Brachterbeek

Plaats
Dorp
Maasgouw
Midden-Limburg
Limburg

brachterbeek_plaatsnaambord.jpg

Brachterbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 2006 gemeente Maasbracht. Het dorp wordt ook wel Maasbracht-Beek genoemd, en in het Limburgs ook wel  Brachterbaek.

Brachterbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 2006 gemeente Maasbracht. Het dorp wordt ook wel Maasbracht-Beek genoemd, en in het Limburgs ook wel Brachterbaek.

brachterbeek_beek_op_kaart_19e_eeuw.jpg

Oorspronkelijk heet Brachterbeek gewoon Beek. Maar er waren nogal wat dorpen in ons land met die naam, wat regelmatig verwarring wekte. Daarom is de naam van dit dorp in de loop van de 19e eeuw gewijzigd in Brachterbeek.

Oorspronkelijk heet Brachterbeek gewoon Beek. Maar er waren nogal wat dorpen in ons land met die naam, wat regelmatig verwarring wekte. Daarom is de naam van dit dorp in de loop van de 19e eeuw gewijzigd in Brachterbeek.

maasbracht_en_brachterbeek_kaart_anno_ca._1935_kopie.jpg

Je kunt het je nu nauwelijks voorstellen, maar tot ver in de 19e eeuw was Brachterbeek nog aanmerkelijk groter dan de hoofdplaats Maasbracht. Op deze kaart, uit ca. 1935, zijn ze ongeveer even groot. De kerk van Brachterbeek is dan net gebouwd (1933).

Je kunt het je nu nauwelijks voorstellen, maar tot ver in de 19e eeuw was Brachterbeek nog aanmerkelijk groter dan de hoofdplaats Maasbracht. Op deze kaart, uit ca. 1935, zijn ze ongeveer even groot. De kerk van Brachterbeek is dan net gebouwd (1933).

brachterbeek_fanfare_eensgezindheid_mini_wmc_2011.jpg

Waar een klein dorp groot in kan zijn: Brachterbeek heeft twee wereldberoemde grootheden voortgebracht: Fanfare Eensgezindheid (foto) en André Rieu-saxofoniste Sanne Mestrom, én ook nog een nationale grootheid, top-buuttereedner Pierre Cnoops

Waar een klein dorp groot in kan zijn: Brachterbeek heeft twee wereldberoemde grootheden voortgebracht: Fanfare Eensgezindheid (foto) en André Rieu-saxofoniste Sanne Mestrom, én ook nog een nationale grootheid, topbuuttereedner Pierre Cnoops.

brachterbeek_fanfare_eensgezindheid_mini_wmc_2011_92.3_punten.jpg

Op het Mini-WMC in Kerkrade, in 2011 (waar ook de vorige foto betrekking op heeft), heeft Fanfare Eensgezindheid uit Brachterbeek ze weer een poepje laten ruiken: met 92,3 punten hebben ze wederom bewezen tot de toppers te behoren.

Op het Mini-WMC in Kerkrade, in 2011 (waar ook de vorige foto betrekking op heeft), heeft Fanfare Eensgezindheid uit Brachterbeek ze weer een poepje laten ruiken: met 92,3 punten hebben ze wederom bewezen tot de toppers te behoren.

brachterbeek_sanne_mestrom.jpg

En Brachterbeek heeft zijn eigen 'Candy Dulfer' in de persoon van Sanne Mestrom, die sinds 2005 de hele wereld rondtoert met het Johann Strauss Orkest van André Rieu. Maar ze geeft ook nog gewoon muziekles aan leerlingen van Fanfare Eensgezindheid.

En Brachterbeek heeft zijn eigen 'Candy Dulfer' in de persoon van Sanne Mestrom, die sinds 2005 de hele wereld rondtoert met het Johann Strauss Orkest van André Rieu. Maar ze geeft ook nog gewoon muziekles aan leerlingen van Fanfare Eensgezindheid.

brachterbeek_pierre_cnoops.jpg

Pierre Cnoops uit Brachterbeek heeft sinds begin jaren zestig al vele buuttekampioenschappen gewonnen, en heeft nationale bekendheid verworven met zijn vele optredens voor tv, zoals hier bij 'Voor de vuist weg' van Willem Duys in 1972.

Pierre Cnoops uit Brachterbeek heeft sinds begin jaren zestig al vele buuttekampioenschappen gewonnen, en heeft nationale bekendheid verworven met zijn vele optredens voor tv, zoals hier bij 'Voor de vuist weg' van Willem Duys in 1972.

brachterbeek_joekskapel_zonger_drank_geine_klank.png

En bij een echt Limburgs dorp hoort naast een fanfare natuurlijk ook een joekskapel!

En bij een echt Limburgs dorp hoort naast een fanfare natuurlijk ook een joekskapel!

brachterbeek_schutterij_st._michael_1.jpg

Schutterij St. Michaël Brachterbeek is opgericht in 1992. Helaas hebben ze, kennelijk wegens teruglopende belangstelling, in oktober 2018 het besluit moeten nemen om de verenigng op te heffen.

Schutterij St. Michaël Brachterbeek is opgericht in 1992. Helaas hebben ze, kennelijk wegens teruglopende belangstelling, in oktober 2018 het besluit moeten nemen om de verenigng op te heffen.

brachterbeek_glas_in_lood_raam_kerk.jpg

De RK H. Hartkerk van Brachterbeek, uit 1933, heeft prachtige glas-in-loodramen van o.a. Maasbrachtenaar René Smeets (afbeelding). (© www.glasmalerei-ev.net)

De RK H. Hartkerk van Brachterbeek, uit 1933, heeft prachtige glas-in-loodramen van o.a. Maasbrachtenaar René Smeets (afbeelding). (© www.glasmalerei-ev.net)

Brachterbeek

Terug naar boven

Status

- Brachterbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. T/m 2006 gemeente Maasbracht.

- Het dorp Brachterbeek heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Maasbracht.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Baek (op de plaatsnaamborden), ook wel Brachterbaek.

Oudere vermeldingen
1427 (in een Gelderse leenakte) "dat leen tger Beke", later 'Aen gen Beeck', 'ter Beeck in den kerspel Bracht', 1840(1) Bruchterbeek (dat lijkt ons een drukfout, daar zal men Brachterbeek hebben bedoeld, evenals er in dezelfde bron Bruchter St. Joost staat, waar men Brachter St. Joost zal hebben bedoeld), 1842 Beek.

Naamgeving
Dit dorp heette vanouds dus gewoon Beek (en Maasbracht gewoon Bracht), maar daar zijn er nogal wat van in ons land; vandaar dat de meeste dorpen met deze naam in de loop der tijd - formeel dan wel informeel - nadere aanduidingen hebben gekregen, dan wel een naamsverandering hebben ondergaan, om ze van elkaar te kunnen onderscheiden (bijvoorbeeld om te zorgen dat de post niet in 'het verkeerde Beek' aankomt, in de tijd dat er nog geen postcode was). Zo heeft Beek bij Nijmegen in de poststempels 'Beek bij Nijmegen' geheten, tegenwoordig in de praktijk meestal aangeduid als Beek-Ubbergen, en heeft Beek in het Gelderse Montferland in de poststempels 'Beek bij Zevenaar' geheten. De naam van het dorp Beek bij Breda is rond 1950 gewijzigd in Prinsenbeek.

En Beek bij Maasbracht is sinds medio 19e eeuw Brachterbeek geworden, naar de ligging bij Maasbracht. In de Volkstelling van 1840 (naar opgaves van de gemeenten, inclusief naamgeving en spelling van de plaatsnamen) komt die naam al voor. Op kaarten van de Topografische Dienst verschijnt die naam pas eind 19e eeuw (maar die lopen wel vaker 'iets' achter met vermeldingen). En zo staat het ook op de plaatsnaamborden. Lokaal is ook de benaming 'Maasbracht-Beek' een gangbare aanduiding voor de naam van dit dorp (in het dialect ‘Maasbrach-Baek’ [met zachte g en accent] of kortweg ‘Brach-Baek’). Beide benamingen zijn in die zin 'even goed' dat het dorp nooit een 'enige echte officiële plaatsnaam' toegekend heeft gekregen, omdat, zoals onder Status reeds vermeld, de toenmalige gemeente Maasbracht in 1978 t.b.v. het dan in werking getreden postcodeboek kennelijk geen eigen postcode en postale plaatsnaam voor het dorp heeft aangevraagd (dan wel de PTT dat niet heeft toegekend), en het dorp daarmee formeel ook geen 'woonplaats' is geworden in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Vanwege deze beide aspecten is er nooit formeel een plaatsnaam voor dit dorp vastgesteld (d.m.v. een 'Woonplaatsbesluit') (en daarom is het ook begrijpelijk dat beide namen, Brachterbeek en Maasbracht-Beek, in gebruik blijven, omdat geen van beide namen als officiële naam is vastgesteld). Dit alles doet natuurlijk niets af aan het feit dat deze kern in de cultuurhistorische, geografische en maatschappelijke praktijk wel degelijk een dorp en daarmee een eigen, aparte woonplaats is.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging bij Maasbracht, nabij de Vlootbeek.(2)

Terug naar boven

Ligging

Brachterbeek ligt direct O van Maasbracht, en ligt ingeklemd tussen de elektriciteitscentrale van Essent aan de Maas in het N, de A2 in het W, de A73 in het O, en het punt waar deze snelwegen bij elkaar komen in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Brachterbeek 88 huizen met 495 inwoners (en is daarmee op dat moment groter dan de hoofdplaats Maasbracht, die dan maar 50 huizen met 305 inwoners heeft!). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1526 is er in Maasbracht nog slechts een kapel, bediend vanuit de parochie Linne en Echt. In 1756 wordt Maasbracht parochie genoemd en daaronder ressorteert ook Brachterbeek. Wel moeten volgens een bepaling van bisschop Reginaldus sinds 1696 de opbrengsten van 'Aen gen Beeck' naar Linne en niet naar Maasbracht. In 1791 krijgt de nederzetting een eigen kapel, toegewijd aan O.L. Vrouw. De pastoor van Maasbracht moet er voor zorgen dat hier eens in de week de heilige mis wordt gelezen. De bisschop van Roermond besluit in 1932 dat Brachterbeek groot genoeg is geworden voor een eigen kerk. Deze komt in 1933 gereed. In 1946 wordt het rectoraat tot parochie verheven.

- Pagina over de Britse militair Henry Eric Harden, die op 23 januari 1945 om het leven is gekomen bij de bevrijding van (het station van) Brachterbeek. Op de plek waar dit gebeurde is een monument opgericht. - Reportage van de Eric Harden herdenking op 23 januari 2013. - Reportage herdenking 70 jaar bevrijding van het dorp.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij het in 1983 verschenen boek 'Geschiedenis van Brachterbeek, een parochie in de gemeente Maasbracht' (152 pag.), uitgegeven door de parochie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de kerk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Schutterij St. Michaël Brachterbeek is opgericht in 1992. Helaas hebben ze, kennelijk wegens teruglopende belangstelling, in oktober 2018 het besluit moeten nemen om de verenigng op te heffen.

- Waterschap Roer en Overmaas heeft in 2015 het deel van de dijk langs de Maas in Brachterbeek nabij de Clauscentrale versterkt. Hierdoor zijn inwoners, bedrijven en infrastructuur voortaan beter beschermd tegen wateroverlast bij hoogwater van de Maas. Vanaf de nooduitgang van de Clauscentrale langs de Molengreend richting A2 was het binnentalud van de dijk niet stevig genoeg. De dijk is aan de buitenkant uitgebreid (verbreed) om de stabiliteit te verbeteren. Een deel van het binnentalud is afgegraven en de bovenkant van de dijk is buitenwaarts verplaatst.

Aan de oostzijde van de Clauscentrale - langs het koelwaterkanaal tot de Krombeek - was het buitentalud van de dijk niet stevig genoeg en vormden de bomen op de dijk een gevaar. Er is een nieuwe dijk aangelegd aan de andere kant van de weg. De weg kruist de dijk ongeveer tien meter ten oosten van de kruising tussen de Verbindingsweg en de Voortstraat te Brachterbeek. De coupure (doorgang in de weg) is verwijderd.

- De gemeente heeft in 2016 de omgeving Tergouwen - Rector Hendrixstraat en Kerkstraat heringericht. Het opwaarderen van de groenstrook tussen Rector Hendrixstraat en Kerkstraat is hierbij bepalend geweest om in het bijzonder de voormalige Krombeek weer zichtbaar te krijgen. Verder ging het om vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en een complete renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken.

- Essent-energiecentrale de Clauscentrale, gelegen N van Brachterbeek aan de Maas, is de afgelopen jaren uitgebouwd tot de grootste energiecentrale van Nederland. Essent heeft 1 miljard euro uitgetrokken voor de bouw van een tweede hypermoderne gasinstallatie in Maasbracht. De modernisering van de Maasbrachter centrale is in 2008 in gang gezet. Een van de twee oude opwekkingseenheden is toen gesloopt en vervangen door moderne gasturbinegeneratoren. In 2010 is besloten ook de andere verouderde eenheid te vervangen. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2013 gestart en in 2016 gereed gekomen. De capaciteit van de Clauscentrale is door de investeringen meer dan verdubbeld tot ruim 2600 megawatt. Genoeg om het stroomverbruik van 3 tot 4 miljoen huishoudens te dekken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- RK H. Hartkerk uit 1933. Met o.a. fraaie glas in lood-ramen van Max Weiss uit 1953 en van Maasbrachtenaar René Smeets uit 1933, en op het gazon naast de kerk een prachtig tufstenen Heilig Hartbeeld van Jan Verdonk uit 1920. - Site Parochie H. Hart van Jezus, die onderdeel is van de Parochiefederatie Maasbracht.

- De Loretokapel of kapel Tergouwen (Tergouwen 4) is getuige een steen in de gevel gebouwd in 1701. Met 18e-eeuws altaar en bekroond met een aardig dakruitertje. - L1-reportage over de Loretokapel.

- Het wegkruis Dominicus' Lievenheer (Heerenweg hoek Heuvelstraat) is een replica uit 1985 van het oorspronkelijke 'Mienekes Leevenhieër', dat als 'memoriekruis' van 1861 tot 1884 op deze locatie heeft gestaan. Het oorspronkelijke, gelijktijdig met de vervaardiging van de replica gerestaureerde corpus hangt sindsdien in gemeenschapshuis het Baekerhoes.

- Het fraaie gietijzeren Joseph-kruis (Op de Berg) diende bijna 50 jaar als kruis op het graf van wijlen Joseph Wilms (1850-1937) op de lokale begraafplaats. In 1985 breekt het door een zware storm in stukken. In 1986 wordt het geruimd. In 1988 wordt het kruis herplaatst en ingezegend als devotiekruis aan Op de Berg.

- Het knusse Mariakapelletje Lamerskapelke, in de volksmond 't Kapelke (hoek Stationsweg / Heerenweg) stamt oorspronkelijk wellicht uit de middeleeuwen. In zijn huidige vorm is het in 1975/1976 herbouwd, nadat het in 1972 beschadigd was geraakt door een aanrijding met een vrachtwagen.

- Het solide gietijzeren wegkruis op de hoek Stationsweg / Broekstraat is in 1876 geplaatst door dhr. Henricus Simon Beckers. Het verhaal gaat dat deze man, wonende aan de Kerkstraat, woonhuis, stallen en schuur door brand verloor, volgens zijn zeggen door onvoorzichtigheid van zijn buurman die schuin achter de schuur woonde. Om herhaling te voorkomen bood hij de waarschijnlijke veroorzaker van de brand een perceel grond aan, aan de huidige Broekstraat. Toen deze grondruil geslaagd was, werd dit fraaie gietijzeren wegkruis uit dankbaarheid opgericht. Het kan dus worden beschouwd als een zogeheten 'memoriekruis'.

- Het eenvoudige Mariabeeldje van terracotta in de oostelijke zijmuur van het pand Rector Hendrixstraat 7 is in de zomer van 1945 geplaatst door 'moeder' Lena Puts, uit dankbaarheid voor de bescherming en de veilige terugkeer naar Brachterbeek van haar gezin en haar 10 kinderen, maar ook voor de bijzondere zegen over de vele - aan haar goede zorgen toevertrouwde - onderduikers in 'Hotel de la Duik', tijdens de Tweede Wereldoorlog en de evacuatie 1944/1945. Haar zoon Sjang was in de oorlog het officiële 'duikhoofd' van Maasbracht en coördineerde vanuit deze functie vele verzetsdaden, onderduiktransporten en onderduikadressen. In 'Hotel de la Duik' waren gemiddeld circa 10 onderduikers ondergebracht bij dit toch al grote gezin.

- Veldkruis Ohé (hoek Hofstraat / Brachterstraat) is in 1951 geplaatst t.g.v. het zilveren huwelijk van het echtpaar A.H. Rulkens en C.R. Schins.

- In 2009 heeft huisarts Erik Ficken het inhoudelijk en visueel fraaie boekje 'Rustpunten van devotie in Brachterbeek en Maasbracht(-dorp)' gepubliceerd, waarin hij alle kerken, kapellen en wegkruisen in deze dorpen beschrijft en afbeeldt. Met o.a. een uitvoerige beschrijving van de (eeuwenlange!) kerkelijke perikelen die vooraf gingen aan de oprichting van het rectoraat Brachterbeek (vielen de inwoners nu onder de parochie Maasbracht of Linne?, moest er nu een gezamenlijke kerk komen voor Bracht en Beek of toch maar een eigen kerk?). Via de link is deze publicatie ook online te lezen (waaraan ook de 6 beschrijvingen hierboven van de kapelletjes en wegkruisen zijn ontleend).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Joekskapel 'Zonger Drank Geine Klank'. - Optreden van Joekskapel 'Zonger Drank Geine Klank' tijdens het Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes 2014 in Einighausen.

- Kofferbakverkoop (op een zondag in april en juli) op het terrein van de schutterij (Tergouwen 13).

- Koningsdag met Koningsmarkt.

- Tijdens de Sacramentsprocessie Brachterbeek op Processiezondag (juni) fungeert de Loretokapel als rustplaats. Een met bloemen versierd altaar wordt door de omwonenden tegen de zijmuur geplaatst. Hier wordt gezongen en gebeden. De fanfare speelt passende muziek en de priester zegent de gelovigen en de omgeving. Ook de schutterij, het zangkoor, communicantjes en 'de Brooders' (Rozenkransbroederschap) met hun flambouwen maken deel uit van de processie.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Tijdens de vlakke rondwandeling vanuit Brachterbeek (11 km) word je verrast hoe mooi en rustig wandelen het hier is. Over veldwegen en voetpaden wandel je naar Linne waar je een mooi uitzicht hebt op de Maas. De terugweg gaat over het Weerdervoetpad naar de Maas, waar je de imposante Maasstuw kunt bekijken. Aan het eind kun je de Clauscentrale - de grootste elektriciteitscentrale van Nederland - van dichtbij bekijken.

Terug naar boven

Beeld

- Oude kaarten van Maasbracht en Brachterbeek, met toelichting.

- Reportage van het L1-programma Óngerwaeg in Brachterbeek (2017), met onder meer inwoner Jean Slangen, die door dorpsgenoot Michel Beckers wordt betiteld als 'oliemagnaat', omdat hij door het sleutelen aan zijn trekkers altijd olie aan zijn handen heeft.

Terug naar boven

Links

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging Blomenhof. - De in 1990 opgerichte Buurtvereniging Onger de Wieje omvat de straten Kerkstraat, Kempweg, Hofstraat, Kloosterstraat, Rector Hendrixstraat, Op de Berg, Kruisweg, Tergouwen en Heuvelstraat.

- Gemeenschapshuis het Baekerhoes is ontstaan uit de verbouwing van het uit 1935 stammende patronaat. Dit patronaat heeft tot 1981 steeds dienst gedaan als verenigingslokaal voor de verenigingen van Brachterbeek, maar ook o.a. als kleuterschool en gelegenheid voor activiteiten van het jeugdwerk. In de loop der jaren groeien de verenigingen, met name de fanfare, en wordt de noodzaak tot ingrijpende maatregelen, mede door achterstallig onderhoud, steeds nadrukkelijker merkbaar. Dit leidt ertoe dat in 1978 een initiatiefgroep van afgevaardigden van alle verenigingen een oriënterend onderzoek doet naar de mogelijkheden van een omvangrijke verbouwing.

Dit leidt in 1981 tot het oprichten van Stichting Gemeenschapshuis Brachterbeek. De stichting heeft de voorbereide plannen van de initiatiefgroep uitgewerkt. In die tijd is een gemeenschapshuis in een relatief kleine dorpskern nog niet zo gebruikelijk, en hoewel de noodzaak van een verenigingslokaal wel door de overheid wordt onderschreven, moet toch het merendeel van de benodigde f 454.500 door de stichting bij elkaar worden gebracht. Dank zij gulle bijdragen van sponsoren en van de bevolking is de stichting daar in geslaagd.

- Muziek: - Fanfare Eensgezindheid in Brachterbeek is opgericht in 1884. De fanfare behaalde in 2001 tijdens het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade voor de 2e keer een wereldtitel. En wij lezen ergens dat zij die inmiddels zelfs voor een 3e keer heeft behaald. In 2002 mocht de fanfare een concert geven op Bevrijdingsdag in Amsterdam, in aanwezigheid van koningin Beatrix. In 2002 is de documentaire 'Blieve Blaoze' (50 min.) over de fanfare geproduceerd en door omroep L1 uitgezonden.

- De 8 mannen van de in 2004 opgerichte band Promilaasj, half afkomstig uit Brachterbeek en half uit Echt, staan garant voor een energieke liveshow en een eigenwijze invulling op dialectmuziek met een uitgesproken identiteit. Promilaasj speelt niet zomaar covers, dat zou te makkelijk zijn. Gedurfde bewerkingen van de meest bekende kneiters maar ook onbekend materiaal met een ludiek verhaal. Stampende drums en strakke baslijnen, vingerbrekende gitaarsolo's en meeslepend pianospel. Voeg hier nog de scheurende blaaspartijen en een ADHD-zanger aan toe en overgiet dit geheel met een eigenwijs rockend sausje. "100% Alcorock uit het smalste stukje van Nederland!"

- Sport: - MBC '13 (Maasbracht Baek Combinatie '13) (voetbal) is in 2013 ontstaan uit een fusie van de voetbalverenigingen van Maasbracht en Brachterbeek.

- Overige verenigingen: - Schutterij St. Michaël is opgericht in 1992.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Brachterbeek. - Het herdenkingsgraf op de begraafplaats herdenkt 'Jan' Johannes Jozef Hendrix, rector van de school, die op 9 februari 1945 in Buchenwald is gestorven. Hij ligt hier dus niet begraven.

Terug naar boven

Bekende inwoners

- De nationaal bekende persoonlijkheid Pierre Cnoops (1938) uit Brachterbeek heeft sinds begin jaren zestig al vele Buuttekampioenschappen gewonnen, en is ook na zijn pensioen als postbesteller altijd als buuttereedner actief gebleven. - Zie hier een video met enkele optredens van Pierre Cnoops als buuttereedner. - Interview met Pierre Cnoops (2016).

- Sanne Mestrom is haar muzikale carrière begonnen bij Fanfare Eensgezindheid in Brachterbeek, speelt sinds 2005 saxofoon en fagot bij het Johann Strauss Orkest van André Rieu, maar geeft ook nog altijd les aan leerlingen van de fanfare.

Reacties

(2)

Jullie schrijven dat de lokale fanfare op haar site spreekt van de plaatsnaam 'Maasbracht-Beek', ‘vermoedelijk omdat het dorp voor de post 'in' Maasbracht ligt, en Brachterbeek als enige plaatsaanduiding veel vragen zou opleveren’, maar de verklaring is volgens mij anders. Toen ik nog in Maasbracht woonde, spraken we altijd van Maasbracht-Beek of in het dialect ‘Maasbrach-Baek’ (met zachte g en accent) of kortweg ‘Brach-Baek’ en het zou dan ook veel logischer zijn geweest als dát op de plaatsnaam bordjes zou hebben gestaan i.p.v. Brachterbeek.

Dank voor uw aanvulling! Er valt voor beide wat te zeggen. In ons land waren vele dorpen die Beek heetten. Daarom zal bijv. de post - of bezoekers - nogal eens in 'het verkeerde Beek' verkeerd terecht zijn gekomen, in de tijd dat er nog geen postcode was. Mijn artikeltje hierover was wat verwarrend. Uit naamkundig oogpunt bezien is het logisch dat diverse dorpen met deze naam een andere naam, dan wel een toevoeging kregen, om ze van elkaar te kunnen onderscheiden. Daarom is dit Beek hernoemd in Brachterbeek ('Beek bij (Maas)Bracht') (die naam komt reeds voor in de Volkstelling van 1840, en sinds eind 19e eeuw op kaarten, en uiteindelijk dus ook op de plaatsnaamborden), zoals Beek bij Breda is hernoemd in Prinsenbeek ('Beek van de Prins'). Maar Maasbracht-Beek is dan natuurlijk op zich net zo legitiem, en kennelijk lokaal ook een gangbare naam geworden. Punt is dat dit dorp nooit formeel als woonplaats is benoemd, en daarmee ook de naam van het dorp nooit formeel is vastgesteld, waardoor het begrijpelijk is dat beide varianten in omloop blijven. Ik heb het stukje in kwestie nu herschreven en er o.a. deze aspecten in verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen