Buurmalsen

Plaats
Dorp
West Betuwe Buren
Betuwe
Gelderland

buurmalsen_kerk.jpg

Buurmalsen, collage exterieur en interieur Hervormde kerk (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurmalsen, collage exterieur en interieur Hervormde kerk (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurmalsen.jpg

In Buurmalsen aangekomen

In Buurmalsen aangekomen

buurmalsen_5.jpg

Buurt Rooimond in Buurmalsen

Buurt Rooimond in Buurmalsen

buurmalsen_3.jpg

 Op de Brink in Buurmalsen

Op de Brink in Buurmalsen

buurmalsen_2.jpg

 Buurt Zijtak in Buurmalsen

Buurt Zijtak in Buurmalsen

gemeente_buurmalsen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Buurmalsen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Buurmalsen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Buurmalsen

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Buurmalsen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, in grotendeels gemeente West Betuwe (t/m 2018 gemeente Geldermalsen), en voor een klein deel gemeente Buren. Het dorp/de gemeente is in 1812 aan de gemeente Geldermalsen toegevoegd, in 1818 daar weer van afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, en in 1978 wederom opgegaan in de gemeente Geldermalsen. Een klein O deel van het dorp is in 1978 d.m.v. grenscorrectie naar de gemeente Buren overgegaan. Dat betreft o.a. panden aan de Kornedijk.

- Wapen van de voormalige gemeente Buurmalsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
850 kopie eind 11e eeuw Uberan Malsna, ca. 1200? kopie 14e eeuw in Overmalsen, 1251 de Malsen Superiore, 1276-1281 Burghmalsen, Burchmalsen, 1645 Buyren-malssen.

Naamsverklaring
Malsen
is een oude waternaam. De herkomst en betekenis zijn onduidelijk, wellicht niet Germaans. Het gebied van de heerlijkheid Malsen lag aan weerszijden van de Linge. De heerlijkheid werd ca. 1253 in tweeën gesplitst, Het gebied aan de rechteroever van de Linge werd aanvankelijk Burgmalsen genoemd, maar onder invloed van het nabijgelegen Buren is dit overgegaan in de huidige naam, met de betekenis 'Malsen bij Buren'. Zie ook Geldermalsen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurmalsen ligt N van Geldermalsen, NO van Tricht, en grenst in het Z aan de Linge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de gemeente Buurmalsen 231 huizen met 1.233 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 95/465 (= huizen/inwoners) en het dorp Tricht 136/768.

- Per 1-1-1978 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Geldermalsen: 1.671 hectare met 3.085 inwoners;
naar de gemeente Buren: 413 hectare met 81 inwoners.

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis Buurmalsen (naar onderen scrollen op de pagina tot je bij dit dorp bent, of zoek met ctrl F).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Assche Veld is een pilotproject binnen de provincie Gelderland om in de gemeente Buren een bijzonder landgoed op te zetten: "een landgoed met zorg". Heerlijk en verzorgd wonen op je oude dag in een groene omgeving aan de Assche Wetering bij Buurmalsen. Door de vergrijzing en stijgende levensverwachting neemt de vraag naar zorg snel toe. Door noodzakelijke bezuinigingen en personeelstekorten verandert de zorg de komende jaren ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker. Kleinschaligheid is een groeiende trend. Het accent verschuift hierbij van op zichzelf staande voorzieningen naar kleinschalig organiseren binnen grotere voorzieningen. Zorglandgoed Assche Veld in Buurmalsen speelt hier op in.

Ontwikkelaar Atriment vindt dat zorgverlening maatwerk is, waarbij de cliënt de regievoerder is. Zelfstandigheid,  zelfredzaamheid en participatie staan voorop; ondersteuning en zorg zijn erop gericht deze te bevorderen en te vergroten. De moderne architectuur van het landgoed is gelegen in een bijzondere setting. Een eigentijds landschap van waterpartijen, bosschages, bomenlanen en glooiingen. Dit alles verweven met de natuur. Nagenoeg het hele terrein wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars en fietsers. Vanuit het wooncomplex beleef je de landschappelijke omgeving optimaal. Het landgoed vormt een verbindende schakel tussen de landgoederen Biesterbosch en Burghmalsen. De landschappelijke invulling zal naadloos aansluiten bij Landgoed Burghmalsen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurmalsen heeft 8 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk met toren, woonhuis Molenhof (Lingedijk 1) uit 1930, de verkeersbrug over de Linge uit 1935-1941, de boerderij met tuinhek op Rijksstraatweg 27 (eind 19e eeuw) en boerderij Malsenburg op nr. 29 (eind 19e eeuw) met vloedschuur en wagenschuur.

- Buurmalsen heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de boerderij op Rijksstraatweg 76.

- Hervormde kerk van de Hervormde (PKN) Gemeente Buurmalsen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Spelweek Tricht-Buurmalsen (augustus).

- Buurmalsen en Tricht doen jaarlijks met een eigen corsowagen mee aan het Fruitcorso Tiel (september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin De Hollandsche Tuin is een gezellige en omvangrijke speeltuin aan de prins Willem Alexanderstraat. Op mooie lente- en zomerdagen zijn er vele kinderen die hier heerlijk spelen, voetballen en elkaar ontmoeten. De speeltuin heeft een flink aantal speeltoestellen, variërend van een klein speeltoestelletje met mini-glijbaan voor de allerkleinsten tot meer uitdagende toestellen als een kabelbaan voor de wat oudere kinderen. Ook is er een trapveldje met twee voetbalgoals dat intensief wordt gebruikt. Behalve kinderen uit Buurmalsen maken ook regelmatig kinderen uit omliggende dorpen gebruik van de speeltuin. Verschillende keren per jaar worden door het speeltuinbestuur activiteiten georganiseerd. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn het paaseieren zoeken, de Speeltuindag en de intocht van Sinterklaas in het dorp.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Buurmalsen en Tricht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Buurmalsen (online te bestellen).

- In 2015 is het fotoboek 'Het dagelijks leven in Buurmalsen en Tricht' verschenen, met ruim 250 foto's uit de periode 1860-2000. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de kerken van de 3 kerkelijke gemeenten in de dorpen.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Buurmalsen zet zich voor én met de inwoners in om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te vergroten. Leefbaarheid is iets van ons allemaal."

- Dorpshuis: - Dorpshuis Ons Eigen Gebouw.

- Onderwijs: - "Basisschool De Malsenburg in Buurmalsen is een echte dorpsschool, midden in de leefwereld van onze kinderen en hun ouders. Rondom de school hebben onze leerlingen heerlijk de ruimte om te spelen. We willen dat alle leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden en daarbij op een goede wijze met anderen leren omgaan en samenwerken. We ontwikkelen basisvaardigheden op het gebied van kennis, sociale interactie en creatieve vorming. We leren de kinderen zelfredzaam te zijn en geven ze de ruimte om zich als persoonlijkheid te ontwikkelen. Wij zien ouders als partners en zoeken actief de dialoog. Zij zijn expert op het gebied van hun kind. Samen met de professionals van de school werken we aan ons motto: 'Samen en jezelf blijven'."

- Muziek: - Fanfare Wilhelmina. - Dweilorkest 't Kapelleke is hét dweilorkest uit de Betuwe voor een spetterend, leuk, gezellig maar bovenal muzikaal goed optreden. Voor uiteenlopende activiteiten zoals productpresentaties, bedrijfsfeesten, braderieën, jaarmarkten, shows, en diverse andere feestjes staat Dweilorkest 't Kapelleke paraat. Deze vriendengroep van ca. 18 personen is in staat om een zaal compleet op de kop te zetten met hun aanstekelijke muziek en enthousiasme. Voor een feestje zijn ze altijd in!

Reacties

(2)

ik woon kornedijk 15 Buurmalsen (gem.Buren) de postcode is 4197 (buurmalsen), kornedijk 10 is Buren (postcode 4116)

Dank George. Het begint mij te dagen: de kern Buurmalsen heeft maar 1 postcode, 4197, toegekend net voor de herindeling van 1978 (de postcodes zijn nl. in 1978 formeel in werking getreden, maar in de jaren daaraan voorafgaand al opgezet en toegekend). Na de grenscorrectie had voor het Burense deel van Buurmalsen eigenlijk een eigen postcode aangevraagd moeten worden, maar ja dat kost centjes dus dat heeft men maar laten zitten, waardoor je nu aan de postcode niet kunt zien welk deel Buurmalsen gem. Geldermalsen is en welk deel Buurmalsen gem. Buren.

Reactie toevoegen