Boven-Leeuwen

Plaats
Dorp
West Maas en Waal
Land van Maas en Waal
Gelderland

boven-leeuwen_dulpermarkt_kopie.jpg

De Dulpermarkt in Boven-Leeuwen is een groot succes. Dat is natuurlijk te danken aan de kwaliteit van de waren van de viskraam, de slager, de broodkraam, de kaasboer en de groenteman, én aan de bezoekers die die kwaliteit waarderen. (© www.dulper.nl)

De Dulpermarkt in Boven-Leeuwen is een groot succes. Dat is natuurlijk te danken aan de kwaliteit van de waren van de viskraam, de slager, de broodkraam, de kaasboer en de groenteman, én aan de bezoekers die die kwaliteit waarderen. (© www.dulper.nl)

boven-leeuwen_collage.jpg

Boven-Leeuwen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Boven-Leeuwen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

boven-leeuwen_2.jpg

Daar zien we Boven-Leeuwen al in de verte

Daar zien we Boven-Leeuwen al in de verte

boven-leeuwen_3.jpg

De neogotische Sint-Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen

De neogotische Sint-Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen

boven-leeuwen_grutto.jpg

De grutto gaat hopelijk goed gedijen in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen. Voor nadere toelichting zie het kopje Natuur en recreatie.

De grutto gaat hopelijk goed gedijen in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen. Voor nadere toelichting zie het kopje Natuur en recreatie.

boven-leeuwen_tureluur.jpg

Ook de tureluur gaat vast wel zijn draai vinden in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen.

Ook de tureluur gaat vast wel zijn draai vinden in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen.

boven-leeuwen_gele_kwikstaart.jpg

Nog een voorbeeld van een vogel die je hopelijk kunt spotten in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen: de gele kwikstaart.

Nog een voorbeeld van een vogel die je hopelijk kunt spotten in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen: de gele kwikstaart.

Boven-Leeuwen

Terug naar boven

Status

Boven-Leeuwen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. T/m 1983 gemeente Wamel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Tot begin 20e eeuw was er slechts sprake van 1 plaatsnaam "Leeuwen". Vanaf 1909 zijn de plaatsnamen Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen in gebruik gekomen. Zie verder bij Beneden-Leeuwen.

Alternatieve naam
In de volksmond wordt Boven-Leeuwen ook wel als Boveneind of Boven-eind betiteld.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp het Roefelrijk.

Terug naar boven

Ligging

Boven-Leeuwen ligt W van Druten, O van Wamel en Beneden-Leeuwen. In het N grenst het aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft "Leeuwen" (dus het huidige Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen gezamenlijk) 313 huizen met 2.128 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 2009 opgerichte Heemkundevereniging Leeuwen, die zo heet omdat oorspronkelijk, tot ca. 1900, alleen sprake was van een dorp Leeuwen, waar pas nadien de dorpen Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen uit zijn voortgekomen (d.w.z. laatstgenoemde is het oudste dorp, en eerstgenoemde is daar rond 1900 van afgesplitst tot een zeffstandige parochie en zelfstandig dorp).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boven-Leeuwen heeft 7 rijksmonumenten.

- Boven-Leeuwen heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- De RK H. Willibrorduskerk (Pastoor Schoenmakerstraat 2) is een in 1916-1917 naar een ontwerp van architect W.A.M. te Riele gebouwde laat-neogotische kerk met pseudotransept, met aangebouwde sacristie. Het werk is uitgevoerd door de lokale aannemer Marinus van Heck. De kerk bestaat uit een driebeukig schip met de lengte-as in noord-zuid richting, zodanig dat het priesterkoor naar het noorden is gewend en de toren met het toegangsportaal naar het zuiden is gericht. Het kerkgebouw met aangebouwde sacristie is gelegen op een door een haag omgeven terrein met solitairbomen; aan de westzijde begrensd door het kerkhof, aan de noordzijde door de pastorie. Ter linkerzijde van de kerk staat een zandstenen H. Hartbeeld op een bakstenen sokkel. Vermeldenswaardige interieurelementen zijn enige oude mobilia afkomstig uit de voormalige waterstaatskerk, een grote reeks beelden (o.a. een 15e-eeuwse eikenhouten beeld van Maria met Kind), het hoogaltaar naar ontwerp van W. te Riele, de preekstoel, en de gebrandschilderde beglazing, vervaardigd door W. Derix.

- Gevelstenen in Boven-Leeuwen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenermenten

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Roefelbus is opgericht in 1956. Jo Gordebeke is een van de groten geweest die het carnaval in Boven-Leeuwen van de grond heeft laten komen. Eerst werd de naam 'Peuke' gebruikt als verenigingsnaam, maar dat vond men bij nader inzien toch geen goed idee. Peuke de Sneijer maakte muziek op een zeepblik (roefelend) en vandaar dat de naam De Roefelbus werd gekozen. De eerste steken waren van papier gemaakt en een scepter van hout met daarop een narrenkopje van klei dat beschilderd was. Zwarte kleding was ruim voorhanden. Dus men kon in het patronaat de eerste carnavalsavond gaan organiseren. De carnavalsvierders moesten wel zelf voor sterke drank zorgen, want toen mocht er nog niet worden getapt in het patronaat. De feestvierders gingen zelfs tijdens de feestelijke avonden drank halen bij Café d'n Engel in de Molenstraat en zo hadden de andere middenstanders ook nog een voordeeltje. De pastoor hield wel een oogje in het zeil want het mocht niet te gek worden. De muziek was in handen van enkele leden van de toen nog harmonie. Later groeide dit uit tot de Reifholzkapelle en daaruit is later weer De Lège Bloas voortgekomen.

De carnavalsoptocht van Boven-Leeuwen heet de Klocht. Sinds het 33-jarig bestaan in 1989 is dat een verlichte optocht in de avonduren. Bijkomend voordeel was dat men dan Beneden-Leeuwen niet in de wielen reed, omdat daar de optocht om 14.30 uur werd gehouden. Het werd een groot succes. De Klocht is uitgegroeid tot een van de grootste optochten van Gelderland, zelfs zo groot dat TV Gelderland met uitzenden ervan is gestopt, "omdat alle deelnemers niet meer in een uitzending van een uur gepropt konden worden", aldus de site van de vereniging. In 2008 is besloten om de vereniging op te splitsen in diverse commissies waaronder de Raad van Elf, de Braderie, de Survivalrun en de Leeuwenmars. Alle commissies samen vormen CV De Roefelbus.

- Leeuwenmars (wandelmars) (weekend eind april). Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 km. Je start vanuit Boven-Leeuwen en wandelt door het prachtige Land van Maas en Waal, waar je kunt genieten van natuur en landschap. De routes zijn ook geschikt voor Nordic Walking en voor rolstoelers. Ook honden zijn toegstaan.

- Koningsdag.

- "De 8 van Boveneind (op een zaterdag in mei) is het hardloopevenement in Maas en Waal, met een 8-vormig parcours door boomgaarden, over dijken en door de dorpskern van Boven-Leeuwen."

- Survivalrun Boven-Leeuwen (op een zondag in juni, in 2020 voor de 25e keer).

- Halloween @ The Park (eind oktober, in 2019 voor de 3e keer).

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De markt op het Dulperplein leeft! Wat een aantal jaren geleden begon als een pilot, is inmiddels een groot succes. Dat succes is te danken aan de inwoners van Boven-Leeuwen en aan de marktkramen die wekelijks hun beste producten aan de klanten aanbieden. Iedere woensdagochtend van 08.00-13.00 uur staan een viskraam, een slager, een broodkraam, een kaasboer en een groenteman op de Dulpermarkt. Iedere twee weken brengen zij een gezamenlijke folder uit waarin mooie dagverse producten voor een actieprijs worden aangeboden.

- De in 2011 gereed gekomen nieuwe rondweg N322, die de verkeersdrukte op de Van Heemstraweg bij Beneden-Leeuwen beoogt op te lossen, is ontworpen met veel oog voor natuur en landschap. Zo is de weg voorzien van speciale ‘groene’ verlichting om de weidevogels te beschermen. Ook zijn de lichtmasten lager dan gewoonlijk om het landschapsbeeld niet te verstoren. Toch gaat de aanleg van de vernieuwde N322 ten koste van broedgebieden van onder meer de grutto, de tureluur en de patrijs. De provincie Gelderland heeft daarom bij Boven-Leeuwen een weidevogelgebied van 32 hectare aangelegd als compensatie voor de aanleg van de nieuwe N322. Het weidevogelgebied ligt tussen de Rijksche Wetering en de Zegeweg.

De provincie heeft onder meer een extra waterpoel aangelegd en natuurvriendelijke – want geleidelijk aflopende – oevers. Dankzij het geleidelijke verloop kunnen dieren en amfibieën de oever beter beklimmen en krijgt de natuurlijke vegetatie alle ruimte. Daarnaast heeft de provincie sloten in het gebied verbreed. Het streven is een gebied te scheppen met een gevarieerde weidevogelstand en een zo hoog mogelijke dichtheid aan broedparen. Aan beheer van het gebied heeft de provincie daarom een aantal eisen verbonden: het waterpeil moet hoog worden gehouden en de rust gewaarborgd blijven. Ook vergt het maaien van het gebied een zorgvuldige aanpak. (bron: Provincie Gelderland, 3-9-2010)

Terug naar boven

Beeld

- Site over Boven-Leeuwen in vroeger tijden, met honderden oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen en dergelijke, met toelichtingen, overzichtelijk ingedeeld op thema (Personen / Geloof / Scholen en hun klassen / Huizen / Documenten/krantenknipsels etc. / Verenigingen / Watersnood), bijgehouden door inwoner Ton van Kruijsbergen (tot 2016 deed Tonny Peters dit. Hier vind je haar tot dan toe bijgehouden Facebookpagina met eveneens vele oude foto's van het dorp met toelichtingen erbij).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Boven-Leeuwen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Boven-Leeuwen van Bep (voor wat dat betekent zie de volgende alinea) op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Bep staat voor BovenEinds Platform, dat gerund wordt door een club vrijwilligers. Bep ziet dat 'Boveneind' verandert en wil daar wat aan doen. Via het platform worden verbindingen in het dorp gemaakt en ervoor gezorgd dat er meer leuke dingen gebeuren. Om dat te realiseren wil Bep iedereen met een droom of idee voor Boven-Leeuwen helpen. Ze luistert naar wat er leeft in het dorp en gaat daarover in gesprek, met het dorp en de gemeente. Het platform weet op diverse plekken hulp te verkrijgen voor wensen en ideeën, zoals tenten voor een evenement, extra handjes, financiële middelen en meer. Bep heeft in 2019 ook een eigen huiskamer gekregen. Iedere donderdag is Bep daar van 10.00-12.00 uur bereikbaar. Op andere dagen en avonden zijn er verschillende andere activiteiten en vergaderingen. Heb je de huiskamer ook een keer nodig voor een ontmoeting met andere dorpsgenoten? Laat het ons weten via info@onsbep.nl."

- Kulturhus: - Na jaren van lobbyen en voorbereidend werk door de inwoners, is in 2008 het fraaie Kulturhus D'n Dulper gereed gekomen. Een rijksmonumentaal pand gecombineerd met een staaltje degelijkheid en kwaliteit. Dit alles zorgt voor sfeer, gezelligheid en een prettige ambiance. D'n Dulper is het bruisende dorpshart van Boven-Leeuwen. Vele verenigingen uit het dorp en uit de omgeving maken gebruik van de faciliteiten van het multifunctionele gebouw. Er zijn ruim 50 vaste gebruikers en daarnaast zijn er gebruikers die verschillende doelgroepen bereiken en/of activiteiten organiseren.

- Onderwijs: - Basisschool De Mariaschool in Boven-Leeuwen wil een school zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Hun visie is gebaseerd op het Resilience-gedachtengoed. Verder werken ze op deze school volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van de theorie van Vygotsky. Ook samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-vaardigheden en kritisch denken zijn vaardigheden die in de huidige complexe samenleving; in de 21e eeuw, een steeds belangrijkere rol spelen. De school besteedt ook daar structureel aandacht aan. En daarom zijn ze ook deelnemer in het project SingaporeNext, wat als doel heeft de 21st Century Skills in Nederland in het onderwijs te integreren. Samen met 2 andere scholen en partners waaronder Microsoft, Acer, Cito, APS en MicroWebEdu, willen ze innoverend onderwijs in een ict-rijke omgeving vormgeven. Voor nadere informatie over al deze visies zie de pagina Visie op de site van De Mariaschool.

- Muziek: - Die Reifholzkapelle is een aansprekend orkest met Egerländer en Tsjechisch repertoire, dat er in is geslaagd uit te groeien tot een van de betere en veelgevraagde blaasorkesten van Nederland.

- Muziekvereniging Arezzo is ontstaan als samenwerkingsverband van de muziekverenigingen St. Willibrord uit Boven-Leeuwen en Kunst Na Arbeid uit Puiflijk. Op de site vind je ook informatie over de Drumcombinatie Afferden-Puiflijk.

- Zorg: - Op de woonboerderij van 's Heeren Loo op Populierenstraat 8 in Boven-Leeuwen zijn kinderen en jongeren met uiteenlopende verstandelijke beperkingen welkom. Sommige cliënten hebben hechtingsproblematiek, anderen autisme of het syndroom van Down. Ook visuele beperkingen komen voor. De begeleiding helpt hen zo veel mogelijk bij de opvoeding. Dit gebeurt in een prettige, huiselijke sfeer. Zo leren de kinderen stapje voor stapje zelfredzamer te worden.

- Veiligheid: - WhatsApp Buurtpreventie Boven-Leeuwen.

Reactie toevoegen