Broek (Brummen)

Plaats
Buurtschap
Brummen
Veluwe
Gelderland

broek_brummen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Broek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Brummen. De buurtschap valt onder het dorp Brummen. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Broek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Brummen. De buurtschap valt onder het dorp Brummen. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Broek (Brummen)

Terug naar boven

Status

- Broek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Brummen.

- De buurtschap Broek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Brummen. De buurtschap werkt op een aantal gebieden samen met de buur-buurtschappen Oeken en Voorstonden. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een gezamenlijke Wijkraad (waarvoor zie het hoofdstuk Links).

- Buurtschap Broek ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. De buurtschap is sinds 2001 door de gemeente als buurtschap erkend en heeft sindsdien plaatsnaamborden. Sinds dat jaar wordt de plaatsnaam ook vermeld op de kaarten van het Kadaster (voorheen Topografische Dienst).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Rhienderense Broek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Broek ligt W van Brummen en Rhienderen, rond de Knoevenoordstraat.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Uitspanning De Vroolijke Frans in buurtschap Broek is een ideaal vertrek- én aankomstpunt voor een mooie wandeling. Anton Wetters heeft voor hen een aantal aantrekkelijke wandelroutes uitgezet. Deze routes variëren van drie ommetjes tot een stevige wandeling van naar keuze 6, 8 of 16 km.

- Inwoners van het buitengebied van de gemeente Brummen hebben eind 2016 in totaal bijna 6.000 struiken (zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos) en ruim 160 bomen (knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen) op hun erven geplant. De beplantingsprojecten zijn een gezamenlijke actie van de landschaps-werkgroepen uit dorp Empe en de omliggende buurtschappen, de gemeente Brummen, provincie Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Bijzonder in de projecten 'Dorpen in het Groen' is de actieve inbreng van bewoners uit Empe - Tonden en Oeken - Voorstonden - Broek. Deelnemers zijn na een informatiebijeenkomst zelf aan de slag gegaan met het opstellen van een streekeigen beplantingsplan, en hebben daarnaast met hulp van SLG voor ieder erf een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het erf weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook uit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Wijkraad Oeken - Voorstonden - Broek behartigt de belangen van al deze 3 onder het dorp Brummen vallende buur-buurtschappen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oeken die in 1928 in de gelijknamige buur-buurtschap Oeken van start is gegaan, zoals de naam reeds suggereert, is tegenwoordig gevestigd aan de Knoevenoordstraat in buurtschap Broek. "De vereniging heeft ruim 400 leden. Voor de ca. 250 spelende leden heeft de club momenteel 4 seniorenteams spelend in de zaterdagcompetitie en één team op de zondag. De jeugdafdeling met meer dan 160 jongens en meisjes omvat 14 pupillen- en juniorenteams verdeeld over een volledige lijn van F-pupillen tot jongens A-junioren. Tevens zijn er complete meisjes B-, D- en E-teams.

De keuze daarnaast om 'met plezier meer prestatiegericht' te gaan werken heeft de laatste jaren een flinke groei en goede resultaten opgeleverd. Ook wordt er met een team aan de (recreanten-)zaalcompetitie deelgenomen. Tevens is er op vrijdagavond het 7v7 35+/45+ voetbal. Naast het voetbal zijn er het hele seizoen door allerlei andere activiteiten voor de jeugd, senioren en supporters, zoals onder meer het Sinterklaasfeest voor de jongste jeugdleden, het jeugdkamp, de koekactie, kaartactiviteiten en veel meer. Traditioneel wordt elk seizoen afgesloten met een groot Evenementenweekend in het eerste weekend van juni, met toernooien voor jeugd en senioren.

Sportpark De Overkant aan de Knoevenoordstraat in Broek omvat drie speelvelden, waarvan één verlicht. Tevens beschikken we over een verlicht trainingsveld. Het complex wordt al sinds de oprichting geheel in eigen beheer onderhouden. Het direct tegenover het sportpark gelegen eetcafé De Vroolijke Frans was tot 2012 ook het clubcafé voor de derde helft. Tegenwoordig hebben we een clubhuis in eigen beheer, waar Oeken-teams en tegenstanders zich na de wedstrijd nog even kunnen ontspannen, napraten en gebruik kunnen maken van de bar en keuken."

"Wat doe je als je vanwege de coronacrisis al maandenlang niet mag voetballen, het nog veel langer geleden is dat je naar de kantine mocht na een training of wedstrijd en je ziet dat een groot deel van de inkomsten van je favoriete vereniging wegvalt? Dan zet je een unieke actie op touw om je club een steuntje in de rug te geven in deze uitdagende tijd. Tenminste dat is wat de mannen van Oeken 1 bedachten. Een mooi idee werd snel opgepakt, er werd gebeld en geappt om spelers te enthousiasmeren, een professionele fotograaf werd gezocht en gevonden en binnen no-time werd een idee een uitgewerkt plan.

Het resultaat? De eerste en enige echte vv Oeken Mooie Mannen Verjaardagskalender! Een collectors item met de hunks van Oeken 1 op hun eigen sportpark ‘de Overkant’. 13 schitterende foto’s waarop de Oeken 1 mannen te zien zijn als nooit tevoren, samengebonden tot een mooie verjaardagskalender. De kosten van dit collectors item bedroegen slechts € 12,50. De opbrengsten komen volledig ten goede van vv Oeken. Oeken 1 hoopt op deze manier op ludieke wijze een mooie bijdrage voor de vereniging te leveren." Aldus v.v. Oeken op haar site anno december 2020. Uiteraard heeft dit veel aandacht in de pers gegenereerd. Zie daarvoor de diverse artikelen in de media op de pagina onder de link. Het was een groot succes, want de 1e oplage van 100 stuks was snel uitverkocht. Ook de 2e oplage is inmiddels uitverkocht.

- "Sinds seizoen 2015/2016 werken vv Oeken in buurtschap Broek en Sportclub Brummen in het gelijknamige dorp samen. Het eerste contact om mogelijke samenwerking te onderzoeken werd gelegd in mei 2015. Al pratend langs de velden van een van beide clubs bleek dat beide clubs veel meiden-/damesleden hadden, maar onvoldoende speelsters voor volledige teams per leeftijdscategorie. Al snel werd er overeengekomen te gaan samenwerken. Om de meiden-/damesteams een eigen identiteit te geven, werd besloten deze teams in mooie nieuwe donkerblauwe tenues te steken. Vanaf het begin was deze samenwerking zeer succesvol. Sinds seizoen 2016/2017 spelen in de samenwerking vanuit beide clubs ook 12 teams mee in de leeftijdscategorieën JO13, JO15 en JO17 (4 in iedere categorie). Ook dit was een succes.

Al snel werd dan ook besloten om vanaf seizoen 2017/2018 de volledige jeugdafdeling en het vrouwenteam ook onder de samenwerking te vallen. Het samenwerkingsverband heet SJO Oeken-Brummen. Een belangrijke reden om te besluiten tot verdere uitbreiding van de samenwerking is dat beide verenigingen ervoor willen zorgen dat alle jongens en meiden uit de omgeving die graag willen voetballen dat ook daadwerkelijk kunnen doen. En dan ook zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten en als het enigszins kan ook op hun eigen niveau. De geografische ontwikkeling van onze kernen toont aan dat de totale aanwas van nieuwe leden steeds minder zal worden. Sinds seizoen 2019/2020 spelen alle jeugdteams uit de samenwerking in een nieuw tenue. Mede dankzij hoofdsponsor 123inkt.nl is een nieuwe tenue tot stand gekomen waarin beide clubs te herkennen zijn."

Reactie toevoegen