Brommelen (Geulle)

Plaats
Buurtschap
Meerssen
Heuvelland
Limburg

brommelen_banneuxkapel.jpg

Brommelen, de Banneuxkapel is in 1959 dankzij veel eigen inzet van de buurtbewoners tot stand gekomen (© www.bvbrommelen.nl)

Brommelen, de Banneuxkapel is in 1959 dankzij veel eigen inzet van de buurtbewoners tot stand gekomen (© www.bvbrommelen.nl)

DK_20120405_9836_Brommelen_hoeve.jpg

Brommelen, lintbebouwing van hoeven

Brommelen, lintbebouwing van hoeven

Brommelen (Geulle)

Terug naar boven

Status

- Brommelen is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Meerssen. T/m 1981 grotendeels gemeente Geulle, deels gemeente Bunde.

- De buurtschap Brommelen valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Geulle, deels onder het dorp Bunde.

- Brommelen heeft blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen 'bebouwde kom', met daarbinnen deels een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Brómmele.

Oudere vermeldingen
1391-1392 Bromelen, 16e eeuw Brommelen. De identificatie van de oudste vorm is niet zeker.

Naamsverklaring
De naam betekent ‘nederzetting bij de braambessen’.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Brommelen ligt rond de gelijknamige weg, de wegen Bruggelkes en Popelboomsweg en het N gedeelte van de Bonaertsweg, N van het dorp Bunde, NO van het dorp Itteren, O van de rivier de Maas en de plaats Neerharen in België, OZO van de plaats Rekem in België, ZO van de plaats Uikhoven in België, Z van het dorp Geulle aan de Maas, ZW van de dorpen Geulle, Moorveld en Geverik, W van de A2 en Maastricht-Airport, WNW van het dorp Ulestraten en NW van het dorp Meerssen en grenst in het W aan het Julianakanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 worden de buurtschappen Brommelen en Westbroek samen geteld. Gezamenlijk hebben zij in dat jaar 49 huizen met 225 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Banneux is in 1959 dankzij grote inzet van de buurtbewoners gebouwd - zij hebben destijds allerlei acties opgezet om financiële middelen en bouwmaterialen te verwerven - en wordt nog altijd dagelijks door velen bezocht. - Filmpje van het begin van de H. Mis t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Banneux-kapel in 2009. Jac Smeets heeft t.g.v. het 25-jarig bestaansfeest van de Banneux-kapel in 1984 mooi beschreven hoe de kapel ontstaan is: "Als ik me nog goed kan herinneren werd voor de bouw van de kapel de buurtvereniging opgericht. De buurtvereniging was een opvolging van de zogeheten Jonkheid. De buurtvereniging had maar één doel en dit was de jaarlijkse deelname aan de optocht, terwijl andere buurtverenigingen in Geulle mede tot doel hadden hun buurt te versieren ter gelegenheid van de processie. En de processie kwam niet in Brommelen.

Reeds jaren ging men jaarlijks vanuit Geulle met een bus naar Banneux ter bedevaart. Veel deelnemers aan deze bedevaart waren inwoners uit Brommelen. De huidige firma Thijssen Tours verzorgde toen al de busreizen en de buseigenaar Sjeng Thijssen en vooral zijn zuster Marie Notten-Thijssen uit Brommelen waren de grote animators. Gezien de relatie van de familie Notten-Thijssen met de fanfare, werden de bedevaarten jaarlijks opgeluisterd door een groep muzikanten van de fanfare, waarvan de heer Sjeng Thijssen destijds voorzitter was.

Aangezien veel inwoners van Brommelen jaarlijks aan de bedevaart deelnamen, werd binnen het bestuur het idee geopperd een kapel in de buurtschap te bouwen ter attentie van Onze Lieve Vrouwe van Banneux. Het besluit voor de bouw werd genomen en de activiteiten om de financiering rond te krijgen werden gestart. Er werden grote kien-avonden georganiseerd. De prijzen hiervoor werden door het bestuur bij de Geulse zakenmensen bij elkaar gebedeld. Verder werden er bedelbrieven gestuurd naar mensen uit het Maastrichtse zakenleven voor sponsoring van prijzen. De stenen, cement en overige materialen werden op de goedkoopste manier verkregen. Als bouwplaats werd een braakliggend terrein aan de rand van de buurtschap gekozen. De bouw zou zo veel mogelijk in eigen beheer plaatsvinden. De hele buurt leefde enthousiast mee met de bouw en eindelijk was het zover dat de Kapel in 1959 kon worden ingezegend. Met het plaatsen van het Mariabeeld uit Banneux, waarvoor speciaal een bedevaart is gehouden, werd de kapel met feestelijke luister ingezegend."

- 2 wegkruisen.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Brommelen is in 1953 ontstaan uit de Jonkheid, en is daarmee een van de oudste buurtverenigingen van Geulle die nog steeds in de gemeenschap actief is. Het ledenaantal (ca. 130 leden) is door de jaren heen steeds constant gebleven. De activiteiten zijn uitgegroeid van een jaarlijkse deelname aan de carnavalsoptocht naar een veel uitgebreider scala aan activiteiten met een sociaal en cultureel karakter. Tevens is het bestuur van de buurtvereniging nauw betrokken bij alles wat met de buurt te maken heeft. Denk hierbij aan de plaatsing van de AED, het informeren van buurtbewoners m.b.t. activiteiten en geplande werkzaamheden in de buurtschap e.d. Ook wordt er aandacht besteed aan de buurtbewoners bij jubilea, huwelijken, zieken en sterfgevallen.

Reactie toevoegen