Bolgerijen (en Autena)

Plaats
Buurtschap
Vianen
Vijfheerenlanden
Utrecht

bolgerijen_bolgerijsekade_vanuit_het_westen.jpg

Bolgerijen, de Bolgerijsekade vanuit het Westen gezien.

Bolgerijen, de Bolgerijsekade vanuit het Westen gezien.

bolgerijen_onbewoond_deel_bolgerijsekade.jpg

Bolgerijen, het onbewoonde gedeelte van de Bolgerijsekade

Bolgerijen, het onbewoonde gedeelte van de Bolgerijsekade

bolgerijen_bewoond_deel_bolgerijsekade_bij_de_a2.jpg

Bolgerijen, het bewoonde gedeelte van de Bolgerijsekade dicht bij de A2

Bolgerijen, het bewoonde gedeelte van de Bolgerijsekade dicht bij de A2

bolgerijen_griendcultuur_gezien_vanaf_de_achterkade.jpg

Bolgerijen, griendcultuur gezien vanaf de Achterkade

Bolgerijen, griendcultuur gezien vanaf de Achterkade

bolgerijen_en_autena_met_plaats_vogelkijkscherm.jpg

Bolgerijen en Autena met de plaats van het Vogelkijkscherm

Bolgerijen en Autena met de plaats van het Vogelkijkscherm

bolgerijen_bolgerijsekade_no_van_de_a2_gezien_vanaf_graaf_huibertlaan.jpg

Bolgerijen, de Bolgerijsekade NO van de A2 gezien vanaf de Graaf Huibertlaan te Everdingen

Bolgerijen, de Bolgerijsekade NO van de A2 gezien vanaf de Graaf Huibertlaan te Everdingen

bolgerijen_met_pipowagentje_kopie.jpg

Bolgerijen, dit 'Pipowagentje' in de tuin is geen B&B maar een speelgelegenheid voor de kinderen.

Bolgerijen, dit 'Pipowagentje' in de tuin is geen B&B maar een speelgelegenheid voor de kinderen.

Bolgerijen (en Autena)

Terug naar boven

Status

- Bolgerijen is een buurtschap, polder en natuurgebied in de provincie Utrecht, in de streek Vijfheerenlanden, gemeente Vianen.

- Bolgerijen wordt vaak in één adem genoemd met het naastgelegen gebied Autena als 'Bolgerijen en Autena', omdat ze landschappelijk veel overeenkomsten hebben en deels ook gezamenlijk worden beheerd.

- Zoals hierboven al blijkt vinden wij dit dus een buurtschap. Aan de Bolgerijsekade staan nl. ca. 30 panden en in de omgeving zegt men ook dat iemand 'op Bolgerijen' woont (en niet 'in Vianen'). En in oude documenten is ook sprake van een buurtschap Autena-Bolgerijen. In recente papieren en elektronische bronnen vinden wij echter geen nadere informatie over Bolgerijen als buurtschap. Kennelijk is het niet gangbaar meer om dit gebied - ook  - als buurtschap te beschouwen. Maar wij zien niet waarom dat níet zo zou zijn: de bebouwing is er immers nog, dus wat ons betreft is de buurtschap er ook nog gewoon.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Polder Bolgerijen is waarschijnlijk vernoemd naar Bulgarije, een van de landen die de kruisvaarders rond de 12e eeuw tijdens hun kruistochten aandeden. Het was niet ongewoon om nieuwe polders naar verre landen te vernoemen. Autena wordt op oudere kaarten ook Altena genoemd, wat 'al te nabij' betekent.

Terug naar boven

Ligging

De polders Bolgerijen en Autena liggen Z van Vianen en Hagestein, NW van Zijderveld, N van Hei- en Boeicop, en grenzen in het W aan het Merwedekanaal. De polders worden doorsneden door de A2 en de A27.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De buurtschap Bolgerijen omvat ca. 30 huizen en boerderijen. Samen met Autena omvat het gebied ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De cope-ontginningen in het centrum van de Vijfheerenlanden werden onder gezag van de Utrechtse bisschop tussen 1125 en 1150 uitgevoerd. Als vertrekpunt werd een wetering met kade tussen de Lek en Linge gebruikt (de huidige graaf Huibertlaan). Haaks op de basis zijn naar het westen evenwijdige ontginningsbases aangelegd: de Bolgerijsekade, Zijderveldselaan - Achterkade en de Boeicopseweg. De zijkades laten zien dat de ontginningen richting het westen in drie fasen zijn uitgevoerd. De uiteindelijke achtergrens was de Zouwe (Zederik). De hoeves (= oppervlaktemaat) van Bolgerijen waren alle circa 1000m diep en 140m breed. Autena is een restontginning die tot de Autenasekade en Tienhovenseweg is ontgonnen. Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit gebied zie het artikel Bolgerijen in de middeleeuwen (klik op die pagina op de link onder 'full text').

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rijksmonument de Bolgerijensebrug over het Merwedekanaal is een mooi voorbeeld van een met de hand te bedienen draaibrug en van de toenmalige staalbouw. De brug is in 2008 gerestaureerd en wordt sindsdien op afstand bediend. Aanvankelijk kwam er in 1824 een vlotbrug in het toen nog Zederikkanaal. Deze is in 1872 vervangen door een draaibrug, die in 1945 door de Duitsers is opgeblazen en in 1949 is vervangen door de huidige brug, die gebouwd is met nog bruikbare delen van de opgeblazen brug en met delen van de eveneens opgeblazen Biezenmolenbrug.

- Het markante 8-kantige huisje aan het Merwedekanaal, bij het gemaal, betreft een molenromp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De wandelroutes Polder Bolgerijen (2 km, 3 km of 4,5 km) voeren je o.a. door het grootste binnendijkse griendcomplex van ons land.

- Vandaag de dag zijn de polders Bolgerijen en Autena en directe omgeging vooral van belang voor landschap, natuur en recreatie. Het gebied is een botanisch rijk griend-, bos- en graslandcomplex. De griendreservaten in deze polders behoren tot de meest uitgestrekte van ons land. Voor nadere informatie zie het Beheerplan polders Bolgerijen en Autena e.o. van Het Utrechts Landschap, dat een deel van deze gebieden beheert.

- Een geschikte plek om vogels in het gebied te spotten is het vogelkijkscherm (toegankelijk vanaf de Bolgerijsekade, zie foto), waarmee je uitzicht hebt over een gegraven plas in de Polder Bolgerijen.

- In 2010 is het 107 meter lange en 15 meter brede ecoduct Autena over de A2 gerealiseerd, na verbreding van de A2 ter plekke naar 2x4 rijstroken. Het ecoduct verbindt de beide kanten van Polder Autena, waardoor de in het gebied aanwezige dieren (waaronder ca. 100 reeën) veilig de A2 kunnen passeren en daarmee een groter leefgebied krijgen.

Reacties

(1)

Reactie namens Dick de Jong:
Ik vind dit prachtig. Hier ligt veel jeugdsentiment. Een oom en tante met hun kinderen woonden vroeger op Bolgarij (zoals wij dat als Leerdammers en Vianezen noemden).
Daarom ben ik vaak in die polders geweest, op de fiets natuurlijk. Want we spreken dan over de 50/60-er jaren van de vorige eeuw.
Schitterend gebied, nog altijd. Ik geloof dat ik er weer eens een keer naar toe ga, al woon ik al tientallen jaren in de kop van Drenthe...

Reactie toevoegen