Buurmalsen

Plaats
Dorp
West Betuwe Buren
Betuwe
Gelderland

Buurmalsen.jpg

Buurmalsen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, in grotendeels gemeente West Betuwe (t/m 2018 gemeente Geldermalsen), en voor een klein deel gemeente Buren.

Buurmalsen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, in grotendeels gemeente West Betuwe (t/m 2018 gemeente Geldermalsen), en voor een klein deel gemeente Buren.

gemeente_buurmalsen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Buurmalsen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Buurmalsen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

buurmalsen_kerk.jpg

Buurmalsen, collage exterieur en interieur Hervormde kerk (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurmalsen, collage exterieur en interieur Hervormde kerk (© Jan Dijkstra, Houten)

buurmalsen_5.jpg

Buurt Rooimond in Buurmalsen

Buurt Rooimond in Buurmalsen

buurmalsen_3.jpg

 Op de Brink in Buurmalsen

Op de Brink in Buurmalsen

buurmalsen_2.jpg

 Buurt Zijtak in Buurmalsen

Buurt Zijtak in Buurmalsen

Buurmalsen

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Buurmalsen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, in grotendeels gemeente West Betuwe (t/m 2018 gemeente Geldermalsen), en voor een klein deel gemeente Buren. Het dorp/de gemeente is in 1812 aan de gemeente Geldermalsen toegevoegd, in 1818 daar weer van afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, en in 1978 wederom opgegaan in de gemeente Geldermalsen. Een klein O deel van het dorp is in 1978 d.m.v. grenscorrectie naar de gemeente Buren overgegaan. Dat betreft o.a. panden aan de Kornedijk.

- Wapen van de voormalige gemeente Buurmalsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
850 kopie eind 11e eeuw Uberan Malsna, ca. 1200? kopie 14e eeuw in Overmalsen, 1251 de Malsen Superiore, 1276-1281 Burghmalsen, Burchmalsen, 1645 Buyren-malssen.

Naamsverklaring
Malsen
is een oude waternaam. De herkomst en betekenis zijn onduidelijk, wellicht niet Germaans. Het gebied van de heerlijkheid Malsen lag aan weerszijden van de Linge. De heerlijkheid werd ca. 1253 in tweeën gesplitst, Het gebied aan de rechteroever van de Linge werd aanvankelijk Burgmalsen genoemd, maar onder invloed van het nabijgelegen Buren is dit overgegaan in de huidige naam, met de betekenis 'Malsen bij Buren'. Zie ook Geldermalsen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurmalsen ligt N van Geldermalsen, NO van Tricht, en grenst in het Z aan de Linge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de gemeente Buurmalsen 231 huizen met 1.233 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 95/465 (= huizen/inwoners) en het dorp Tricht 136/768.

- Per 1-1-1978 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Geldermalsen: 1.671 hectare met 3.085 inwoners;
naar de gemeente Buren: 413 hectare met 81 inwoners.

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis Buurmalsen (naar onderen scrollen op de pagina tot je bij dit dorp bent, of zoek met ctrl F).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurmalsen heeft 8 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk met toren, woonhuis Molenhof (Lingedijk 1) uit 1930, de verkeersbrug over de Linge uit 1935-1941, de boerderij met tuinhek op Rijksstraatweg 27 (eind 19e eeuw) en boerderij Malsenburg op nr. 29 (eind 19e eeuw) met vloedschuur en wagenschuur.

- Buurmalsen heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de boerderij op Rijksstraatweg 76.

- De Hervormde (PKN) kerk (Rijksstraatweg 11) is een laatgotische pseudobasiliek met driebeukig schip op pijlers, evenals de toren waarschijnlijk daterend uit eerste helft 15e eeuw, en een eenbeukig, veelhoekig gesloten koor uit een latere periode. Sacristie tegen de noordzijde van het koor, dat is overwelfd met kruisribgewelven op gebeeldhouwde kraagstenen. In de kerk zijn zeer oude muurschilderingen te bewonderen, onder meer van Sint Jacobus als patroon van de bedevaartgangers naar Santiago, met als symbool de schelp, gedragen op het voorhoofd. Het kerkorgel dateert uit 1858 en is gemaakt door K.M. van Puffelen (Zaltbommel). De kerk valt onder de Hervormde (PKN) Gemeente Buurmalsen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Buurmalsen organiseert door het jaar heen diverse evenementen, waaronder het Oranjefeest.

- Spelweek Tricht-Buurmalsen (augustus).

- Buurmalsen en Tricht doen jaarlijks met een eigen corsowagen mee aan het Fruitcorso Tiel (september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin De Hollandsche Tuin is een gezellige en omvangrijke speeltuin aan de prins Willem Alexanderstraat. Op mooie lente- en zomerdagen zijn er vele kinderen die hier heerlijk spelen, voetballen en elkaar ontmoeten. De speeltuin heeft een flink aantal speeltoestellen, variërend van een klein speeltoestelletje met mini-glijbaan voor de allerkleinsten tot meer uitdagende toestellen als een kabelbaan voor de wat oudere kinderen. Ook is er een trapveldje met twee voetbalgoals dat intensief wordt gebruikt. Behalve kinderen uit Buurmalsen maken ook regelmatig kinderen uit omliggende dorpen gebruik van de speeltuin. Verschillende keren per jaar worden door het speeltuinbestuur activiteiten georganiseerd. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn het paaseieren zoeken, de Speeltuindag en de intocht van Sinterklaas in het dorp.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Buurmalsen, met toelichting.

- In 2015 is het fotoboek 'Het dagelijks leven in Buurmalsen en Tricht' verschenen, met ruim 250 foto's uit de periode 1860-2000. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de kerken van de 3 kerkelijke gemeenten in de dorpen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Buurmalsen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Buurmalsen behartigt de algemene belangen van de inwoners. De inspanningen van de raad richten zich met name op het woon- en leefklimaat. De Dorpsraad heeft de volgende doelstellingen: gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over onderwerpen die het dorp aangaan; dienen als klankbord voor de inwoners; dienen als communicatiekanaal tussen de gemeente en de inwoners van het dorp; communiceren en meedenken over de ontwikkeling van een dorpsplan; het bevorderen van goede contacten tussen groepen, organisaties, verenigingen en instellingen en de inwoners van het dorp.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis Ons Eigen Gebouw beschikt over een grote en een kleine zaal. Beide zalen zijn te huur tegen zeer schappelijke prijzen. Daarnaast bieden wij een grote keus aan koude en warme buffetten. Bovendien kan er sinds kort gebruik gemaakt worden van moderne audiovisuele middelen voor bedrijfspresentaties."

- Onderwijs: - Basisschool De Malsenburg in Buurmalsen is gefuseerd met Basisschool Op 't Hof in Tricht en na afloop van schooljaar 2018-2019 gesloten. De kinderen gaan sindsdien naar school in Tricht. De intentie is om een nieuw integraal kindcentrum (IKC) voor de fusieschool te realiseren. Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de meest geschikte locaties. Er is ook een enquête gehouden onder de inwoners. Uit beide kwam een voorkeur voor twee locaties: die van de school in Tricht, en een locatie tussen beide dorpskernen in, aan de Groeneweg, in het dorpsgebied van Buurmalsen. Het College van B&W heeft alle input en standpunten overwogen en besloten om de locatie aan de Groeneweg nader te laten uitwerken. Een speciale fusieschoolsite houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen rond de fusie en het IKC.

- Jeugd: - Zondagsschool 'Laat de kinderen tot mij komen'.

- Muziek: - Fanfare Wilhelmina.

- Dweilorkest 't Kapelleke is hét dweilorkest uit de Betuwe voor een spetterend, leuk, gezellig maar bovenal muzikaal goed optreden. Voor uiteenlopende activiteiten zoals productpresentaties, bedrijfsfeesten, braderieën, jaarmarkten, shows, en diverse andere feestjes staat Dweilorkest 't Kapelleke paraat. Deze vriendengroep van ca. 18 personen is in staat om een zaal compleet op de kop te zetten met hun aanstekelijke muziek en enthousiasme. Voor een feestje zijn ze altijd in!

- Sport: - "Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Malsnaruiters heeft tot doel de paardensport in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Daartoe worden dressuur-, spring- en recreatieve activiteiten en wedstrijden georganiseerd. De accommodatie bevindt zich op een terrein aan de Groeneweg te Buurmalsen. Paarden, pony's, ruiters en amazones zijn allemaal welkom. De Malsnaruiters organiseren regelmatig wedstrijden. In het outdoorseizoen worden de wedstrijden verreden op eigen terrein, tijdens het indoorseizoen maken wij gebruik van de Harte Hoeve. Bij De Malsnaruites kun je dressuur- en springlessen en ook kabouterlessen krijgen."

- Zorg: - Assche Veld is een pilotproject binnen de provincie Gelderland om in de gemeente Buren een bijzonder landgoed op te zetten: "een landgoed met zorg". Heerlijk en verzorgd wonen op je oude dag in een groene omgeving aan de Assche Wetering bij Buurmalsen. Door de vergrijzing en stijgende levensverwachting neemt de vraag naar zorg snel toe. Door noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekorten verandert de zorg de komende jaren ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker. Kleinschaligheid is een groeiende trend. Het accent verschuift hierbij van op zichzelf staande voorzieningen naar kleinschalig organiseren binnen grotere voorzieningen. Zorglandgoed Assche Veld speelt hier op in. Het sinds 2010 in ontwikkeling zijnde initiatief wordt ontwikkeld aan de Nieuwe Steeg en krijgt een oppervlak van circa 11,6 hectare. Het - in 2015 vastgestelde - bestemmingsplan maakt 36 zorgeenheden mogelijk.

Ontwikkelaar Atriment vindt dat zorgverlening maatwerk is, waarbij de cliënt de regievoerder is. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie staan voorop; ondersteuning en zorg zijn erop gericht deze te bevorderen en te vergroten. De moderne architectuur van het landgoed is gelegen in een bijzondere setting. Een eigentijds landschap van waterpartijen, bosschages, bomenlanen en glooiingen. Dit alles verweven met de natuur. Nagenoeg het hele terrein wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars en fietsers. Vanuit het wooncomplex beleef je de landschappelijke omgeving optimaal. Het landgoed vormt een verbindende schakel tussen de landgoederen Biesterbosch en Burghmalsen. De landschappelijke invulling zal naadloos aansluiten bij Landgoed Burghmalsen. - Artikel over de plannen voor Zorglandgoed Assche Veld in Buurmalsen (2015). - Brochure over Zorglandgoed Assche Veld. Het zorglandgoed wordt aangelegd door aannemer JC van Kessel.

Reactie toevoegen