Bruggen (Deurne)

Plaats
Buurtschap
Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Bruggen (Deurne)

Terug naar boven

Status

- Bruggen is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne. T/m 1925 gemeente Deurne en Liessel.

- De buurtschap wordt onderscheiden in de delen Klein Bruggen en Groot Bruggen.

- De buurtschap Bruggen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Deurne.

- De buurtschap Bruggen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes, en enkel voor het deel Klein Bruggen, kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bruggen ligt rond de wegen Klein Bruggen, Bruggenseweg (het gedeelte NW van het kruispunt met de Strijpsebaan), Hilakkerweg, Strijpen, Bakelseweg (de N604; het gedeelte NW van het kruispunt met de weg Strijpen en de Voortseweg; W zijde), Oldert (het (korte) gedeelte NW van het kruispunt met de Hoefweg, tot bij het water de Kaweise Loop; W zijde), Hoefweg, Berkelweg en Strijpseheiweg. De buurtschap ligt NW van de dorpen Deurne en Walsberg, ZO van het dorp Bakel, ZW van het dorp Milheeze en O van de stad Helmond.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Bruggen 7 huizen met 40 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Direct Z van buurtschap Bruggen, tussen de buurtschap en de spoorlijn, ligt het Zandbos. Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur. Bodem en grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen makkelijker uit de bodem. Planten hebben het moeilijk of verdwijnen. En dieren kunnen daardoor lastig voedsel vinden en zien hun mogelijkheden om zich voort te planten afnemen. "De gemeente Deurne streeft naar afwisselende en gevarieerde bossen. We nemen verschillende maatregelen om de soortenrijkdom en diversiteit in het bos te verhogen en voor bezoekers aantrekkelijk te houden. In 2019 planten we daarom extra bomen en struiken in het Zandbos.

We planten verschillende loofboom- en struiksoorten om de variatie in het bos te verhogen. Tevens planten we soorten aan die nu niet of nauwelijks meer in het bos aanwezig zijn, zoals haagbeuk, veldesdoorn, hazelaar en zoete kers. Van nature kwamen deze soorten wel in de Nederlandse bossen voor, maar door omstandigheden zijn ze in de loop van de tijd vrijwel verdwenen. Door juist deze soorten terug te planten, neemt de soortenrijkdom in het bos toe. Deze soorten maken de bossen afwisselender, gezonder en aantrekkelijker voor planten en dieren én voor bezoekers. Als de jonge bomen uitgroeien tot grote volwassen bomen, creëren we op den duur een afwisselend bos met een grote diversiteit in planten, bomen én dieren. Zo kan iedereen in de toekomst genieten van een nog mooier bos.

Daarnaast hebben veel van de bomen en struiken die we aanplanten een ‘rijk strooisel’. De bladeren helpen om de bodem weer voedzaam en gezond te maken en de mineralenbalans te herstellen. Zo krijgen we een gezond en gevarieerd bos. Om de nieuwe planten de eerste jaren een goede start mee te geven, voegen we kalkmeststof en watervasthoudende korrels in het plantgat. De kalkmeststof is bedoeld om de verzuring van de bodem te verminderen. De watervasthoudende korrels voegen we toe om de kans te vergroten dat de planten tijdens een droge periode overleven. (bron: gemeente Deurne, 20-12-2018)

Reactie toevoegen