Bruchterveld

Plaats
Dorp
Hardenberg
Salland
Overijssel

bruchterveld dorpsgezicht 1976 [640x480].jpg

Bruchterveld, dorpsgezicht, 1976

Bruchterveld, dorpsgezicht, 1976

Bruchterveld

Terug naar boven

Status

- Bruchterveld is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 30-4-1941 gemeente Ambt-Hardenberg.

- Onder het dorp Bruchterveld valt ook de buurtschap Ebbenbroek en een deel van de buurtschap Hardenbergerveld.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het dorp is genoemd naar haar ontstaan in het buitengebied (´veld´) van moedernederzetting Brucht.

Terug naar boven

Ligging

Bruchterveld ligt ZO van Hardenbeg en Brucht en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Bruchterveld heeft ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het Bruchterveld was oorspronkelijk een heide- en veengebied. Het is eind 19e en begin 20e eeuw ontgonnen, waarna het dorp is ontstaan. Er zijn nog enkele veenrestanten bewaard gebleven.

- Een goed artikel over het ontstaan van dit dorp en wat daaraan vooraf ging, is 'De ontsluiting van het Bruchterveld', door G.W. Grimmerink.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gereformeerde (PKN) kerk De Ark uit 1932 (Broekdijk 36) en Hervormde (PKN) kerk De Ichtus uit 1957 (Broekdijk 67). - PKN-gemeente Bruchterveld.

- Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) uit 1951 (Broekdijk 23). - Kerkelijke gemeente van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). - Onder deze link kun je de kerkdiensten terugluisteren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Meerkamp (weekend eind augustus).

- Als er in de winter genoeg ijs ligt, zorgt IJsbaanvereniging De Schieve Schaatse voor schaatsmogelijkheden en ander vertier op de lokale ijsbaan.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Broekernieuws is de nieuwssite voor het dorp Bruchterveld en de nabijgelegen buurtschap Ebbenbroek.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Bruchterveld is opgericht in 1935. Zij heeft in de loop der jaren veel uiteenlopende belangen en doelen verwezenlijkt. Het doel van de vereniging is: een aanspreekpunt zijn voor de inwoners en verenigingen van het dorp richting de gemeente; informatie vanuit de gemeente en wijkagent doorgeven aan de inwoners/verenigingen van het dorp; de leefbaarheid van het dorp bevorderen ( o.a. verkeersveiligheid, speelvoorzieningen, verfraaiing van het dorp en ontwikkeling woningbouw). Enkele activiteiten die Plaatselijk Belang verzorgt: Paasvuur, 4 mei Dodenherdenking, Kerstboom plaatsing.

- Dorpshuis: - De Heujmansbelt is het gezellige en multifunctionele dorpshuis van Bruchterveld. In 2014 is de Heujmansbelt verbouwd met de hulp van vele vrijwilligers. Ook de gymzaal is helemaal vernieuwd. Het dorpshuis is het thuishonk van diverse verenigingen en er vinden vele activiteiten en uitvoeringen plaats. Zalen zijn te huur voor bijv. vergaderingen, bijeenkomsten, bruiloften, symposia, exposities, cursus- of trainingsdagen, uitvaartdiensten. Culinair zijn er diverse mogelijkheden, zoals koffietafels, hapjesbuffet en warm en koud buffet.

- Onderwijs en kinderopvang: - In 1912 krijgt Bruchterveld een school. De huidige Basisschool De Wiekslag is nog altijd zelfstandig. Het schoolgebouw biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal De Flierefluiter.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior uit Bruchterveld werkt sinds 2016 samen met muziekvereniging De Eendracht uit Hardenberg. Het doel is samen muziek te maken als concert-fanfare. "Door de samenwerking hebben we weer een 'vol' orkest van tegen de 60 muzikanten, wat prachtig spelen is. Dat wil iedereen. Een volle bezetting klinkt niet alleen mooi, maar je krijgt er ook weer nieuwe energie van. Samen kunnen we weer wat moois neerzetten en onszelf weer laten zien", aldus Eendracht-voorzitter Rianne ten Brinke.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Bruchterveld is opgericht in 1968. De oorspronkelijke naam was VIOS ’68. VIOS staat voor Vooruitgang Is Ons Streven. Dit is door het Bondsbestuur echter afgekeurd, omdat al diverse verenigingen in de regio deze naam droegen. De door Plaatselijk Belang in 1967 aangelegde speelweide voldeed net aan de afmetingen van een speelveld en de kleedkamer werd door het bestuur met een aantal leden eigenhandig in elkaar getimmerd. Er was slechts 1 kraan en daar kwam alleen koud water uit...

Veel voetballers die voorheen bij omliggende verenigingen speelden, kwamen naar Bruchterveld. Het tweede seizoen kwam er een 3e elftal bij. In 1970 verscheen het eerste clubblad ‘Kontakt met de v.v. Bruchterveld’. Inderdaad met een K volgens de toenmalige nieuwe spelling. M.i.v. de 4e jaargang verscheen het voor het eerst met de titel ‘Doar mut ’t op an’. Deze naam is ontstaan omdat Sjaan Veneman, speler van het toenmalige 1e elftal, de gewoonte had om na elke goede actie te roepen: ‘Doar mut ’t op an’. Deze strijdkreet, die duidelijk een opbouwende lading had, werd op voorstel unaniem tot nieuwe titel van het clubblad gebombardeerd. Tot op de dag van vandaag vertaalt de titel nog steeds een nobel streven.

Reactie toevoegen