Brand (Zeeland (Brabant))

Plaats
Buurtschap
Landerd
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

brand_zeeland_kopie.jpg

Brand, buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

Brand, buurtschapsgezicht (© Hans van Embden)

brand_zeeland_boekelsedijk_kopie.jpg

Brand, Boekelsedijk (© Hans van Embden)

Brand, Boekelsedijk (© Hans van Embden)

Brand (Zeeland (Brabant))

Terug naar boven

Status

- Brand is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 1993 gemeente Zeeland. In 1994 over naar gemeente Landerd, in 2022 over naar gemeente Maashorst.

- De buurtschap Brand valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zeeland.

- De buurtschap Brand ligt formeel weliswaar grotendeels binnen de bebouwde kom van Zeeland, maar ligt nog altijd wel buiten de dorpskern, en is daarom nog wel als buurtschap te beschouwen. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Den Brand.

Oudere vermeldingen
1837 Brand.

Naamsverklaring
Vermoedelijk genoemd naar de brand 'huisbrand' die de boeren hier voor eigen gebruik haalden.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Brand ligt rond de gelijknamige weg, direct Z van Zeeland, tussen dit dorp en de buurtschap Oventje.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Brand 30 huizen met 217 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 70 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op het terrein van voormalige jeugdinrichting (sinds 1967) De Corridor (Brand 75) is sinds 2008 een Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ)-locatie van de Pompestichting gevestigd, voor TBS'ers met een 'longstay-indicatie'. Daartoe is de bestaande bebouwing deels gesloopt, deels gerenoveerd, en er heeft deels nieuwbouw plaatsgevonden, waardoor een woongebouw voor 88 patiënten is gerealiseerd. Het programma van eisen voor een TBS-kliniek was uiteraard uitgangspunt voor de nieuwbouw. Daarbij is het aspect veiligheid van groot belang. Tegelijkertijd wordt de longstay-afdeling vanuit de Pompestichting nadrukkelijk beschouwd als een inrichting waar mensen beschermd wonen en niet als ‘gevangene’ worden behandeld. De opgave voor het ontwerpteam was dus om, via een geintegreerd ontwerpproces, een balans te vinden binnen deze complexe mix van uitgangspunten.

Justitiële complexen zijn vaak vormgegeven met veel kaal beton, stalen deuren, kleine ramen en traliewerk. Het ontwerp voor de TBS kliniek in Zeeland laat zien dat een intelligente omgang met gebouwvorm en een goede kennis van materiaaleigenschappen ervoor zorgt dat óók gevangenissen grotendeels met houtskeletbouw kunnen worden gerealiseerd. Het brede palet aan houtsoorten en houtbewerkingen dat door de industrie wordt aangeboden is maximaal benut om de in de regel harde vormgeving van justitiële inrichtingen en de zware vereisten om te vormen naar de transparante, lichte, vriendelijke en kwalitatieve woonomgeving die werd gewenst. Kwaliteit zonder in te boeten op veiligheid. Ook de brandveiligheid en duurzaamheid van de houten materialen is van hoge kwaliteit.

Door met kritische distantie te kijken naar de vereisten van een justitieel complex, is het gelukt een TBS Longstay met een hoge leefkwaliteit te realiseren. Met de materiaaleigenschappen van de verschillende soorten toegepast hout is het zeer wel mogelijk gebleken kwaliteit en veiligheid in een penitentiaire inrichting te combineren. Door intelligent om te gaan met de eisen en de materiële invulling daarvan, bleek het mogelijk in een context van veiligheid, brandveiligheid, toezicht en controle, juist veel openheid en een vriendelijke vormgeving aan het justitiële complex mee te geven. Duidelijk is dat dit voor het welzijn van de bewoners een enorme kwaliteitsverbetering betekent. Voor nadere inormatie zie de toelichting op het ontwerp Longstay TBS Zeeland.

- De voormalige ZBBI (zeer beperkt beveiligde inrichting) De Marstal (Brand 77), gelegen voor de locatie van de Pompestichting, is in 2016 verkocht. De nieuwe bestemming is ons niet bekend. Op De Marstal bereidden 30 TBS'ers zich middels stages voor op hun terugkeer in de maatschappij. Het was een dependance van gevangenis De Oosterhoek in Grave.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsschieten (2e pinksterdag) door het Sint Jacobusgilde. Op 2e pinksterdag 2016 heeft het Sint Jacobusgilde het nieuw vervaardigde Koningszilver in gebruik genomen. In april 2015 is namelijk in het Gildehuis ingebroken, waarbij al het zilver uit de kluis is gestolen, waaronder de onvervangbare koningsvogel met medaillon uit 1475. Deze vogel werd door het jaar heen steeds gedragen door de gildebroeder die tijdens het jaarlijkse Koningsschieten op 2e pinksterdag het laatste stukje van de houten vogel naar beneden schoot. Zonder dit Koningszilver kon er dus niet voor de titel van Gildekoning worden geschoten, vandaar dat dit opnieuw is vervaardigd.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Champignonautomaat op Brand 67.

Terug naar boven

Links

- In de buurtschap Brand bevindt zich het Gildehuis van het Sint Jacobusgilde, dat als werkgebied wel het grondgebied van heel Zeeland heeft.

Reactie toevoegen