Borteldonk

Plaats
Buurtschap
Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Borteldonk

Terug naar boven

Status

- Borteldonk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Roosendaal en Nispen.

- De buurtschap Borteldonk valt, ook voor de postadressen, onder de stad Roosendaal.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“Samenstelling van donk ‘zandige opduiking in moerassig terrein’ en een onduidelijk eerste element, waarin men recentelijk een boomnaam bort afgeleid van borkt ‘berk’ heeft gezien (inderdaad: (89) stelt: ‘Lijndonk bevat het element linde, Borteldonk berk’, red.). Als alternatief kan gedacht worden aan een gewasnaam bortel, teruggaand op het Latijnse portulaca, of borte(n), afgeleid van borde ‘klein planken huis’” (1).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Borteldonk ligt Z van Roosendaal, rond de provincialeweg (Antwerpseweg N262) naar Essen (België).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Borteldonk 28 huizen met 215 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het op Borteldonk gelegen pompstation van het drinkwaterproductiebedrijf Roosendaal was anno 2000 verouderd en is in dat jaar door een nieuwe installatie vervangen. Hiertoe is 22 hectare weidegrond van boeren in de omgeving aangekocht. Er is een nieuw station gebouwd met nieuwe waterputten en leidingen. Het oude gebouw is daarna gesloopt. Voor de nieuwbouw is ook circa een hectare bos, hoofdzakelijk bestaand uit lariksbomen, gekapt. Ter compensatie is 14 hectare weidegrond in de directe omgeving beplant. Dat is onder meer gedaan met Robiniabomen, waarvan het hout veel overeenkomsten vertoont met tropisch hardhout. Het wordt veel gebruikt in de meubelindustrie.

Verder gaat er in het gebied ‘biomassa’ geteeld worden. Dat zijn wilgen die door de PNEM worden gebruikt voor het stoken van een speciale energiecentrale in het Oost-Brabantse Cuyk. De daar opgewekte energie wordt als Groene Stroom doorverkocht aan de klanten. De rijksoverheid subsidieert deze milieuvriendelijke vorm van energieproductie. “Het stoken met wilgenhout is veel milieuvriendelijker dan met fossiele brandstoffen, omdat bij het stoken met olie enorm veel kooldioxide vrijkomt, wat schadelijk is voor het milieu. Bij het stoken met wilgen gebeurt dat ook, maar diezelfde bomen halen de CO2 ook weer uit de lucht waardoor je een cyclus creëert. En dat komt de natuur ten goede”, aldus R. van Oers, hoofd Grondbeheer van Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant (728).

Reactie toevoegen