Breskens

Plaats
Dorp
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

breskens_collage.jpg

Breskens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Breskens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Breskens. (3).JPG

Bij de visafslag van Breskens.

Bij de visafslag van Breskens.

Breskens..JPG

De Vissershaven van Breskens.

De Vissershaven van Breskens.

ZL gemeente Breskens in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Breskens in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Breskens in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Breskens

Terug naar boven

Status

- Breskens is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-3-1970. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- Onder het dorp Breskens vallen ook de buurtschappen Kruisdijk (deels) en Nieuwesluis.

- Verwarrend is dat in de provincie-atlas Zeeland (1) ook Het Heem en Schoneveld, gelegen NW van Breskens en W van de N58, als "plaats" staan gekwalificeerd, vermoedelijk omdat er officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) staan met die namen. Het zijn echter "gewoon" bungalowparken.

- Wapen van de voormalige gemeente Breskens.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Bresjes of Bressies.

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Bressiaander.

Oudere vermeldingen
Bresjens, Bresjes, Breskin, Bresaens, Breesande.

Terug naar boven

Ligging

Breskens ligt in het uiterste NW van Zeeuws-Vlaanderen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Breskens 254 huizen met 1.638 inwoners; het dorp binnen de kom heeft dan 620 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Breskens is van hoge ouderdom, reeds aan het begin van onze jaartelling was het bekend. Het dorp is sterk opgebloeid door de aanleg van de grote weg van Brugge naar Middelburg (1808-1818).

Visserij
Visserijmuseum Breskens vertelt allereerst het verhaal van de Breskense visserij. Hoe de eerste Breskense visser in 1890 geregistreerd werd als visser van de Br 1 en hoe zijn vissersboot eruitzag. Aan de hand van scheepsmodellen, maquettes foto's en filmbeelden maakt de bezoeker kennis met de geschiedenis van de kleine vissersplaats. Een spannende film toont het leven aan boord van een moderne kotter en van de vissers die bij nacht en ontij op zee zijn om hun, vaak gevaarlijke, beroep uit te oefenen. Naast de geschiedenis van de visserij laat het museum fragmenten zien van een veel oudere historie. Tijdens het vissen op platvis slepen de netten van de vissers over de zeebodem. Daarbij komen er, naast de vissen, nog vele andere zaken boven water. Niet alleen de beroemde oude schoenen, maar ook restanten van ooit vergane schepen en fossielen. Deze stammen uit het Pleistoceen toen de huidige Noordzee een toendra-achtige vlakte was, waar de Mammoet en de Wolharige Neushoorn rondzwierven. Fossiele haaientanden die langs de kust van Zeeuws Vlaanderen gevonden zijn, stammen uit het Mioceen en Eoceen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Veerplein Breskens is in 2010 heringericht en heeft een recreatieve functie gekregen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Fort uit 1835.

- In 1997 is de haven verrijkt met een levensgrote muurschildering (20 meter breed, 22 meter hoog) van de Breskense kunstenaar Johnny Beerens. Op een graansilo schilderde hij vijf broden en twee vissen in een reliekschrijn om het graan in de silo en de wereld van de visserij te verbinden. De silo staat voor de onuitputtelijke levensbron, geinspireerd op het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging uit de bijbel.

- Molen van Risseeuw.

- De vuurtoren van Breskens staat in de buurtschap Nieuwesluis (en heet daarom officieel ook 'sectorlicht Nieuwesluis').

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Visserijfeesten Breskens (weekend in augustus).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Breskens (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Breskens.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Bresjes.

- MFC: - Op de plek van de voormalige bibliotheek is in 2014 het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) De Korre gerealiseerd. Het pand biedt huisvesting aan de basisscholen Breskens en De Golfbreker, een (onbemande) bibliotheek, kinderopvang, peuterspeelzaal, gymzaal, consultatiebureau en een dorpshuis.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Breskens. - Kinderdagverblijf. - BSO.

- Muziek: - Tijl Damen schrijft en speelt interactieve, muzikale theatervoorstellingen voor kinderen in heel Nederland en Vlaanderen en kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is hij singer-songwriter en werkt hij als illustrator voor kinderboeken. De theatervoorstellingen zijn een echt meedoefeest: zijn publiek hoeft zich geen moment te vervelen. Tijl speelt voor zowel grote als kleine groepen, in scholen, theaters, op festivals en dorpsfeesten enz.
Op zijn website vind je meer dan 100 van zijn kinderliedjes, spreekteksten en rijmpjes, inclusief teksten en akkoorden.

- Sport: - v.v. Breskens (voetbal) is opgericht in 1920. - Zwemvereniging Scheldestroom. - Korfbalvereniging BKC.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Bedrijfsbelangen Vereniging Breskens (BBVB) behartigt de belangen van alle ondernemingen die bij haar aangesloten zijn, ongeacht de branche. De BBVB wil overkoepelend werken en de belangen in een ruimer daglicht stellen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Breskens.

Reactie toevoegen