Breyvin

Plaats
Buurtschap
Weert
Midden-Limburg
Limburg

breyvin_straatnaambord_spelling_breyvin_kopie.jpg

Met spellingen van plaats- en straatnamen wordt in ons land door de jaren heen wat aangerommeld. Zo wordt de buurtschap Breyvin vandaag de dag met y gespeld, ook op bijv. dit straatnaambordje op de splitsing met de Neelestraat. (© Google)

Met spellingen van plaats- en straatnamen wordt in ons land door de jaren heen wat aangerommeld. Zo wordt de buurtschap Breyvin vandaag de dag met y gespeld, ook op bijv. dit straatnaambordje op de splitsing met de Neelestraat. (© Google)

breyvin_straatnaambord_spelling_breijvin_kopie.jpg

Aan het laatste pand voor de Belgische grens in buurtschap Breyvin hangt echter een straatnaambordje met de spelling Breijvin. Een drukfoutje? Een verouderde spelling? Of eigenlijk juist de correcte spelling? Zie verder het kopje Naam. (© Google)

Aan het laatste pand voor de Belgische grens in buurtschap Breyvin hangt echter een straatnaambordje met de spelling Breijvin. Een drukfoutje? Een verouderde spelling? Of eigenlijk juist de correcte spelling? Zie verder het kopje Naam. (© Google)

breyvin_spelling_breijvin_laatste_huis_voor_belgische_grens_in_atlas_kopie.jpg

Volgens een recente atlas heet het laatste pand voor België Breijvin. Maar we weten inmiddels hoe betrouwbaar atlassen (niet) zijn als het op vermelding, positionering en spelling aankomt. Vroeger stond deze naam hier dik gedrukt als plaatsnaam.

Volgens een recente atlas heet het laatste pand voor België Breijvin. Maar we weten inmiddels hoe betrouwbaar atlassen (niet) zijn als het op vermelding, positionering en spelling aankomt. Vroeger stond deze naam hier dik gedrukt als plaatsnaam.

breyvin_brinkje_landbouwwerktuigen_2010_kopie.jpg

Op de splitsing van de wegen Breyvin en Neelestraat ligt een mooi brinkje waar in 2010 kennelijk een tentoonstelling van oude landbouwwerktuigen heeft plaatsgevonden. Als iemand hier meer van weet, houden wij ons aanbevolen. (© Google)

Op de splitsing van de wegen Breyvin en Neelestraat ligt een mooi brinkje waar in 2010 kennelijk een tentoonstelling van oude landbouwwerktuigen heeft plaatsgevonden. Als iemand hier meer van weet, houden wij ons aanbevolen. (© Google)

breyvin_breijvensroth_op_kaart_tot_ca._1930_wnw_van_stramproy_kopie.jpg

Tot ca. 1930 is er in de gemeente Stramproy sprake van een buurtschap met de spelling Breijvensroth die op de kaarten WNW van de dorpskern van Stramproy wordt gepositioneerd. (Maar de betrouwbaarheid van kaarten is niet altijd je van het...)

Tot ca. 1930 is er in de gemeente Stramproy sprake van een buurtschap met de spelling Breijvensroth die op de kaarten WNW van de dorpskern van Stramproy wordt gepositioneerd. (Maar de betrouwbaarheid van kaarten is niet altijd je van het...)

breyvin_kaart_jaren_dertig_breivensrot_kopie.jpg

In de jaren 1930 vereenvoudigen veel plaatsnamen van spelling. Stramproy wordt Stamprooi, Breijvensroth wordt Breivensrot én verhuist op de kaarten naar Z van de dorpskern... Nog weer later wordt de naam Breijvin/Breyvin, op een plek nog iets naar het W.

In de jaren 1930 vereenvoudigen veel plaatsnamen van spelling. Stramproy wordt Stamprooi, Breijvensroth wordt Breivensrot én verhuist op de kaarten naar Z van de dorpskern... Nog weer later wordt de naam Breijvin/Breyvin, op een plek nog iets naar het W.

Breyvin

Terug naar boven

Status

- Breyvin is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Weert.

- De buurtschap Breyvin valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Stramproy.

- De buurtschap Breyvin heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In de Volkstelling van 1840 en in atlassen tot ca. 1930 (en in een aardrijkskundig woordenboek uit 1968, 3e druk van Van Goor, zien we het ook nog vermeld staan) luidt de spelling Breijvensroth. Die naam staat dan in de atlassen gepostioneerd WNW van de dorpskern van Stramproy. In de jaren dertig vereenvoudigt de spelling van veel plaatsnamen in ons land - helaas slechts tijdelijk - naar een schrijfwijze meer conform de uitspraak. Zo wordt Stramproy Stamprooi en Breijvensroth wordt Breivensrot. Curieus is dat de plaatsnaam niet alleen van spelling maar ook ineens van plek verandert, naar Z van de dorpskern van Stramproy. In de jaren vijftig zien we ook nog een spelling Breversrot in de atlassen, wat ons een drukfout lijkt. Enkele jaren later keert de spelling Breivensrot weer terug. Wat nu qua buurtschap Breyvin heet, heet dan op de kaarten als buurtschap Gatenstraat. Zie de afbeeldingen. Rond 1970 verdwijnt de plaatsnaam helemaal. Rond 1990 verschijnt een kennelijke huisnaam Breijvin voor het laatste pand voor de Belgische grens aan de huidige weg Breyvin. Rond 2000 verschijnt die naam erbij als plaatsnaam voor de kennelijk wederom, nu iets naar het W verschoven buurrschap.

Spelling
Op Google Maps en op een van de straatnaambordjes staat nog de kennelijk verouderde spelling Breijvin. In het actuele postcodeboek staat namelijk de spelling Breyvin (zoals ook de spelling luidt op een van de andere straatnaambordjes). Aanvankelijk werden in het postcodeboek (ingevoerd in 1978) alle ij's in plaatsnamen en straatnamen met een y gespeld, dit om toen nog dure ruimte op harde schijven te sparen (daarom werd ook 'straat' afgekort tot 'str' etc.). Rond 2000 zijn de afkortingen weer voluit geschreven, en werd van de y's weer een ij gemaakt. Wij vermoeden dat er daarbij enkele zijn vergeten 'terug te draaien' naar de eigenlijke correcte spelling. Waaronder deze.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Breyvin ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Neelestraat en Gatenstraat. De buurtschap ligt Z van het dorp Stramproy en grenst in het Z aan België. De laatste paar honderd meter voor de grens loopt de weg dood, althans voor verkeer; de weg wordt onverhard, en kan wellicht wel wandelend worden voortgezet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Breyvin 41 huizen met 198 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aan de oever van de Vleet in buurtschap Breyvin, in de Neelestraat, staat een kapel die maar liefst onder vijf verschillende namen bekend was. De kapel had de namen: Bellekapel, Kaupmanskapel, Klauwerskapel, Neelekapel en de 'Kapel van de Goede Duik'. Meningsverschillen over de juiste benaming van het kapelletje bracht eigenaar Stichting Heyerkapel op het idee de kapel om te dopen in Breyvinkapel, naar de buurtschap waar de kapel staat. In het smeedijzeren toegangshek staat nu ook die naaml.De kapel was van oorsprong een Sint Antoniuskapel. Nu staan in de kapel beelden van Sint Antonius van Padua, Maria Onbevlekte Ontvangenis en Sint Cornelius. Aanvankelijk lag de kapel meer naar het westen. Bij de herbouw in 1910 wordt de kapel gebouwd op de plek waar hij nu staat.

De oorspronkelijke kapel is in 1815 gebouwd uit dankbaarheid voor de behouden terugkomst van Antoon Lenaers uit het leger van Napoleon. Lenaers, die in boerderij Belle woonde, moest als loteling dienst nemen in het Franse leger. Toen Antoon in Luik aankwam, besloot hij met een zestal lotgenoten om te deserteren. De mannen vluchtten uit het leger en volgden de Maas tot in Neer. Antoon liep met een Weertenaar via het stroomgebied van de Tungelroysebeek naar Stramproy. Dat deden ze om de wegblokkades van de Fransen te vermijden. Antoon dook onder bij zijn tante die op boerderij Baele (waar nu pand Beeleweg 26 staat) woonde.

- Het Klötjeskapelke aan de Horsterweg in het N van buurtschap Breyvin is een niskapel die hoorde bij boerderij Klötjes. Die boerderij is in de jaren negentig van de vorige eeuw afgebroken. oorspronkelijk kapelletje uit 1941 moest in 2010 wijken omdat er op die plek woningen werden gebouwd. In 2012 is enkele tientallen meters naar het oosten een nieuw Klötjeskapelke gebouwd. Het kapelletje heeft drie nissen. In de middelste nis staat een Mariabeeldje, in de twee andere nissen staat een beeld van een engeltje.

De reden dat het kapelletje werd geplaatst was de wens dat de drie gebroeders Pie, Cor en Jan Moonen behouden zouden terugkeren uit de Tweede-Wereldoorlog. De drie broers moesten dienst doen in het Belgische leger. Zij konden zich moeilijk verenigen met het militarisme en meldden zich aan als medewerkers van het Rode Kruis. De taak van de drie broers was dat zij gewonde militairen moesten helpen en vervoeren. Zij kregen opdracht om met een boot vol gewonde militairen naar Engeland te varen. Het konvooi bestond uit drie schepen die alle drie gewonde militairen vervoerden. Twee van de boten vergingen door het ontploffen van zeemijnen. De boot waarop de drie broers Moonen zaten bleef gespaard. Pie en Cor werden op de terugweg naar huis door de Duitsers in België opgepakt en in Duitsland bij boeren te werk gesteld. Zij zijn waarschijnlijk maar een half jaar weggebleven. Jan werd op de terugreis uit Engeland aan de Franse grens gearresteerd en gedeporteerd naar de Russische grens. Hij kwam pas na 2 jaar terug.

Boerderij Klötjes werd in die tijd bewoond door Jean Aengevaeren en zijn zuster Dora. Beiden waren ongehuwd. Broer en zus hebben Mia Moonen vanaf haar 3e levensjaar opgevoed. Mia was een nichtje van Jean en Dora. Zij was de dochter van een zus van Jean en Dora. Mia was een jongere zus van de Engelandvaarders Pie, Cor en Jan Moonen. Toen het gedachtenismonumentje in 1941 werd onthuld waren Pie en Cor al veilig terug, maar van Jan was nog geen enkel spoor. Ook Jan kwam later heelhuids terug. (bron van de beide kapel-verhalen: Stichting Heyerkapel)

Reactie toevoegen