Monumenten in Nederland: Groningen

Publicatietype:

Book

Bron:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, Zeist/Zwolle, p.277 (1998)

Samenvatting:

Dit deel van de serie Monumenten in Nederland is gewijd aan de provincie Groningen. In het boek is er ruime aandacht voor zowel de Stad als het Ommeland. Naast de 'metropool' van het Noorden, met zijn fraaie kerken en rijke burgerhuizen, komen kleinere plaatsen als Appingedam, Warffum, Winschoten en Winsum aan bod, evenals de schansen van Bourtange, Oudeschans en Nieuweschans, en Ter Apel met zijn fraai gelegen klooster. Ook de Veenkoloniën en de daar gevormde langgerekte dorpen als Veendam, Stadskanaal en Hoogezand-Sappemeer, krijgen ruimschoot hun deel. Naast de oudere bouwkunst krijgt de bouwkunst uit de periode 1850-1940 ruime aandacht. Per dorp of stad wordt een overzicht van de gebouwde omgeving gegeven. Aan de beschrijvingen van de historische kernen gaat een aantal inleidingen vooraf waarin geschiedkundige, architectuurhistorische en bouwhistorische aspecten aan de orde komen.

NBD|Biblion recensie
Overzicht van de belangrijkste cultuurhistorische monumenten in de provincie Groningen. Opzet en uitvoering zijn gelijk aan die van de al verschenen delen over Utrecht, Noord-Brabant en Overijssel. Eerst wordt beknopt aandacht besteed aan de geschiedenis van de provincie. Daarna volgen de gangbare vormen, materialen en constructies van gebouwen. Het inleidend deel besluit met een typering van de zes regio's die de auteurs onderkennen. Daarop volgt het alfabetisch gerangschikte overzicht van steden, dorpen en monumenten. De heldere, informatieve beschrijvingen karakteriseren eerst de betreffende locatie waarna de verschillende objecten kort en zakelijk worden behandeld. De aandacht gaat daarbij uit van de oudste zichtbare resten van menselijke beschaving tot scheppingen in de jaren veertig van onze eeuw, met een enkel uitstapje naar een recent opmerkelijk gebouw. Het boek is rijk geïllustreerd met goede zwartwitfoto's en plattegronden, doorsneden en kaartjes. Wat echt wordt gemist zijn literatuurverwijzingen. Maar dat doet verder niets af aan het feit dat ook deze schat aan informatie in geen enkele bibliotheek mag ontbreken.