Codex Nederlands-Limburgse toponiemen

Publicatietype:

Book

Bron:

Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen (SCHUG), p.951 (2014)

Samenvatting:

Voor nadere informatie over dit boek zie de recensie op de site van het CBG en de recensie op de site Het Land van Herle.

Een deel van het door de auteur aangeleverde werk is vanwege plaatsgebrek niet in dit boek opgenomen. Inmiddels is dhr. Schrijnemakers op 19 april 2015 overleden. Bij gelegenheid van zijn honderdste geboortedag (22 oktober 2017) is het ontbrekende deel eveneens door Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen (SCHUG) in een boekwerk uitgegeven. Het boek omvat bijna 400 pagina’s en is getiteld: 'Toponymie en hodonymie in praktijk en theorie. Aanvulling op de Codex Nederlands-Limburgse toponiemen'. Het omvat twee delen, namelijk 'Aspecten van Nederlands-Limburgse toponymie (plaatsnamen) en hodonymie (straatnamen)' en 'Namen van straten en wegen in Limburg en omgeving'. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. identieke rivier- en nederzettingsnamen, de invloed van ontbossing, toponymische import, de rol van dialect, oude namen van Limburgse wegen en straten en het ontwerpen, verklaren en vertalen van hodoniemen.