Buitenkaag

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

Buitenkaag

Terug naar boven

Status

- Buitenkaag is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- Het dorp Buitenkaag werkt op veel gebieden samen met buurdorp Kaag en ze delen diverse voorzieningen (zo zijn er bijvoorbeeld een gezamenlijke Dorpsraad en Dorpshuis). Ze worden samen dan ook wel als tweelingdorp beschouwd. Bijzonder daarbij is dat de dorpen in verschillende gemeenten én provincies liggen. Eerstgenoemd dorp ligt dus in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmeermeer, laatstgenoemd dorp ligt in de provincie Zuid-Holland, gemeente Kaag en Braassem (iets soortgelijks doet zich in ons land voor bij de dorpen Holthees en Smakt in respectievelijk Brabant en Limburg). Formeel, d.w.z. voor bijv. de plaatsnaamborden en de postadressen, zijn het nog wel aparte plaatsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1851 gemaal: de Leeghwater aan de Kaag, 1867 de Leeghwater, 1874 Leeghwater, 1959 Buitenkaag, voorheen Leeghwaterbuurt.

Naamsverklaring
Zo genoemd naar het gedeelte van de Kaag buiten de Kager Polder, ter onderscheiding van Binnenkaag. De huidige plaatsnaam is pas in 1959 officieel vastgesteld; daarvoor heette de plaats in de volksmond De Leeghwater of Leeghwaterbuurt, naar de ligging bij het gemaal De Leeghwater.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Buitenkaag ligt aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ter hoogte en NO van de Kagerplassen en ligt N van het dorp Kaag, Z van de A44 en de dorpen Lisserbroek en Lisse, W van het dorp Sassenheim, ZW van de dorpen Abbenes en Nieuw-Vennep en NW van de dorpen Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Buitenkaag omvat ca. 190 huizen met ca. 470 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De inwoners ervaren al vele jaren parkeeroverrlast van werknemers van scheepswerf Royal Van Lent in buurdorp Kaag, dat aan de overkant van de Ringvaart in buurgemeente Kaag en Braassem ligt. "We zijn een parkeerterrein met woningen voor de firma Van Lent", zo drukt Menno Hegeman de gevoelens van de inwoners uit. Hij is woordvoerder van 'Parkeergroep Buitenkaag', een groep inwoners die zich verzet tegen het parkeerbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. Om de overlast terug te dringen bouwde de gemeente een parkeerterrein in het dorp, bedoeld voor de medewerkers van de werf, die vervolgens met de pont naar hun werkgever in Kaag gaan. Maar nu de overlast niet is afgenomen wil de gemeente anno 2021 een tweede parkeerplaats in het dorp realiseren. En dat gaat voor veel Buitenkagers te ver: "Straks hebben we met dat tweede parkeerterrein meer parkeerplaatsen dan woningen en dat lijkt mij een omgedraaide en omgekeerde wereld", aldus een van de inwoners.

Naast het feit dat de bewoners zich ergeren aan het parkeerbeleid, hebben zij ook veel overlast van de werknemers. "Omdat ze bij Van Lent in verschillende shifts werken, loopt er ook 's nachts personeel in het dorp. Ze lopen vaak met muziek aan of laten rotzooi achter", aldus een andere inwoner. Bovendien vinden zij dat het probleem moet worden opgelost in de gemeente (Kaag en Braassem) en provincie (Zuid-Holland) waar het probleem zich voordoet. De tweede parkeerplaats is overigens een tijdelijke oplossing van maximaal vijf jaar. In april 2021 worden er in Buitenkaag blauwe zones ingevoerd. Volgens wethouder Ruigrok zal de overlast dan een stuk minder worden. Zij stelde verder dat het ondenkbaar is om dit probleem 'over de schutting te gooien': "Je moet met elkaar samenleven en je moet met elkaar op zoek naar oplossingen."

Het probleem is dat de kleine pont niet veel auto's tegelijk kan overzetten. Daardoor duurt het te lang als een hele 'shift' van de scheepswerf ineens met de auto op de pont naar Kaag zou willen. Vandaar dat men die in Buitenkaag parkeert en te voet met de pont verder gaat. Het is in het dorp extra druk met parkeerders omdat volgens de inwoners ook restaurants, botenverhuurders en bewoners op Kaag hun gasten vragen hun auto 'op de wal' te parkeren. En vooral op mooie zomerse dagen staat het dorp propvol met auto’s, en zorgt de lange rij voor het pontje voor de nodige benzine- en dieseldampen. Volgens de inwoners zou vanwege al deze factoren een brug daarom de oplossing zijn. Hoewel de twee dorpen als tweelingdorp worden gezien en/want op veel gebieden harmonieus samenwerken, staan ze in deze casus lijnrecht tegenover elkaar (en waar in veel geschillen een compromis mogelijk is, lijkt dat hier niet het geval; het is immers een brug óf een pont. Meer smaken zijn er niet).

In Kaag zit namelijk vrijwel niemand te wachten op de eventuele komst van een brug. “De pont ontmoedigt mensen om met de auto te komen. Die overgang kost 4,50 euro. Je ziet daarom vooral fietsers en wandelaars. Het wachten op de pont vinden wij helemaal niet erg. Sterker nog, je gaat je auto uit om even een praatje te maken met een andere eilander. Bijkomend voordeel is dat het enorm veilig is op Kaagdorp. Er is nog nooit een auto gestolen en in ingebroken wordt er zelden, en dan ook alleen maar vanaf het water. De pont hoort bij de charme en wij betalen alleen op jaarbasis de administratiekosten van enkele tientjes”, aldus inwoner Roel Terraneo. De gemeente Kaag en Braassem overweegt anno eind 2020 het pontje van Buitenkaag naar Kaageiland door een vaste verbinding te vervangen als dat jaarlijks beduidend minder kost dan de pont. Het plan komt vanwege financiële bezuinigingen en is ook gunstig voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Om - wederom - aandacht te vragen voor de parkeerproblematiek in het dorp, hebben inwoners in januari 2021 spandoeken in het dorp opgehangen met de tekst: "P-probleem niet overbrugbaar?!"

- Bestemmingsplan Buitenkaag (1998). Of dit plan nog geldt of inmiddels is opgevolgd door een nieuwere versie, is ons nog niet bekend. Indien het laatste het geval is, heeft het in ieder geval nog naslagwaarde om te kunnen lezen hoe het dorp er in die tijd voor stond.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Van 1845-1930 behoort Kaag tot de parochie Oud Ade. Wegens de moeilijke bereikbaarheid van de moederparochie wordt in 1931 in Buitenkaag een bijkerkje van de Engelbewaardersparochie te Lisse-Sassenheim gebouwd, bestemd voor de katholieken van de Kaag. De eenvoudige inventaris stamt uit de bouwtijd. De RK kerk Sint Johannes Evangelist (Hoofdweg 2032) is op 15-12-1948 een zelfstandige parochie geworden. Vandaag de dag is de RK Parochie H. Joannes Evangelist nog altijd een zelfstandige parochie, met een samenwerkingsverband met de parochie in Nieuw-Vennep.

Het herenkoor van de kerk, Laudate Dominum, is opgericht op 2 februari 1931, bij de ingebruikneming van de kerk. Dameskoor Omnes Gentes is opgericht in 1968. Er werd toen apart gerepeteerd en gezongen, wat voor de dirigent een behoorlijke klus was. In 1992 zijn de koren samengevoegd tot het koor Laudate Dominum Omnes Gentes. Het koor bestaat uit 3 dames en 5 heren. Klein maar dapper! Ze repeteren op donderdag van 19.30-20.30 uur. Ze zingen Latijn en Nederlands en zingen praktisch elke week in vieringen in de kerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Mail voor meer informatie naar Kees van der Laan, of kom eens kijken bij een repetitie.

- Buitenkaag heeft 1 rijksmonument, zijnde Gemaal De Leeghwater (Lisserdijk 5) uit 1845. Het gemaal is vernoemd naar Jan Adriaanszoon Leeghwater, die in 1641 als een der eersten pleitte voor de droogmaking van het steeds groeiende Haarlemmermeer, wat leidde tot overstromingen in de omliggende kernen en zelfs complete nederzettingen die in het water zijn verdwenen. Gemaal De Leeghwater is als proefstoomgemaal gebouwd en gebruikt voor het droogmaken van het Haarlemmermeer. Na deze proef zijn pas de gemalen in Lijnden en Cruquius gebouwd, waarna het Haarlemmermeer daadwerkelijk is drooggelegd. Het gemaal heeft tot 1912 op stoom gedraaid. Sindsdien heeft het dieselmotoren.

Tegenwoordig is de Leeghwater in Buitenkaag jaarlijks nog ca. 600 uur in gebruik. Alleen als de andere gemalen in de Haarlemmermeer het water niet meer kunnen afvoeren, wordt De Leeghwater nog in gebruik gesteld. Van het originele gemaal is weinig meer te herkennen; als gevolg van verbouwingen is veel van de neogotische stijl verloren gegaan. Dit in tegenstelling tot de 'collega-gemalen' De Cruquius en De Lynden, die wel in originele staat zijn gebleven.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De veerpont Kaag - Buitenkaag over de Ringvaart van de Haarlemmermeer vaart dagelijks, 24 uur per dag, en is ook geschikt voor auto's en vrachtwagens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Buitenkaag (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Kaag en Buitenkaag van de Dorpsraad op Facebook. - De ca. 8x per jaar verschijnende dorpskrant Heen en Weer is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsraad Kaag - Buitenkaag is opgericht in 1972. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en bestendigen van de belangen van de inwoners van onze dorpen. Bijzonder is dat onze dorpen in respectievelijk de gemeente Kaag en Braassem, provincie Zuid-Holland liggen en in de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland. De Dorpsraad heeft door de samenwerking van de twee kernen in twee verschillende gemeenten en provincies een bijzondere bestuurlijke positie. Deze bestuurlijke samenwerking voldoet nu al bijna 50 jaar prima. Het bestuur van de Dorpsraad ziet de toekomst van deze bijzondere vereniging dan ook vol vertrouwen tegemoet."

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Ontmoeting is er voor de dorpen Kaag en Buitenkaag. In 2009 is het pand grondig verbouwd en uitgebreid. Het is de thuisbasis van vele lokale verenigingen.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool St. Willibrordus is een kleinschalige, katholieke dorpsschool in het dorp Buitenkaag waar persoonlijke aandacht, saamhorigheid en samenwerking centraal staan. 'Samen leren we meer!' Ons schoolgebouw is een sfeervol authentiek, historisch gebouw in een groene omgeving. We hebben drie speelpleinen. Midden op het hoofdplein staat een grote oude eikenboom die vaak als ontmoetingsplaats voor leerlingen en ouders dient. Onze ruime gymzaal grenst direct aan het plein. Binnen de school heerst rust en overzicht, onder andere door geordende ruime lokalen, de open deuren en de ruimtelijke indeling van het gebouw. We hebben een eigen bibliotheek en een aparte aula waar we niet alleen samen werken, maar waar we elkaar ook ontmoeten tijdens vieringen of projectafsluitingen. Daarnaast is Peuterspeelzaal Ollekebolleke inpandig. Deze is op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend geopend.

Op de St. Willibrordus in Buitenkaag leert het kind leren. Wij bieden zowel op groeps- als op individueel niveau een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij zich kunnen ontplooien op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Het geloof in eigen kunnen, de wil om zelfstandig te handelen en waardering van en voor anderen, vormen een belangrijke basis waarop het kind positief-reflecterend, zelfstandig en sociaal vaardig kan functioneren in de maatschappij. Wij zijn een dorpsschool waar goed onderwijs wordt gegeven. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast kijken we kritisch naar de ontwikkelingen in het onderwijs. Deze is voortdurend in beweging; wij kijken naar wat bij onze school past en maken hierin bewuste keuzes."

- Sport: - De Kaagse Bridge Club is opgericht in 1969.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Buitenkaag RK, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen