Boterwijk

Plaats
Buurtschap
Oirschot
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Boterwijk

Terug naar boven

Status

- Boterwijk is een buurtschap (vroeger een 'herdgang') in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Oirschot.

- De buurtschap Boterwijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oirschot.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1312 kopie 17e eeuw Boterwyck, 1336 Boeterwyck.

Naamsverklaring
Het element boter komt in veldnamen voor ter aanduiding van vette, zeer vruchtbare grond, soms ook in spottende zin. Het vroege voorkomen in combinatie met wijk, hier mogelijk 'nederzetting met handelsfunctie, stapelplaats' (vergelijk Wijk aan Zee) en de oorspronkelijk waarschijnlijk langgerekte noord-zuid ligging tussen een beekdal en de hogere gronden rondom Oirschot, kan er op duiden dat boter hier letterlijk moet worden opgevat. Dat hier boter geproduceerd werd is zeker. Van der Aa(1) meldt dat de weekmarkt van het nabijgelegen Oirschot ooit "beroemd was van wege de menigte boter, welke hier ter markt kwam". Dus dan wordt het: 'plaats waar boter verhandeld wordt', of 'plaats die belast was met boterrente'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Boterwijk ligt direct W van Oirschot, rond de Boterwijksestraat. De akkers liggen tussen een beekdalletje en de hogere gronden direct rondom Kerkhoven. Het zuidelijke groepje hoeven wordt ook wel Heuvel genoemd. De buurtschap, met de noord-zuid lopende boerderijenstrook en de bewaarde akkers (nu grasland) is een karakteristieke agrarische nederzetting op een dekzandrug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Boterwijk 43 huizen met 220 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boterwijk heeft 4 rijksmonumenten.

- Boterwijk heeft 3 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Boterwijk (voor zover ons bekend nog niet met een site op het internet aanwezig) komt op voor de cultuurhistorische belangen van de buurtschap. Het waardevolle landschap van de buurtschap is mede door de inzet van de stichting tot nu toe in tact gebleven. Boterwijk-Oost is bestemd tot RNLE gebied, terwijl -West nu op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie is geplaatst. En het ontwikkelen van bouwprojecten en het uitbreiden van glastuinbouw zijn geweerd uit de bestemmingsplannen.

Reactie toevoegen