Cadzand-Bad

Plaats
Badplaats
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

cadzand-bad_plaatsnaambord.jpg

Cadzand-Bad is een van de populaire badplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. Het heeft een eigen 'bebouwde kom' en daarom blauwe plaatsnaamborden. Maar het plaatsje heeft geen eigen postcode, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Cadzand.

Cadzand-Bad is een van de populaire badplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. Het heeft een eigen 'bebouwde kom' en daarom blauwe plaatsnaamborden. Maar het plaatsje heeft geen eigen postcode, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Cadzand.

cadzand-bad_bouwt_aan_de_toekomst.jpg

Cadzand-Bad is als badplaats nog altijd in ontwikkeling. Ook in 2015 is er nog een reeks woningen en appartementen gebouwd. (© Google)

Cadzand-Bad is als badplaats nog altijd in ontwikkeling. Ook in 2015 is er nog een reeks woningen en appartementen gebouwd. (© Google)

cadzand-bad_boulevard_de_wielingen.jpg

De 'Dorpsstraat' in Cadzand-Bad heet Boulevard de Wielingen

De 'Dorpsstraat' in Cadzand-Bad heet Boulevard de Wielingen

Cadzand-Bad

Terug naar boven

Status

- Cadzand-Bad is een badplaats in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 gemeente Cadzand. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- Cadzand-Bad heeft geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Cadzand.

Terug naar boven

Ligging

Cadzand-Bad ligt NW van Cadzand en grenst in het N aan de Noordzee. Het is de meest zuidelijke badplaats van ons land. Toch grenst de plaats nog nét niet aan België, omdat het Nederlandse stukje van Het Zwin, W van het uitwateringskanaal, daar nog tussen ligt, en dat valt onder het Z gelegen buurdorp Retranchement.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Cadzand-Bad bestaat deels uit woonhuizen en deels uit vakantiehuizen en -appartementen. Hoeveel dat er van beide categorieën zijn, kunnen wij vooralsnog niet achterhalen, omdat de panden in deze badplaats voor de postadressen immers 'in' Cadzand liggen.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1902 wordt aan de kust bij de monding van het Uitwateringskanaal een haventje ingericht, waaromheen de buurtschap Cadzand-Haven ontstaat. De haven dient voor de overslag van landbouwproducten en er liggen enkele vissersschepen. Na de Watersnoodramp van 1953 wordt de haven gedempt en wordt een 9 meter hoge dijk aangelegd. Ook komt er een nieuwe zeesluis. Pas daarna komt de badplaats Cadzand-Bad tot stand. De winkelgalerij wordt in 1963 gerealiseerd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze badplaats, kun je terecht bij het boek 'Van badbuis tot boulevard; geschiedenis van Cadzand-Bad en haar ondernemers sinds het prille begin in 1866' (auteur: Peter de Lijser. Uitgever en jaar van uitgave zijn ons niet bekend).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Cadzand-Bad heeft alle ingrediënten in huis om uit te groeien tot een natuurlijke, stijlvolle badplaats. Wie wel eens in deze badplaats is geweest, kent het gevoel van de zee die altijd vlakbij is, de brede zandstranden om te zonnen of uit te waaien, het unieke natuurreservaat Het Zwin en de weidsheid van het polderlandschap meer landinwaarts. Deze bijzondere combinatie van recreatie, natuur, rust, ruimte en vrijheid wordt nog krachtiger door de kwaliteitsslag die deze badplaats aan het maken is. In de toekomst zal het échte Cadzandse gevoel nog meer naar boven komen. Een gevoel dat je herkent in de architectuur van de gebouwen, pleinen en de boulevard, de groene uitstraling, bijzonder straatmeubilair, dat speciale koekje bij de koffie... Cadzand is een plek om te onthaasten, een ´verwenplek´ waar je heen gaat voor een moment voor jezelf en met je gezin.

Wat de kwaliteitsslag inhoudt, staat in het Ontwikkelingsplan 'Natuurlijk Stijlvol'. Dit plan is opgesteld door de gemeente Sluis, in nauw overleg met ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden. Het plan is zorgvuldig afgestemd op het provinciaal en rijksbeleid en door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als een voorbeeldproject in Nederland op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS). Bij het Ontwikkelingsplan horen een Stedenbouwkundig plan en een Beeldkwaliteitplan. In het stedenbouwkundig plan staat ondermeer hoe groot nieuwe gebouwen mogen worden en hoe de straten en pleinen worden ingericht. In het beeldkwaliteitplan wordt vastgelegd hoe de uitstraling van Cadzand-Bad wordt. Het ontwikkelingsplan en de bijlage vormen de basis voor het Bestemmingsplan. (bron: gemeente Sluis)

- De Schilvisie Cadzand-Bad (2011) geeft een stedenbouwkundige visie op de toekomstige ontwikkeling van de flanken van deze badplaats. Het gaat daarbij zowel om de uitbreiding van de badplaats aan de zuidzijde als om herontwikkelingen aan de oost- en westzijde van het bestaande dorp. De planhorizon van dit document loopt tot circa 2020. Deze visie borduurt voort op het in de vorige alinea beschreven Ontwikkelingsplan, waarin de basis is gelegd voor een verdere doorgroei en opwaardering van de badplaats. Behalve de concretisering van de in dat plan aangekondigde uitwerkingen en uitbreidingen blijft in dit rapport ook de aandacht bestaan voor de ruimtelijke en functionele samenhangen met de rest van het dorp. De hoofdlijn van deze stedenbouwkundige visie zal, samen met relevante componenten van het Ontwikkelingsplan, geïntegreerd worden in een Structuurvisie (volgens de definities van de WRO) voor de hele kern. Deze Structuurvisie vormt vervolgens de basis voor de uitwerking in bestemmingsplannen. (bron: gemeente Sluis)

- "Cadzand-Bad was een van de vijf deeltrajecten van de zogeheten 'Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen'. Dat wil zeggen dat een deel van de kust daar niet sterk genoeg was om een superstorm te weerstaan die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen. En dat is de veiligheidsnorm. De gemeente Sluis greep de kustversterking aan om de badplaats gelijk een flinke opwaardering te geven en de badstatus nog beter te benutten. Daarnaast zag Yacht@Cadzand-Bad BV de kans om tussen de strekdammen een jachthaven aan te leggen. Vanwege de integraliteit van de projecten hebben de organisaties ervoor geopteerd de uitvoering door één partij te laten uitvoeren, namelijk Waterschap Scheldestromen. Deze publiek-private samenwerking, onder de naam ‘Cadzand-Maritiem’, is uniek en daarmee een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Kustversterking. De kust bij Cadzand-Bad is over een kilometer - van strandpaviljoen De Piraat tot strandpaviljoen De Strandloper - versterkt door zand aan te brengen voor de bestaande dijk, zodat een nieuw duin is ontstaan. Dit nieuwe duin is niet hoger dan de bestaande kruinhoogte. Het deel van het strand dat het nieuwe duin in beslag neemt, is gecompenseerd door extra zand op het strand te spuiten. Zo blijft het uiteindelijke strandoppervlak gelijk en is een mooi, nieuw strand ontstaan. De strekdammen aan weerszijden van het uitwateringsgemaal zijn langer, hoger en breder gemaakt. De strekdammen zijn aangelegd met breuksteen en een toplaag van Xblocs. Dat zijn voorgevormde betonblokken in de vorm van een X, waardoor minder materiaal nodig is (kostenbesparend). De ruimte tussen de Xblocs vormt tevens een leefgebied voor flora en fauna. Het is de eerste keer dat Xblocs in Nederland worden toegepast. De westelijke strekdam is naar het westen verplaatst, waardoor meer ruimte is ontstaan tussen de dammen, zodat een jachthaven kon worden aangelegd.

Jachthaven. De jachthaven biedt ruimte voor circa 125 ligplaatsen. Op de westelijke strekdam is een havengebouw gerealiseerd met hoogwaardige sanitaire voorzieningen en een clubhuis met een prachtig uitzicht over het water. Voor de lokale bootvissersvereniging Kadzandria is ter vervanging van de gesloopte trailerhelling een nieuwe trailerhelling op de oostelijke strekdam aangelegd. Verbetering openbare ruimte. Ook de openbare ruimte van de kust bij Cadzand-Bad is aangepakt. Onder de naam ‘Duinboulevard' zijn nieuwe duinpaden aangelegd tussen hotel De Blanke Top en strandpaviljoen De Strandloper. Tevens zijn verschillende rust- en zichtpunten in de duinen gerealiseerd. Onder de naam ‘Maritiem Balkon' is voor het waterschapsgemaal de weg verhoogd aangelegd, zodat alle weggebruikers daar nu zicht hebben op zee. Over de uitwateringsgeul is een fiets- en wandelbrug gekomen en de parkeerplaats aan het begin van Boulevard de Wielingen is voorzien van een overkapping." (bron: Waterschap Scheldestromen)

- In 2015 zijn in Cadzand-Bad 200 nieuwe woningen en appartementen gebouwd.

- Beheersverordening Cadzand-Bad.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Bij Dè Sporthal in Cadzand-Bad (Noorddijk 3) kun je meer doen dan alleen sporten (tennis, voetbal, gymnastiek, squash). Ze organiseren met regelmaat activiteiten voor jong en ouder. Muziekavonden, markten, kindermiddagen. Je kunt het zo 'gek' niet bedenken. Wil je zelf iets organiseren: een feest, een markt, een vergadering of sportevenement? Neem gerust contact op. Flexibiliteit staat bij hen hoog in het vaandel. Ze denken graag met je mee om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. De hal is mulitifunctioneel en daardoor voor bijna alles inzetbaar. Middels een ingenieus systeem verlagen ze in no time het plafond en mobiele wanden zorgen ervoor dat ze de hal zo groot of zo klein kunnen maken als jij wilt. Bang voor kou in 'zo'n grote hal'? Geen probleem; de kachels maken het behaaglijk, zodat ook lezingen, intieme concerten of besprekingen met grote groepen mogelijk zijn.

- Op een zondag begin februari is er in Cadzand-Bad de Midwinter Halve Marathon, georganiseerd door Atletiekvereniging De Wielingen uit Oostburg. In 2018 was dat alweer voor de 27e keer. Voor nadere informatie; onder de link onder het menu 'Wedstrijden' zit een menu 'Halve Marathon', waar een aantal pagina's onder hangt met informatie m.b.t. dit gebeuren.

- Op het Duinplein worden jaarlijks 2 markten georganiseerd; de Paasmarkt (op 1e Paasdag) en de Pinkstermarkt (op 1e Pinksterdag).

- 3x per jaar zijn er in Cadzand-Bad Vliegerfeesten (Hemelvaartsdag, weekend in augustus en weekend in oktober (Herfstvakantie)), georganiseerd door strandpaviljoen Caricole, waarbij vliegeraars zich uitleven met creatieve en kunstzinnige creaties.

- Het FoodFest Event Cadzand-Bad (op een maandag in september) is in 2015 voor de 1e keer georganiseerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het strand van Cadzand-Bad staat bekend als de beste plek in ons land om haaientanden te vinden. Onder de link vind je waaróm dat zo is.

- Op (1) staat dat Cadzand-Bad de plaats met het hoogste aantal zonne-uren per jaar van ons land is. Volgens Omroep Zeeland is dat echter Den Helder (en volgens Julianadorpers betreft het om precies te zijn de badplaats Julianadorp aan Zee, dat onder de gemeente Den Helder valt).

- Tussen Cadzand-Bad en de Belgische grens ligt het Nederlandse deel van natuurgebied Het Zwin, dat formeel onder buurdorp Retranchement valt.

- In de zomer is er iedere maandag een markt in Cadzand-Bad.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Cadzand-Bad, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Live webcam van strandpaviljoen De Piraat met verschillende gezichtspunten op Cadzand-Bad.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Cadzand-Bad (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Cadzand.

- Veiligheid: - KNRM reddingstation Cadzand is opgericht in 1891. De bemanning bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Zij worden bij een alarm opgeroepen door middel van een 'pieper’.

Reactie toevoegen