Booneschans

Plaats
Buurtschap
Oldambt
Oldambt
Groningen

Booneschans plaatsnaambord [640x480].jpg

In Booneschans (buurtschap van Bad Nieuweschans) wordt de dijk van de toekomst ontwikkeld.

In Booneschans (buurtschap van Bad Nieuweschans) wordt de dijk van de toekomst ontwikkeld.

Booneschans

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Booneschans.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Booneschans.

Terug naar boven

Status

- Booneschans is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Oldambt. T/m 1989 gemeente Nieuweschans. In 1990 over naar gemeente Reiderland, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- De buurtschap Booneschans valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bad Nieuweschans.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap rond de Hamdijk nog Hamdijk genoemd. Er is dan kennelijk dus nog geen sprake van de plaatsnaam Booneschans. De huidige bebording ter plekke suggereert dat er geen buurtschap met de naam Hamdijk meer is maar dat de hele Hamdijk nu als buurtschap Booneschans wordt beschouwd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Booneschans ligt 3 km ZW van Nieuweschans, rond de Hamdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Booneschans, onder de naam Hamdijk, 22 huizen met 128 inwoners.

- Tegenwoordig liggen rond de Hamdijk nog steeds ca. 20 panden, die nu ca. 50 inwoners zullen hebben.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

IJkdijk
Aan de Hamdijk ligt tegenwoordig een IJkdijk. De IJkdijk is een (internationale) proeftuin voor nieuwe inspectie- en monitoringstechnieken voor waterkeringen. In de IJkdijk wordt onderzocht of deze inspectie- en monitoringstechnieken ingezet kunnen worden om onze dijken beter te inspecteren en zo meer inzicht te krijgen in het gedrag van deze dijken. Het uiteindelijke doel is om de actuele sterkte van dijken inzichtelijk te hebben, zodat we in Nederland eerder en betrouwbaarder kunnen ingrijpen als dit nodig blijkt te zijn. De dijk van de toekomst wordt aan de hand van ervaringen met de IJkdijk ontworpen en getest. De IJkdijk is een initiatief van NOM, STOWA, Stichting IDL, GeoDelft en TNO.

Waarom een IJkdijk?
Door klimaatveranderingen, bodemdaling, verhoging van de economische waarde van ons land, (woningen, bedrijven, industrie, etc.) en de door de burger gestelde hoge veiligheidseisen, zal Nederland de komende jaren fors moeten investeren om de kans op overstromingen klein te houden. Rampen zoals in Wilnis, Stijn, Terbregge en bijna- rampen zoals in de Betuwe in ’94, ’95 en ‘96 hebben duidelijk gemaakt dat meer inzicht in de waterkeringen noodzakelijk is om de binnendijks gelegen gebieden te beschermen. Meer inzicht in het gedrag van dijken in moeilijke situaties is noodzakelijk. Een nieuw soort dijk is nodig, de dijk van de toekomst.

Waaruit bestaat de dijk van de toekomst?
Om de dijk van de toekomst te ontwikkelen wordt in de IJkdijk gebruik gemaakt van sensortechnologie. Sensoren zijn vandaag de dag overal aanwezig in ons dagelijks leven: de thermostaat van de verwarming in onze huizen, navigatiesystemen, anti-inbraakapparatuur, verlichting die automatisch aanspringt als het donker wordt, zonwering die in actie komt als de zon in een gebouw schijnt etc. Verwacht wordt dat deze technologie na een aanpassing ook gebruikt kan worden in dijken om inzicht te geven in de actuele sterkte van die dijk.

Het programma richt zich niet alleen op waterkeringen en de wetenschap hier omheen, maar ook op Informatie en Communicatie Technologie, bedrijfsleven en de beheerpraktijk van waterkeringbeheerders (waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies), economische ontwikkeling in binnen- en buitenland etc. Nederland is op deze vlakken koploper, en met het IJkdijk-programma wordt dat in wetenschappelijk, beheer- en economisch opzicht versterkt.

Hoe wordt de dijk vorm gegeven?
Het ontwikkelen van de dijk van de toekomst is een belangrijke en moeilijke klus. De IJkdijk werkt in dit project samen met het bedrijfsleven en beheerders van waterkeringen. Het bedrijfsleven levert technologie, kennis, financiën en menskracht. De bedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend waarin zij hun hulp toezeggen om de dijk van de toekomst samen vorm te geven. De beheerders (eindgebruikers zoals de waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincies) worden eveneens nauw betrokken in dit traject. Het is de bedoeling om in de loop van de komende jaren de ontwikkelde technologie op een aantal kilometers waterkering toe te passen zodat het uiteindelijk ook door de beheerders zelf gebruikt kan worden, in samenwerking met de IJkdijk.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de dijk van de toekomst?
Enkele voordelen van een dergelijke dijk zijn:
• Doordat beter inzicht in het gedrag en de actuele kwaliteit van waterkeringen wordt verkregen kan op tijd worden geëvacueerd. Dus niet te vroeg, te laat of onnodig.
• Dijken hoeven wellicht minder zwaar te worden aangelegd of verbeterd; scherper ontwerpen wordt een feit. Dit scheelt honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden euro’s. Voor derde wereld landen is het wellicht eenvoudiger en goedkoper om bestaande dijken goed te monitoren, dan om hun dijken te verzwaren.
• Nederland bouwt haar internationale koppositie als leider op het gebied van water uit. Een grote  markt ligt voor ons open. Het Nederlandse bedrijfsleven geeft hier in de IJkdijk een aanzet aan.

Terug naar boven

Links

- Stichting FloodControl IJkdijk.

- Nadere informatie over het project IJkdijk op Wikipedia.

- Beeldreportage over de IJkdijk.

Reactie toevoegen