Breklenkamp

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Breklenkamp_Hoofdstraat.jpg

Breklenkamp, nabij de brug over de Geele Beek in de Hoofdstraat

Breklenkamp, nabij de brug over de Geele Beek in de Hoofdstraat

Breklenkamp_Brekkelerveldweg II.jpg

Breklenkamp, blik vanaf de Brekkelerveldweg op de buurtschap

Breklenkamp, blik vanaf de Brekkelerveldweg op de buurtschap

Breklenkamp_Brekkelerveldweg.jpg

In Breklenkamp vind je nog volop rust en ruimte, o.a. op de Brekkelerveldweg

In Breklenkamp vind je nog volop rust en ruimte, o.a. op de Brekkelerveldweg

breklenkamp_op_kaart_ca._1990.jpg

Hier is duidelijk te zien dat Breklenkamp nog altijd een apart van het dorp Lattrop gelegen buurtschap is. Toch bestempelt de gemeente deze plaatsen in het postcodeboek als een 'tweelingdorp': Lattrop-Breklenkamp. (© Kadaster)

Hier is duidelijk te zien dat Breklenkamp nog altijd een apart van het dorp Lattrop gelegen buurtschap is. Toch bestempelt de gemeente deze plaatsen in het postcodeboek als een 'tweelingdorp': Lattrop-Breklenkamp. (© Kadaster)

Breklenkamp

Terug naar boven

Status

- Breklenkamp is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

- De buurtschap Breklenkamp valt onder het dorp Lattrop.

- Formeel, d.w.z. in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie (BAG), is er sprake van één 'woonplaats' Lattrop-Breklenkamp. Geografisch gezien is Breklenkamp een buurtschap van het dorp Lattrop, en in de praktijk staan ter plekke ook nog altijd aparte plaatsnaamborden voor beide plaatsen. Plaatsengids.nl sluit zich bij die praktijk aan en heeft dus voor beide plaatsen een eigen homepage.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Laat 10e eeuw in Brakkinghem, 1312 Breckinchem, 1540 Breckenkam, 1793 Breclincham.

Naamsverklaring
Ontstaan uit Brakkinga* hem 'woonplaats van de lieden van de persoon Brakko'. Vergelijk Denekamp en Greffelkamp voor de ontwikkeling van inghem naar kamp 'een door wallen, heggen of greppels omgeven stuk land'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Breklenkamp ligt direct N van Lattrop en ligt zodanig in een uitstekende punt van de provincie, dat het zowel in het W, N als O grenst aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Breklenkamp 44 huizen met 257 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. xx huizen met ca. xxx inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Breklenkamp was vroeger een zelfstandige boermarke. In 1818 werd het onderdeel van de gemeente Denekamp.

Grens met Duitsland
Aafke de Wijk zag op plattegronden dat de Nederlands-Duitse grens bij Breklenkamp bij grenssteen 69 een wonderlijke knik maakt, en rustte niet voor zij had uitgevonden hoe deze vork in de steel zat. Zij doet hiervan verslag op de site Opdegrens.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsplan Lattrop-Breklenkamp schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen in het dorp voor de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Breklenkamp heeft 7 rijksmonumenten.

- Huis te Breckelenkamp, een voormalige havezathe en tot enkele decennia geleden in gebruik als jeugdherberg, wordt particulier bewoond en is doorgaans niet te bezichtigen. Incidenteel zijn er Open Dagen en concerten. - Site Huis te Breckelenkamp. Sinds 2012 is het digitale archief van het Huis te Breckelenkamp openbaar. Een schat aan informatie is daarmee voor iedereen toegankelijk geworden. Zoals historische documenten met hun transcripts, voorzien van herkomst, historische context en andere informatie. En de vele afbeeldingen die er in en om het Huis zijn gemaakt. Wat er over het Huis is geschreven en uitgezonden door de media. En welke evenementen er plaatsvonden.

De 18e-eeuwse monumentale boerenschuur van de familie Sanderink aan de Everlostraat in buurtschap Volthe bij Rossum stond al jaren leeg en was daardoor verworden tot een bouwval. Eind 2014 is de schuur steentje voor steentje en balkje voor balkje afgebroken en in de originele staat weer opgebouwd op Landgoed Huis te Brecklenkamp. Hij heeft daar sindsdien een 'nieuw leven' gekregen als ontvangst- en informatiecentrum voor het landgoed. Het meeste materiaal kon worden hergebruikt, zoals de pannen, de stenen en zeker ook het eeuwenoude eiken gebintwerk dat nog volledig in tact was. (bron: Dagblad Tubantia)

- Monumentale boerderijen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Op landgoed Breklenkamp zijn in 2010 diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd die de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van het landgoed versterken. Het gaat hierbij om de aanleg van groenstructuren en waterpartijen. Gelijktijdig zijn door Waterschap Regge en Dinkel maatregelen getroffen die de verdroging van de gracht moeten tegengaan.

- Aureolustheater.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Breklenkamp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lattrop en Breklenkamp.

- Nieuws: - Nieuws over Lattrop en Breklenkamp van de Buurtschapsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp behartigt de belangen van de inwoners richting gemeente Dinkelland. Ze beogen de ‘ogen en oren’ van het dorp te zijn om te weten wat er leeft en daar waar nodig actie op te ondernemen. De buurtschapsraad is ook de motor achter Noaberproat: diverse buurten houden regelmatig een ‘keukentafelgesprek’ om in klein verband actuele zaken onder de loep te nemen. De raad heeft ook samen met de gemeente het proces ‘Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030’ in gang gezet, waarin ze met een brede groep mensen op zoek gaan naar het ideale toekomstbeeld en de weg daar naartoe.

Samen met alle inwoners wil de buurtschapsraad werken aan behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van het dorp: een bruisend dorp in het groen waar het mooi wonen is voor alle generaties, waar de voorzieningen op peil zijn en waar de mensen elkaar weten te vinden, zowel op persoonlijk niveau als tussen de vele verenigingen en organisaties die in de kern actief zijn.

- Jongeren: - Jongerenvereniging PJO Lattrop is opgericht in 2012.

Reactie toevoegen