Broek (Brummen)

Plaats
Buurtschap
Brummen
Veluwe
Gelderland

Broek (Brummen)

Terug naar boven

Status

- Broek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Brummen.

- De buurtschap Broek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Brummen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Rhienderense Broek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Broek ligt W van Brummen en Rhienderen, rond de Knoevenoordstraat.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Inwoners van het buitengebied van de gemeente Brummen hebben eind 2016 in totaal bijna 6.000 struiken (zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos) en ruim 160 bomen (knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen) op hun erven geplant. De beplantingsprojecten zijn een gezamenlijke actie van de landschaps-werkgroepen uit dorp Empe en de omliggende buurtschappen, de gemeente Brummen, provincie Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Bijzonder in de projecten 'Dorpen in het Groen' is de actieve inbreng van bewoners uit Empe - Tonden en Oeken - Voorstonden - Broek. Deelnemers zijn na een informatiebijeenkomst zelf aan de slag gegaan met het opstellen van een streekeigen beplantingsplan, en hebben daarnaast met hulp van SLG voor ieder erf een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het erf weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook uit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Terug naar boven

Links

- Wijkraad Oeken - Voorstonden - Broek behartigt de belangen van al deze 3 onder het dorp Brummen vallende buur-buurtschappen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oeken die in 1928 in de gelijknamige buur-buurtschap Oeken van start is gegaan, zoals de naam reeds suggereert, is tegenwoordig gevestigd aan de Knoevenoordstraat in buurtschap Broek. De vereniging heeft ruim 400 leden. Voor de ca. 250 spelende leden heeft de club momenteel 4 seniorenteams spelend in de zaterdagcompetitie en één team op de zondag. De jeugdafdeling met meer dan 160 jongens en meisjes omvat 14 pupillen- en  juniorenteams verdeeld over een volledige lijn van F-pupillen tot jongens A-junioren. Tevens zijn er complete meisjes B-, D- en E-teams.

De keuze daarnaast om 'met plezier meer prestatiegericht' te gaan werken heeft de laatste jaren een flinke groei en goede resultaten opgeleverd. Ook wordt er met een team aan de (recreanten-)zaalcompetitie deelgenomen. Tevens is er op vrijdagavond het 7v7 35+/45+ voetbal. Naast het voetbal zijn er het hele seizoen door allerlei andere activiteiten voor de jeugd, senioren en supporters, zoals onder meer het Sinterklaasfeest voor de jongste jeugdleden, het jeugdkamp, de koekactie, kaartactiviteiten en veel meer. Traditioneel wordt elk seizoen afgesloten met een groot Evenementenweekend in het eerste weekend van juni, met toernooien voor jeugd en senioren. - Nieuws van voetbalvereniging Oeken op Twitter.

Reactie toevoegen