Broekkant (Budel)

Plaats
Buurtschap
Cranendonck
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Broekkant (Budel)

Terug naar boven

Status

- Broekkant is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Cranendonck. T/m 1996 gemeente Budel.

- De buurtschap Broekkant valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Budel.

- De buurtschap Broekkant heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Broekkant ligt rond de gelijknamige weg, direct NO van de dorpskern van het dorp Budel, O van het dorp Gastel, ZO van het dorp Soerendonk, ZW van het dorp Maarheeze en NW van de stad Weert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Broekkant 34 huizen met 200 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het Buulderbroek is een vochtig natuurgebied van 18 ha in buurtschap Broekkant, gelegen langs de Buulder Aa. Het bestaat uit broekbos en is eigendom van de gemeente Cranendonck. Het is een van de Brabantse 'natte natuurparels', waar maatregelen tegen verdroging zijn uitgevoerd. Binnen dit gebied bevindt zich de Immenhof, een bezoekerscentrum en tuin van de Budelse bijenhoudersvereniging. De Buulder Aa is aangewezen als natte ecologische verbindingszone. Het gebied sluit aan op andere waardevolle gebieden in het beekdal van de Buulder Aa, en tevens op het Cranendonckse Bos bij Soerendonk, waarin kasteelvilla Cranendonck ligt, die omringd wordt door een afwisselend en kleinschalig natuur- en cultuurlandschap. De gemeente Cranendonck wenst dit alles veilig te stellen door het integraal te beheren als 'Landschapspark Baronie Cranendonck'. Een openluchtzwembad, dat zich midden in het gebied bevond, is omgevormd tot een poel. Van hieruit start een aantal wandelroutes.

Binnen het gebied bevindt zich ook een drinkwaterpompstation, waarvan de capaciteit is teruggebracht in het kader van de strijd tegen verdroging. De bedoeling is dat dit pompstation, evenals de landbouwbedrijven in het Natuurnetwerk Nederland, ook een voorlichtende functie gaan vervullen. De cultuurhistorie wordt benadrukt door de fundamenten van kasteel Cranendonck bloot te leggen. Langs de Weergraaf hebben orchideeënrijke schraalgraslandjes gelegen, die men weer wil herstellen."(1)

Reactie toevoegen