Brand (Nuth)

Plaats
Buurtschap
Nuth
Heuvelland Parkstad
Limburg

Brand (Nuth)

Terug naar boven

Status

- Brand is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Nuth.

- De buurtschap Brand valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nuth.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
G’ne Brand.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Brand ligt W van Nuth, Z van Terstraten, rond de Branterweg. De Brandtweg in het verlengde hiervan (gezien vanuit Nuth) valt overigens onder het dorp Wijnandsrade.

Terug naar boven

Beschrijving

De handvol panden rond de Branterweg (ca. 5 huizen, ca. 15 inwoners) bij Terstraten, wordt op sommige plattegronden als buurtschap Brand betiteld, en op andere plattegronden beschouwd als onderdeel van de nabijgelegen buurtschap Terstraten. Tot eind 2002 stond er aan de Branterweg ook een plaatsnaambord Terstraten. Sinds begin 2003 heeft de buurtschap (weer) een eigen officieel (wit met blauwe letters) plaatsnaambord Brand. Curieus is dat halverwege de Branterweg nog wel een bord ‘einde bebouwde kom Terstraten’ staat, zodat de huizen aldaar volgens de bebording in Brand én in Terstraten liggen…

Reactie toevoegen