten waar de nodige spierkracht bij komt kijken. Deelnemers kunnen zich hier inschrijven voor een volgende editie. Natuurlijk zijn niet alleen deelnemers maar ook bezoekers om het evenement mee te maken ook van harte welkom. Behalve veel spektakel is er natuurlijk veel Schotse muziek, zijn er heerlijke hapjes en drankjes en is er van alles te zien en te doen. Gratis entree.

- Wielerweekend Calfven (begin september, in 2020 voor de 14e keer) wordt georganiseerd door SBWO in samenwerking met GP Adrie van der Poel. Dit wielerweekend staat in teken van het jeugdwielrennen en de gehandicaptensport. GP Adrie van der Poel steunt de ontwikkeling van de jeugd en wil ook het wielrennen stimuleren om meer jeugd op de fiets te krijgen. Ook vragen ze aandacht voor de gehandicaptensport, die wat hen betreft meer aanzien moet krijgen binnen de wielerwereld. Op zaterdag zijn er de wedstrijden van TMZ en is er de Dikke Banden Race voor de jeugd. Op zondag zijn er de KNWU-categorieën 1 t/m 7.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Ossendrecht en Calfven door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - De site van en over de buurtschap Calfven wordt al enkele jaren niet meer bijgehouden, maar er staan toch nog wel lezenswaardige artikelen op, bijv. over de geschiedenis van de buurtschap en van het dorp Ossendrecht, vandaar dat wij de site toch nog vermelden.

Reactie toevoegen