Bruuk

Plaats
Buurtschap
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

Bruuk natuurgebied De Bruuk (Kopie).gif

Buurtschap Bruuk, natuurgebied De Bruuk is een klein maar bijzonder en afwisselend natuurgebied met bos, verlandingsvegetatie, moerashooiland, bloemrijk grasland en vochtig schraalland.

Buurtschap Bruuk, natuurgebied De Bruuk is een klein maar bijzonder en afwisselend natuurgebied met bos, verlandingsvegetatie, moerashooiland, bloemrijk grasland en vochtig schraalland.

Bruuk

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Bruuk.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Bruuk.

- Boek hier je golfvakantie in Bruuk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Bruuk.

Terug naar boven

Status

- Bruuk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Groesbeek.

- De buurtschap Bruuk valt onder het dorp Breedeweg, maar omdat dat dorp geen eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek, liggen beide voor de postadressen 'in' Groesbeek.

- De buurtschap Bruuk heeft geen plaatsnaamborden. Vreemd is ook dat Bruuk niet meer als plaatsnaam wordt vermeld in de recente Topografische atlas Gelderland (1), in tegenstelling tot de gelijksoortige en eveneens Breedewegse buurtschap Grafwegen Z van Bruuk. De bebouwing is er immers nog gewoon.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 (2) 'Bruuk of Bruk'.
Spelling
Officieel heet de buurtschap Bruuk, zonder voorvoegsel (gezien de straatnaam Bruuk). In de praktijk spreekt men van De Bruuk. Vermoedelijk woon je ook niet 'in' Bruuk maar 'op De Bruuk'.
In de volksmond
Groesbekers noemen het natuurgebied De Bruuk ook wel Den Botterpot, omdat het er altijd drassig en smeuig is. En heel vroeger werd er - gezien de ligging aan de grens met Duitsland - ook gesmokkeld. O.a. botersmokkel was een veelvoorkomend fenomeen.

Terug naar boven

Ligging

Bruuk ligt ZO van Groesbeek, direct ZO van Breedeweg, rond de wegen Bruuk (die deels in de bebouwde kom van Breedeweg ligt) en Hogewaldseweg (die N van de weg Bruuk parallel langs de Duitse grens loopt).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Bruuk 44 huizen met 212 inwoners.

- Tegenwoordig omvat het buiten de dorpskern van Breedeweg gelegen deel van Bruuk ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ook Bruuk en Breedeweg hebben geleden onder de bevrijdingsgevechten aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Diverse huizen in Bruuk en Breedeweg zijn toen verwoest. Op de Bruuk was een noodkerkhof waar omgekomen Amerikaanse en Engelse militairen ruim een jaar begraven hebben gelegen. Op die plek zijn later de woningen aan de Abeelstraat en de Parachutistenstraat gebouwd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

In Bruuk ligt Natura 2000-natuurgebied De Bruuk. Het ca. 100 hectare grote natuurgebied wordt deels beheerd door Staatsbosbeheer, deels door particulieren. Het is een moerasgebied dat wordt gevoed door kwelwater uit de omliggende heuvels. De Bruuk is een mooi voorbeeld van het zogenaamde meden- of madenlandschap. Kenmerkend daarvoor is de kleinschalige afwisseling van hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. De hooimoerassen zijn zowel een een voorbeeld van blauwgrasland als van veldrusschraalland. Door het gebied loopt het riviertje de Leigraaf. Om de blauwgraslanden in De Bruuk in stand te houden, is het noodzakelijk dat het waterpeil omhoog gaat. De bodem in De Bruuk bevat namelijk meer stikstof dan wenselijk is. Dit heeft tot gevolg dat stikstofminnende planten de soorten verdringen die vooral gedijen in een armer milieu. Het verhogen van de waterstand in het gebied zorgt voor extra bescherming van de bedreigde flora. Boeren met grond in de directe omgeving vrezen echter dat de maatregel leidt tot schade en overlast. Staatsbosbeheer is daarom anno 2014 met de agrariërs in gesprek om te kijken hoe zo goed mogelijk aan beide belangen tegemoet kan worden gekomen. Zie verder:

- In 2013 is in De Bruuk de zeldzame heidehommel aangetroffen.

- Pagina over De Bruuk van Radboud Universiteit Nijmegen, met o.a. een reportage over De Bruuk van Omroep Gelderland.

- PAS-gebiedsanalyse De Bruuk.

 

 

Reactie toevoegen