Monumenten in Nederland: Zuid-Holland

Publicatietype:

Book

Bron:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, Zeist/Zwolle, p.591 (2004)

Samenvatting:

Monumenten in Nederland : Zuid-Holland geeft een bondig en informatief overzicht van de cultuurhistorisch waardevolle monumenten in de provincie Zuid-Holland. Begeleid door ruim 7000 afbeeldingen komen bekende en minder bekende gebouwde hoogtepunten uit de rijke historie van de provincie aan de orde. Naast de vele steden met hun enorme historische en culturele waarde wordt het landelijke Zuid-Holland geenszins vergeten, met ondermeer de molens, de boerderijen, de bollenschuren en karakteristieke kleine dorpen.

NBD|Biblion recensie
In dit 10e deel van de serie Monumenten in Nederland wordt een compact, en informatief overzicht gegeven van de cultuur- en architectuurhistorisch meest belangrijke monumenten en structuren in Zuid-Holland, vanaf de Middeleeuwen tot 2000. De opzet is gelijk aan de vorige delen. Het boek begint met 4 inleidingen waarin achtereenvolgens aandacht voor: 1) algemene historische achtergrond; 2) stijl en verschijningsvorm van de gebouwen; 3) toegepaste materialen en constructies; 4) karakteristieken van de verschillende regio's van de provincie. Het omvangrijkst is het onderdeel 'Steden, dorpen, monumenten'. Hierin worden (alfabetisch op plaatsnaam geordend) de belangrijkste bouwwerken van alle steden en dorpen gepresenteerd met beknopte informatie over locatie, bouwjaar, opdrachtgever, functie, stijl en geschiedenis. Ook de geschiedenis en de stedenbouwkundige ontwikkeling van elke plaats komt aan bod. Rijk geillustreerd met zwartwitfoto's (niet alles is afgebeeld), kaarten en plattegronden. Met bibliografie, verklarende lijst van bouwkundige termen en registers (plaatsen, personen). Gebruiksvriendelijk naslagwerk voor een breed publiek, zowel wetenschappelijk als cultuurhistorisch geinteresseerd.

- Boek 'Monumenten in Nederland: Zuid-Holland' (online te bestellen).