Bovenkerk (Stolwijk)

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

bovenkerk_bloemrijke_sloot_of_vliet_kopie.jpg

Vroeger werden de slootkanten strak geschoren. Tegenwoordig mogen de slootkanten gelukkig weer volop bloeien, ten gunste van plant en dier en het uitzicht van de mensen, zoals hier in buurtschap Bovenkerk.

Vroeger werden de slootkanten strak geschoren. Tegenwoordig mogen de slootkanten gelukkig weer volop bloeien, ten gunste van plant en dier en het uitzicht van de mensen, zoals hier in buurtschap Bovenkerk.

bovenkerk_bomenrij_in_weiland_kopie.jpg

Ook de bomenrijen tussen de weilanden in buurtschap Bovenkerk komen de natuur en het landschap ten goede.

Ook de bomenrijen tussen de weilanden in buurtschap Bovenkerk komen de natuur en het landschap ten goede.

bovenkerk_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Wat een paradijselijk uitzicht he. Je zult er toch wonen, in buurtschap Bovenkerk bij Stolwijk.

Wat een paradijselijk uitzicht he. Je zult er toch wonen, in buurtschap Bovenkerk bij Stolwijk.

bovenkerk_houten_elektriciteitspaal_kopie.jpg

Bovenkerk, buurtschapsgezicht

Bovenkerk, buurtschapsgezicht

bovenkerk_houten_elektriciteitspaal_2_kopie.jpg

In buurtschap Bovenkerk zien we, net als in de N buur-buurtschap Bilwijk, nog houten elektriciteitspalen met leidingen boven de grond. Die zie je niet veel meer in ons land.

In buurtschap Bovenkerk zien we, net als in de N buur-buurtschap Bilwijk, nog houten elektriciteitspalen met leidingen boven de grond. Die zie je niet veel meer in ons land.

bovenkerk_monumentale_boerderij_kopie.jpg

In buurtschap Bovenkerk kun je vele monumentale boerderijen bewonderen. Dit is er een van.

In buurtschap Bovenkerk kun je vele monumentale boerderijen bewonderen. Dit is er een van.

bovenkerk_meerkoeten_kopie.jpg

Een bezoekje aan buurtschap Bovenkerk is niet alleen aan te bevelen voor liefhebbers van mooie boerderijen. Ook natuurliefhebbers komen er aan hun trekken. Zo voelen onder meer meerkoeten zich thuis in deze omgeving.

Een bezoekje aan buurtschap Bovenkerk is niet alleen aan te bevelen voor liefhebbers van mooie boerderijen. Ook natuurliefhebbers komen er aan hun trekken. Zo voelen onder meer meerkoeten zich thuis in deze omgeving.

bovenkerk_passeerplaats_kopie.jpg

De weg in buurtschap Bovenkerk is smal. Daarom is om de zoveel meter een 'passeerplaats' aangelegd, zodat auto's elkaar kunnen passeren zonder de berm stuk te rijden.

De weg in buurtschap Bovenkerk is smal. Daarom is om de zoveel meter een 'passeerplaats' aangelegd, zodat auto's elkaar kunnen passeren zonder de berm stuk te rijden.

bovenkerk_bergvlietse_kade_informatiepaneel_kopie.jpg

Als je van wandelen en natuur houdt, is de Bergvlietsekade zeer aan te beleven. Je kunt hem vanuit het O uiteinde van buurtschap Bovenkerk bewandelen naar het N richting Haastrecht of naar het Z richting Vlist.

Als je van wandelen en natuur houdt, is de Bergvlietsekade zeer aan te beleven. Je kunt hem vanuit het O uiteinde van buurtschap Bovenkerk bewandelen naar het N richting Haastrecht of naar het Z richting Vlist.

bovenkerk_wandelpad_kopie.jpg

Ook het wandelpad van buurtschap Bovenkerk langs de Bergvliet/Bergvlietsekade richting Schoonouwen en Vlist is smal. Maar dat is niet erg, want voor wandelaars is het er breed genoeg.

Ook het wandelpad van buurtschap Bovenkerk langs de Bergvliet/Bergvlietsekade richting Schoonouwen en Vlist is smal. Maar dat is niet erg, want voor wandelaars is het er breed genoeg.

bovenkerk_brug_over_bergvliet_en_vlonderpad.jpg

Gelukkig is in 2013 het bruggetje over de Bergvliet weer in ere hersteld, zodat je sindsdien weer van Bovenkerk naar Bilwijk, Haastrecht, Vlist en Schoonouwen kunt wandelen. De routes gaan deels over een vlonderpad, vandaar de naam van de Vlonderpad Route

Gelukkig is in 2013 het bruggetje over de Bergvliet weer in ere hersteld, zodat je sindsdien weer van Bovenkerk naar Bilwijk, Haastrecht, Vlist en Schoonouwen kunt wandelen. De routes gaan deels over een vlonderpad, vandaar de naam van de Vlonderpad Route

bovenkerk_kraamvrouwenpad.jpg

Met het herstel van het bruggetje over de Bergvliet is ook het wandelpad van Bovenkerk naar Vlist v.v. weer in ere hersteld. Dat heeft de naam Kraamvrouwenpad gekregen. Hoe dat pad aan zijn naam komt, kun je lezen in het hoofdstuk Landschap etc.

Met het herstel van het bruggetje over de Bergvliet is ook het wandelpad van Bovenkerk naar Vlist v.v. weer in ere hersteld. Dat heeft de naam Kraamvrouwenpad gekregen. Hoe dat pad aan zijn naam komt, kun je lezen in het hoofdstuk Landschap etc.

bpvenkerk_fietsen_kopie.jpg

Kortom: buurtschap Bovenkerk en omgeving is zeer de moeite waard om een keer op je gemak te gaan bekijken! Laat dan de auto lekker staan en neem de benenwagen. Of de fiets.

Kortom: buurtschap Bovenkerk en omgeving is zeer de moeite waard om een keer op je gemak te gaan bekijken! Laat dan de auto lekker staan en neem de benenwagen. Of de fiets.

Bovenkerk (Stolwijk)

Terug naar boven

Status

- Bovenkerk is een buurtschap en tegenwoordig ook een wijk* in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Stolwijk. In 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.
* Aan de oostkant van het dorp Stolwijk.

- De buurtschap Bovenkerk en de gelijknamige wijk vallen, ook voor de postadressen, onder het dorp Stolwijk.

- De buurtschap Bovenkerk heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam. Daarom kun je alleen aan de straatnaambordjes Bovenkerkseweg, voor zover gelegen buiten de dorpskern van Stolwijk, zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1551 Bovekercke, 1869 polder: Bovenkerk.

Naamsverklaring
Betekent kerk 'bedehuis' met boven 'hoger gelegen, stroomopwaarts', ter onderscheiding van het ten westen van Stolwijk gelegen Benedenkerk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bovenkerk ligt O van Stolwijk, rond de Bovenkerkseweg - voor zover gelegen buiten de dorpskern van Stolwijk, = vanaf de huisnrs. 39 en 78 - die in het O doodloopt in het water de Bergvliet. Direct W van de buurtschap ligt de gelijknamige wijk, in het O van de dopskern van Stolwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bovenkerk heeft ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het zogeheten 4e Kwadrant Plan Bovenkerk in Stolwijk zijn in 1 project 13 woningen gerealiseerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), gelegen aan de weg Groenhove. Na de realisatie van in totaal 2 projecten door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - in totaal 26 woningen - en de bouw van 15 woningen in opdracht van individuele opdrachtgevers (particulier opdrachtgeverschap) in Bovenkerk, was er nog een bouwkavel beschikbaar voor woningbouw. De gemeente Krimpenerwaard en woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist hebben in 2017 overeenstemming bereikt over de bouw van 14 sociale huurwoningen op dit kavel. Aan de weg Groenhove e.o. zijn deze 14 'Nul op de Meter' (NoM) huurwoningen in 2018 gerealiseerd. De 14 duurzame woningen zijn gerealiseerd in een gasloze nul-op-de-meter uitvoering. Dat wil zeggen dat er door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen het netto energiegebruik tot nul wordt gereduceerd. Dit is het eerste bouwproject binnen de Krimpenerwaard waarbij gasloos is gebouwd. Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist licht hier toe hoe de toewijzing is verlopen, omdat dat niet iedereen duidelijk was. - Beeldkwaliteitsplan 4e Kwadrant Plan Bovenkerk. - Bestemmingsplan 4e Kwadrant.

- Aan de Hoflaan/Bovenkerk in Stolwijk bevinden zich een terrein van gemeentewerken, een brandweerkazerne en woningen. Dit alles gaat kennelijk gesloopt worden t.b.v. de bouw van nieuwe woningen. De woningbouwvereniging heeft daar plannen voor eensgezinswoningen. Huurdersbelang Haastrecht/Stolwijk/Vlist (HSV) ziet daar liever seniorenwoningen: "Leden en bestuur van Huurdersbelang zijn beide van mening dat op deze vrijkomende plek alleen maar seniorenwoningen gebouwd dienen te worden. Bijvoorbeeld een aantal geschakelde patio-seniorenwoningen, dus begane-grondwoningen en ook als de ruimte dit toelaat een bescheiden appartementencomplex voor deze doelgroep. Wij zetten echter grote vraagtekens bij het te realiseren appartementencomplex omdat dit pal grenst aan de Aula van de Begraafplaats en de herdenkingswand voor de gevallen aan de Kievitslaan. Privacy en piëteit die deze omgeving vereist komen met de realisatie van een appartementencomplex, met de daarbij behorende woelige leefbaarheid, onder grote druk te staan.

Dit alles betekent dat wij het huidige plan waar ook is voorzien in het bouwen van eengezinswoningen op de plek van de te slopen huurwoningen afwijzen. Deze bijzondere plek in Stolwijk, nagenoeg grenzend aan de algemene begraafplaats, vraagt om een mooie rustige en vooral bij deze omgeving passende invulling. Dit is mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld een Hofje. Een hofje voor de oudere Stolwijker die op een sociale huurwoning is aangewezen en wat ook recht doet aan de woongeschiedenis van het huidige wijkje. In dit nieuwe wijkje, dat wij ‘Hofwijck’ willen noemen, staat de woonkwaliteit, woonomgeving, sereniteit en het respect voor die directe (funeraire) omgeving centraal. Overbodig op te merken dat ook hier de ontwerpkwaliteit van de huurwoningen en stedenbouwkundige inpassing van eminent belang is.

Huurdersbelang is van mening, geheel in overeenstemming met de Woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard, dat er dicht bij het centrum, dicht bij de winkels, dicht bij de zorg en dicht bij het openbaar vervoer, alleen maar woningen voor ouderen gerealiseerd dienen te worden. Het voorstel van Huurdersbelang is passend in een Woon-zorgzone en een voorbeeld, naar onze opvatting, als het gaat om het huisvesten van ouderen. Huurdersbelang wil op deze plek dus beslist geen eengezinshuurwoningen. Deze zijn er al genoeg in Stolwijk (binnenkort wordt er gestart met de bouw van 14 eengezinshuurwoningen in de wijk Bovenkerk). Eengezins- en (CPO) starters koopwoningen zouden heel goed gebouwd kunnen worden op het naastgelegen terrein van gemeentewerken en op de plek van de te slopen gemeentewoningen aan de Bovenkerkseweg te Stolwijk." Aldus een citaat uit de brief van Huurdersbelang HSV aan de woningbouwvereniging d.d. 17-4-2019.

- In of kort na 2006 zijn in het zogeheten '3e Kwadrant Plan Bovenkerk' in Stolwijk 53 koopwoningen en 20 huurappartementen gerealiseerd, ontworpen door architect Jan Boot. "De woningen zijn gebaseerd een eenduidig basisprincipe, zodanig dat de instapwoning eenvoudig uitbreidbaar is. Alle woningen zijn zoveel mogelijk levensloopbestendig. Dit betekent o.a. dat er geen trappen met kwarten zijn toegepast en dat zoveel mogelijk volgens 'geboden toegang' is ontworpen. Het materiaalgebruik is conform het convenant duurzaam bouwen. Voor de bovenbouw van de woningen is gekozen voor houtskelet met houten geveldelen. Enerzijds omdat dit goed aansluit bij de bouwgeschiedenis van het dorp, anderzijds omdat dit de mogelijkheid voor latere uitbouwen open laat. Het nieuw aangebrachte cederhout verkleurt na verloop van tijd gelijk het reeds bestaande." Aldus architect Jan Boot.

"Het 3e Kwadrant Plan Bovenkerk is gesitueerd aan de rand van het dorp Stolwijk, grenzend aan de polder. Een van de belangrijkste uitgangspunten is het benutten van de aanwezige landschappelijke elementen. Het karakteristieke slagenlandschap wordt in het plan opgenomen, zodat de slotenstructuur tot diep in het plan doorloopt. Alle woningen komen op deze manier aan het water te liggen. De bouwblokken zijn zo gepositioneerd dat er een visueel ruimtelijke relatie ontstaat tussen de woonwijk en het omringende open polderlandschap. De horizon is ook vanuit het midden van het plangebied te zien, zodat bewoners ervaren dat ze in het polderlandschap wonen.

De patio is in dit plan een alternatief voor de traditionele voortuin. Doordat de voorgevel direct aan de stoep grenst wordt de straat een helder gedefinieerde openbare ruimte. De patio’s zijn niet geheel afgesloten van de straat, waardoor er een gelaagdheid in het straatbeeld ontstaat. Door de garage en berging in de patio te plaatsen en de keuken juist aan de straat, ontstaat er een gebalanceerde verhouding tussen privé en openbaar. Naast de patio is er ook een buitenruimte aan het water. Het stedenbouwkundig plan creëert afgebakende ruimten in de weidsheid van de polder." Aldus de ontwerpers van de wijk, HVE Architecten.

- Op het terrein van het voormalige Tuincentrum Bovenkerk en een naastgelegen kavel zijn 8 vrijstaande villa's gerealiseerd en 2 vrije kavels die men kennelijk naar eigen inzicht kon bebouwen. Het project heet De Buitentuyn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In buurtschap Bovenkerk zijn diverse monumentale boerderijen te bewonderen, maar er is er slechts 1 een rijksmonument, namelijk hoeve Werkt en Wacht (Bovenkerkseweg 51) uit begin 19e eeuw. Boerderij onder rieten wolfdak. In de linker zijgevel een zijkamer met twee vensters met luiken en 6-ruitsramen onder opgewipt gedeelte van het dak.

- Rond 1930 is in ons land gestart met het aanleggen van een bovengronds netwerk van elektriciteitsleidingen op houten palen. Het stroomnet breidde zich snel uit. De houten palen werden vaak tevens gebruikt om straatverlichting aan te monteren. Door de toenemende vraag naar elektriciteit waren steeds dikkere koperen kabels nodig. Daardoor werden ze te zwaar voor de houten palen en hebben de energiebedrijven het bovengrondse netwerk geleidelijk vervangen door ondergrondse bekabeling. Zo zijn in de jaren voor 2000 de laatste 3.500 houten elektriciteitsmasten in Fryslân verwijderd. Maar op sommige plekken in het land kun je ze nog vinden. Zoals in buurtschap Bovenkerk (zie foto).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Aan het O uiteinde van de Bovenkerkseweg in buurtschap Bovenkerk loopt de weg dood, behalve voor voetgangers; je kunt hier als wandelaar over een bruggetje de Bergvliet over, en daar je wandeling vervolgen over de prachtige Bergvlietsekade, hetzij naar het Z naar de buurtschap Schoonouwen of het dorp Vlist, dan wel naar het NW naar de buurtschap Bilwijk of het dorp Haastrecht. - Er loopt een doorgaande wandelroute tussen Haastrecht en Stolwijk over de Bergvlietsekade. Let op: In het broedseizoen (1 maart – 1 juli) is de route door het weidevogelgebied afgesloten. - Verslag van een wandeling over o.a. de Bergvlietsekade.

Je kunt ook nog als derde variant over het bruggetje en dan rechtdoor. Je wandelt dan loodrecht in NO richting naar Vlist. Dit is het Kraamvrouwenpad, in 2013 gerealiseerd als onderdeel van een wandelroutenetwerk in de Krimpenerwaard. We hebben hier de volgende lovende recensie van een omwonende van gevonden: "Toen we in 1976 in Stolwijk kwamen wonen lag er nog een brug over de Bergvliet en konden we vanuit Bovenkerk over de ka naar Schoonouwen lopen en dan over de Tentweg weer terug naar het dorp. Vaak gedaan met de kinderen die eerste jaren. Later is de brug weggehaald en was het jaren niet meer mogelijk om vanuit Stolwijk op die ka te komen. Maar gelukkig bleek er nog ergens een potje bij de Provincie te zijn wat het mogelijk maakte een nieuwe brug te laten bouwen, die kort geleden in gebruik is genomen.

Tevens is vanaf deze brug een nieuw pad aangelegd naar Vlist: het Kraamvrouwenpad. Dit pad is zo genoemd, omdat deze route vroeger is gebruikt om een arts of vroedvrouw uit Stolwijk in staat te stellen snel naar kramende vrouwen in Vlist te gaan. Mogelijk werd deze route ook andersom gebruikt, door Vlister gelovigen, die 's zondags in Stolwijk te kerke gingen. Vlist heeft immers geen eigen kerk. Leuk om te weten, dat geeft zo'n pad toch weer extra dimensie. Vandaag hebben we brug en pad even gekeurd en we kunnen wel zeggen dat we zeer tevreden zijn. Complimentje voor de gemeente Vlist.!" Aldus Marthy op haar weblog over onder meer de Krimpenerwaard. Het Kraamvrouwenpad is onderdeel van de Vlonderpad Route (9,5 km), die je vanuit Stolwijk door buurtschap Bovenkerk voert, waarna je een rondje maakt door het buitengebied van het dorpje Vlist, waarbij je ook nog een deel van dat dorp aan het gelijknamige prachtige riviertje meepakt.

Het Kraamvrouwenpad is geen aangelegd pad, maar gewoon een welwillende boer die zijn weiland langs de slootkant heeft opengesteld voor wandelaars die van Bovenkerk naar Vlist willen wandelen of andersom. Uiteraard horen daar de volgende gedragsregels bij: alleen tussen 15 juni en 15 maart toegankelijk in verband met het broedseizoen van de weidevogels; alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang; loop alleen aan de rand van het weiland langs de slootkant; vee niet verstoren; laat geen rommel achter.

- "Iets wat ik natuurlijk al veel eerder had moeten: een wandeling door de Krimpener- en Lopikerwaard over tiendwegen, kades en boerenlandpaden, langs boezems en waterbergingsgebieden. Eindeloze vergezichten over veenweiden, en altijd weer het ijkpunt van het veenriviertje de Vlist. Hoogtepunten zijn wat mij betreft: het relatief nieuw aangelegde waterbergingsgebied de Hooge Boezem; de Tiendkade die de Tiendweg en het Hoognaarpad verbindt en ons voert langs de Benschopper Boezem. Ooit was dit een belangrijk onderdeel in de afwatering van de Lopikerwaard; de Bergvlietsekade, wat mij betreft het mooiste pad in de hele omgeving; natuurgebied Bilwijk. 14 km waanzinnig genieten over een niet moeilijk te lopen route. Soms moet je langs of over een hek klimmen. Doe dit met enige voorzichtigheid. De Bergvlietsekade heeft een wat ongelijke en glibberige ondergrond. Een wandelstok kan uitkomst bieden. Oh ja het natte grasland kan je een paar natte voeten opleveren. Veel plezier!" Aldus de beschrijving van een wandelroute in deze omgeving door iemand met nickname Tacbe. Zie ook de vele mooie foto's onder de link die hij tijdens zijn wandeling heeft gemaakt.

- Als je goed om je heen kijkt tijdens het wandelen, kun je hier heel veel verschillende vogelsoorten waarnemen. Kijk maar op het overzicht van recente vogelwaarnemingen in buurtschap Bovenkerk.

- Getuige dit artikel uit 2004 zijn of waren er in ieder geval problemen met de grondwaterstand in o.a. Bovenkerk; doordat het grondwater te laag stond, kwamen houten funderingspalen deels droog te staan waardoor ze gingen rotten. Inwoners pleitten daarom voor een verhoging van de waterstand. Maar agrariërs die hiertegen waren, hebben dat kennelijk kunnen tegenhouden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Impressie van buurtschap Bovenkerk in tekst en beeld, anno 2007, door Ab Seijnder uit IJsselstein, die na zijn pensionering een groot deel van de plaatsen in ons land tot op buurtschapsniveau op de fiets heeft bekeken.

Reacties

(1)

Wandelen over de paden is leuk, maar bent u met de honden ruim dan wel de ontlasting op en dump het niet in de bermen.

Reactie toevoegen