Monumenten in Nederland: Overijssel

Publicatietype:

Book

Bron:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, Zeist/Zwolle, p.343 (1998)

Samenvatting:

De reeks Monumenten in Nederland is bedoeld als naslagwerk met gegevens over waardevolle objecten. Naast oudere bouwkunst krijgt die uit de periode 1850-1940 ruime aandacht. Per dorp of stad wordt een overzicht van de gebouwde omgeving gegeven.
Beschrijvingen van historische kernen worden voorafgegaan door een aantal inleidingen over geschiedkundige, architectuur- en bouwhistorische aspecten. Per regio worden landschaps- en bebouwingskarakteristieken uitgewerkt.

In dit deel over Overijssel wordt de identiteit van de Hanzesteden Deventer, Zwolle en Kampen benoemd. Kleinere steden als Steenwijk, Vollenhove, Hasselt en Oldenzaal worden ook behandeld, terwijl de belangrijkste Twentse industriesteden Enschede, Hengelo en Almelo met hun cultuurhistorisch waardevolle objecten uit de periode 1850-1940 de aandacht krijgen die ze toekomt. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de vele havezaten en buitenplaatsen en dorpen en op de drie drostambten van Overijssel: Het Land van Vollenhove, Salland en Twente.

NBD|Biblion recensie
Een overzicht van alle belangrijke en cultuurhistorisch waardevolle structuren en objecten in Overijssel, bedoeld als beknopt naslagwerk voor een groot publiek. Het boek begint met een korte geschiedenis van het gebied (tot aan de Tweede Wereldoorlog), een overzichtje van wat de belangrijkste bouwmaterialen en -constructies zijn en een karakterisering van de drie regio's in de provincie, te weten Twente, Salland en het Land van Vollenhoven (oftewel De Kop van Overijssel). Hierna volgt het belangrijkste deel van deze uitgave: een overzicht van alle monumenten van de provincie. In alfabetische volgorde komt iedere kern in de provincie aan bod, in het kort wordt de geschiedenis geschetst en daarna worden alle interessante gebouwen of plekken besproken Met zwartwitfoto's, plattegronden, registers, kaarten, lijst van gebruikte termen en een uitgebreide literatuuropgave. Een must voor alle bibliotheken in de regio en een aanrader voor grotere collecties.