Buurstede Heike

Plaats
Verdwenen plaats(naam)
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

buurstede_heike_emerweg_knotwilgen.jpg

De oude, agrarische buurtschap Buurstede Heike (waar de Emerweg een onderdeel van was) is de afgelopen decennia grotendeels verdwenen voor allerlei infrastructuur op het gebied van wonen, wegen en werken. Er is maar een klein stuk van overgebleven.

De oude, agrarische buurtschap Buurstede Heike (waar de Emerweg een onderdeel van was) is de afgelopen decennia grotendeels verdwenen voor allerlei infrastructuur op het gebied van wonen, wegen en werken. Er is maar een klein stuk van overgebleven.

Buurstede Heike

Terug naar boven

Status

Buurstede Heike is een voormalige buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Princenhage.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De naam werd ook wel als een woord gespeld, dus als Buurstedeheike.

Alternatieve naam
De buurtschap Buurstede Heike werd ook De Emer genoemd, of d'n Emmere, zoals de inwoners zeiden, naar de ligging rond de Emerweg.

Naamsverklaring
Stede betekent plaats in de ruimste zin van het woord. Stede komt voor in Hofstede = plaats waar een hof, boerderij, staat, molenstede = plaats waar een molen staat en misschien ook in timmerstede = plaats waar gebouwd wordt. (…) Buurstede = de plaats waar een buur, eenvoudig huisje, staat. In de Baronie komen voor de vormen Buursteden (te Princenhage) en Buurstad (te Zundert).(89)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Buurstede Heike lag in het W van Breda. N grenzend aan de spoorlijn Breda-Roosendaal, O aan Tuinzicht, Z aan Princenhage, W aan veiling The Greenery. Pas na de overgang van gemeente Princenhage naar gemeente Breda in 1942 kreeg het gebied straatnamen. Voorheen woonde men op Buurstede Heike, gevolgd door een letter en getal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 is sprake van aparte vermeldingen voor Buurstede Heike, met 26 huizen met 181 inwoners, en Emer, met 28 huizen met 186 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk bestond de buurtschap voornamelijk uit landbouwgronden en weilanden voor veelal kleinschalige boerderijen. De buurt werd voornamelijk bevolkt door boeren, tuinders en eenvoudige burgers (arbeiders) met doorgaans grote gezinnen. Pas na de annexatie door de gemeente Breda in 1942 zijn in het gebied de straatnamen Emerweg, Tuinzichtlaan, Zuilenstraat, Leursebaan, Huifakkerstraatje, Eemerstraat, Kwakkelhutstraat, Leegstraat en Hogestraat ontstaan.

In 2009 heeft oud-inwoner Kees Brans het boek 'Emerweg en omgeving' gepubliceerd over de geschiedenis van buurtschap Buurstede Heike. - Video boekpresentatie boek 'Emerweg en omgeving'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

De eeuwenoude agrarische buurtschap Buurstede Heike is de afgelopen decennia van de kaart geveegd door de aanleg van allerlei infrastructuur zoals spoorlijnen en wegen, de wijk Westerpark, woningen en bedrijven op de Steenakker, en het NAC-stadion.

Reactie toevoegen