Burgerveen

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

Burgerveen

Terug naar boven

Status

- Burgerveen is een dorp in de provicie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- Onder het dorp Burgerveen valt in de praktijk ook de buurtschap Leimuiderbrug (die formeel wel een aparte woonplaats is met een eigen postcode).

Terug naar boven

Naam

Knooppunt
De plaatsnaam is buiten de regio vooral bekend van het nabijgelegen Knooppunt Burgerveen, waar de A44 aftakt van de A4.

Oudere vermeldingen
1867 Burgerveen.

Naamsverklaring
Het huidige dorp ligt in de Haarlemmermeerpolder en is pas in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan. De plaats is vernoemd naar het verdronken gelijknamige dorp (1334 sBurchgraven veen, 1639 Burgerveen), zo genoemd naar de burggraaf van Leiden. De kaart van het Rijnland van Floris Balthazar van 1615 vermeldt 'Grootburgerveen Anders Hillijgem' en 'Cleen burgerveen Anders Sassem'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Burgerveen ligt Z van de stad Hoofddorp, ZO van het dorp Nieuw-Vennep, NO van het dorp Leimuiden, als lintbebouwing aan de Leimuiderdijk. Het dorpsgebied loopt tot aan de W hiervan gelegen snelweg A4.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Burgerveen heeft ca. 150 huizen met ca. 370 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Met Burgerveen of Burggravenveen, zoals de geografische geschiedschrijver van Haarlemmermeer Ramaer het noemt, werd vóór de drooglegging een niet of nauwelijks bewoond stuk veenland gelegen aan de zuidoostelijke rand van Haarlemmermeer aangeduid: “Burggravenveen was in 1417 niet meer bewoond, hoewel het later weder enkele bewoners had; de naam is echter reeds vroeg op de achterliggende landen overgegaan, en er woonden b.v. langs den Burgerveenschen Dijk vele personen…” “Het was evenmin een dorp, maar een veenland, waar hier en daar een enkele woning verspreid lag. De naam is, toen het kort na 1613 geheel was weggeslagen, overgegaan op meer oostelijk gelegen landen. Op een der beide kaarten van omstreeks 1809, uit het archief van Blanken afkomstig, is een buiten den dijk langs de oostzijde van het Haarlemmermeer uitstekend stukje land te zien, dat daar Burgerveensche Hoek genoemd wordt”.

Blijkt uit bovenstaande al dat het vroegere Burggravenveen een onherbergzaam gebied moet zijn geweest, een en ander wordt nog eens bevestigd door een opmerking van dezelfde schrijver over de toenmalige verbindingen: “De ambachten Vennep en Burggravenveen waren geen dorpen, maar slechts veenland, waarin hier en daar een enkel huis verspreid lag. Er liep geen weg door, en men kon slechts, over slooten springende, en een breed water met een pont overstekende, het eene ambacht van uit het andere bereiken”. Over de meer recente geschiedenis vermeldden Van Paassen c.s. dat Burgerveen van oorsprong een landarbeidersbuurt is geweest, waar zich met name veel losse arbeiders gevestigd hebben. Een gedeelte van dit gebied, achter de dijk langs de veldweg, stond bekend als de 'Ruige Hoek', een naam die waarschijnlijk vanuit de historie verklaarbaar is vanwege de vroegere onherbergzaamheid.

Weteringbrug (voorheen Weteringbuurt) en ook Buitenkaag (voorheen Leeghwaterbuurt) hebben, volgens dezelfde schrijvers, nooit zo’n specifiek karakter gedragen als Burgerveen. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat Weteringbrug en ook Buitenkaag min of meer direct aansluiten bij woonkernen in de randgemeenten (Oude Wetering en Kaagdorp), terwijl Burgerveen in afzondering aan de Westeinderplassen gelegen is. (bron: 'Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling', uitg. gemeente Haarlemmermeer / Sociografisch Bureau De Meerlanden)

Terug naar boven

Evenementen

- Er is een evenement Burger Fame geweest, waarbij inwoners de kans kregen hun muzikale talenten voor het voetlicht te brengen. Georganiseerd door muzikant en sinds 2013 inwoner van Burgerveen Jan-Marein Oelderik. Of dit een eenmalig evenement was of dat het vaker georganiseerd wordt, is ons nog niet bekend.

- De groene fietstocht 'Fiets zoekt Boer' (op een zaterdag begin juni) was er in 2018 voor de 3e keer in Lisserbroek en voor de 1e keer in Burgerveen, waar ze bij dit initiatief zijn 'aangehaakt'. Je kunt kiezen uit de afstanden 20 en 30 km. Het is een gezonde en gezellige manier om kennis te maken met 'groene adressen' in de eigen omgeving waar boerenproducten te proeven en te koop zijn. Vaak organiseren de deelnemende bedrijven speciaal op die dag ook een bijzondere, aan hun bedrijf gerelateerde activiteit. Zo kon men in 2018 o.a. geitjes aaien bij de geitenboerderij en 'piepermeppen' - wat dat ook moge zijn, maar het klinkt in ieder geval leuk - bij de aardappelboer.

- Jaarlijks is er op een zaterdag eind augustus in Burgerveen de traditionele Zeepkistenrace. Een superleuke en sportieve attractie voor het hele gezin met (zelfgemaakte) zeepkisten, een spannend parcours en leuke prijzen. Roetsj lekker mee van de Leimuiderdijk naar beneden over de Venneperweg of kom gezellig kijken! Tip voor deelnemers: je kunt 'een nat pak halen', dus neem een setje droge kleren mee. Deelname kost slechts €5,-. Je kunt je opgeven bij Martijn Vis of via opgaveformulier op de dorpssite.

- Op een zaterdag begin oktober is er de jaarlijkse Boekenmarkt in het dorpshuis (12.00-15.00 uur). Het zijn boeken in allerlei genres zoals streekromans, reisboeken, kinderboeken etc.

- In december is er een Kerstmarkt.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ter verbetering van de recreatiemogelijkheden in het dorp zijn er in 2019 een recreatiesteiger, bankjes en een picknicktafel gerealiseerd. Ook komt er een fietsstraat.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Burgerveen.

- Nieuws: - Nieuws uit Burgerveen op Facebook. - Het dorp heeft een eigen dorpskrant; 't Burgerveentje. Hoe vaak deze verschijnt, is ons nog niet bekend.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Burgerveen behartigt ook de belangen van de naastgelegen buurtschap Leimuiderbrug. Bepaalde thema's staan door het jaar heen altijd wel een keer op de agenda, omdat ze regelmatig aandacht behoeven, zoals Schiphol, verkeer en vervoer en openbare ruimte. Daarnaast komen er ook regelmatig nieuwe onderwerpen en issues aan de orde. Ook organiseert Dorpsbelangen door het jaar heen diverse (veelal jaarlijks terugkerende) activiteiten, zoals de Zeepkistenrace, de Nieuwjaarsreceptie en Open Dorpsplein-bijeenkomsten (t/m 2017 was er ook jaarlijks een Rommelmarkt, maar die is na 40 jaar gestopt omdat men daar niet genoeg vrijwilligers meer voor kon vinden). Zoals Voorzitter Sjaak Pappe zegt: "We zien er uit als een calimero-dorp, maar wij houden wel van aanpakken!" En het is ook nog een dorp waar iedereen elkaar kent en voor elkaar klaar staat als dat nodig is. Dorpsraad-lid Nettie Spijker stelt in dat kader: "In ons dorp hoeft niemand eenzaam te zijn."

- Dorpshuis: - Bij de entree van het dorp vind je sinds 1963, aan de rechterkant van de Oude Venneperweg, Dorpshuis Marijke. In een ver verleden onder meer badhuis, consultatiebureau van de kruisverenigingen en praktijkruimte voor de huisarts. In de loop der jaren uitgegroeid tot 'de huiskamer van Burgerveen’, en het centrum van een intensief verenigingsleven. Jarenlang is beheerder Ria van de Berg hier een vertrouwde verschijning. Sinds 2015 berust de exploitatie bij Stichting Maatvast en is het beheer in handen van Tineke Musterman.

Terug naar boven

Bekende Nederlander, geboren in Burgerveen

- Hendrikus Colijn (1869–1944) was premier van Nederland in de jaren 1925-1926 en 1933-1939.

Reactie toevoegen