Brigdamme

Plaats
Buurtschap
Middelburg
Walcheren
Zeeland

Brigdamme plaatsnaambord [640x480].jpg

Brigdamme heeft witte borden en valt daarom vermoedelijk formeel binnen de bebouwde kom van het dorp Sint Laurens. Terwijl Brigdamme eigenlijk een apart dorp is omdat het een eigen kerk heeft.

Brigdamme heeft witte borden en valt daarom vermoedelijk formeel binnen de bebouwde kom van het dorp Sint Laurens. Terwijl Brigdamme eigenlijk een apart dorp is omdat het een eigen kerk heeft.

Brigdamme

Terug naar boven

Status

- Brigdamme is een buurtschap* in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Middelburg. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1815. In 1816 over naar gemeente Sint Laurens, per 1-7-1966 over naar gemeente Middelburg.
* De plaats wordt doorgaans als buurtschap van het dorp Sint Laurens gezien, dus conformeren wij ons daaraan, hoewel het volgens ons, gezien de eigen kerk en de voor een buurtschap grote omvang, ook als dorp beschouwd zou kunnen worden.

- Brigdamme heeft witte plaatsnaamborden en dus geen eigen bebouwde kom. Waarschijnlijk wordt het als onderdeel van de bebouwde kom van Sint Laurens beschouwd.

- Omdat het dorp Sint Laurens geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek heeft gekregen, liggen dat dorp en buurtschap Brigdamme beide voor de postadressen 'in' Middelburg.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Perdamme.

Oudere vermeldingen
Bredamme, Breedamme, 1205 Brigdamme, 1215 kopie 16e eeuw Brigdamme.

Naamsverklaring
Dam
'waterkering ter beheersing van de stroomrichting' met of bij een brig, een (ontronde) kustvorm van brug 'brug', hier mogelijk in de zin van 'steiger voor het lossen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Brigdamme ligt Z van Sint Laurens, en bestaat uit een lange lintbebouwing rond de Noordweg tussen Middelburg en Sint Laurens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Brigdamme 43 huizen met 300 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Brigdamme is een voormalige heerlijkheid. In de middeleeuwen was deze plaats van groot aanzien. In 1196 of 1197 vergunt de Utrechtse Bisschop Dirk van der Ahr aan die van Brigdamme om er een kerk te stichten. Deze kerk is in 1562 in de vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden verwoest en niet weer opgebouwd. De resten van de kerk zijn in de Tweede Wereldoorlog verwijderd. Op het oude kerkhof staat nu de peuterspeelzaal van de buurtschap.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het in 2011 vastgestelde bestemmingsplan Middelburg-Noordweg heeft grosso modo betrekking op de kern Brigdamme en een klein deel van de directe omgeving.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Gereformeerde Kerk (PKN) aan de Noordweg 372 dateert uit 1924 en is de opvolger van een 'Gereformeerde Gemeenten in Nederland'-kerk uit 1894 die in 1923 is afgebroken.

Reactie toevoegen